Dosje javnega naročila 004472/2022
Naročnik: DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA, Arto 13, 8293 Studenec
Gradnje: Ureditev pralnice in mizarske delavnice - Sklop 1: Izvedba GOI del
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 564.053,78 EUR

JN004472/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.06.2022
JN004472/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.07.2022
JN004472/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.07.2022
JN004472/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.10.2022
JN004472/2022-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.10.2022
JN004472/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.10.2022
JN004472/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 18.10.2022
JN004472/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 17.11.2022
JN004472/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 30.03.2023
JN004472/2022-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.05.2023
Zahtevek za revizijo

    JN004472/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA
Arto 13
8293
SI
Studenec
Slovenija
mojca.androjna@duo-impoljca.si, Mojca Androjna
mojca.androjna@duo-impoljca.si
+386 78161400
+386 078141643

Internetni naslovi
http://www.impoljca.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/449871/RD.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/449871/espd/RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=15655
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev pralnice in mizarske delavnice - Sklop 1: Izvedba GOI del
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev pralnice in mizarske delavnice - Sklop 1: Izvedba GOI del
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev pralnice in mizarske delavnice - Sklop 1: Izvedba GOI del
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.09.2022
Konec: 15.11.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.07.2022   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.07.2022   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.07.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.06.2022