Dosje javnega naročila 004767/2022
Naročnik: GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana
Storitve: STORITVE PISNEGA PREVAJANJA, JEZIKOVNE REDAKCIJE MEDNARODNIH SPORAZUMOV IN POGODB, LEKTORIRANJA TER PREVAJANJA S SODNO OVERITVIJO
ZJN-3: Odprti postopek

JN004767/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.07.2022
JN004767/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2022
JN004767/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 09.08.2022

Revizijski zahtevki
20.07.2022 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
20.07.2022 Vložen je zahtevek za revizijo
29.07.2022 Naročnik je ugodil zahtevku za revizijo
Zahtevek za revizijo

    JN004767/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 130-369894
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gregorčičeva ulica 20
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Generalni sekretariat Vlade RS
gp.gs@gov.si
+386 14781000
+386 14781607

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/generalni-sekretariat-vlade/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/450704/Razpisnaprevajanje.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=15735
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: STORITVE PISNEGA PREVAJANJA, JEZIKOVNE REDAKCIJE MEDNARODNIH SPORAZUMOV IN POGODB, LEKTORIRANJA TER PREVAJANJA S SODNO OVERITVIJO
Referenčna številka dokumenta: 43011-1/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79530000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo se deli v tri sklope in posamezne podsklope, kot je navedeno v nadaljevanju.

1. SKLOP: PREVAJANJE IN JEZIKOVNA REDAKCIJA MEDNARODNIH SPORAZUMOV IN POGODB
2. SKLOP: LEKTORIRANJE
3. SKLOP: PREVAJANJE S SODNO OVERITVIJO
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevajanje in jezikovna redakcija mednarodnih sporazumov in pogodb
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79530000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
1. SKLOP: PREVAJANJE IN JEZIKOVNA REDAKCIJA MEDNARODNIH SPORAZUMOV IN POGODB
PODSKLOPI:
1.1.1 slovenščina - angleščina
1.1.2 angleščina - slovenščina
1.2.1 slovenščina - nemščina
1.2.2 nemščina - slovenščina
1.3.1 slovenščina - italijanščina
1.3.2 italijanščina - slovenščina
1.4.1 slovenščina - francoščina
1.4.2 francoščina - slovenščina
1.5.1 slovenščina - madžarščina
1.5.2 madžarščina - slovenščina
1.6.1 slovenščina - španščina
1.6.2 španščina - slovenščina
1.7.1 slovenščina - ruščina
1.7.2 ruščina - slovenščina
1.8.1 slovenščina - hrvaščina
1.8.2 hrvaščina - slovenščina
1.9.1 slovenščina - srbščina
1.9.2 srbščina - slovenščina
1.10.1 slovenščina - bosanščina
1.10.2 bosanščina - slovenščina
1.11.1 slovenščina - makedonščina
1.11.2 makedonščina - slovenščina
1.12.1 slovenščina - albanščina
1.12.2 albanščina - slovenščina
1.13.1 nemščina - angleščina
1.13.2 angleščina - nemščina
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Dodatne reference30

Cena – Ponder:
70
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2023
Konec: 22.11.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Lektoriranje
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79552000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
2. SKLOP: LEKTORIRANJE
PODSKLOPI:
2.1 slovenščina
2.2 angleščina
2.3 francoščina
2.4 nemščina
2.5 italijanščina
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Dodatne reference avtorja30

Cena – Ponder:
70
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2023
Konec: 22.11.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevajanje s sodno overitvijo
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79530000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
3. SKLOP: PREVAJANJE S SODNO OVERITVIJO
PODSKLOPI:
3.1 angleščina - slovenščina - angleščina
3.2 nemščina - slovenščina - nemščina
3.3 italijanščina - slovenščina - italijanščina
3.4 francoščina - slovenščina - francoščina
3.5 madžarščina - slovenščina - madžarščina
3.6 španščina - slovenščina - španščina
3.7 ruščina - slovenščina - ruščina
3.8 hrvaščina - slovenščina - hrvaščina
3.9 srbščina - slovenščina - srbščina
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Dodatne reference avtorja30

Cena – Ponder:
70
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2023
Konec: 22.11.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.08.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.08.2022   13:15
Kraj: Informacijski sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.08.2022   00:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gregorčičeva ulica 20
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.07.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.07.2022   13:48
1. vprašanje ponudnika:
Spoštovani,
V sklopu 2.2.4 je navedeno: "V primeru, da je avtor zaposlen pri ponudniku, kar je razvidno iz kopije pogodbe o zaposlitvi ali obrazec iz ZPIZ-a »Obdobje zavarovanj v Republiki Sloveniji«, veljajo za eno leto delovne dobe naslednje ustreznice [...]"

Zanima nas, ali se za ta razpis upošteva izključno avtorjeva zaposlitev pri ponudniku ali pa je avtor lahko zaposlen pri drugem delodajalcu (ki ni ponudnik na tem razpisu) in dela pogodbeno za zadevnega ponudnika. Hvala za pojasnilo.

Lep pozdrav.

Odgovor naročnika:
Avtor je lahko zaposlen pri drugem delodajalcu in pogodbeno dela za ponudnika. Če avtor dela pogodbeno za zadevnega ponudnika, se kot ustrezna štejejo dokazila o opravljenih storitvah, tj. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 6b "Potrditev reference za avtorja" (v tem delu naročnik spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila; popravek dokumentacije bo objavljen naknadno) oziroma fotokopije računov ali ustreznih dokazil o opravljenih storitvah, iz katerih morata biti jasno razvidna storitev, obračunska enota (prevajalska/lektorska stran) in smer prevajanja; pri sodnih overitvah velja kot dokazilo izpis iz dnevnika o opravljenih sodnih overitvah.

2. vprašanje ponudnika:
Spoštovani,

I. Med pogoji za sodelovanje pod točko 2.2.4 piše, da kot dokazila o številu prevedenih strani za prvi sklop veljajo obrazec št. 6 in fotokopije računov. Obrazec št. 6b se ne omenja. Ali je obrazec št. 6b tudi obvezno dokazilo o številu prevedenih strani (glede na to, da je priložen k razpisni dokumentaciji)?

II. Na 14. strani razpisne dokumentacije piše, da se dodatne reference avtorja za prvi sklop dokazujejo le z izpolnjenim obrazcem št. 6c. Ali moramo priložiti fotokopije računov tudi za dokazovanje dodatnih referenc avtorja za prvi sklop? Če dodatnih referenc ni potrebno dokazovati z računi, na podlagi česa se bo preverjalo, ali se reference podvajajo? V razpisni dokumentaciji, namreč, piše, da reference, predložene v sklopu točke 2.2.4 ne smejo biti predložene tudi kot dodatna referenca avtorja.

III. V razpisni dokumentaciji piše, da kot dokaz o številu opravljenih sodnih prevodov pod točko 2.2.4 potrebujemo izpolnjen obrazec št. 6 in izpis iz dnevnika o opravljenih sodnih overitvah. Na 14. strani razpisne dokumentacije piše, da se dodatne reference avtorja za sodno overjene prevode dokazujejo le z izpolnjenim obrazcem št. 6c. Ali drži, da dodatnih referenc ne dokazujemo z izpisom iz dnevnika o opravljenih sodnih overitvah? Če to drži, na podlagi česa se bo preverjalo, ali se reference za sodno overjene prevode iz točke 2.2.4 podvajajo z dodatnimi referencami?

Hvala za odgovore in lep pozdrav,
Ivana Kocbek

Odgovori naročnika:
Odgovor na vprašanje I: Dokumentacija bo v tem delu spremenjena. Popravek bo objavljen naknadno.

Odgovor na vprašanje št. II: Fotokopij računov ni treba priložiti. V primeru, da se račun za opravljeno storitev in referenca nanašata na istega naročnika in se obdobji izvedbe prekrivata, bomo ponudnika pozvali, da za izstavljene reference predloži še račune. V primeru, da se pozvani ponudnik ne bo odzval v postavljenem roku, se mu dodatne reference ne bodo upoštevale.

Odgovor na vprašanje št. III: Da, dodatne reference avtorja za sodno overjene prevode se dokazujejo le z izpolnjenim obrazcem št. 6c ali ustreznim primerljivim dokazilom, ki vsebuje vse zahtevane dokumente. V primeru, da se račun za opravljeno storitev in referenca nanašata na istega naročnika in se obdobji izvedbe prekrivata, bomo ponudnika pozvali, da za izstavljene reference predloži še račune. V primeru, da se pozvani ponudnik ne bo odzval v postavljenem roku, se mu dodatne reference ne bodo upoštevale.

3. vprašanje ponudnika:
Spoštovani,

V navodilih ni posebno opredeljeno ali se lahko obrazce podpiše elektronsko.
Ker na tržišču obstaja kar nekaj ponudnikov, ki omogočajo elektronsko podpisovanje dokumentov, bi vas prosili za potrditev, da boste sprejeli elektronsko podpisane dokumente s pomočjo platforme DocuSign https://www.docusign.com/.

Odgovor naročnika:
Obrazci so lahko podpisani tudi elektronsko. Podpis na dokumentu mora biti jasno viden, iz podpisa pa mora biti razviden podpisnik in poslovni subjekt. V Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije za elektronsko podpisovanje uporabljamo Adobe Acrobat Reader. Prav tako za preverjanje podpisanih dokumentov. Če DucuSign kreira elektronsko podpisan dokument, ki ga lahko preverimo v Acrobat Readerju, bomo tako podpisane dokumente sprejeli.

4. vprašanje ponudnika:
Spoštovani,

Pri pridobivanju referenc za podizvajalko smo naleteli na zanimivo težavo. Glede na to, da je tokrat prag za prevajalce bistveno višji kot prejšnja leta, je zbiranje računov za nekatere podizvajalce zelo zamudno, zato bi to radi rešili z referenco (ne z zbiranjem računov).

Naročnik, za katerega smo pripravili prevode, podizvajalki ne izda reference, ker ni delala za njih, ampak dejansko za nas - mi smo nosilec pogodbe. Obrnili smo se na Sektor za prevajanje GSV - z njimi imamo sklenjeno pogodbo in jih prosili za izdajo potrdila, da je zadevna oseba prevedla zadevno število strani; pri njih se namreč vodi evidenca izvajalcev posameznega naročila. V Sektorju so nam pojasnili, da oni referenc ne izdajajo. Preostane nam le, da svoji podizvajalki sami izdamo referenco. Zanima nas: ali bo ta (samo)referenca sprejemljiva za namene razpisa? V RD ni nikjer navedeno, da samoreferenca ne bi bila dovoljena, vseeno pa raje preverimo.

Lepo prosimo za čimprejšnji odgovor, saj predragoceni dnevi za zbiranje referenc v zelo občutljivem dopustniškem obdobju prehitro izginevajo. Hvala lepa.
Lep pozdrav.

Odgovor naročnika:
Naročnik bo priznal takšno referenco.

5. vprašanje ponudnika:
Spoštovani.
Imamo vprašanje v zvezi z referencami za avtorja. V razpisni dokumentaciji piše, da se za dokazila o opravljenih storitvah predložijo "fotokopije računov ali ustreznih dokazil o opravljenih storitvah, iz katerih morata biti jasno razvidna storitev, obračunska enota (prevajalska/lektorska stran) in smer prevajanja."

Skladno z navedenim: "ustreznih dokazil o opravljenih storitvah, iz katerih morata biti jasno razvidna storitev, obračunska enota (prevajalska/lektorska stran) in smer prevajanja" smo od naročnikov storitev pridobili potrjene reference v obliki dopisa, iz katerih so razvidni vsi navedeni elementi. Prosimo, potrdite, ali se za avtorja obvezno zahtevata obrazca 6b in 6c ali pa so dokazila v obliki dopisa, ki vsebujejo vse navedene elemente, ustrezna.
Hvala.
Lep pozdrav.

Odgovor naročnika:
Tovrstni dopisi, ki vsebujejo vse navedene elemente, so ustrezni.

6. vprašanje ponudnika:

I. Katere dokumente je potrebno priložiti ločeno po podsklopih (t.j. 2x priložiti ESPD obrazcu oz. oddati preko sistema), če se ponudba oddaja ločeno?

II. Ali je s.p. oz. enoosebni d.o.o. "ponudnik" (in ne "avtor") glede na besedilo in definicije razpisa, v kolikor se na razpis prijavlja v lastnem imenu in pri izvajanju storitve ne bo z nikomer sodeloval? Ali je posledično pri s.p.-ju oz. enoosebnem d.o.o.ju mogoče ignorirati zahteve, ki se nanašajo na avtorja (kljub temu, da v poglavju 25. PONUDBENA DOKUMENTACIJA ni jasno navedeno, kako je s prilaganjem obrazcev v primerih, ko ponudnik ne sodeluje z avtorji)?

III. Kaj je razlika med "referencami" in "dodatnimi referencami?" Čemu služijo "dodatne reference" če je maksimalni ponder referenc 30 točk? Ali ponudnik nima možnosti "potrditve dodatnih referenc" glede na to, da razpisna dokumentacija vsebuje zgolj obrazca "OBR6a_Potrditev reference za ponudnika" in "OBR6c_Potrditev dodatnih referenc za avtorja"?

IV. Ali je pravilno razumevanje, da avtor lahko dokazuje svoje reference s pomočjo izdanih računov, ponudnik pa zgolj s pomočjo izjav naročnikov? Ali je mogoče ta dva pogoja izenačiti, glede na to, da je bistveno lažje tekom dopustov pridobiti dokazilo v obliki izdanega računa napram pridobivanju izjave naročnika?

V. Kako je potrebno razumeti navedbo "(storitev za vsak podsklop posebej)" na obrazcu "OBR6a_Potrditev reference za ponudnika" (t.j. ali dokazilo glede storitve prevajanja nujno dokazuje tudi referenco glede strokovne redakcije in obratno, glede na to, da sta te dve storitvi izenačeni na ravni "1. SKLOP: PREVAJANJE IN JEZIKOVNA REDAKCIJA MEDNARODNIH SPORAZUMOV IN POGODB")?

VI. Ali je ponudnik, ki z izjavami izkaže, da je v obdobju 1.6.2019 do 1.6.2021 opravil prevajalske storitve v višini 20.000 EUR avtomatično dodeljen maksimalno količino za ponder M2 (t.j. "dodatnih referenc") za oba podsklopa (npr. 1.1.1 in 1.1.2), ali mora dokazati, da je opravil za 20.000 EUR prevodov iz slovenščine v angleščino in za 20.000 EUR prevodov iz angleščine v slovenščino?

Odgovori naročnika:
Odgovor na vprašanje I.: V primeru, da se ponudnik prijavi na več podsklopov, v obrazcu št. 2 »Predračun« označi, za katere podsklope se prijavlja. Obrazec ESPD je treba priložiti za vsak gospodarski subjekt (ponudnik, skupni ponudnik, podizvajalec), in sicer le po en obrazec, ne glede na to, za koliko podsklopov se prijavlja.

Odgovor na vprašanje II.: Če se ponudnik na razpis prijavi kot s. p. oz. kot enoosebni d. o. o., v prijavi nastopi kot ponudnik in če bo storitev opravljal sam, tudi kot avtor. To pomeni, da zanj poleg zahtev iz razpisa, ki veljajo za ponudnika, veljajo tudi vse zahteve, ki se nanašajo na avtorja.

Odgovor na vprašanje III.: Reference, določene v III. poglavju, mora ponudnik predložiti kot pogoj za sodelovanje pri predmetnem javnem naročilu. Dodatne reference avtorja se upoštevajo le kot merilo za ocenjevanje ponudb, na podlagi katerih se ponudniki razvrstijo na seznam izvajalcev in so vezane le na avtorja. Dodatne reference za ponudnika niso predvidene.

Odgovor na vprašanje IV.: Ponudnik lahko svoje reference dokazuje zgolj s potrditvijo obrazca 6a "Potrditev reference za ponudnika" oz. drugo listino, ki vsebuje vse sestavine tega obrazca. Naročnik zahtev glede dokazovanja referenc ne bo spreminjal.

Odgovor na vprašanje V. Dokazilo glede storitve prevajanja izkazuje tudi ustrezno usposobljenost za navzočnost na jezikovni redakciji mednarodnih sporazumov in pogodb.

Odgovor na vprašanje VI.:Ne. Referenc ponudnika ni mogoče šteti kot dokazilo za pridobitev točk v okviru merila M2. Reference za ponudnika so zgolj pogoj za sodelovanje, pri merilu pa se upoštevajo le dodatne reference za avtorja. Dodatno pojasnjujemo, da se reference za avtorja ne smejo podvajati. Reference, ki bodo predložene v sklopu točke 2.2.4 III. poglavja dokumentacije (»Pogoji za sodelovanje«), ne smejo biti predložene tudi kot dodatna referenca avtorja v okviru merila M2. Pri dokazovanju referenc ponudnika (točka 2.2.3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) navedena vrednost velja za posamezen podsklop (npr. za 20.000,00 EUR z DDV prevodov iz slovenščine v angleščino, za 20.000,00 EUR z DDV prevodov iz angleščine v slovenščino itd.).

7. vprašanje ponudnika:
Spoštovani,

I. Pod točko 2.2.4 III poglavja so določeni minimalni pogoji za sodelovanje posameznega avtorja pri razpisu.Za dodatne reference (M2) mora posamezni avtor doseči prevesti še več strani.
Vprašanje:
Ali se dodatne točke priznajo ponudniku za skupno število dodatnih strani prevodov ( npr: za sklop 1.1.1 sta prijavljena dva kandidata. Če ta dva kandidata skupaj predložita dokazila za 6600 strani, ponudniku pripada 30 točk)?

II. Prosimo za obrazložitev k obrazcema 6b in 6c.
Razumemo, da posamezni avtor predloži več referenc od različnih naročnikov na obrazcu 6b in da s tem dokaže število prevedenih strani.

Vprašanje:
Kakšna je razlika od obrazca 6b, razen da ima določene sklope ?

Prosimo za odgovore.
Lep pozdrav,
Marija Križanič

Odgovora naročnika:
Odgovor na vprašanje I.: V primeru, da ponudnik nastopa z več avtorji, se ocenjuje število prevajalskih/lektorskih strani oz. sodnih overitev za vsakega avtorja posebej. Strani se med avtorji ne seštevajo.

Odgovor na vprašanje II.: Naročnik pojasnjuje, da bi morala biti obrazca oblikovno enaka (delitev glede na sklope), vendar je pri končni različici dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v tem delu prišlo do napake, zato sta obrazca različna. Naročnik bo v tem delu naknadno spremenil razpisno dokumentacijo. Sicer pa je med obrazcema vsebinska razlika: z obrazcem 6b avtor izkazuje reference v okviru pogojev za sodelovanje pri predmetnem javnem naročilu, z obrazcem 6c pa izkazuje dodatne reference v okviru merila za ocenjevanje in razvrstitev ponudb M2.

8. vprašanje ponudnika
Spoštovani,

Imamo nekaj vprašanj:
REFERENCE ZA PONUDNIKA: Ali morajo reference nujno biti oddane na danem obrazcu. Prevajamo za institucije, kjer imajo strogo politiko, da ne podajajo individualiziranih referenc, temveč imajo lastni obrazec, prek katerega izdajajo refrence.

REFERENCE ZA AVTORJA: Ali lahko ponudnik izda reference za svoje prevajalce, s katerimi redno sodeluje? Imamo namreč veliko prevajalcev, ki večinoma delajo samo z nami,

TOČKOVANJE
I.Prevajalci morajo dokazati, da so v zadnjih treh letih prevedli določeno število strani - ta kriterij je pogoj, da prevajalec oz. avtor sploh lahko sodeluje na razpisu. Kar je več od tega, so dodatne točke. Za lažje razumevanje vprašanj in odgovorov bom podal primer za angleščino:
- Avtor je pri 2 naročnikih, ki mu bosta dala reference, v zadnjih treh letih naredil 3600 strani - pri enem 2000, pri drugem 1600 strani. Dejansko to pomeni, da s tema dvema referencama zadosti pogoju 3000 strani ter 600 strani za dodatne točke. Ker pa sta obrazca različna, bi dejansko morale reference dveh naročnikov biti razdeljene: en naročnik bi lahko podal eno referenco za 2000 strani, drugi naročnik, kjer je avtor naredil 1600 strani, pa bi moral izdati eno referenco na obrazcu 6b za 1000 strani, da bi se zadostil pogoj za udeležbo na razpisu, za preostanek 600 strani pa bi moral podati referenco na obrazcu 6c. Drži?

II. Postavljen standard, da zaposleni prevajalec naredi 1000 strani na leto, je povsem nerealen. Četudi upoštevamo dopuste in ostale morebitne odsotnosti, prevajalec, ki dela polni delovni čas prevede med 1600-1800 strani na leto. V prevajalski industriji je standard cca 7-8 strani na dan, ne pa 4 strani. Če že, bi potem pri določanju ustreznic morali upoštevati vsaj normo, ki jo zahtevate v okviru tega razpisa: to je 6 strani na dan, torej cca 1500 strani na leto.

III. Kako se bodo dodatne točke štele v primeru, ko bo ponudnik prijavil več avtorjev. Ali se bodo dodatne točke štele samo pri avtorju, ki bo imel največje število prijavljenih strani? Ali se bodo strani različnih avtorjev seštevale - npr. prevajalec 1 bo imela 200 dodatnih strani, prevajalec 2 250 strani, prevajalec 3 100 dodatnih strani: pri ponudniku se bo štelo, da ima njegov "avtor" 550 dodatnih strani in bo tako dobil 20 točk.

SODNI PREVODI:
V dokumentaciji je določeno, da se ponovitve ne bodo upoštevale pri izračunu. Običajno je pri sodno overjenih prevodih original v fizični obliki oz. sken dokumenta, zato je nemogoče točno določiti ponovitve. V takem primeru mora prevajalec pretipkavati besedilo in zato tudi sodni tolmači obračunavajo vse ponovitve po polnih cenah. Tudi pravilnik o sodnih tolmačih ne predvideva, da bi se kakršne koli ponovitve manj obračunavale.
GOSPODARSKI SUBJEKT VS PODIZVAJALEC:
Prevajalec, ki za nas dela honorarno prek avtorske pogodbe oz. svojega lastnega s.p. oz. d.o.o. in vse delo opravi sam, torej ne podizvaja naših naročil drugim osebam, je gospodarski subjekt ali podizvajalec?

Hvala.

Odgovori na vprašanja:

Odgovor- REFERENCE ZA PONUDNIKA: Ponudniki in avtorji reference lahko izkazujejo z drugimi listinami, ki vsebujejo vse sestavine naročnikovih obrazcev.

Odgovor- REFERENCE ZA AVTORJA: Ponudnik lahko izda reference za svoje prevajalce, s katerimi sodeluje.

Odgovori- TOČKOVANJE:
Odgovor I:Naročnik bo v navedenem primeru štel, da avtor izpolnjuje tako pogoj za sodelovanje kot tudi maksimalno število točk za merilo M2. Ponudnik lahko reference in dodatne reference avtorja dokazuje zgolj s predložitvijo enega obrazca.
Odgovor II: Naročnik v tem delu razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.
Odgovor III: Ocenjuje se vsakega avtorja posebej. Strani se ne seštevajo. Za razvrstitev na seznam se bo upošteval samo avtor, ki bo pri posameznem ponudniku dosegel največje število točk skladno z merilom M2.

Odgovor- SODNI PREVODI: Naročnik v tem delu razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.

Odgovor¬- GOSPODARSKI SUBJEKT VS PODIZVAJALEC: Tak subjekt je podizvajalec.

9. vprašanje ponudnika
V primeru, da je direktor podjetja odsoten, ali lahko pooblasti nekoga drugega, da v njegovem imenu podpiše vso potrebno dokumentacijo?

Odgovor na vprašanje: Direktor podjetja lahko pooblasti nekoga drugega. Priporočljivo je, da ponudnik pooblastilo priloži ponudbeni dokumentaciji.

10. vprašanje ponudnika
Če bi se kot avtor prijavil prevajalec iz tujine, ali bi morala biti njegova dokazila o ustrezni izobrazbi nostrificirana v RS?

Odgovor na vprašanje: Pri dokumentu tuje univerze je treba priložiti informacijo ENIC-NARIC centra o vrednotenju tujega izobraževanja oziroma odločbo o priznavanju. Če se avtor prijavi zgolj na podsklop 1.13 angleščina - nemščina - angleščina, zahteva zanj ne velja.

Ta zahteva prav tako ne velja za avtorja, ki je diplomiral na kateri od univerz v nekdanjih republikah SFRJ pred razpadom Jugoslavije (pred 25. 6.1991).

11. vprašanje ponudnika:
Spoštovani.
Razpis je bil objavljen v skrajno neustreznem času, tik pred sodnimi počitnicami, kar otežuje pridobivanje referenc tako za ponudnika kot za izvajalce/avtorje, saj so številni na dopustu in je zelo težko koga še dobiti, da bi lahko potrdil zadevne dokumente. Tisti, ki so še na delovnem mestu, pa večinoma nimajo kompetence, da bi zadevno potrdilo podpisali.
Kot da to ni dovolj, z obžalovanjem ugotavljamo, da celoten postopek močno ovira tudi to, da naročnik ne daje odgovorov na vprašanja - že tako in tako je čas močno omejen, poleg tega nekateri postopki stojijo in ne moremo nadaljevati postopka prijave, dokler se ne razjasnijo nejasnosti - z naročnikovimi odgovori na vprašanja.

Edino etično in gospodarno bi bilo, da bi odgovore na vprašanja objavljali ažurno in sproti. Vsakršno zavlačevanje z odgovori na vprašanja in oviranje ponudnikov, da pripravijo kakovostne ponudbe, je po našem mnenju znak nespoštljivega odnosa do potencialnih ponudnikov. Prosimo in pozivamo vas, da nemudoma objavite odgovore na že prejeta vprašanja in potencialnim ponudnikom tako omogočite, da pripravijo ponudbo, ustrezno razpisu.
Hvala.
S spoštovanjem.

Odgovor na vprašanje: Naročnik bo odgovore na vprašanja podal skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, ob upoštevanju določb Zakona o javnem naročanju.

12. vprašanje ponudnika:
Pozdravljeni,
Ali se lahko fizična oseba za 2 različna podsklopa prijavi z 2 različnima ponudnikoma, npr.

1)za sodno overitev se prijavi sam, kot fizična oseba
2) za prevode BREZ sodne overitve pa kot pogodbeni agencije?

Odgovor na vprašanje: Da, lahko se prijavi.

14. vprašanje ponudnika:
Pozdravljeni,

pri navedbi cene za prevajanje s sodno overitvijo sta v točki 16 razpisne dokumentacije dve postavki, in sicer:
-prevajanje s sodno overitvijo iz slovenskega v tuji jezik,
- prevajanje s sodno overitvijo iz tujega v slovenski jezik.

Ali je v obrazcu OBR2_Predračun treba navesti obe tarifi (SI-DE, DE-SI)?

Hvala za odgovor.

Lep pozdravljeni,
Marko

Odgovor na vprašanje: Naročnik bo v tem delu spremenil razpisno dokumentacijo.

15. vprašanje ponudnika:
Spoštovani,

ali se upošteva tolmačenje in prevajanje (za izbrani sklop) iz kateregakoli področja ali izključno s področja tolmačenja in prevajanja mednarodnih pogodb?

Odgovor na vprašanje:
Za izbrani podsklop se bodo upoštevale reference iz katerega koli področja, ne le s področja prevajanja mednarodnih pogodb.

16. vprašanje ponudnika:
Pozdravljeni,

prosila bi za navodila glede vašega razpisa za jezikovno kombinacijo 3.8 hrvaščina - slovenščina - hrvaščina?

Glede na to, da sem native speaker iz Hrvaške, imam veliki interes glede sodelovanja.

Katere dokumente bi potrebovali iz moje strani, kje se nahaja obrazec za izpolnjevanje ponudbe?

Hvala za pomoč, lep pozdrav iz Celja.

Marina Borovinšek

Odgovor na vprašanje:

Spoštovani,
zahvaljujemo se vam za izkazani interes za prijavo na razpis. Razpisno dokumentacijo z zahtevanimi pogoji in vse pripadajoče obrazce, ki jih potrebujete za prijavo, najdete na naslednji povezavi:
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/450704/Razpisnaprevajanje.zipDatum objave: 28.07.2022   07:06
VPRAŠANJE
RD1: Prosimo naročnika naj opredeli točen obseg številk v preglednici in besedilu, ki se ne upošteva pri izračunu obsega. "Večji obseg številk" po trenutni dikciji lahko naročnik in izvajalec tolmačita popolnoma različno.

RD2: Naročnik v razpisni dokumentaciji opredeljuje "nujno naročilo". Ali nujnost naročila mora naročnik izrecno navesti v svojem naročilu pred začetkom izvajanja?

RD3: Prosimo za izrecno potrditev, da naj ponudbene cene med drugim vključujejo tudi DDV?
RD4: V primeru prijave ponudnika s podizvajalci oz. avtorji - dodatne reference se predložijo zgolj za avtorja, ne ponudnika?
RD5: Ob naročilu naročnik pošlje obrazec, ki vsebuje vse podatke o izvedbi naročila. Iz obrazca ni razvidno, da bi tam bila navedena tudi količina oz. število prevajalskih strani. Kdo (naročnik ali izvajalec) oz. na kakšen način opravi ta izračun, posebej, ker je iz kalkulacije potrebno izvzeti ponovitve v dokumentu?

RD6: S koliko izvajalci ima naročnik namen podpisati sporazum za posamične podsklope? Ima spodnjo oz. zgornjo mejo glede števila pogodb oz. izvajalcev?

RD7: Prosimo naročnika naj med upravičene razloge za zavrnitev naročila uvrsti dopust ali vsaj letni dopust dotičnega avtorja, še posebej, če je avtor obenem zaposleni pri ponudniku.

RD8: Pri določanju norme, npr. 6 prevajalskih strani na dan, dan šteje kot 24 ur od ure naročila? Npr. pri naročilu prevoda 6 prevajalskih strani ob 14. uri ima izvajalec čas za oddajo do naslednjega dne do 14. ure? Kako se šteje dan pri naročilih izven delovnika oz. po 17. uri, med prazniki, vikendi ipd.?

RD9: Ali je v RD prišlo do napake v razdelku "Dokazila" za avtorja na 26. strani razpisne dokumentacije? Kot potrjeno referenco je za avtorja potrebno predložiti obrazec 6b, Potrditev reference za avtorja, ne Kadrovska sposobnost?

RD10: Prosimo naročnika naj natančneje opredeli "ustrezna dokazila" o opravljenih referenčnih poslih avtorja. Sicer pa naročnika pozivamo, da zahtevo naj avtor predloži dokazila o opravljenih storitvah umakne, saj gre pogosto za zaupne dokumente in podatke, opravljeni posli pa so vsekakor razvidni iz referenčnega potrdila in te naročnik lahko po potrebi preveri pri kontaktni osebi.

RD11: Leta zaposlitve veljajo kot leta zaposlitve pri ponudniku, ali ustrezne delovne dobe na splošno, tudi pri drugih delodajalcih?
Koliko šteje zaposlitev, ki je krajša kot eno leto?

RD12: Eno leto zaposlitve ustreza 1000 prevajalskim stranem. V primeru, da se avtor prijavlja za več podsklopov, velja leto zaposlitve kot 1000 strani za vsak od podsklopov?

OS1: Lahko pogodbeni stranki odpovesta okvirni sporazum zgolj za en podsklop, če sporazum podpišeta za več podsklopov, saj v bistvu gre za več ločenih pogodb?

OS2: Kako pogoste so jezikovne redakcije mednarodnih sporazumov in pogodb ter koliko časa praviloma trajajo? Kateri so najpogostejši jeziki izvirnika, ki se na tovrstnih redakcijah obravnavajo? Kje te redakcije potekajo in ali je avtor upravičen do povračila potnih stroškov oz. nadomestilo za čas poti na in z redakcije? Glede na trenutne razmere na trgu goriv naročnika pozivamo, da za te namene predvidi ustrezno nadomestilo. Prav tako naročnika pozivamo naj opredeli način kompenzacije, če pride do naročila in nato do preklica redakcije, in sicer teden pred terminom, dan-dva pred terminom in na dan termina.

OS3: V OS naročnik navaja, da obračuna pogodbeno kazen v višini 50 % cene, določene v OS, v primeru, da izvajalec kljub pozivu ne dopolni imena in priimka avtorja. Prosimo za potrditev, da gre za ceno oz. znesek zadevnega naročila.
OS4: Iz 8. čl. OS je nekoliko nejasno, kdaj se avtor dejansko črta s seznama izvajalca. V drugem odstavku navajate, da se avtor črta, kadar naročnik oceni neustreznost prevoda potem, ko se je avtorju že enkrat vrnil v popravek. Nato v tretjem odstavku navajate črtanje avtorja, potem ko se mu prigodijo nedopustne napake in se mu je to v preteklosti že zgodilo Iz drugega odstavka namreč razumemo, da se avtor črta takoj, ko s popravki ne odda prevoda po merilih, zato se nam tretji odstavek brezpredmeten. Prosimo za pojasnilo oz. popravek. Kakšen je postopek, ko je črtani avtor obenem edini avtor za določeni podsklop?
OS5: Prosimo za pojasnilo postavk na priloženem obrazcu za naročilo storitev, in sicer, ali se naslednje nanaša na interno komunikacijo naročnika ali pa je namenjeno izvajalcu: "Izpolnjen obrazec v el. obliki pošljite na e-naslov V primeru notranjih prioritetnih nalog se lahko rok za izvedbo naročila podaljša. Naročila, prejeta po 15.30, bomo obravnavali naslednji delovni dan." Ali je to obrazec, ki ga izvajalec prejme ob naročilu?
OS6: Prosimo naročnika naj opredeli pogoje in način kompenzacije v primeru preklica naročil. Oziroma naj potrdi, da v primeru preklica plača del prevoda, ki je že opravljen.


ODGOVOR
Odgovor RD1: Naročnik bo v tem delu spremenil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da je v besedilu preglednica, znotraj katere so v enem ali več stolpcih navedene zgolj številke, se taka preglednica pri izračunu znakov ne bo upoštevala. Številke v besedilu se bodo upoštevale pri izračunu znakov.

Odgovor RD2: Da, naročnik bo nujno naročilo opredelil pred začetkom izvajanja naročila.

Odgovor RD3: Tako je. Ponudbena cena vključuje vse davke (DDV), stroške (potne in druge), pristojbine in druge dajatve ter vse morebitne popuste, provizije, dodatne davčne obremenitve in morebitno obrnjeno davčno obveznost.

Odgovor RD4: Tako je. Dodatne reference avtorja se upoštevajo le kot merilo za ocenjevanje ponudb, na podlagi katerih se ponudniki razvrstijo na seznam izvajalcev, in so vezane le na avtorja. Dodatne reference za ponudnika niso predvidene.

Odgovor RD5: Število prevajalskih strani izvajalec prejme v elektronskem sporočilu, ki ga naročnik pošlje skupaj z obrazcem za naročilo. Izračun opravi naročnik, in sicer ob upoštevanju določil okvirnega sporazuma.

Odgovor RD6: Zgornja oziroma spodnja meja glede števila sklenjenih pogodb oziroma izvajalcev ni določena.

Odgovor RD7: Dokumentacija bo v tem delu spremenjena.

Odgovor RD8: Norma je število prevajalskih/lektorskih strani, ki jih mora posamezni avtor kakovostno opraviti v enem delovnem dnevu, in je določena v skladu s priznanimi standardi prevajanja in lektoriranja. Postavljeni rok oddaje je lahko tudi krajši ali daljši od dnevne norme posameznega izvajalca, saj je odvisen od roka, ki ga postavi posamezni naročnik.

Če izvajalec presodi, da storitve v postavljenem roku ne bo mogel kakovostno opraviti ali doseže oziroma preseže skupno dnevno normo, mora o tem obvestiti naročnika oziroma Sektor za prevajanje (prevajanje-lektoriranje.gs@gov.si).

Naročilo, ki je izvajalcu naročeno izven delavnika ali mora biti opravljeno čez konec tedna oziroma med prazniki ali v dela prostih dnevih, je nujno naročilo, pri katerem obseg lahko presega dnevno normo.

Odgovor RD9: V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je prišlo do napake. Dokumentacija bo v tem delu spremenjena.

Odgovor RD10: Naročnik bo v tem delu spremenil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer bo ponudnik strokovno sposobnost avtorja lahko dokazoval tudi z referencami (obrazec 6b "Potrditev reference za avtorja"). Če bo avtor sposobnost izkazoval z drugimi dokazili, so dopuščena vsa pisna dokazila, iz katerih je jasno razvidna vrsta storitve, obračunska enota (prevajalska/lektorska stran) in smer prevajanja.

Odgovor RD11: Ustreznice za delovno dobo veljajo tudi v primeru, da je bil avtor v obdobju od 1. 6. 2019 do 1. 6. 2022 zaposlen pri drugem ponudniku (na delovnem mestu prevajalec). Dokumentacija bo v tem delu spremenjena. Zaposlitev, ki je krajša kot eno leto, se upošteva sorazmerno (npr. pol leta zaposlitve ustreza 500 stranem).

Odgovor RD12: Leto zaposlitve velja kot 1000 strani le za en izbrani podsklop. Če se avtor prijavlja na več podsklopov, mora usposobljenost za druge podsklope izkazati z ločenimi referencami.

Odgovor OS1: Da, pogodbeni stranki lahko odpovesta okvirni sporazum tudi zgolj za en podsklop. V tem delu bo spremenjen/dopolnjen okvirni sporazum.

Odgovor OS2: Jezikovnih redakcij mednarodnih sporazumov in pogodb je letno približno 10 ali manj. Trajajo nekaj ur do več dni. Najpogostejša jezikovna kombinacija je slovenščina - angleščina, spreminja se slovenska različica dokumenta. Redakcije potekajo na sedežu državnega organa, ki redakcijo naroča. Ponudbena cena vključuje tudi vse stroške (potne in druge) ter nadomestilo za čas poti na in z redakcije. Naročnik pogojev javnega naročila v tem delu ne bo spreminjal. Način kompenzacije v primeru preklica redakcije je opredeljen v dopolnjeni različici okvirnega sporazuma, ki jo bo naročnik objavil naknadno.

Odgovor OS3: Potrjujemo, da gre za vrednost zadevnega naročila. V tem delu bo spremenjen okvirni sporazum.

Odgovor OS4: Med obema odstavkoma je pomenska razlika. V drugem odstavku navajamo, da se zadevni avtor črta s seznama izbranega izvajalca, če je bilo po ponovnem pregledu popravkov ugotovljeno, da opravljena storitev še vedno ne ustreza zahtevanim merilom. V tretjem odstavku navajamo, da se avtor z izvajalčevega seznama črta že takoj po prvem pregledu, če opravljena storitev ne ustreza zahtevanim merilom in so napake nedopustne ter se je to pri istem avtorju že enkrat zgodilo.

Če je črtani avtor edini izvajalčev avtor za določeni podsklop, se za ta podsklop s seznama črta tudi izvajalec.

Odgovor OS5: Citat se nanaša na interno komunikacijo naročnika in ne velja za izvajalca. Obrazec Sektorju za prevajanje pri GSV pošlje posamezni naročnik oziroma končni uporabnik, prejme pa ga tudi izvajalec, saj so na njem navedeni vsi podatki o naročilu.

Odgovor OS6: V tem delu bo spremenjen/dopolnjen okvirni sporazum.
Datum objave: 01.08.2022   14:16
VPRAŠANJE
RD13: Ali je za avtorja, ki bo prevajal v kombinaciji angleščina-nemščina-angleščina obvezno znanje slovenščine? Ali za tega avtorja spričevalo tuje univerze mora biti sodno prevedeno v slovenščino? Ali mora tudi ta prevajalec biti na voljo za jezikovno redakcijo na sedežu naročnika?

RD14: Prosimo za natančnejšo opredelitev merila dodatnih referenc. Ali je navedeno število prevajalskih strani pri dodatnih referencah (600/400/200 prevajalskih strani) seštevek prevajalskih strani iz dodatnih referenc vseh avtorjev. prijavljenih za določeni podsklop, ali pa navedeno število strani mora izkazati vsak izmed avtorjev?
RD15: V RD je navedeno, da 1) ponudnik mora izkazati pogodbeno razmerje s podizvajalcem/avtorjem oz. o tem predložiti ustrezno potrdilo, obenem pa navaja, 2) da ob sklenitvi okvirnega sporazuma z naročnikom ponudnik mora podpisati pogodbe s podizvajalci in pogodbo predložiti v petih dneh. Prosimo naročnika naj natančneje opredeli svojo zahtevo oz. črta opcijo 1) ali opcijo 2), saj obe ne moreta veljati.

RD16: Ali naročnik pričakuje, da ponudnik oz. izvajalec v 15 minutah potrdi prevzem naročila ali samo naznani prejem (nato naknadno sporoči prevzem ali upravičeno zavrnitev). V 15 minutah je namreč skoraj nemogoče, da izvajalec in podizvajalec ocenita vsebino ter morebiti zavrneta naročilo iz naslova specifičnosti/zahtevnosti itd. Prav tako je v tako kratkem času težko ugotoviti tudi druge okoliščine (bolezen in drugo višjo silo) ...

RD17: Naročnik je izpustil normo za pregled dokumenta pred tiskom. Prosimo, da jo opredeli.ODGOVOR
RD13: Za tega avtorja znanje slovenskega jezika ni obvezno, prav tako ni zahtevan sodni prevod spričevala tuje univerze. Jezikovne redakcije se za to jezikovno kombinacijo praviloma ne izvajajo.

RD14: V primeru, da ponudnik nastopa z več avtorji, se ocenjuje število prevajalskih/lektorskih strani za vsakega avtorja posebej. Strani se med avtorji ne seštevajo. Za razvrstitev na seznam se bo upošteval samo avtor, ki bo pri posameznem ponudniku dosegel največje število točk skladno z merilom M2.

RD15: V I. poglavju, 13. točki dokumentacije v zvezi z javnim naročilom je določeno, da mora izbrani ponudnik ob sklenitvi okvirnega sporazuma skleniti tudi pogodbe s podizvajalci, ki jih mora v petih dneh od sklenitve okvirnega sporazuma poslati naročniku. Navedeno razmerje je razmerje med izbranim ponudnikom in njegovim podizvajalcem. V III. poglavju, točki 2.2.5 dokumentacije v zvezi z javnim naročilom pa je določeno, da mora ponudnik v ponudbeni dokumentaciji predložiti dokazilo o pogodbenem sodelovanju med ponudnikom in avtorjem. Gre torej za drugačno razmerje (med drugima strankama), zato je naročnik predvidel, da je treba pogodbo z avtorjem predložiti že ob oddaji ponudbe, pogodbo s podizvajalcem pa lahko izbrani ponudnik sklene naknadno.

RD16: Naročnik pričakuje, da bo izvajalec v 15 minutah naznanil prejem naročila, razen v primeru nujnega naročila, ko je odzivni čas takoj po pozivu naročnika.

RD17: Norma za pregled dokumenta pred tiskom je 40 strani na dan. Naročnik bo popravek dokumentacije v zvezi z javnim naročilom objavil naknadno.
Datum objave: 01.08.2022   14:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na to, da letošnji razpis prinaša novost in se lahko prijavijo tudi posamezniki, bi se želeli prepričati v naslednje: kako boste ravnali v primeru večjih naročil s kratkim rokom, recimo 100 strani v petih dneh? Ali boste v tem primeru na seznam uvrščene posameznike preskočili in naročilo dodelili prvemu ponudniku na seznamu, ki lahko glede na število z njo prijavljenih izvajalcev prevzame naročilo?

Sklepamo, da takšnega naročila niti ne boste smeli ponuditi posameznikom na seznamu, saj ga sami - upoštevaje meje še zmožnega - nikakor ne bi mogli prevzeti in bi za dokončanje v roku morali del naročila nujno oddati neprijavljenim kolegom prevajalcem.

Prosimo za pojasnilo postopka v takih primerih.

ODGOVOR
Naročnik mora tudi v primeru večjih naročil slediti vrstnemu redu izvajalcev na seznamu izbranih izvajalcev. Če izvajalec presodi, da večjega naročila s kratkim rokom ne bo mogel opraviti, mora to sporočiti naročniku in zavrnitev naročila obrazložiti. Naročnik v tem primeru naročilo pošlje naslednjemu na seznamu.

Izvajalec je dolžan pri izvedbi naročila sodelovati le s prijavljenimi avtorji in njihova imena tudi navesti ob oddaji rezultata naročila, v nasprotnem primeru je lahko sankcioniran.
Datum objave: 01.08.2022   14:17
VPRAŠANJE
Ali kot ustrezna izobrazba avtorja šteje tudi študij tolmačenja?

ODGOVOR
Magistrski študij tolmačenja šteje kot ustrezna izobrazba.Datum objave: 01.08.2022   14:18
VPRAŠANJE
RD18: Ali lahko diploma oz. opravljen študij v dotičnem jeziku nadomesti spričevalo o znanju jezika? Npr. ali študij na Ljubljanski univerzi lahko nadomesti spričevalo o znanju slovenščine naravnega govorca hrvaščine?

ODGOVOR
Če se avtor prijavlja na 1. sklop javnega naročila in avtorjeva izobrazba ne ustreza prvima dvema alinejama (študij je opravil na smeri, ki ni jezikoslovna), mora predložiti potrdilo o znanju tujega jezika, za katerega se prijavlja (na ravni C1 po skupnem evropskem referenčnem okviru za jezike).Datum objave: 01.08.2022   14:18
VPRAŠANJE
Ali lahko status sodnega tolmača za določeni jezik nadomesti navedene zahteve glede izobrazbe avtorja?

ODGOVOR
Ne, status sodnega tolmača za določeni jezik ne more nadomestiti navedenih zahtev glede izobrazbe avtorja.Datum objave: 01.08.2022   14:18
VPRAŠANJE

RD19: Prevajalec je bil vrsto let zaposlen v prevajalski agenciji, pred kratkim pa je začel delati kot samostojni podjetnik. Bivši delodajalec mu ne želi izdati reference. Ali lahko takšen prevajalec izkaže svojo referenco na enak način, kot velja za zaposlenega pri ponudniku oz. 1000 strani letno? S pogodbo ali izpisom iz zavarovanja, iz katerega je razvidna delovna doba? V nasprotnem se takšni sicer zelo izkušeni prevajalci nikakor ne morejo prijaviti na razpis.


ODGOVOR
Omenjeni prevajalec lahko izkaže izpolnjevanje pogoja iz točke 2.2.4 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za obdobje, za katerega mu nekdanji delodajalec ne želi izstaviti reference, s kopijo pogodbe o zaposlitvi ali predložitvijo obrazca iz ZPIZ-a »Obdobje zavarovanj v Republiki Sloveniji«.Datum objave: 01.08.2022   14:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Imamo vprašanja glede sodnih prevodov:
Kako se bo obračun ponavljanj naredil, če bo originalna datoteka poslana v fizični obliki oz. v PDF, JPG ... formatu (skratka v formatu, ki se ga ne da urejati). Ali bo v tem primeru narejen obračun po ciljnih znakih?
Če bo sodni prevod poslal v formatu, ki se ga da urejati (npr. Word), na podlagi česa bo narejen obračun - ciljnih ali izvornih znakih?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Skladno z odločitvijo naročnika o zahtevku za revizijo zoper dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom št. 43011-1/2011/209 z 28. 7. 2022 sklop 3 ni več predmet tega postopka javnega naročanja, zato naročnik vprašanje šteje za brezpredmetno.

VPRAŠANJE
RD20: Izvajalcu se z vsakim avtorjem povečuje dnevna norma. Ali to pomeni, da bo ob prijavi z dvema avtorjema oz. normo 2 x 6 strani na dan, izvajalec mora naročniku izročiti prevod 12 strani v enem dnevu? Če je odgovor potrdilen, to pomeni, da bosta na prevodu delala dva različna prevajalca. Bo to naročnik vzel v ozir? Ali pa se od izvajalca pričakuje, da odda omenjenih terminološko in slogovno usklajenih 12 strani v enem dnevu?

ODGOVOR
Norma je določena za potrebe ugotavljanja razpoložljivosti določenega izvajalca (ali lahko prevzema nova naročila), ne za potrebe določanja roka za realizacijo posameznega naročila. Izvajalec bo sam presodil, ali je že dosegel oziroma presegel skupno dnevno normo in skladno s tem meni, da naročila ne bo mogel izvesti kakovostno. Naročnik ne pričakuje, da bo posamezni izvajalec, pri katerem sta prijavljena dva avtorja, v enem dnevu oddal prevod 12 strani.Datum objave: 01.08.2022   14:20
VPRAŠANJE
Glede na to, da Univerza v Ljubljani izvaja skupni študijski program prevajanja z Univerzo v Grazu, naročnika pozivamo, da za diplomante te univerze umakne zahtevo o predložitvi vrednotenja tujega izobraževanja. Poleg tega je več kot znano, da sta omenjena slovenska in avstrijska programa povsem primerljiva.

ODGOVOR
Naročnik bo kot ustrezno (brez vrednotenja tujega izobraževanja) upošteval potrdilo o magistriranju (opravljeni 2. stopnji bolonjskega študija) na institucijah, s katerimi Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta izvaja skupni študijski program (v tem primeru torej tudi magistrsko izobrazbo po bolonjskem sistemu, ki je bila pridobljena na ITAT - Institut für Theoretische und Angewandte Translationswissenschaft).

VPRAŠANJE
RD-1: Naročnik je odgovoril, da če je »v besedilu preglednica, znotraj katere so v enem ali več stolpcih navedene zgolj številke, se taka preglednica pri izračunu znakov ne bo upoštevala.« Medtem ko je to morda smiselno za večino tujih jezikov, pri prevodih slovenščina-angleščina-slovenščina to ne bo delovalo, saj je tam obravnava številk potrebna. Prosimo za ustrezno rešitev.

RD5-1: Naročnik je v odgovoru podal, da bo sam opravil izračun prevajalskih strani ob upoštevanju določil okvirnega sporazuma. Ali bo ob tem poslal tudi podlago za tak izračun oz. izpis/analizo, iz katere je npr. razvidno št. ponovitev, številk v razpredelnici, saj se te po trenutni različici ne upoštevajo pri izračunu.

RD8-1: Naročnik je odgovoril, da je norma »število prevajalskih/lektorskih strani, ki jih mora posamezni avtor kakovostno opraviti v enem delovnem dnevu, in je določena v skladu s priznanimi standardi prevajanja in lektoriranja. Postavljeni rok oddaje je lahko tudi krajši ali daljši od dnevne norme posameznega izvajalca, saj je odvisen od roka, ki ga postavi posamezni naročnik.« Prosimo, naročnika naj odgovori neposredno na dejansko vprašanje, in sicer: »Npr. pri naročilu prevoda 6 prevajalskih strani ob 14. uri ima izvajalec čas za oddajo do naslednjega dne do 14. ure?«. Naprej prosimo za neposreden odgovor, kdaj se po normi - ne nujno - odda prevod 6 prevajalskih strani, ki je npr. naročen ob 17.10 uri. Iz vašega odgovora to namreč ni razvidno.

RD10-1: Naročnik je odgovoril, da bo »spremenil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer bo ponudnik strokovno sposobnost avtorja lahko dokazoval tudi z referencami (obrazec 6b "Potrditev reference za avtorja"). Če bo avtor sposobnost izkazoval z drugimi dokazili, so dopuščena vsa pisna dokazila, iz katerih je jasno razvidna vrsta storitve, obračunska enota (prevajalska/lektorska stran) in smer prevajanja.« Odgovor ni povsem razumljiv. Ali to pomeni, da se lahko reference izkazujejo s potrjeno referenco s strani ponudnikovega/avtorjevega naročnika ALI z ustreznimi naštetimi dokazili?

OS2-1: Naročnik je odgovoril, da ponudbena cena za jezikovno redakcijo vključuje »nadomestilo za čas poti na in z redakcije«. To pomeni, da so plačane ure, ki jih prevajalec/lektor preživi na poti, npr. od Kranja do Ljubljane in nazaj?

ODGOVOR
RD-1: Če bo naročnik presodil, da je številke v preglednici treba obravnavati (ali pa ga bo na to opozoril izvajalec), se bodo ti znaki upoštevali.

RD5-1: Osnovna podlaga za izračun je prevajalska/lektorska stran oziroma 1500 znakov brez presledkov. Naročnik bo ob naročilu navedel, kateri deli se ponavljajo oziroma pri izračunu niso bili upoštevani.

RD8-1: Naročnik bo izvajalcu pri vsakem naročilu določil rok za opravo prevoda/lekture. Rok bo določil ob upoštevanju norme, siceršnje zahtevnosti besedila in nujnosti izvedbe. Če bo torej naročil prevod 6 prevajalskih strani ob 14. uri, bo izvajalcu določil rok za opravo te storitve (kot rok se ne bo avtomatično štela norma). Če bo naročilo nujno, bo ta rok lahko krajši od norme, sicer bo rok lahko tudi daljši.

Enako je pri prevodu, ki bo naročen ob 17.10 - naročnik bo izvajalcu določil rok za opravo prevoda.
Naročnik poudarja, da je norma določena za potrebe ugotavljanja razpoložljivosti določenega izvajalca (ali lahko prevzema nova naročila), ne za potrebe določanja roka za realizacijo posameznega naročila.

RD10-1: Da. Ponudnik lahko strokovno sposobnost avtorja dokazuje z obrazcem 6b "Potrditev reference za avtorja", ali pa z drugimi pisnimi dokazili, iz katerih je jasno razvidna vrsta storitve, obračunska enota (prevajalska/lektorska stran) in smer prevajanja.

OS2-1: Obračunane bodo zgolj ure, ki jih prevajalec/lektor nameni jezikovni redakciji, zato morajo biti v ponudbeni ceni morebitna nadomestila za pot do kraja redakcije že vključena.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima me, ali je treba izpolnjevati pogoj najmanj 3000 prevajalskih strani v omenjenem obdobju za vsak podsklop posebej? Na primer, ali je treba pri podsklopih 1.1.1 in 1.1.2 (angleški jezik) izpolnjevati omenjeni pogoj za vsak podsklop posebej, torej najmanj 3000 prevajalskih strani za smer SLO-ANG in najmanj 3000 prevajalskih strani za smer ANG-SLO, torej 6000 prevajalskih strani skupaj, če se želi posamezni avtor prijaviti za oba podkslopa?

Prav tako me zanima, če se prijavim kot Sergej Smolič, s.p., (tj. s.p. brez zaposlenih oziroma uradno fizična oseba z dejavnostjo) in sem hkrati avtor pri tem s.p.-ju, ali se me obravnava kot ponudnika in moram predložiti, da sem za posamezni podsklop 1.1.1 oz. 1.1.2 opravil storitve v višini vsaj 20.000 z DDV ali ne?

Hvala za odgovore.

Sergej Smolič

ODGOVOR
Izpolnjevanje pogojev iz točke 2.2.4 III. poglavja se preverja za vsak podsklop posebej (torej pri podsklopih 1.1.1 in 1.1.2 (angleški jezik) najmanj 3000 prevajalskih strani za smer SLO-ANG in najmanj 3000 prevajalskih strani za smer ANG-SLO). Ker je dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila v tem delu nejasna, bo objavljen njen popravek.

Če je avtor hkrati ponudnik, mora predložiti dokazila za opravljene storitve v višini vsaj 20.000 evrov z DDV za posamezni podsklop 1.1.1 oz. 1.1.2.
Datum objave: 01.08.2022   14:21
VPRAŠANJE
Evropski organ nam izdaja potrdilo o opravljenih storitvah v angleščini in v drugačni obliki, vendar z vsemi podatki, ki so zahtevani na obrazcu 6a za ponudnika, pri čemer obsega opravljenih storitev ne navaja zneskovno v EUR, ampak v številu strani. Prosimo za potrditev, da bo naročnik takšno referenco v angleškem jeziku obravnaval kot veljavno, če obseg kakovostno opravljenih prevodov v opredeljenem obdobju občutno presega zahtevani minimum za posamezen podsklop (npr. po najvišji ceni 31 za prevod iz tujega v slovenski jezik, ki je določena v razpisni dokumentaciji, je 20.000 enakovredno obsegu 646 strani).

ODGOVOR
Naročnik takšne reference ne bo upošteval, saj mora biti vrednost naročil na obrazcu 6a izražena v evrih. Naročnik opozarja, da mora biti vsa ponudbena dokumentacija v slovenskem jeziku, kot je določeno v poglavju I. točki 7 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Za reference v tujem jeziku mora ponudnik priložiti tudi prevod.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
če prijavimo 10 avtorjev in imajo vsi po 600 dodatnih strani, kako se v tem primeru naredi izračun? Se dodatne strani seštevajo? Kaj pa v primeru, da imajo vsi avtorji manj in samo eden 600 dodatnih strani?
Ker ni jasno, kako se bo to računalo, vas vljudno prosimo za natančno opredelitev načina izračunavanja dodatnih točk za dodatne strani, v primeru, da izvajalec prijavi več avtorjev.
Najlepša hvala.

ODGOVOR
Izmed vseh prijavljenih avtorjev se bodo dodatne reference pri merilu M2 upoštevale le za tistega avtorja, ki bo imel najvišje število priznanih dodatnih referenc. Dodatne strani se med avtorji ne seštevajo. Če bo imel en avtor 600 (ali več) dodatnih strani, bo ponudnik pri merilu M2 prejel 30 točk; število ostalih avtorjev in njihovih dodatnih referenc je pri tem nepomembno in jih naročnik ne bo upošteval v okviru merila M2.Datum objave: 01.08.2022   14:22
VPRAŠANJE
REPUBLIKA SLOVENIJA
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gregorčičeva ulica 20
1000 Ljubljana

Oznaka javnega naročila: 43011-1/2022

Predmet javnega naročila: Storitve pisnega prevajanja, jezikovne redakcije mednarodnih sporazumov in pogodb, lektoriranja ter prevajanja s sodno overitvijo.

Vlagatelj (ponudnik): Prevajanje in tolmačenje, Lea Burjan s.p., Ljubljanska ulica 7A, 2000 Maribor, matična številka: 3050718000, davčna številka: SI 84305355, kontaktni podatki: burjan.lea@gmail.com, tel. 041 602 153

Naročnik: Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana


OPOZORILO NA NEZAKONITOST
javne objave in razpisne dokumentacije v postopku oddaje javnega naročila po odprtem postopku za »storitve pisnega prevajanja, jezikovne redakcije mednarodnih sporazumov in pogodb, lektoriranje ter prevajanja s sodno overitvijo« št. 43011-1/2022.

Spoštovani,

sklicujem se na javno naročilo po odprtem postopku za »storitve pisnega prevajanja, jezikovne redakcije mednarodnih sporazumov in pogodb, lektoriranje ter prevajanja s sodno overitvijo« z oznako št. 43011-1/2022 z dne 30. 6. 2022 (»Javno naročilo«), ki ga je Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana (»Naročnik«) 7. 7. 2022 objavil na Portalu javnih naročil, št. objave JN004767/2022-B01.

Od dne 3. 5. 2005 sem namreč zaprisežena sodna tolmačka za nemški jezik, vpisana v Imenik sodnih tolmačev, ki ga v skladu z Zakonom o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (»ZSICT«) vodi Ministrstvo za pravosodje. V okviru Javnega naročila imam tako interes za dodelitev javnega naročila za opravljanje storitev prevajanja s sodno overitvijo (tretji sklop Javnega naročila), in sicer za podsklop 3.2 nemščina - slovenščina - nemščina, pri čemer pa ugotavljam, da so pogoji razpisne dokumentacije nezakoniti (več o tem v nadaljevanju), zaradi česar bi mi lahko v predmetnem postopku nastala poslovna škoda.

Iz objave in razpisne dokumentacije Javnega naročila izhaja, da se ta deli na tri sklope, in sicer (i) prvi sklop: prevajanje in jezikovna redakcija mednarodnih sporazumov in pogodb, (ii) drugi sklop: lektoriranje, ter (iii) tretji sklop: prevajanje s sodno overitvijo. Vsak od navedenih sklopov se nadalje deli na podsklope glede na posamezne jezike, na katere se nanaša Javno naročilo. Ob tem lahko ponudnik predloži ponudbo tako za vsak posamezen podsklop, kot tudi za več podsklopov ali vse podsklope Javnega naročila, pri čemer so merila za ocenjevanje in razvrstitev ponudb popolnoma enaka za vse podsklope oziroma sklope, in sicer je merilo za izbiro »ekonomsko najugodnejša ponudba«, ki je določena na podlagi dveh meril, tj. ponujene končne cene na stran (ki predstavlja 70 točk) in dodatnih referenc avtorja (ki predstavlja 30 točk).

Navedeno pomeni, da Javno naročilo očitno predpostavlja tekmovanje s ceno tudi med sodnimi tolmači (v okviru tretjega sklopa Javnega naročila). To je v nasprotju z določbo 43. člena Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (»Pravilnik«), ki na podlagi četrtega odstavka 45. člena ZSICT določa plačilo za opravljeno delo in povrnitev stroškov sodnim tolmačem. V drugem odstavku 1.a člena Pravilnika je izrecno določeno, da se določbe 8. poglavja tega pravilnika (Plačilo za opravljeno delo in povrnitev stroškov) uporabljajo tudi, kadar drug državni organ obračunava plačilo za delo in povrnitev stroškov. Navedeno daje podlago za zaključek, da cene, določene s 43. členom Pravilnika, zavezujejo tudi državne organe, za katere Naročnik naroča storitve prevajanja s sodno overitvijo.

Da je cena za storitve prevajanja s sodno overitvijo predpisana s Pravilnikom, in sicer na naslednji način:
- prevajanje s sodno overitvijo iz slovenskega v tuji jezik: 41,00 EUR/prevajalska stran,
- prevajanje s sodno overitvijo iz tujega v slovenski jezik: 35,00 EUR/prevajalska stran, ter
- prevajanje s sodno overitvijo iz tujega v tuji jezik: 46,00 EUR/prevajalska stran,

sicer ugotavlja tudi Naročnik v sami razpisni dokumentaciji Javnega naročila, vendar pa kljub takšni ugotovitvi določa, da je tako predpisana cena zgolj najvišja možna (saj bo v primeru, da bodo ponudbene cene presegale cene iz Pravilnika, ponudba nedopustna), sodne tolmače pa sili k nezakoniti predložitvi ponudbe s čim nižjo ceno.

S tem sta tako objava kot tudi razpisna dokumentacija Javnega naročila glede tretjega sklopa Javnega naročila (prevajanje s sodno overitvijo) v nasprotju z ZSICT in Pravilnikom, zaradi česar je Naročnik v postopku predmetnega Javnega naročila že v samem izhodišču kršil načelo zakonitosti. Zato vas v skladu s tretjim odstavkom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (»ZPVPJN«) opozarjam na to kršitev in zahtevam: da Naročnik delno razveljavi postopek javnega naročanja z oznako 43011-1/2022 za storitve »pisnega prevajanja, jezikovne redakcije mednarodnih sporazumov in pogodb, lektoriranja ter prevajanja s sodno overitvijo«, in sicer v tretjem sklopu, ki se nanaša na prevajanje s sodno overitvijo.

Vlagatelj
Prevajanje in tolmačenje, Lea Burjan s.p.

Priloge:
- izpis iz Imenika sodnih tolmačev;
- Potrdilo o imenovanju za sodnega tolmača št. 910 z dne 3. 5. 2005;
- razpisna dokumentacija Javnega naročila.

OPOMBA: Ker preko portala ni možno poslati priponk, vam bom svoj dopis s prilogami poslala preko navadne e-pošte na vaš e-naslov gp.gs@gov.si

ODGOVOR
Skladno z odločitvijo naročnika o zahtevku za revizijo zoper dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom št. 43011-1/2011/209 z 28. 7. 2022 sklop 3 ni več predmet tega postopka javnega naročanja.Datum objave: 09.08.2022   14:58
Naročnik zainteresiranim ponudnikom sporoča, da bo postopek oddaje javnega naročila na podlagi prvega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju ustavil. Sklep o ustavitvi bo objavljen naknadno.

Za storitve sklopa 1 in sklopa 2 bo izveden nov postopek oddaje javnega naročila, zato zainteresiranim ponudnikom predlagamo, da spremljajo objave na portalu javnih naročil.

Datum objave: 09.08.2022   15:01
Prejšnje pojasnilo popravljamo: sklep o ustavitvi postopka je že objavljen na portalu javnih naročil.