Dosje javnega naročila 004058/2022
Naročnik: SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 2, 9000 Murska Sobota
Gradnje: »Novogradnja-prizidava športnega objekta Srednje zdravstvene šole Murska Sobota (faza B in C)«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004058/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.06.2022
JN004058/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.07.2022
JN004058/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.08.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004058/2022-K01 Popravek (EU 14 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA MURSKA SOBOTA
Ulica dr. Vrbnjaka 2
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
zlatka.lebar@guest.arnes.si
zlatka.lebar@guest.arnes.si
+386 25211450
+386 25371691

Internetni naslovi
http://www.szs-ms.siOddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »Novogradnja-prizidava športnega objekta Srednje zdravstvene šole Murska Sobota (faza B in C)«
Referenčna številka dokumenta: JN-15080
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
V okviru projekta je predvidena dozidava vhodnega nadstreška šole in rekonstrukcija vhodne avle ter dozidava učilnice in jedilnice.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.07.2022
VI.6 Referenca izvirnega obvestila
Številka objave: JN004058/2022-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 13.06.2022


Oddelek VII: Spremembe

VII.1.1 Razlog za spremembo
Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil javni naročnik
VII.1.2 Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum in lokalni čas:

05.07.2022 10:00
Se glasi:

12.07.2022 10:00
Številka oddelka: IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in lokalni čas:

05.07.2022 11:00
Se glasi:

12.07.2022 11:00
Številka oddelka: VI.3 Dodatne informacije
Besedilo:

Se glasi:

Naročnik objavlja popravljen popis del s ponudbenim predračunom, ki ga morajo ponudniki upoštevati pri oddaji ponudbe.
VII.2 Druge dodatne informacije
Popravljen popis del s ponudbenim predračunom je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/450671/Popravek.zip