Dosje javnega naročila 004426/2022
Naročnik: OBČINA SEŽANA, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
Gradnje: RUŠITEV GASILSKEGA DOMA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 96.880,20 EUR

JN004426/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.06.2022
JN004426/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.06.2022
JN004426/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.07.2022
JN004426/2022-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.08.2022
JN004426/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.09.2022
JN004426/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.09.2022
JN004426/2022-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 04.05.2023
JN004426/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 04.05.2023

Revizijski zahtevki
03.08.2022 Predrevizijski postopek v teku Več informacij
03.08.2022 Vložen je zahtevek za revizijo
05.08.2022 Naročnik je ugodil zahtevku za revizijo
Zahtevek za revizijo

    JN004426/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA SEŽANA
Partizanska cesta 4
6210
SI
Sežana
Slovenija
lejla.kastelic@sezana.si
lejla.kastelic@sezana.si
+386 57310134
+386 57310123

Internetni naslovi
https://www.sezana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/449714/3_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=15596
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: RUŠITEV GASILSKEGA DOMA
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45110000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je odstranitev naslednjih objektov:
- GARAŽA - enoetažni del objekta
- STOLP - betonski razgledni stolp
- STARI DEL (hiše) - dvoetažni objekt
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je odstranitev naslednjih objektov:
- GARAŽA - enoetažni del objekta
- STOLP - betonski razgledni stolp
- STARI DEL (hiše) - dvoetažni objekt
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbenimi določili in veljavno zakonodajo
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.07.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.07.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.06.2022   23:59
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.06.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.06.2022   07:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko k ponudbi priložimo Potrdilo banke, kot dokazilo, da podjetje ni imelo blokiranih računov, ki je starejše od dneve objave javnega naročila, vendar je iz njega razvidno, da podjetje v zadnjih šestih mesecih od objave JN ni imelo blokiranih računov.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponudnik bo dokazila predložil v fazi ocenjevanja na zahtevo naročnika. Iz dokazil mora izhajati verodostojnost izjav in izpolnjevanje zahtevanega pogoja. Predlagano dokazilo ni ustrezno, ker ne izkazuje izpolnjevanje pogoja za zahtevano obdobje.
______________Datum objave: 29.06.2022   07:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri pregledu razpisne dokumentacije smo ugotovili neskladnja pri naslovu naročnika in sicer je v razpisni dokumentaciji navedeno Partizanska cesta 5, medtem pa se pravilno glasi Partizanska cesta 4.

Prav tako je k razpisni dokumentaciji priložen napačen popis oz. povzetek predračuna.

Prosim za ustrezen popravek razpisne dokumentacije.

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik je objavil čistopis dokumentacije. Za neljubo napako se vam opravičujemo.
______________

Datum objave: 29.06.2022   17:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za spremembo razpisne dokumentacije v točki, kjer je zahtevano, da je vodja del zaposlen pri ponudniku/vodilnemu partnerju.

Skladno s prvim odstavkom 151. člena GZ-1 traja prehodno obdobje do 31. decembra 2022: »Izvajalci, ki so na dan začetka uporabe GZ opravljali dejavnost gradbeništva in ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje dejavnosti po tem zakonu, se morajo do 31. decembra 2022 uskladiti s 16. členom zakona.

Razpisna dokumentacije naj se spremeni/dopolni skladno z veljavno zakonodajo!


ODGOVOR
Naročnik z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ne zahteva, da je vodja del zaposlen pri ponudniku.
________________Datum objave: 01.07.2022   04:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kateri dokument naj bi predložili v razdelek "Predračun" v e-JN. Dokument z imenom "Predračun" v razpisni dokumentaciji ne obstaja. Je mogoče predvideno, da se predloži celoten popis ali zgolj zavihek "skupna rekapitulacija"?

Hvala za pojasnila.

ODGOVOR
V razdelek "Predračun" ponudniki naložijo izpolnjen in f pdf pretvorjen obrazec 2-2 Rekapitulacija, ki ga je naročnik objavil z Popravkom (objava EU14).
_________________