Dosje javnega naročila 002644/2022
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
Blago: RAZKUŽILA
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 333.531,22 EUR

JN002644/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.04.2022
JN002644/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.05.2022
JN002644/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.06.2022
JN002644/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 01.07.2022
JN002644/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2022
Zahtevek za revizijo

    JN002644/2022-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2022/S 126-358564

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000
SI037
Novo mesto
Slovenija
Marija Žefran
marija.zefran@sb-nm.si
+386 73916170

Internetni naslovi
https://www.sb-nm.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: RAZKUŽILA
Referenčna številka dokumenta: JN-13147 (16-09/22)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivni nakup razkužil za obdobje 28 mesecev, brez odpiranja konkurence. Delitev naročila na sklope.

Ponudnik lahko predloži ponudbo za eden, več ali vse razpisane sklope. Blago je znotraj sklopov razdeljeno na več podsklopov. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za eden, več ali vse razpisane podsklope. Podsklopi so zaprti ali odprti.
Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi vse razpisane vrste blaga, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih.
Pri odprtih podsklopih lahko gospodarski subjekt ponudi eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ODPRT«. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 273.356,55 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: RAZKUŽILA ZA INŠTRUMENTE IN PRIPOMOČKE
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop oz. podsklop je odprt. Ponudnik lahko ponudi eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga.
1 SREDSTVO ZA DEKONTAMINACIJO IN ČIŠČENJE INŠTRUMENTOV TER PRIPOMOČKOV, 1000-2000 ml, POLIENCIMATSKO SREDSTVO - KONCENTRAT
2 SREDSTVO ZA ROČNO ČIŠČENJE LABORATORIJSKE STEKLOVINE, 2000-5000 mL
3 SREDSTVO ZA OBNOVO INŠTRUMENTOV IZ NERJAVEČEGA JEKLA, 1000 mL
4 SREDSTVO ZA VISOKO UČINKOVITO RAZKUŽEVANJE NA TEMPERATURO OBČUTLJIVIH MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV, 5000ml
5 SREDSTVO ZA VISOKO UČINKOVITO RAZKUŽEVANJE ENDOSKOPOV, 5000ml
6 SREDSTVO ZA ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE MEDICINSKIH INŠTRUMENTOV, TEKOČE, 2000ml
7 SREDSTVO ZA ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE MEDICINSKIH INŠTRUMENTOV, PRAŠEK,6000g
8 SREDSTVO ZA VISOKO STOPNJO RAZKUŽEVANJA ZA INŠTRUMENTE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: RAZKUŽILA ZA POVRŠINE IN OPREMO
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopa razdeljeno na več podsklopov. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za eden, več ali vse razpisane podsklope. Podsklopi so zaprti ali odprti.
Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi vse razpisane vrste blaga, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih.

Seznam podsklopov:
1. ROBČKI ZA RAZKUŽEVANJE PREDMETOV IN MANJŠIH POVRŠIN NA OSNOVI ALKOHOLA
2. ROBČKI ZA RAZKUŽEVANJE PREDMETOV IN MANJŠIH POVRŠIN na osnovi didecil metil amonijevega klorida
3. ROBČKI ZA RAZKUŽEVANJE s kloheksidimon in alkoholom
4. ROBČKI ZA RAZKUŽEVANJE ULTRAZVOČNIH SOND
5. DOZE ZA AEROGENO RAZKUŽEVANJE PROSTOROV IN POVRŠIN
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: RAZKUŽILA ZA KOŽO IN SLUZNICE
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopa razdeljeno na več podsklopov. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za eden, več ali vse razpisane podsklope. Podsklopi so zaprti ali odprti.
Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi vse razpisane vrste blaga, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih.
Pri odprtih podsklopih lahko gospodarski subjekt ponudi eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ODPRT«. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga.
Seznam podsklopov:
1. RAZKUŽILA ZA KOŽO, NEOBARVANA
2. RAZKUŽILA ZA KOŽO, OBARVANA
3. SREDSTVA ZA RAZKUŽEVANJE SLUZNICE
4. ROBČKI RAZKUŽILNI ZA KOŽO
5. SREDSTVA ZA DEKOLONIZACIJO S POLIHEKSADINOM
6. SREDSTVA ZA DEKOLONIZACIJO S KLORHEKSIDIN GLUKONATOM
7. SREDSTVA ZA DEKOLONIZACIJO Z OKTENIDINOM
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: SREDSTVA ZA HIGIENSKO IN KIRURŠKO RAZKUŽEVANJE ROK
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopa razdeljeno na več podsklopov. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za eden, več ali vse razpisane podsklope. Podsklopi so zaprti ali odprti.
Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi vse razpisane vrste blaga, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih.

Seznam podsklopov:
1. SREDSTVO ZA RAZKUŽEVANJE ROK
2. SREDSTVA ZA HIGIENO ROK IN OSTALA SREDSTVA ZA HIGIENO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: RAZKUŽILA ZA ČISTE PROSTORE
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopa razdeljeno na več podsklopov. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za eden, več ali vse razpisane podsklope. Podsklopi so zaprti ali odprti.
Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi vse razpisane vrste blaga, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih.

Seznam podsklopov:
1. RAZKUŽILA IN KRPICE ZA RAZKUŽEVANJE ČISTIH PROSTOROV, sterilno
2. KRPE ZA TALNO RAZKUŽEVANJE ČISTIH PROSTOROV, sterilne
3. RAZKUŽILO ZA RAZKUŽEVANJE ČISTIH PROSTOROV, SPOROCIDNO, STERILNO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN002644/2022-B01
Številka obvestila v UL: 2022/S 079-211673
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 19.04.2022
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: RAZKUŽILA ZA INŠTRUMENTE IN PRIPOMOČKE

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
28.06.2022
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 7
Število prejetih ponudb MSP-jev: 7
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 7

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.
Cesta na Brdo 100
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MINAMed, družba za trgovino in zastopanje d.o.o.
Leskoškova cesta 9E
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 24.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 19.575,10 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: RAZKUŽILA ZA POVRŠINE IN OPREMO

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
28.06.2022
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 7
Število prejetih ponudb MSP-jev: 7
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 7

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
KASTOR - MEDICAL DENTAL podjetje za veleprodajo, zastopanje, inženiring in zunanjo trgovino, Ljubljana, Vošnjakova 6
Vošnjakova ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
Talpa, trženje, zastopstva, svetovanje, organizacija dogodkov, strokovno prevajanje, d.o.o.
Mesarska cesta 4G
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 75.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 158.432,99 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka sklopa: 3
Naslov: RAZKUŽILA ZA KOŽO IN SLUZNICE

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
28.06.2022
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 7
Število prejetih ponudb MSP-jev: 7
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 7

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.
Cesta na Brdo 100
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 100.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 82.578,88 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 4

Številka sklopa: 4
Naslov: SREDSTVA ZA HIGIENSKO IN KIRURŠKO RAZKUŽEVANJE ROK

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
28.06.2022
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 7
Število prejetih ponudb MSP-jev: 7
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 7

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 5.500,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 6.358,28 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 5

Številka sklopa: 5
Naslov: RAZKUŽILA ZA ČISTE PROSTORE

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
28.06.2022
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 7
Število prejetih ponudb MSP-jev: 7
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 7

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 5.500,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 6.411,30 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije

Dodatne informacije:
II. Javno naročilo se ne odda za blago:
Sklop in podsklop/blago
I.1. RAZKUŽILA ZA INSTRUMENTE IN PRIPOMOČKE (ODPRT), zap.št.: 4
III.2. RAZKUŽILA ZA KOŽO, OBARVANA (ODPRT), zap.št.: 2, 3
Naročnik ni prejel nobene ponudbe.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.06.2022