Dosje javnega naročila 004554/2022
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec, d.o.o., Tržaška cesta 27, 1370 Logatec
Blago: Nakup in vgradnja finih sit na čistilni napravi Logatec
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004554/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.06.2022
JN004554/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.07.2022
JN004554/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.09.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004554/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec, d.o.o.
Tržaška cesta 27
1370
SI
Logatec
Slovenija
Marijana Kunc
marijana.kunc@kp-logatec.si
+386 17508118
+386 17508111

Internetni naslovi
http://www.kp-logatec.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/450194/Razpisna_dokumentacija_za_objavo.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=15674
I.6 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup in vgradnja finih sit na čistilni napravi Logatec
Referenčna številka dokumenta: JN-15674
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup in vgradnja dveh novih finih sit na čistilni napravi Logatec.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Logatec
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo obsega dobavo in vgradnjo dveh kosov finih rotirajočih samočistilnih bobnastih sit s pretokom vode skozi sita od znotraj navzven. Javno naročilo obsega tudi izdelavo in dobavo podpor/podesta za nova sita, demontažo in ponovno montažo obstoječe opreme mehanskega predčiščenja (zaradi omogočitve vgradnje sit), dobavo in vgradnjo nove opreme ter izdelavo, predelavo in vgradnjo vseh potrebnih cevovodov, prelivov ter prilagoditev na obstoječ vtok v biološko čiščenje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.07.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.07.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.07.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.06.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.07.2022   11:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Za izpolnjevanje referenčnega pogoja zahtevate, da je ponudnik dobavil najmanj tri istovrstna ali primerljiva fina sita v zadnjih treh letih, s pretokom najmanj 180 m3/h.
Pri pregledu zahtevanih referenc in zgrajenih primerljiv objektov v Sloveniji, ugotavljamo, da je bila večina teh zgrajenih do leta 2016, poleg tega je le nekaj izvedenih čistilnih naprav, ki presegajo zahtevane pretoke. Čistilne naprave, ki bi lahko zadostile zahtevani referenci pa so izvedene s tehnologijo, ki nima vgrajenih finih sit, zato se moramo ponudniki povezovati s tujimi izvajalci, kar ima za posledico višjo vrednost investicije in nižje število konkurenčnih ponudb.
Naročniku predlagamo, da podaljša referenčno obdobje na zadnjih 10 let in spremeni kriterij glede zahtevanega pretoka.
Zaradi zagotavljanja večjega števila konkurenčnih ponudb naročniku predlagamo da spremeni referenčni pogoj tako, da zadostuje vgradnja primerljivih finih sit s pretokom med 100 m3-180m3, kar je primerljivo z večino vgrajene opreme pri nas.

Zaradi časa dopustov je tudi oteženo pridobivanje dokumentov, predvsem referenčnih potrdil, zato vas prosimo za podaljšanje roka za teden dni.

Za odgovor se zahvaljujemo


ODGOVOR

Spoštovani,

referenčni pogoj spreminjamo tako, da se glasi:
Ponudnik je v zadnjih petih letih pred iztekom roka za oddajo ponudb javnim ali zasebnim naročnikom dobavil najmanj tri istovrstna ali primerljiva fina sita. Šteje se, da so dobavljena fina sita istovrstna ali primerljiva s ponujenimi, če izpolnjujejo naslednja dva pogoja:
namenjena so čiščenju komunalne odpadne vode,
pretok znaša med 100 in 180 m3/h.

Rok za oddajo ponudbe bomo podaljšali za en teden (do srede, 27. 7. 2022, do 10. ure).

Lep pozdrav