Dosje javnega naročila 004457/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana
Storitve: Najem tehnične opreme in tehničnega osebja za izvedbo Blejskega strateškega foruma in sicer od 25. 8. do 30. 8. 2022 po sklopih ( začetek BSF 29-30.8. 2022).
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004457/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.06.2022
JN004457/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.07.2022
JN004457/2022-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.07.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004457/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
Prešernova cesta 25
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
VERONIKA KURALT
VERONIKA.KURALT@GOV.SI
+386 14782447
+386 14782447

Internetni naslovi
https://www.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/449790/RD_dokumentacija.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/449790/espd/RD_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=15597
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Najem tehnične opreme in tehničnega osebja za izvedbo Blejskega strateškega foruma in sicer od 25. 8. do 30. 8. 2022 po sklopih ( začetek BSF 29-30.8. 2022).
Referenčna številka dokumenta: JN-15597 430-10/2022 ( 15/22 JHN MZZ)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98396000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Najem tehnične opreme in tehničnega osebja za izvedbo Blejskega strateškega foruma in sicer od 25. 8. do 30. 8. 2022 ( začetek BSF 29-30.8. 2022).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP A - OZVOČENJE
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98396000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Najem tehnične opreme in tehničnega osebja za izvedbo Blejskega strateškega foruma in sicer od 25. 8. do 30. 8. 2022 ( začetek BSF 29-30.8. 2022).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP B - OSVETLITEV
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98396000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Najem tehnične opreme in tehničnega osebja za izvedbo Blejskega strateškega foruma in sicer od 25. 8. do 30. 8. 2022 ( začetek BSF 29-30.8. 2022).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP C - VIDEO
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98396000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Najem tehnične opreme in tehničnega osebja za izvedbo Blejskega strateškega foruma in sicer od 25. 8. do 30. 8. 2022 ( začetek BSF 29-30.8. 2022).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
TEHNIČNA ZMOGLJIVOST
Velja za vse sklope:
Ponudnik mora zagotoviti, da bo ponujena oprema za najem v skladu s tehničnim in drugimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije.
1. Za sklop A
Ponudnik je v zadnjih PETIH (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, pravočasno in kakovostno v skladu s pogodbo:
a) izvedel snemanje dogodka za potrebe neposrednega televizijskega prenosa, in sicer najmanj dveh (2) različnih dogodkov, ki sta bila prenašana na televizijskem programu z nacionalno pokritostjo in
b) zagotovil najmanj pet (5) live stream-ov hkrati in s tem zagotovil večje število istočasnih spletnih video prenosov dogodka v živo.
Najmanj en dogodek iz alineje a) zgoraj je moral biti protokolarni dogodek z umetniškim odrskim programom oz. kulturno-umetniškimi točkami.
DOKAZILO: izpolnjen obrazec ESPD v delu IV: Pogoji za sodelovanje, razdelek C: tehnična in strokovna sposobnost, ter izpolnjen obrazec PODATKI O REFERENCAH .
2. Za sklop B
Ponudnik je v zadnjih PETIH (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, pravočasno in kakovostno v skladu s pogodbo:
a) izvedel lučni/osvetlitveni design za najmanj tri (3) različne dogodke.
Najmanj en dogodek iz alineje a) zgoraj je moral biti protokolarni dogodek bodisi z umetniškim odrskim programom oz. kulturno-umetniškimi točkami bodisi z neposrednim TV prenosom.
DOKAZILO: izpolnjen obrazec ESPD v delu IV: Pogoji za sodelovanje, razdelek C: tehnična in strokovna sposobnost, ter izpolnjen obrazec PODATKI O REFERENCAH .
3. Za sklop C
Ponudnik je v zadnjih PETIH (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, pravočasno in kakovostno v skladu s pogodbo:
a) izvedel ozvočenje najmanj petih (5) različnih dogodkov.
Najmanj en dogodek iz alineje a) zgoraj je moral biti protokolarni dogodek bodisi z umetniškim odrskim programom oz. kulturno-umetniškimi točkami bodisi z neposrednim TV prenosom. Najmanj en dogodek iz alineje a) zgoraj je moral vključevati nastop (in s tem ozvočenje) številčnejše glasbene zasedbe (simfonični, komorni orkestri in podobne zasedbe z najmanj 25 člani z ali brez vokalista/-ov).
DOKAZILO: izpolnjen obrazec ESPD v delu IV: Pogoji za sodelovanje, razdelek C: tehnična in strokovna sposobnost, ter izpolnjen obrazec PODATKI O REFERENCAH.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.07.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.07.2022   11:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.07.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.06.2022