Dosje javnega naročila JN8237/2015
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Storitve čiščenja
ZJN-2: Odprti postopek

JN8237/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.11.2015
JN8523/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.12.2015
    JN8237/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2015/S 228-415433
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve čiščenja

Datum objave: 23. 11. 2015
Številka objave: JN8237/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Irena Stopar Kavčič, V roke: Irena Stopar Kavčič, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 013064433. Telefaks +386 013064407. E-pošta irena.stopar@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Drugo: javni zavod.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIIzobraževanje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Da.

VRTEC LEDINA, Čufarjeva ulica 14, SI-1000 Ljubljana.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Ledina
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 14.
Glavni kraj izvedbe: Vrtec Ledina, Čufarjeva ulica 14, 1000 Ljubljana.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
Trajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 3
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Ledina.
PODROBNEJŠE INFORMACIJE SO NAVEDENE V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 90910000 (Storitve čiščenja)
90919000 (Storitve čiščenja pisarn, šol in pisarniške opreme)
90919300 (Storitve čiščenja šol)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Da.
Posebni pogoji:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
Najnižje ravni morebitnih standardov:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
Najnižje ravni morebitnih standardov:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni stroki Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: Ne.
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-1628/2015-4
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 4. 1. 2016
Čas: 9:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 4. 1. 2016
Čas: 10:00
Kraj: NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/11/1946-77476851939325634999/RAZPISN
A_DOKUMENTACIJA_CISCENJE__VRTEC_LEDINA.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 22. 12. 2015
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 23. 11. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN8523/2015, Storitve: Storitve čiščenja; datum objave: 3. 12. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.11.2015   14:49
Oddano: 23.11.2015, 10:57
Spoštovani, ali je ogled prostorov obvezen.

ODGOVOR:
Ogled prostorov ni obvezen, je pa priporočljiv.Datum objave: 25.11.2015   11:45
Oddano: 25.11.2015, 09:29
Spoštovani!

Ali lahko priložimo referenčna potrdila, ki smo jih že pridobili za drugega naročnika (gre za vrtec). Potrdila so vsebinsko popolnoma identična kot jih zahtevate v razpisni dokumetaciji.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Da, pri čemer upoštevajte veljavnost le teh, vezano na datum oddaje javnega naročila.


Datum objave: 26.11.2015   11:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Ali lahko priložimo kopije referenčnih potrdil, ki smo jih že pridobili za drug razpis (gre prav tako za čiščenje prostorov vrtca). Potrdila so vsebinsko popolnoma identična kot jih zahtevate v razpisni dokumetaciji.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Da, pri čemer upoštevajte veljavnost le teh, vezano na datum oddaje javnega naročila.


Datum objave: 01.12.2015   07:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Že pridobljena refernčna potrdila imamo datirana na november 2015. Ali jih boste upoštevali?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR:
Da, pri čemer upoštevajte veljavnost le teh, vezano na datum oddaje javnega naročila.


Datum objave: 10.12.2015   11:34
1. Oddano: 9.12.2015, 08:44
Pozdravljeni,
Prosimo za obrazložitev glede zahtevanih referenc. Zahtevate referenčna potrdila za 5 posameznih pogodb, ki v skupni površini presegajo 2400 m2. Če prav razumemo moramo priložiti 5 referenc, vsaka z minimalno kvadraturo 2.400 m2?

Hvala.
ODGOVOR:
Da.

2. Oddano: 9.12.2015, 09:17
Pozdravljeni,
Ali lahko priložimo 3 reference v skupni površini cca 35.000 m2 ali moramo nujno priložiti 5 referenc v skupni površini 2.400 m2?

Hvala
ODGOVOR:
Ne. Ponudnik priloži 5 referenc vsako s površino najmanj 2.400 m2.

3. Oddano: 10.12.2015, 10:48
Pozdravljeni,
ali lahko namesto BON obrazca priložimo potrdilo o solventnosti s strani bank, ki smo jih pridobili za namen javnega naročila in so datirana konec meseca novembra 2015?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Da, za vse odprte račune, pri čemer upoštevajte veljavnost le teh, v skladu z razpisno dokumentacijo.Datum objave: 11.12.2015   10:16
1. Oddano: 10.12.2015, 14:23
Pozdravljeni,
prosimo pojasnite vaš odgovor na mnoga zastavljena vprašanja.

Kaj mislite z "vezano na datum oddaje javnega naročila?"

Kje v razpisni dokumentaciji piše koliko stara so lahko (kdaj so bila izdana) potrdila?

Hvala,lp

ODGOVOR:
Referenčni posli morajo biti izvedeli ali v teku (sklenjena pogodba v tem obdobju) v obdobju zadnjih treh let pred oddajo naročila tj. 4.1.2016, točka 10 – reference, na 20. strani razpisne dokumentacije 430-1628/2015-8 z dne 2.12.2015.

2. Oddano: 10.12.2015, 14:37
Prosim za razlago vašega spodnjega odgovora vezano na datum izdaje potrdil s strani bank.
Da, za vse odprte račune, pri čemer upoštevajte veljavnost le teh, v skladu z razpisno dokumentacijo.

Hvala

ODGOVOR:
V zvezi z odgovorom objavljenim pod vprašanjem " oddano 10.12.2015 10:48 uri: ali lahko namesto BON obrazca priložimo potrdila o solventnosti s strani bank" je mišljeno, da mora ponudnik, v kolikor ima odprtih več računov na različnih bankah, priložiti potrdila za vse račune. Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od dneva določenega za odpiranje ponudb tj. 4.1.2016.