Dosje javnega naročila 004452/2022
Naročnik: OBČINA IZOLA, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola - Isola
Gradnje: Celovita prenova dela južnega trakta Osnovne šole Vojke Šmuc
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.660.191,79 EUR

JN004452/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.06.2022
JN004452/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.07.2022
JN004452/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.08.2022
JN004452/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.08.2022
JN004452/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 08.11.2022
JN004452/2022-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 27.12.2022
JN004452/2022-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 27.12.2022
JN004452/2022-Dod04 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 27.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004452/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IZOLA
Sončno nabrežje 8
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
Dean Starc
dean.starc@izola.si
+386 56600150

Internetni naslovi
https://www.izola.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/449760/objava_na_PJN.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=15611
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Celovita prenova dela južnega trakta Osnovne šole Vojke Šmuc
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je »Celovita prenova dela južnega trakta Osnovne šole Vojke Šmuc«.

Predmet javnega naročila je podrobneje opisan v poglavju III. - Specifikacija predmeta javnega naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je »Celovita prenova dela južnega trakta Osnovne šole Vojke Šmuc«.

Predmet javnega naročila je podrobneje opisan v poglavju III. - Specifikacija predmeta javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
so določeni v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.07.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.07.2022   15:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.07.2022   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.06.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.07.2022   10:23
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji določil ekonomski oz. finančni pogoj za sodelovanje in sicer, da ima ponudnik bonitetno oceno najmanj SB3.

Naročnika vljudno prosimo, da navedeni pogoj omili na način, da dopusti bonitetno oceno SB5, ali boljšo. Postavljeni pogoj SB3, naročnik pa z njim zahteva za štiri stopnje boljšo bonitetno oceno, kot je povprečna ocena glede na celotni trg, bonitetna ocena SB7 pomeni, da je zmožnost gospodarske družbe za poravnavanje svojih obveznosti POVPREČNA.

Bonitetna ocena SB3 pomeni da je zmožnost gospodarske družbe za poravnavo obveznosti VISOKA.

Bonitetna ocena SB5 pomeni da je zmožnost gospodarske družbe za poravnavo obveznosti NADPOVPREČNA.

Bistvene razlike med zahtevano bonitetno oceno SB3 in predlagano bonitetno oceno SB5 ni, saj je pri obeh ocenah zmožnost podjetja za poravnavanje obveznosti NADPOVPEČNA.

Naročnika vljudno prosimo za upoštevanje zgoraj navedenega predloga.


ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik spreminja razpisno dokumentacijo v poglavju 6.3 Ekonomska in finančna sposobnost tako, da dovoljuje tudi bonitetno oceno SB5.
S spoštovanjem

VPRAŠANJE
Prosim za upoštevanje reference za izvedbo novogradnje šole ali vrtca, saj smatramo, da je novogradnjo zahtevnejše izvesti kot obnovo. Hvala

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije
S spoštovanjem