Dosje javnega naročila 004608/2022
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, Polje 40, 6310 Izola - Isola
Blago: Dobava, montaža in vzdrževanje ORL delovne postaje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 72.219,35 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN004608/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.07.2022
JN004608/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.07.2022
JN004608/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.10.2022
JN004608/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.10.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004608/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA
Polje 40
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
Tea Jelačič
javna.narocila@sb-Izola.si
+386 51280489
+386 56606580

Internetni naslovi
http://www.sb-izola

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/450416/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_javnega_narocila.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=15818
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava, montaža in vzdrževanje ORL delovne postaje
Referenčna številka dokumenta: NMV 061/RN-22
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava, montaža in vzdrževanje ORL delovne postaje ter sukcesivno dobavo pripadajočega potrošnega materiala
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava, montaža in vzdrževanje ORL delovne postaje ter sukcesivno dobavo pripadajočega potrošnega materiala
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN-3.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.07.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.07.2022   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.07.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.07.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.07.2022   10:23
VPRAŠANJE
Glede na to, da v Sloveniji ni bilo v zadnjem obdobju naročnikov podobnih sestavov opreme, želimo vašo potrditev, da vam lahko dostavimo reference proizvajalca o opravljenih dobavah enake ali podobne opreme naročnikom v EU

ODGOVOR: DA
Datum objave: 06.07.2022   12:25
VPRAŠANJE
V specifikajate navajate zahtevo po uravnavanju stisnjenega zraka med 0,1 in 4 bari. Ali bi vam odgovarjalo, če vam ponudimo soroden sistem z uravnavo pritiska med 0,2 in 2,5 bari?

ODGOVOR: Ponudite lahko tudi sistem, ki omogoča uravnavo pritiska med 0,2 in 2,5 bara.
Datum objave: 06.07.2022   12:27
VPRAŠANJE
za izpiranje ušes želite pretočni grelec z uravnavanjem temperature vode med 36 in 38 st. C. Ali bi vam odgovarjalo, če vam ponudimo sistem, ki ima vgrajen pretočni grelec z avtomatsko regulacijo temperature vode v razponu 37 st C +/- 1 st C?

ODGOVOR: Ponudite lahko pretočni grelec, ki omogoča avtomatsko regulacijo temperature v razponu 37 st C +/- 1 st C.
Datum objave: 06.07.2022   12:28
VPRAŠANJE
pri elektrokirurški enoti navajate maksimalno moč koagulacije 50W. ALi vam bo odgovarjalo, če vam ponudimo enoto z močjo koagulacije do 100W; seveda z možnostjo regulacije?

ODGOVOR: lahko ponudite tudi elektrokirurški nos večje moči z možnostjo regulacije.
Datum objave: 06.07.2022   12:30
VPRAŠANJE
Pri elektrokirurškem nožu ste zapisali moč koagulacije do 50W. Nameravamo vam ponuditi model, ki odgovarja vašim specifikacijam vendar z višjo maksimalno močjo, ki se jo lahko regulira.
Vam odgovarja?

ODGOVOR: Lahko ponudite tudi nož z večjo močjo koagulacije, ki se jo lahko regulira.
Datum objave: 06.07.2022   12:31
VPRAŠANJE
Pri stolu za bolnika želite popolno elektrifikacijo ter obenem 360st vrtljivost. Kot opozorilo in v vašo potrditev vas seznanjamo, da imajo stoli s polno elektrifikacijo omejeno vrtljivost na cca 330st in ne omogočajo proste neskončne vrtljivosti, zavoljo kabelskih povezav v središču nosilnega stebra.
Prosimo za potrditev, da vam zadostuje vrtljivost stola okoli svoje osi za cca. 330st.


ODGOVOR: Zadostuje tudi vrtljivost stola okoli svoje osi za cca 330 stopinj.
Datum objave: 06.07.2022   12:32
VPRAŠANJE
Eno od rigidnih optik želite pod kotom 45st. Ponudimo vam lahko 30st ali 70st. Katero od dveh alternativ vam lahko ponudimo?

ODGOVOR: Ponudite lahko 30 stopinjsko optiko.
Datum objave: 06.07.2022   12:33
VPRAŠANJE
Glede zahtevane hrupnosti vam nameravamo ponuditi sistem, ki dosega 50dB, vendar ob polni obremenjenosti ob sočasnem vklopu vseh naprav, kar je v praksi težko izvedljivo, sicer lahko doseže špico 56dB. Bo to ustrezno?

ODGOVOR: Da.
Datum objave: 06.07.2022   12:34
VPRAŠANJE
V sestavu želite polico za dodatne aparate na nosilcih nad celotno dolžino delovne postaje. Glede na to, da je v enoti, ki jo ponujamo segmentna postavitev, bi vam ponudili dve polici na nosilcih iznad sestava, vsaka po 46cm. Bo to ustrezno?

ODGOVOR: Ustrezni sta tudi dve polici, vsaka po 46 cm samo, da skupno prekrijeta celotno dolžino delovne enote.
Datum objave: 06.07.2022   12:34
VPRAŠANJE
Pri zdravniškem stolu zahtevate nosilnost vsaj 140kg. Ali bo ustrezno, če vam ponudimo stol z deklarirano nosilnostjo 130kg?

ODGOVOR: Da.
Datum objave: 06.07.2022   12:36
VPRAŠANJE
Naprošamo za potrditev razumevanja specifikacij glede priključitve delovne enote:
- na bolnišnično vodovodno omrežje / ali z avtonomnim vodnim rezervoarjem
- na bolnišnični odtočni sistem / ali z vgrajenim aspiracijskim zbiralnikom za enkratno uporabo

ODGOVOR:
- Želimo enoto, ki je priključena na bolnišnično vodovodno omrežje.
- Želimo enoto, ki je priključena na bolnišnični odtočni sistem.
Datum objave: 06.07.2022   13:04
VPRAŠANJE
Pri delovni postaji določate v prvi in drugi alineji dimenzije sestava, za katere smo vam namenili ponuditi delovno postajo odgovarjajočih skupnih dimenzij, ki je povezana iz treh funkcionalnih elementov strnjenih med seboj preko pritrdilnegfa zgloba, kar omogoča odlično prilagodljivost postavitve.
Vselej potrebujemo vašo potrditev ustreznosti vezano na vašo drugo alinejo, kjer navajate "samostojni del" za shranjevanje inštrumentov itd. V našem sestavu bomo zagotovili ta predel z dvema od treh omenjenih povezanih elementov, sestavljenima iz baznega elementa dolžine 39,5cm in shranjevalnega elementa dolžine 46cm, katera vsebujeta vse navedene zahteve vključno s predalniki (skupna dimenzija teh dveh elementov torej 85,5cm + pritrdilni zglob x 97cm x 54,5cm)
Ali vam to ustreza?

ODGOVOR: Želimo enoto, kjer shranjevalni del za inštrumente meri približno 85x90 cm. Načeloma je ta lahko iz enega ali tudi iz dveh delov. Deljenje shranjevalnega dela ne sme vplivati na možnost shranjevanja.
Datum objave: 06.07.2022   13:17
VPRAŠANJE
Pri preiskovalnem stolu za bolnika navajate dolžino v iztegnjenem položaju med 175 in 190 cm. Namenili smo vam ponuditi stol, ki meri v iztegnjenem položaju 194-204 cm. Ali vam odgovarja?


ODGOVOR: Da.
Datum objave: 06.07.2022   13:22
VPRAŠANJE
Navajate, da želite vgradnjo kirurškega elektronoža v samostojni del delovne postaje. V izvedbi, ki vam jo ponujamo so na razpolago 3 možnosti za namestitev elektronoža, in sicer:
- vgradnja v delovno enoto spodaj, namesto dveh predalnikov
- namestitev na podaljšek delovnega pulta, desno v sestavu
- namestitev na polico iznad sestava.
Naprošamo za opredelitev izbora vam najustreznejše vgradnje.

ODGOVOR: Lahko ponudite namestitev na podaljšek delovnega pulta, desno v sestavu.
Datum objave: 08.07.2022   10:22
VPRAŠANJE
Veza predhodno vprašanje - podaljšek delovnega pulta desno, za namen namestitve elektronoža:
v tem primeru bi bile dimenzije sestava sledeče: 220 x 97 x 54,5cm.
Ali vam bo ta dimenzija ustrezala?

ODGOVOR: Da.
Datum objave: 08.07.2022   12:52
VPRAŠANJE
Želeli bi vam ponuditi sestav sledečih dimenzij:
- celotne velikosti 195 x 97 x 54,5 cm
- s shranjevalnim delom za inštrumente v dveh nivojih širine 74 x 76 x 54,5 cm.

Glede na vaše zapisane specifikacije v prvi alineji z navedenim odstopanjem 10% torej 180 (od 162 do198) x 90 (od 81 do 99 ) x 60 (od 54 do 66) cm so dimenzije celotne velikosti našega ponudbenega sestava 195 x 97 x 54,5 cm izmed vaših zastavljenih meja.

Glede na vaše zapisane specifikacije v drugi alineji z odstopanjem 20% od navedenih dimenzij 85 (od 68 do 102) x 90 (od 72 do 99 ) x 60 (od 54 do 72) cm so naše dimenzije samostojnega dela delovne postaje za shranjevanje inštrumentov 74 x 76 x 54,5 cm izmed vaših zastavljenih meja.

Predno vam sestavimo ponudbo naprošamo vselej za potrditev ustreznosti dimenzij naše delovne postaje
- celotne velikosti 195 x 97 x 54,5 cm
- s shranjevalnim delom za inštrumente v dveh nivojih širine 74 x 76 x 54,5 cm.

ODGOVOR: Sestav je znotraj zahtevanih dimenzij.