Dosje javnega naročila JN7928/2015
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Storitve čiščenja
ZJN-2: Odprti postopek

JN7928/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.11.2015
JN8461/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.12.2015
JN486/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.01.2016
    JN7928/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2015/S 221-402899
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve čiščenja

Datum objave: 10. 11. 2015
Številka objave: JN7928/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Irena Stopar Kavčič, V roke: Irena Stopar Kavčič, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 013064433. Telefaks +386 013064407. E-pošta irena.stopar@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Drugo: javni zavod.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIIzobraževanje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Da.

VRTEC JARŠE, Rožičeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Čiščenje prostorov Vrtca Jarše
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 14.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
Trajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 3
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila so okolju prijazne storitve čiščenja prostorov Vrtca Jarše. PODROBNEJŠE INFORMACIJE SO NAVEDENE V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 90910000 (Storitve čiščenja)
90919000 (Storitve čiščenja pisarn, šol in pisarniške opreme)
90919300 (Storitve čiščenja šol)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Da.
Posebni pogoji:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
Najnižje ravni morebitnih standardov:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
Najnižje ravni morebitnih standardov:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni stroki Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: Ne.
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-1251/2015-5
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 21. 12. 2015
Čas: 9:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 21. 12. 2015
Čas: 10:00
Kraj: NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/11/1946-8414351875219373772/RAZPISNA
_DOKUMENTACIJA_CISCENJE_VRTEC_JARSE.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 10. 12. 2015
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 10. 11. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN8461/2015, Storitve: Storitve čiščenja; datum objave: 1. 12. 2015
  • JN486/2016, Storitve: Storitve čiščenja; datum objave: 22. 1. 2016

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.11.2015   13:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
SPOŠTOVANI!

Zanima naas ali bomo zadovoljili vašim zahtevam, če priložimo BON 2?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Da.

Datum objave: 17.11.2015   10:18
1. Oddano: 13.11.2015, 12:59
a.) Pozdravljeni,
na str. 7/65 imate podano zahtevo št. ur/delavca/teden je 35 ur, obenem pa v razpisni dokumentaciji navajate da je delovni čas delavcev čistilcev 15.00 - 21.00, kar je 6 ur/dan (5dni x 6h = 30ur/teden/delavca in ne 35 - enota Kekec in Mojca).
b.) Ali mora biti vsaka od 5 referenc večja od 3000m2, ali je to kvadratura za vse reference v skupnem seštevku?
c.) Ali je sprejemljiva referenca v kolikor se še izvaja, oz. še ni zaključen posel?
Hvala za pojasnila in odgovore.
Lep pozdrav.

ODGOVOR:
a.) V razpisni dokumentaciji gre za napako. Naročnik zahteva 14 ur/dnevno oziroma 35 ur tedensko. Delavni čas pa je ob 15.00 – 22.00.
b.) Ponudnik priloži 5 referenčnih potrdil, v skupni površini večji od 3.000 m2.
c.) Referenčni pogoj se lahko nanaša na že zaključen posel ali na posel, ki se še izvaja.

2. Oddano: 16.11.2015, 07:18
Pozdravljeni, je ogled prostorov obvezen? Hvala.

ODGOVOR:
Ogled objektov ni obvezen je pa priporočljiv.


Datum objave: 23.11.2015   14:51
Oddano: 23.11.2015, 08:56
Spoštovani,

prosimo za popravek razpisne dokumentacije, kjer boste natančno opredelili minimalno zahtevano prisotnost čistilnega osebja.

ODGOVOR:
Naročnik je v odgovorih na vprašanja ponudnikov dne 17.11.2015 podal odgovor in sicer:
- za Enoto Kekec, Ulica Hermana Potočnika 15, Ljubljana je zahteva po dveh delavcih od 15-22 ure;
- za Enoto Mojca, je zahteva po dveh delavcih od 15-22 ure;
- za Enoto Rožle, Rožičeva ulica 10, Ljubljana, je zahteva po enem delavcu od 16-21 ure;
- za Enoto Rožle, Pokopališka 30, Ljubljana, je zahteva po enem delavcu od 16-21 ure.

Oddano: 23.11.2015, 09:05
Spoštovani, na strani 12/65 razpisne dokumentacije, je v tabeli skupen seštevek ur 38/dnevno. Ali ta podatek drži? V kolikor je to vaša minimalna zahteva, nas zanima kako boste ocenjevali ponudbeno vrednost, če bo le ta nižja od zakonsko zahtevanih minimalnih plač, 1/12 regresa, prehrane, prevoza?

Trenutna mesečna cena čiščenja, namreč ne zadostuje za plačilo mesečnih obveznosti iz naslova delovnega razmerja.

S tem, kot javni zavod, podpirate delo na črno in posledično kršite zakonodajo. Preračunana vrednost urne postavke je (trenutno) 4,16€ bruto!

Prosimo za vašo obrazložitev!

ODGOVOR:
Naročnik bo ponudbo preverjal in ocenjeval v skladu z zahtevami navedenimi v sami razpisni dokumentaciji ter veljavno zakonodajo s področja javnega naročanja.


Datum objave: 01.12.2015   08:03
Oddano: 24.11.2015, 11:25
Naročnik si na strani 10 razpisne dokumentacije v drugem odstavku pridržuje pravico, da v času trajanja pogodbe med drugim spremeni ČAS, VRSTO in OBSEG posameznih čistilnih površin. Ker gre za bistvene sestavine pogodbe, tudi ko gre za pogodbo z javnim naročnikom, pozivamo, da to dikcijo kot nepravno umakne oziroma predmet pogodbe vključno z obsegom jasno in vnaprej opredeli. Predvsem, ker za izvajanje naročila istočasno zahteva minimalno število zaposlenih delavcev, ki jih bo ponudnik dodatno zaposlil za izvajanje tega naročila.

Pri referencah naj se naročnik opredeli, ali je dovolj, da je imel ponudnik v zadnjih treh letih le sklenjeno pogodbo za opravljanje storitev čiščenja v skupni površini najmanj 3000 m2 ali je predpisana tudi doba trajanja te pogodbe. Jo je imel lahko sklenjeno le 1 mesec npr? Ter ali so omejitve za kakšne vrsto prostorov je bila pogodba sklenjena?

ODGOVOR:
a.) Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil okvirni sporazum za obdobje treh let, kakor izhaja tudi iz priloženega osnutka okvirnega sporazuma na 53. strani razpisne dokumentacije številka 430-1251/2015-4 z dne 10.11.2015. Naročnik bo obračunaval delo glede na dejansko očiščeno mesečno kvadraturo.
V primeru spremembe vrste in obsega posameznih čistilnih površin bodo te obračunane glede na dejansko izvedeno (očiščeno) mesečno kvadraturo. Čas prisotnosti posameznega delavca na objektu ne bo spremenjen, lahko se spremeni le čas izvajanja čiščenja, kar bosta naročnik in izvajalec dogovorila ob morebitni spremembi.

Naročnik bo pripravil tudi popravek razpisne dokumentacije v tem delu.


b.) Naročnik se je do predmetnega vprašanja povezanega z veljavnostjo referenc že opredelil in sicer v odgovorih ponudnikom dne 17.11.2015.
Ponudnik mora priložiti 5 referenčni potrdil v skupni površini 3.000 m2, pri čemer se referenčni posel lahko nanaša na že zaključen posel v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe ali na posel, ki se še izvaja. Naročnik posebnih omejitev v zvezi z vrsto prostorov ni predpisal.


Datum objave: 02.12.2015   13:19
Oddano: 1.12.2015, 12:02 Vezano na odgovor 01.12.2015, 8.03 kot sledi:
V primeru spremembe vrste in obsega posameznih čistilnih površin bodo te obračunane glede na dejansko izvedeno (očiščeno) mesečno kvadraturo. Čas prisotnosti posameznega delavca na objektu ne bo spremenjen, lahko se spremeni le čas izvajanja čiščenja, kar bosta naročnik in izvajalec dogovorila ob morebitni spremembi.
Naročnik s tem odgovorom torej od ponudnika zahteva fiksno število delavcev ter fiksno število ur ne glede na spremembo obsega dela, kar za ponudnika pomeni vsakomesečni fiksni strošek v času celotnega naročila, medtem ko na strani prihodka ponudnik dejansko v času oddajanja ponudbe, ne ve, kakšni bodo njegovi prihodki, saj se lahko v času naročila obseg čiščenja ter tako posledično njegov prihodek tudi znatno zmanjša.
Naročnika pozivamo, da v kolikor vztraja pri možnosti spremembe obsega čiščenja, da ponudniku možnost, da v primeru zmanjšanega obsega dela angažira le toliko delavcev, kolikor je za to delo potrebno in ponudnika ne obremeni s stroškom dela, če ta v takšnih primerih ne bo potreben. Na ta način bo ponudnik lahko tudi podal realno ceno, brez rezerv, ki bi lahko javno naročilo podražili.

ODGOVOR:
Naročnik podaja pojasnilo odgovora objavljenega dne 1.12.2015 na Portalu javnih naročil in sicer izvajalec bo izstavljal račune na podlagi mesečno opravljene kvadrature čiščenja. Naročnik na posamezni lokaciji zahteva minimalno število delavcev z določenim časom izvajanja storitev čiščenja točneje navedeno v tabeli na strani 12, popravka razpisne dokumentacije številka 430-1251/2015-9 z dne 30.11.2015 ob predpostavki, da ostaja čistilna površina nespremenjena. V primeru spremembe čistilne površine se temu primerno spremeni tudi potreba po delavcih.


Oddano: 1.12.2015, 14:39
Pozdravljeni, ali lahko priložimo kopijo referenčnih potrdil, in sicer iz drugega vašega razpisa?

ODGOVOR:
Ponudnik lahko priloži kopije referenčnih potrdil pridobljenih v drugih razpisih, pri čemer mora referenčno potrdilo vsebovati vse elemente zahtevane s tem razpisom.


Datum objave: 09.12.2015   11:59
1. Oddano: 9.12.2015, 08:33
Pozdravljeni,

Prosimo za obrazložitev glede zahtevanih referenc. Zahtevate 5 referenčnih potrdil, kolikšna mora biti kvadratura posameznega referenčnega potrdila? Če prav razumemo mora biti vsaka referenca najmanj 3000 m2 (min. 15.000 m2)?

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Naročnik ni predpisal zahteve po površini za posamezen referenčni posel, ampak pogoj po 5 referenčnih poslih v skupni površini najmanj 3.000 m2.


2. Oddano: 9.12.2015, 09:16
Pozdravljeni,

Ali lahko priložimo 3 reference v skupni površini cca 35.000 m2 ali moramo nujno priložiti 5 referenc v skupni površini 3.000 m2?

Hvala.

ODGOVOR:
Ne. Ponudnik priloži 5 referenc v skupni površini najmanj 3.000 m2.