Dosje javnega naročila 004454/2022
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Rekonstrukcija Dolniške ceste in gradnja padavinskega kanala po Dolniški cesti z priključitvijo kanala s Ceste Andreja Bitenca
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.024.018,86 EUR

JN004454/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.06.2022
JN004454/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.07.2022
JN004454/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.07.2022
JN004454/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.08.2022
JN004454/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.09.2022
JN004454/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.09.2022
JN004454/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 23.05.2023
Zahtevek za revizijo

    JN004454/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Zoran Kalaković, Zoran Kalaković
zoran.kalakovic@ljubljana.si
+386 13064408
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/449715/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_JN_-_Dolniska_cesta.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=15595
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija Dolniške ceste in gradnja padavinskega kanala po Dolniški cesti z priključitvijo kanala s Ceste Andreja Bitenca
Referenčna številka dokumenta: 7560-22-220029
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je rekonstrukcija Dolniške ceste in gradnja padavinskega kanala po Dolniški cesti s priključitvijo kanala s Ceste Andreja Bitenca, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je rekonstrukcija Dolniške ceste in gradnja padavinskega kanala po Dolniški cesti s priključitvijo kanala s Ceste Andreja Bitenca, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 200
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z določili vzorca pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.07.2022   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.07.2022   14:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.07.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.06.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.07.2022   14:44
VPRAŠANJE
PROSIMO ZA OBJAVO DETAJLA PARAPETNIH ZIDOV

ODGOVOR
Naročnik je objavil detajl parapetnih zidov na Portalu JN.Datum objave: 07.07.2022   14:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,
po pregledu popisa del in priloženih načrtov ugotavljamo, da nikjer ni priloženega karakterističnega prereza ceste iz katerega bi bilo razvidno, na kateri poziciji poteka meteorni kanal in na kateri poziciji drenažne cevi. Naročnika prosimo, da objavi karakteristični prerez, ki bo vseboval tako meteorno kanalizacijo, kot tudi drenažne cevi.
Hvala

ODGOVOR
Naročnik je objavil karakterističen prerez ceste na Portalu JN.Datum objave: 11.07.2022   15:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pri pregledu vaših zahtev po referenah in grobem preletu popisa del imamo nekaj vprašanj:
- 1 projekt ... gradnjo javne kanalizacije dolžine 600 m GRP DN min 400 mm (tč.3 referenčni pogoji):
kaj je naročnika vodilo k določitvi takšnega pogoja, saj je tako zastavljen pogoj (milo rečeni) zgrešen in nesorazmeren - zakaj se gradnja kanalizacijskega sistema s cevmi iz drugih materialov (PVC, PEHD, beton, ...) tako razlikuje od gradnje kanalizacije s cevmi GRP, da je to naročnik oprredelil kot pogoj?

2/ meteorni kanal poz. 03.01 - dobava kanalizacijskih cevi:
prosimo, da se naročnik jasno opredeli kakšne kanalizacijske cevi želi imeti ponujene ter kasneje vgrajene, saj je zapis v sami postavki zelo dvoumen (po domače skorpucalo po sistemu copy&paste) - v isti sapi govori o GRP ceveh DN700, nadaljuje pa z opisom togostnega razreda ter standarda EN 1401-1 (Cevni sistemi iz polimernih materialov za odpadno vodo in kanalizacijo, ki delujejo po težnostnem principu in so položeni v zemljo - Nemehčan polivinilklorid (PVC-U)) za PVC cevi.

Prosimo za čimprejšnja pojasnila.


ODGOVOR
1/ Naročnik ne bo spreminjal pogojev. Kot referenčni pogoj so navedeni enaki materiali, kot so uporabljeni v predmetnem poslu.
2/ Dobava GRP cevi DN 700 mm, nazivnega togostnega razreda SN 10.000 N/m2, izdelane po SIST EN 14364 standardu cevi, vključno s pripadajočimi tesnili. (Polaganje po navodilih proizvajalca).Datum objave: 11.07.2022   15:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Zahteve so naslednje:
Dobava in vgradnja tipskega LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600 mm in mosilnost 400 kN. Pokrov izveden na zaklep z odpritinami za zračenje. Kompletno z AB razbremenilnim obročom, AB razbremenilno ploščo.
Ta popis ni logičen. Ne gre skupaj tesnenje in odrtine za zračenje.
Prosimo naročnika za pojasnilo.
Hvala


ODGOVOR
Tesnjenje ni mišljeno kot vodotesni jašek, ampak gre za protihrupni vložek.Datum objave: 11.07.2022   15:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Naročnika naprošamo, da objavi kulturno varstvene pogoje.
Hvala

ODGOVOR
Naročnik je objavil kulturno varstvene pogoje na Portalu JN.Datum objave: 11.07.2022   15:01
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da objavi risbo Izvedbe priključka meteorne vode iz cestnih požiralnikov, z vpadom iz PVC cevi DN 200, kompletno z obbetoniranjem z betonom C25/30, vrtanjem odpritne v cev, laminiranjem PVC DN 200 na cev in spajanjem, ter vsemi ostalimi potrebnimi deli in materiali, ki je del meterone kanalizacije.
Hvala

ODGOVOR
Naročnik je objavil risbo na Portalu JN.Datum objave: 11.07.2022   15:01
VPRAŠANJE
Pozivamo naročnika da sproti odgovarja na vprašanja

ODGOVOR
Naročnik odgovarja na vprašanja v skladu z določili ZJN-3.Datum objave: 11.07.2022   15:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naročnika prosimo za spremembo referenčnih pogojev glede gradnje kanalizacije in sicer tako, da se glasi:
-1(en) projekt v vrednosti najmanj 800.000 EUR brez DDV, pri čemer je izvedel v okviru projekta gradnjo javne kanalizacije dolžine min 600 m, GRP DN min 300 mm.
Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.Datum objave: 11.07.2022   15:02
VPRAŠANJE
Ali je res potrebno referenco omejiti na GRP cevi? Tudi izvedba javne kanalizacije z drugimi vrstami cevmi zahtevanih dimenzij je lahko prav tako zahtevna kot izvedba iz GRP cevi. Prosimo za spremembo referenčnega pogoja z razširitvijo tudi na izvedbo javne kanalizacije iz drugih materialov.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.