Dosje javnega naročila 004548/2022
Naročnik: OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale
Gradnje: Podaljšanje AB ograjnega zidu na pokopališču Domžale in tlakovanje pohodnih površin
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004548/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.06.2022
JN004548/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.08.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004548/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA DOMŽALE
Ljubljanska cesta 69
1230
SI
Domžale
Slovenija
Krištof Zupančič
kristof.zupancic@domzale.si
+386 17220120
+386 17211736

Internetni naslovi
https://domzale.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/450177/RD_-_pokopalisce_Domzale.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/450177/espd/ESPD_-_pokopalisce_Domzale.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=15739
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Podaljšanje AB ograjnega zidu na pokopališču Domžale in tlakovanje pohodnih površin
Referenčna številka dokumenta: 4300-0021/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Za namen ureditve dodatnih površin za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti je potrebno zgraditi dodaten zid na pokopališču. Obenem z investicijo nameravamo zagotoviti tlakovane površine na območju pokopališča za namen dostopa gibalno oviranim osebam z invalidskimi vozički.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Domžale
II.2.4 Opis javnega naročila
Za namen ureditve dodatnih površin za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti je potrebno zgraditi dodaten zid na pokopališču. Izvesti je treba tudi ključavničarska dela kovinskih elementov, da bo zid oblikovno skladen z obstoječimi zidovi na območju pokopališča. Vsa dela so opisana v popisu del, projekt zidu je priloga k tej dokumentaciji. Obenem nameravamo zagotoviti tlakovane površine na območju pokopališča za namen dostopa gibalno oviranim osebam z invalidskimi vozički in sicer v dolžini cca. 60 m na območju mrliške vežice in v dolžini cca. 40 m na območju pokopališča. Z deli bo potrebno pričeti v mesecu avgustu, gradbena dela morajo biti zaključena do konca meseca septembra letošnjega leta. Del razpisne dokumentacije so tudi grafike s projektne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 16.08.2022
Konec: 30.09.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.07.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.07.2022   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.07.2022   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.06.2022