Dosje javnega naročila 004416/2022
Naročnik: OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI, Ulica Bratka Krefta 14, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici
Storitve: Izvajanje prevoza osnovnošolskih otrok v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici za šolsko leto 2022-23
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004416/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.06.2022
JN004416/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004416/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
Ulica Bratka Krefta 14
9244
SI
Sveti Jurij ob Ščavnici
Slovenija
Ulica Bratka Krefta 14, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici
marko.cus@sveti-jurij.si
+386 25644524

Internetni naslovi
http://www.sveti-jurij.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/449664/solski_prevozi_2022-23.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=15582
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje prevoza osnovnošolskih otrok v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici za šolsko leto 2022-23
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvajanje prevozov učencev v Osnovno šolo Sv. Jurij ob Ščavnici za šolsko leto 2022-23.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvajanje prevozov učencev v Osnovno šolo Sv. Jurij ob Ščavnici za šolsko leto 2022-23.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.09.2022
Konec: 23.06.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.07.2022   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.07.2022   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.07.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.06.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.07.2022   13:25
VPRAŠANJE:

Predlagamo, da ponudnik v pogodbo vključi sledečo dikcijo: V primeru, da izvajanje pogodbe zaradi eksternih razlogov, na katere izvajalec nima vpliva, postane za izvajalca finančno nesprejemljivo, je izvajalec to dolžan naročniku pisno predstaviti in izkazati, ter mu podati ustrezen predlog indeksacije pogodbenih cen v skladu z novonastalimi okoliščinami. V primeru, da naročnik izvajalčevega predloga ne sprejme ali nanj sploh ne odgovori ali da pogodbeni stranki najkasneje v roku treh mesecev od podaje prvotnega predloga s strani izvajalca ne dosežeta dogovora o indeksaciji cen, ta pogodba preneha veljati z iztekom treh mesecev od podaje prvotnega predloga s strani izvajalca.

ODGOVOR:

Spoštovani!

V primeru nastanka eksternih razlogov na katere izvajalec nima vpliva, bosta pogodbeni stranki sklenili aneks, v katerem bosta uredili pogodbeno razmerje upoštevaje te razloge.

Lep pozdrav.

Datum objave: 01.07.2022   13:27
VPRAŠANJE:

Pozivamo naročnika, da ponovno razmisli o fiksnosti cen in nespremenljivosti. Predlagamo, da vključi v pogodbo sledečo dikcijo: Pogodbeni stranki se dogovorita, da se cena opravljenih prevozov oblikuje na naslednji način: Prodajna cena brez DDV, dogovorjena po tej pogodbi, se v času trajanja pogodbe spremeni v delu, ki se nanaša na delež stroška goriva in sicer: o v primeru, da se cena naftnih derivatov od datuma oddaje ponudbe naprej spremeni za več kot +/- 5%; o trenutek novo postavljene prodajne cene zaradi doseženega praga spremembe predstavlja nov mejnik za nadaljnje spremljanje spremembe cene naftnih derivatov Vir za spremljanje spremembe cene naftnih derivatov je https://energy.ec.europa.eu/dataand-analysis/weekly-oil-bulletin_en , pri čemer se upošteva, da delež goriva predstavlja 20% prodajne cene.

ODGOVOR:

Spoštovani!

Cena goriva predstavlja 20% cene kilometra. Torej sprememba cene goriva ima vpliv samo na 20% cene kilometra. Vsak zadnji dan v mesecu bomo na naslednji spletni strani https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en odčitali ceno dizelskega goriva za Slovenijo brez davka, in preračunali ceno kilometra, ki bo veljala za prihodnji mesec.

Lep pozdrav!


Datum objave: 01.07.2022   13:28
VPRAŠANJE:

1. Predlagamo, da se v pogodbo vključi dikcija: Naročnik se zaveže plačati vsakokrat veljaven DDV.
2. Naj se doda člen, da bo izvajalec vozil ob spoštovanju navodil nijz in drugih organov in posledicno ne odgovarja za kapaciteto avtobusov, ce bo ta omejena zaradi varovalnih ukrepov.
3. Pogodba naj se dopolni, da lahko izvajalec zavrne prevoz otrok na določenem območju ali času, če oceni, da prevozov ne more opraviti varno zaradi zunanjih dejavnikov (vremenske razmere in podobno).

ODGOVOR:

Spoštovani!

Naročnik bo plačal davek, h kateremu ga zavezuje veljavna zakonodaja.
Naročnik in izvajalec bosta primere, ki bodo vplivali na izvajanje prevozov, urejali sprotno z aneksi.
Izvajalec mora izvajati prevoz na varen način.

Lep pozdrav.


Datum objave: 01.07.2022   13:29
VPRAŠANJE:

Spoštovani!

Zanima nas ali bi lahko razpis razdelili na 2 sklopa, da je možna prijava za vsako linijo posebej in ne kot celoto?

Lep pozdrav

ODGOVOR:

Spoštovani!

V tem delu naročnik ne bo spreminjal javnega naročila, torej ostane celovito za obe liniji skupaj.

Lep pozdrav.

Datum objave: 06.07.2022   10:12
VPRAŠANJE
Predlagamo dopolnitev 6. člena pogodbe, pod 6. točko: - da bo v primeru večkratnih (več kot 2 kratnih) upravičenih pritožb na zahtevo naročnika zamenjal voznika;- DOPOLNITEV: Upravičenost pritožbe ugotavljata naročnik in izvajalec skupaj.

ODGOVOR
Dopolnitev 6. alineje prvega odstavka 6. člena pogodbe ni potrebna, saj pogodba in razpisna dokumentacija jasno opredeljujeta pogoje, ki jih mora izpolnjevati voznik ter pravico naročnika, da kadarkoli med izvajanjem pogodbe preveri izpolnjevanje teh predpisanih pogojev za voznike, ki opravljajo predmetno storitev.