Dosje javnega naročila 004507/2022
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
: Javni natečaj: oblikovne in sistemske rešitve celostne grafične podobe Univerze v Ljubljani in njenih članic
ZJN-3: Odprti postopek

JN004507/2022-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 28.06.2022
JN004507/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.11.2022
JN004507/2022-J01 - Rezultati natečaja (EU 13 - SL), objavljeno dne 23.11.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004507/2022-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Majda Lazar
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/449765/Dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Majda Lazar
rektorat@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/

I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javni natečaj: oblikovne in sistemske rešitve celostne grafične podobe Univerze v Ljubljani in njenih članic
Referenčna številka dokumenta: 401-12/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79822500
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79822000
II.2.4 Opis javnega naročila
Oblikovna in sistemska rešitev celostne grafične podobe Univerze v Ljubljani in njenih članic
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Oblikovanje vizualnih komunikacijOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
Sistem celostne grafične podobe Univerze v Ljubljani in njenih članic
Kreativna rešitev za znak Univerze v Ljubljani

IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
21.10.2022   09:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
1. nagrada: 8.000 EUR neto
2. nagrada: 5.000 EUR neto
3. nagrada: 3.000 EUR neto
IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence
Povračilo stroškov vabljenim natečajnikom
IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
prof. Peter Skalar, prof. dr. Petra Černe Oven, Robert Ilovar, prof. Radovan Jenko, Tanja Gvozdenović, asist. Anja Vidic, prof. dr. Narvika Bovcon, doc. dr. Nace Pušnik, izr. prof. dr. Jurij Selan, izr. prof. dr. Dejan Jontes, prof. mag. Matjaž Drevenšek


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.10.2022   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.06.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.07.2022   12:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

lahko pričakujemo brief in natančnejša navodila?
hvala

ODGOVOR
Spoštovani,

vsa dokumentacija je objavljena na spletni strani : https://www.uni-lj.si/aktualno/javna_narocila_in_razpisi/2022062814445212/
Vsebinski del se nahaja v dokumentu Natečajna dokumentacija in štirih prilogah, ki sledijo.

Lepo pozdravljeni, UL
Datum objave: 05.07.2022   08:01
VPRAŠANJE
Ali je za sodelovanje potrebno usposobljenost dokazovati z preteklimi referencami?

ODGOVOR
Ne.


Datum objave: 05.07.2022   08:08
VPRAŠANJE
se lahko prijavljajo fizične osebe ali podjetja (agencije)?
kaj pa morajo predloge vsebovati? - se gre za prenovo logotipa ali le na apliciranje obstoječe grafike na nove medije?
na kakšen način morajo biti pripravljene predloge?


ODGOVOR
Prijavijo se lahko fizične in pravne osebe.
Predmet natečaja je predlog oblikovne in sistemske rešitev celostne grafične podobe Univerze v Ljubljani in njenih članic.
Priprava predlogov v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (4. točka: natečajna prijava) oziroma natečajno dokumentacijo.Datum objave: 12.07.2022   10:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

imamo nekaj vprašanj v zvezi z razpisom.
1. V natečajni dokumentaciji pod točko 9.5 piše, da so vizitka, dopisni papir ovojnica in pisalo lahko predstavljeni na pokončnem listu A4.
Ali to pomeni, da so vsi ti elementi predstavljeni na enem pokončnem A4 listu?
V nadaljevanju sicer piše, naj bodo predstavljeni v merilu 1:1.
Ali gre torej za napako in je tu mišljen format A3?

2. Zanima nas ali mora natečajna naloga vsebovati samo elemente, ki so v natečajni dokumentaciji navedeni pod točko 9 in naj bi bili prestavljeni na enastih A3 listih?

3. Ali je rešitev lahko predstavljena na več kot 11 listih oz. vsebuje še kakšen primer, poleg naštetih elementov, ki boljše osvetjuje sistemsko rešitev?

Hvala in LP


ODGOVOR

Pozdravljeni.

1. Gre za napako, mišljen je format A3.
2. Navedeni elementi so obvezni.
3. Lahko. Prijavitelj lahko k pojasnilu rešitve doda tudi prikaze, ki rešitev dodatno razložijo.

Lep pozdrav.


Datum objave: 12.08.2022   09:14
VPRAŠANJE
Zdravo,

Ali lahko natečajna naloga poleg obveznih elementov, ki so v natečajni dokumentaciji navedeni pod točko 9 in naj bi bili predstavljeni na 11 listih vključuje še druge aplikacije oz. oblikovne rešitve oz. ali je končno število prezentacijskih listov omejeno?

Lep pozdrav,

ODGOVOR


Ni omejeno, lahko jih je več.

Datum objave: 12.08.2022   09:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V razpisni dokumentaciji pod točko 9. Spletno mesto piše:
»Primer uvodne strani
- Pravna fakulteta
- Fakulteta za šport«

Zanima nas, ali naj se novo oblikovana znaka fakultet samo aplicirata na že obstoječi sppletni strani z obstoječima podobama oa. ali naj s podatki, ki so na trenutni strani prikažemo nove - oblikovno usklajene predloge?

Hvala


ODGOVOR


Prikaže se primera uvodnih spletnih strani, ki sta v skladu s predlaganim sistemom celostne podobe.

Datum objave: 12.08.2022   09:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V 4. točki Sistem znakov Univerze v Ljubljani, njenih članic in enot natečajne dokumentacije v tabeli piše Naravoslovno-tehniška fakulteta.
Na spletni strani fakultete pa Naravoslovnotehniška fakulteta.
Kateri zapis je pravilen?

V priponkah tudi ni organigrama za Pravno fakulteto. Kako je s tem?

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR


Pravilen zapis je Naravoslovnotehniška fakulteta.

Za potrebe natečajnega predloga organigram Pravne fakultete ni ključen.

Datum objave: 26.09.2022   15:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V Poročilu analize celostne pojavnosti članic Univerze v Ljubljani na str 32 piše:
»Ob tem je potrebno opozoriti, da sekundarni sistem označevanja, ki je bil predlagan leta 2022, ni vbil sprejet, saj bi bilo mogoče najti soglasja med članicami.«

Zanima nas o katerem sekundarnem sistemu ozačevanja je tukaj govora?

Hvala


ODGOVOR

Gre za sistem označevanja na ravni članic UL, vendar pa je v vprašanju napačno navedena letnica 2022 namesto 2002.
V okviru predloga aktualne celostne podobe UL je bil kot del natečajne rešitve leta 2002 predlagan tudi sistem sekundarnega označevanja članic UL, ki je predvideval, da ima vsaka članica v znaku svoj motiv.

Lepo pozdravljeni, UL


Datum objave: 30.09.2022   16:39
VPRAŠANJE
Zanima nas ali je natečajno rešitev možno odati osebno (tudi na dan oddaje, 21. 10. do 9. ure) in ne po pošti, na sedež naročnika in kam (npr vložišče, tajnica, ..., pri čemer je ovojnica označena skladno z navodili Razpisne dokumentacije.

Hvala in lep pozdrav,ODGOVOR


Natečajna prijava se odda v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo projektnega natečaja (poglavje 4. Natečajna prijava, točka 4.1. Oddaja, način oddaje in datum odpiranja natečajnih prijav).

»Natečajnik predloži predlog oblikovne in sistemske rešitev celostne grafične podobe Univerze v Ljubljani in njenih članic osebno ali pošlje po pošti v nevtralni zaprti ovojnici, ki ne bo razkrivala identitete natečajnika, na katero z velikimi tiskanimi črkami napiše JAVNI NATEČAJ UL CGP - NE ODPIRAJ!, na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana. Natečajno prijavo mora naročnik prejeti najkasneje do 21. 10. 2022 do 9:00.«

Osebna oddaja natečajne prijave (do izteka roka) je v razpisni dokumentaciji predvidena. Vstopna točka vse pošte je vložišče (glavna pisarna).

Lep pozdrav.


Datum objave: 05.10.2022   14:20
VPRAŠANJE
Zdravo,

V Poročilu analize piše »Naročanje in upravljanje podob tretjega (in četrtega) nivoja predstavlja še dodaten, pogosto nepotreben strošek«.

V kaj predlagamo pa: » Smisleno bi bilo oblikovati sistem, ki združuje znake tretjega in četrtega nivoja s skupnimi značilnostmi in omogoča razlikovalnost. Končni rezultat takega sistema, bi bil nabor različnih znakov, za katere bi se vedelo, da so del UL, in tudi na katero raven spadajo.«


Ali se torej od natečajnih rešitev pričakuje, da bodo s sistemom predvidele dovolj razlikovalne rešitve za znake 114 (kateder, laboratorijev, inštitutov, centrov in drugih organizacijskih enot - samostojnih podjetij), ki bodo hkrati nakazovali na katero raven (tretji ali četrti nivo) znotraj članice spadajo in na ta način z eno natečajno rešitvijo »plačala« podobe Univerze, 26 članic in 114 podenot?

Hvala,


ODGOVOR


Od natečajnih rešitev se pričakuje predlog sistema, ki je skladen in pregleden, tehnično univerzalen, odprt in ekonomičen (Merila za izbor v Razpisni dokumentaciji). Natečajnik oceni, kakšna stopnja razlikovalnosti je glede na izhodišča smislena in kako jo doseči na čim bolj ekonomičen način.

Datum objave: 05.10.2022   14:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v natečajni dokumentaciji piše, da naj "oblikovna rešitev znaka Univerze v Ljubljani ohrani prepoznavnost obstoječega slikovnega znaka. Izhaja naj iz prepoznavnosti deželnega dvorca" in v nadaljevanju "Znak naj bo sodoben, likovno čist in izviren".

V Poročilu analize (Sklep) pod točko 4 Znak in sistem znakov pa "Drugačen oz. prilagojen izris, bi bil morda ustreznejši." in v nadaljevanju "Poiskati bi bilo treba rešitev, ki nadaljujej tradicijo znakov UL ali jo reinterpretirati na ustrezen način, da bi bila prilagojena za sodobne medije."

Ali torej ostaja slikovni znak (podoba deželnega dvorca oblikovala Miljenka Licula) nespremenjena oz. koliko se izris lahko prilagaja oz. kako naj bo ob tem hkrati izviren?

V kakšnem smislu, naj rešitev nadaljuje tradicijo znakov UL, saj gre tu le za en znak UL?


Hvala za odgovore in lep pozdrav,


ODGOVOR


Prilagoditev izrisa slikovnega znaka je odvisna od presoje predlagatelja. Kot je napisano v 8. točki Natečajne dokumentacije, naj bo znak (kombinacija slikovnega in besednega znaka) prepoznaven, viden in čitljiv pri pomanjšavah, prilagojen za digitalna okolja in različne materialne izvedbe, sodoben, likovno čist in izviren. Pri ocenjevanju (kombiniranega) znaka se bodo upoštevali trije kriteriji, navedeni v Razpisni dokumentaciji: 1. prepoznavnost, 2. vsestranskost uporabe in 3. likovna čistost in izvirnost.

Pri tradiciji znakov UL je mišljeno sosledje znakov Univerze v Ljubljani - znak Jožeta Brumna (znak pred 2003) in Miljenka Licula (znak po 2003).Datum objave: 10.10.2022   10:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prejšnji teden smo poslali še eno vprašanje, glede avtroskih pravic dedičev Miljenka Licula in sicer:
"Spoštovani,

zanima nas koliko se lahko modificira slikovni znak Univerze v Ljubljani (stavba), da ne bi naknadno prihajalo do kakošnih koli težav z avtorskimi pravicami dedičev oblikovalca Miljenka Licula."

Vljudno bi prosili za odgovor, saj se čas za postavljanje vprašanj izteka.
Hvala in lepo pozdravljeni,
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V petek smo poslali nekaj vprašanj v zvezi z predelavno znaka UL in avtorstvom oz. avtorskimi pravicami, ki jih imajo dediči.
Ker se datum za postavljanje vprašanj izteka, bi prosili za odgovor.

Hvala in najlepši pozdrav,,


VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas koliko se lahko modificira slikovni znak Univerze v Ljubljani (stavba), da ne bi naknadno prihajalo do kakoršnih koli težav z avtorskimi pravicami dedičev oblikovalca Miljenka Licula.

Hvala in lepo pozdravljeni,

VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas koliko se lahko modificira slikovni znak Univerze v Ljubljani (stavba), da ne bi naknadno prihajalo do kakoršnih koli težav z avtorskimi pravicami dedičev oblikovalca Miljenka Licula.

Hvala in lepo pozdravljeni,


ODGOVOR

Naročnik pridobiva soglasja imetnikov avtorskih pravic, ki se nanašajo na pravico do predelave, pri čemer naročnik zagotavlja, da bodo vsa potrebna soglasja zagotovljena do odpiranja natečajnih nalog. Obseg modificiranja slikovnega znaka je določen v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 12.10.2022   17:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,


prosimo za pomoč pri sledečih zadevah:

3. Črkovne vrste - črkovni niz s predstavitvijo in uporabo primarne in morebitne sekundarne črkovne vrste.
Kaj točno je tu mišljeno kot predstavitev in uporaba? Ali je mišljeno, da se še enkrat doda logotip? Naslov in tekst?
Je lahko predstavitev izbora črkovne vrste opisana v pojasnilu oblikovne rešitve ali mora biti na kappa plošči ob črkovni vrsti?

5. Vizitka, dopisni list, ovojnica in pisalo**
Je lahko dopisni list predstavljen na A4 formatu in ostali materiali - vizitka, ovojnica in pisalo - na ločenem A3 formatu?

6. Podpis elektronske pošte
7. Zunanje označevalne table
Sta oblikovni rešitvi v točki 6 in 7 lahko predstavljeni na isti kappa plošči?

11. Pojasnilo oblikovne rešitve
Mora biti pojasnilo prav tako kaširano na A3 kappa ploščo?


Hvala lepa.

ODGOVOR


3. Črkovne vrste - črkovni niz s predstavitvijo in uporabo primarne in morebitne sekundarne črkovne vrste.
Kaj točno je tu mišljeno kot predstavitev in uporaba? Ali je mišljeno, da se še enkrat doda logotip? Naslov in tekst?
Je lahko predstavitev izbora črkovne vrste opisana v pojasnilu oblikovne rešitve ali mora biti na kappa plošči ob črkovni vrsti?


Črkovno vrsto se predstavi z znaki črkovne vrste in v konkretni uporabi. Tu gre lahko za daljše besedilo, naslove in druge elemente.

Izbor črkovne vrste je lahko utemeljen v pojasnilu oblikovne rešitve.


5. Vizitka, dopisni list, ovojnica in pisalo**
Je lahko dopisni list predstavljen na A4 formatu in ostali materiali - vizitka, ovojnica in pisalo - na ločenem A3 formatu?

Dopisni list je lahko predstavljen na A4 formatu.


6. Podpis elektronske pošte
7. Zunanje označevalne table
Sta oblikovni rešitvi v točki 6 in 7 lahko predstavljeni na isti kappa plošči?

Oblikovni rešitvi sta lahko predstavljeni na istem formatu.


11. Pojasnilo oblikovne rešitve
Mora biti pojasnilo prav tako kaširano na A3 kappa ploščo?

Vsi elementi natečajne naloge morajo biti kaširani na trdo podlago.