Dosje javnega naročila 004569/2022
Naročnik: Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb d.o.o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor
Storitve: Izbira izvajalca storitev čiščenja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 168.876,34 EUR

JN004569/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.06.2022
JN004569/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.07.2022
JN004569/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.10.2022
JN004569/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.10.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004569/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb d.o.o.
Zagrebška cesta 30
2000
SI
Maribor
Slovenija
Janko Turner
javnanarocila6@jhmb.si
+386 24500300

Internetni naslovi
https://www.jhmb.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/450254/NMV-0025-2022_RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_CISCENJE.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=15762
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izbira izvajalca storitev čiščenja
Referenčna številka dokumenta: NMV-0025/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Naročnik Šport Maribor d.o.o. išče izvajalce storitev čiščenja, ki bi skupaj z že zaposlenimi čistilkami (10) pri naročniku izvajali čiščenje na osnovi tehnične specifikacije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izbira izvajalca storitev čiščenja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
delovne razmere ponudnika5

Cena – Ponder:
95
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.07.2022   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.07.2022   15:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.07.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.06.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.07.2022   10:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas, ali lahko predložimo referenčno potrdilo, ki smo ga pridobili za potrebe drugega razpisa in izkazuje podatke kot ga predvideva vaše potrdilo.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR

ponudnik lahko predloži tudi referenčno potrdilo, ki ga je pridobil za potrebe drugega razpisa. Potrdilo mora zadostit vsem zahtevam iz našega obrazca.

Lep pozdrav
JHMB


Datum objave: 07.07.2022   08:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

za zavarovanje resnosti ponudbe zahtevate, da naj bo veljavno 10 dni dlje od veljavnosti ponudbe. Nikjer v dokumentaciji in na portalu ne najdemo določene veljavnosti ponudbe. Jo določimo sami?

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Veljavnost ponudbe je določena v obrazcu št. 1 PONUDBA - zadnji odstavek, kjer piše "Ponudba mora biti veljavna do 10. 9. 2022. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno časovno obdobje."

Lep pozdrav
JHMB d.o.o.


Datum objave: 07.07.2022   12:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali menico in menično izjavo (scan) predložimo samo v ponudbi, ali vam moramo posredovati originalna dokumenta?
Lepo pozdravljeni!

ODGOVOR

Menično izjavo o resnosti ponudbi morajo ponudniki predložiti v originalu do roka za oddajo ponudb v ustrezno opremljeni ovojnici z oznako javnega naročila, pošiljatelja in navedbo »NE ODPIRAJ« na naslov Javni holding Maribor d.o.o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor.

Lep pozdrav
JHMB d.o.o.