Dosje javnega naročila 004459/2022
Naročnik: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1241 Kamnik
Gradnje: Ureditev prostorov nad garažami Zdravstvenega doma Kamnik
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 484.337,20 EUR

JN004459/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.06.2022
JN004459/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.06.2022
JN004459/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.07.2022
JN004459/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.08.2022
JN004459/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.09.2022
JN004459/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.09.2022
JN004459/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 05.12.2022
JN004459/2022-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 09.01.2023
JN004459/2022-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 01.03.2023
JN004459/2022-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 23.06.2023
JN004459/2022-Dod04 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 23.06.2023
Zahtevek za revizijo

    JN004459/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KAMNIK
Glavni trg 24
1241
SI
Kamnik
Slovenija
urban.veternik@kamnik.si
+386 18318161

Internetni naslovi
https://www.kamnik.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/449792/RD_Ureditev_prostorov_ZD_Kamnik.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=15621
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev prostorov nad garažami Zdravstvenega doma Kamnik
Referenčna številka dokumenta: JN-15621
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev prostorov nad garažami Zdravstvenega doma Kamnik
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45215000
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD dr. Julija Polca Kamnik
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nadzidava dela obstoječega Zdravstvenega doma Kamnik, in sicer se bo med drguim poseglo v konstrukcijo objekta in dvignilo streho nad garažami urgentnih vozil za 0,8m.
Z nadzidavo oz. dvigom ostrešja trakta nad garažami urgentnih vozil se bo zagotovil večji prostor fizioterapije s sprejemnim predprostorom, ki se naveže na obstoječe prostore fizioterapije, ki so v 1. nadstropju južnega trakta stavbe.
Javno naročilo v grobem zajema gradbeno-obrtniška dela, elektro- in strojne inštalacije, krovska in druga povezana dela na strehi, ter dela za ureditev sistema ogrevanja, prezračevanja in hlajenja v novi nadzidavi; vse v skladu z objavljeno projektno dokumentacijo in specifikacijo naročila (popisi del).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajnimi določili oz. določili pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.07.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.07.2022   11:00
Kraj: Portal e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.07.2022   10:00

Dodatne informacije:
Investicijo sofinancira Ministrstvo za zdravje RS, v okviru javnega razpisa »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023«.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.06.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.06.2022   13:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v objavljeni razpisni dokumentaciji manjka popis del za 1. fazo (v Excel obliki) . Prosimo za dopolnitev.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik je danes, 29. 6. 2022, na Portal javnih naročil objavil popravek razpisne dokumentacije (št. objave: JN004459/2022-K01), v katerem je objavil nov popis del, ki v celoti nadomesti popis del, objavljen v prvotni objavi javnega naročila.

Predmet tega javnega naročila je namreč izvedba del v FAZI I, in ne v fazi II. To naj ponudniki upoštevajo pri oddaji svojih ponudb, ter obvezno izpolnijo in oddajo le Specifikacijo naročila (popis del), objavljeno z današnjim popravkom.Datum objave: 04.07.2022   14:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na to, da smo v času poletnih počitnic - posledično zmanjšanje kadra in podaljšanje roka za pridobivanje ponudb za pripravo kvalitetne in konkurenčne ponudbe, naročniku predlagamo, da podaljša rok za oddajo ponudb vsaj za en teden (7 dni).

Lep pozdrav!ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik je danes, 4. 7. 2022 na Portal javnih naročil objavil Popravek, s katerim podaljšuje rok za oddajo ponudb in odpiranje le-teh do 18. 7. 2022.
Hkrati se podaljša tudi rok za vprašanja ponudnikov, in sicer do petka, 8. 7. 2022.