Dosje javnega naročila 004500/2022
Naročnik: OBČINA TRŽIČ, Trg svobode 18, 4290 Tržič
Gradnje: Obnova poti in stopnišč na grad Neuhaus
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004500/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.06.2022
JN004500/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.07.2022
JN004500/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.07.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004500/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA TRŽIČ
Trg svobode 18
4290
SI042
Tržič
Slovenija
Katarina Turk
katarina.turk@trzic.si
+386 45971553

Internetni naslovi
https://www.trzic.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/449963/razpisna_dokumentacija_stopnisce_Neuhaus_Trzic.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=15485
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova poti in stopnišč na grad Neuhaus
Referenčna številka dokumenta: 37-2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233200
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet investicije je odstranitev in rekonstrukcija pešpoti s stopnišči na dvorec Neuhaus v Tržiču, vključno z ureditvijo odvodnjavanja, pri čemer se v celoti odstrani obstoječe stopnice in tlake na poti, vse betonske oporne zidove in se jih nadomesti z novimi kamnitimi, del kamnitih opornih zidov, ki jih ni možno sanirati.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet investicije je odstranitev in rekonstrukcija pešpoti s stopnišči na dvorec Neuhaus v Tržiču, vključno z ureditvijo odvodnjavanja, pri čemer se v celoti odstrani obstoječe stopnice in tlake na poti, vse betonske oporne zidove in se jih nadomesti z novimi kamnitimi, del kamnitih opornih zidov, ki jih ni možno sanirati. Nove stopnice se izdela s kladami iz brušenega betona z vidno strukturo kamenčkov, tlak na podestih se izdela z granitnimi kockami, položenimi v pesek, izdelajo se tudi nove v kovani izvedbi, značilni za Tržič.

Obnova poti in stopnišč na grad Neuhaus se sofinancira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del zaradi dodatno naročenih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika, ravnanja tretjih oseb ali naročnika, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja izvajalca, spremembe projektne dokumentacije ali utemeljenih razlogov po 41. členu Posebnih gradbenih uzanc.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Obnova poti in stopnišč na grad Neuhaus se sofinancira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.07.2022   08:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.07.2022   09:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.07.2022   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.06.2022