Dosje javnega naročila 900073/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
ZJNPOV: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 158.600,00 EUR

JN73/2022 - Obvestilo o naročilu na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (PZPPO1 - ZJNPOV), objavljeno dne 27.06.2022
JN73/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.09.2022
JN133/2022 - Obvestilo o oddaji naročila na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (PZPPO2 - ZJNPOV), objavljeno dne 19.10.2022
JN133/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.10.2022
Zahtevek za revizijo
    JN73/2022 Obvestilo o naročilu na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (PZPPO1 - ZJNPOV)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU NA OBRAMBNEM IN VARNOSTNEM PODROČJU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI

Blago

Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema

Datum objave: 27. 6. 2022
Številka objave: JN73/2022


To obvestilo objavlja na podlagi ZJNPOV oziroma Direktive 2009/81/ESNaročnik po prvem odstavku 3. člena ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, Kontakt: Gordana Bratovž, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 14712424. Telefaks +386 14712762. E-pošta gordana.bratovz@mors.si.
I.2)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: NABOJI 8,6 x 70 MM, OSTROSTRELNI
II.2)VRSTA NAROČILA Blago.
II.3)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: NABOJI 8,6 x 70 MM, OSTROSTRELNI
II.4)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 35000000 (Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema)
35300000 (Orožje, strelivo in pripadajoči deli)
35330000 (Strelivo)
II.5)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
II.6)VARIANTE SO DOPUSTNE: ne.
II.7)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU ALI OKVIRNEM SPORAZUMUII.7.1)Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.7.2)Informacije o okvirnem sporazumuOcenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.8)TRAJANJE NAROČILA OZIROMA OKVIRNEGA SPORAZUMA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 12 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila, zlasti v zvezi z varnostjo dobave in informacij Skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.5)Informacije o varnostnem preverjanjuIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.1.6)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Ponudnik mora v ponudbi navesti delež naročila, ki ga namerava oddati podizvajalcem (tretjim osebam ali predlaganemu podizvajalcu), ter predmet naročil, za katere jih predlaga.
Ponudnik mora navesti vsako spremembo, ki med izvajanjem pogodbe nastane na ravni podizvajalcev.
Izbrani ponudnik mora navesti, katere dele pogodbe namerava poleg zahtevanega odstotka oddati podizvajalcem, ter ze določene podizvajalce.
III.2.1)Osebni statusPogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Skladno z razpisno dokumentacijo
Pogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Skladno z razpisno dokumentacijo
III.2.2)Poslovno in finančno stanjePogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z razpisno dokumentacijo
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Skladno z razpisno dokumentacijo
Pogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z razpisno dokumentacijo
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Skladno z razpisno dokumentacijo
III.2.3)Tehnična sposobnostPogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z razpisno dokumentacijo
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Skladno z razpisno dokumentacijo
Pogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z razpisno dokumentacijo
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Skladno z razpisno dokumentacijo
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE Najnizja cena.
IV.2)FAZE POSTOPKA IN UPORABA POGAJANJ ALI E-DRAŽBEIV.2.1)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.2.2)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Da.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: da
IV.2.3)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2.4)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)ROK ZA PREJEM PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 3. 8. 2022
Čas: 12:00
IV.4)JEZIKI, V KATERIH JE TREBA VLOŽITI PONUDBE ALI PRIJAVE ZA SODELOVANJE Uradni jeziki EU: SL
IV.5)MINIMALNI ČASOVNI OKVIR, V KATEREM MORA PONUDNIK ZAGOTAVLJATI VELJAVNOST PONUDBE Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.6)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 4. 8. 2022
Čas: 11:00
Kraj: MORS, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 59, 1000 Ljubljana
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
S pisnimi pooblastili zakonitih zastopnikov.
IV.7)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2022/6/12545-21192129628086184670/
RD_197_2022.zip

IV.8)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUIV.9)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:IV.10)ROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 24. 7. 2022
Čas: 23:59
IV.11)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 27. 6. 2022
 

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA ZA IZBOR IN NAČIN IZVEDBE POSTOPKA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN133/2022, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema; datum objave: 19. 10. 2022

.
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.07.2022   10:59
Naročnik spreminja zahtevo tako, kot sledi:
3.1. Posamezne proizvodne serije streliva ne smejo biti starejše od dveh let in posamezni elementi streliva ne smejo biti starejši od dveh let.

Datum objave: 13.07.2022   10:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Glede na razmere na svetovnih trgih (proizvodnja streliva polno zasedena ter težko dobavljivi materiali za izdelavo streliva), vas prosimo, če lahko dostavimo kvalitetno strelivo, ki zadostuje vsem tehničnim zahtevam, vendar je proizvodnja streliva daljša od enega leta in posamezni deli streliva so starejši od dveh let. Torej sprašujemo, če lahko ponudimo strelivo, ki ne ustreza v točki 3.1. Zadostili bi pa vsem ostalim zahtevam, garancija ter življenska doba streliva bi ustrezala vsem zahtevam.

S spoštovanjem.

ODGOVOR
Naročnik spreminja zahtevo tako, kot sledi:
3.1. Posamezne proizvodne serije streliva ne smejo biti starejše od dveh let in posamezni elementi streliva ne smejo biti starejši od dveh let.