Dosje javnega naročila 004860/2022
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM RADEČE, Ulica OF 8, 1433 Radeče
Blago: NAJEM AVTOMATIZIRANEGA SAMOSTOJEČEGA ANALITSKEGA SISTEMA ZA BIOKEMIJSKE PREISKAVE Z VKLJUČENIM VZDRŽEVANJEM TER DOBAVO PRIPADAJOČEGA POTROŠNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE SEDEM LET
ZJN-3: Odprti postopek

JN004860/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.07.2022
JN004860/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.08.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004860/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 133-378884
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM RADEČE
Ulica OF 8
1433
SI
Radeče
Slovenija
Tajništvo, Natalija Klanšek
zd.radece@siol.net
+386 35680200
+386 35680202

Internetni naslovi
http://www.zd-radece.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/451016/objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=15982
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAJEM AVTOMATIZIRANEGA SAMOSTOJEČEGA ANALITSKEGA SISTEMA ZA BIOKEMIJSKE PREISKAVE Z VKLJUČENIM VZDRŽEVANJEM TER DOBAVO PRIPADAJOČEGA POTROŠNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE SEDEM LET
Referenčna številka dokumenta: 05-KN-2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38434000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NAJEM AVTOMATIZIRANEGA SAMOSTOJEČEGA ANALITSKEGA SISTEMA ZA BIOKEMIJSKE PREISKAVE Z VKLJUČENIM VZDRŽEVANJEM TER DOBAVO PRIPADAJOČEGA POTROŠNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE SEDEM LET
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38434000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
NAJEM AVTOMATIZIRANEGA SAMOSTOJEČEGA ANALITSKEGA SISTEMA ZA BIOKEMIJSKE PREISKAVE Z VKLJUČENIM VZDRŽEVANJEM TER DOBAVO PRIPADAJOČEGA POTROŠNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE SEDEM LET
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
CENA100

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili ZJN
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.08.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.08.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.07.2022   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZDRAVSTVENI DOM RADEČE
Ulica OF 8
1433
Radeče
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.07.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.07.2022   10:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
obveščamo vas da JN ni objavljeno v E-JN, prijava na sodelovanje ni omogočena.
Lep pozdrav

ODGOVOR: JE objavljenoVPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika vljudno prosimo, da prestavi rok za oddajo ponudbe na sredino ali konec avgusta, saj je postavljen ravno na sredo letnih dopustov, tako ponudnikovih kot tudi proizvajalčevih. S podaljšanjem roka bo naročnik ponudnikom omogočil pripravo kvalitetnejših ponudb, saj lahko le v sodelovanju s proizvajalci pripravimo ugodne ponudbe.

Najlepša hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Naročnik roka za oddajo javnega naročila ne bo podaljšalDatum objave: 25.07.2022   08:47
VPRAŠANJE
Ali moramo ponudniki ponuditi najnovejša sistema iz tekoče proizvodnje ali pa naročnik dopušča nudenje starejših modelov, ki jih ima ponudnik na voljo?

ODGOVOR
Ponudnik mora ponuditi analitska sistema, ki ustrezata tehničnim pogojem iz razpisne dokumentacije.Datum objave: 25.07.2022   08:47
VPRAŠANJE
Analitski sistem mora omogočati popolno zaščito pred navzkrižno kontaminacijo, kar pomeni uporabo nastavkov za pipetiranje vzorcev in reakcijske posodice, oboji za enkratno uporabo. Naročnika pozivamo da dopusti možnost kjer je navzkrižna kontaminacija dokazano onemogočena z uporabo kivet za enkratno uporabo in učinkovitim spiranjem igle. Hvala.

ODGOVOR
Uporaba nastavkov in posodic za enkratno uporabo pri imunoloških preiskavah
je edini strokovno dokazani način za preprečevanje navzkrižne kontaminacije.
Naročnik zahteve ne bo spreminjal.
Datum objave: 25.07.2022   08:48
VPRAŠANJE
Analitski sistem mora imeti kivete za večkratno uporabo z lastno pralno enoto. Naročnika pozivamo naj dopusti tudi drugačne rešitve in sicer uporabo kivet za enkratno uporabo, kjer je popolnoma onemogočena kontaminacija med vzorci in tudi manjša poraba vode.

ODGOVOR
Uporaba kivet za enkratno uporabo pomeni dodatno rokovanje s potrošnim materialom in porabo dodatnega časa. Uporabljene kontaminirane kivete predstavljajo dodaten strošek za odvoz in uničenje.
Naročnik zahteve ne bo spreminjal.
Datum objave: 25.07.2022   08:48
VPRAŠANJE
Analitski sistem mora omogočati merjenje HIL indeksa (hemolitičnosti, ikteričnosti in lipemičnosti) vsakega vzorca. Ali moramo ponudniki ponuditi tudi kontrolni material za HIL indeks?

ODGOVOR
Naročnik ne potrebuje kontrolnega materiala za določanje HIL indeksa.Datum objave: 25.07.2022   08:49
VPRAŠANJE
Analitski sistem mora omogočati avtomatsko nalaganje aplikacij reagentov, vrednosti različnih lotov kalibratorjev in vrednosti različnih lotov kontrol kakovosti neposredno s spletnega omrežja (brez uporabe zunanjih enot za shranjevanje in prenašanje podatkov).
Naročnika opozarjamo, da navedeno zahtevo izpolnjuje samo en ponudnik in ga prosimo da kot ustrezne šteje tudi predlagane rešitve:
Ročni vnos aplikacij reagentov, kar se naredi samo enkrat, in sicer ob inštalaciji aparata - le-to opravi izšolano osebje ponudnika in naročnik s tem nima nobenega dela.
Ročni vnos vrednosti različnih LOT-ov kalibratorjev preko črtnih kod, kar v enem letu pomeni največ 4x zaradi rokov uporabe - gre samo za skeniranje črtne kode, kar ne predstavlja večjega dela, prav tako pa se zmanjša možnost napak in odvisnost naročnika od mrežne povezave.
Ročni vnos kontrolnih vrednosti, kar se izvaja maksimalno 1x na leto.
Z navedenimi rešitvami naročnik ne bo imel nobenega dodatnega dela, kvaliteta dela bo na enakem ali višjem nivoju, avtonomija naročnika pa bo občutno večja, sočasno pa bo naročnik dobil več konkurenčnih podnub in ugodnejšo ceno sistema. Hvala


ODGOVOR
Avtomatsko nalaganje - predvsem vrednosti različnih lotov kalibratorjev in vrednosti različnih lotov kontrol (tarčne vrednosti, standardne deviacije) neposredno s spletnega omrežja predstavlja enostavnejše, hitrejše in bolj učinkovito delo ter zmanjšuje možnosti napak in s tem večjo kakovost laboratorijskega dela.
Naročnik zahteve ne bo spreminjal.
Datum objave: 25.07.2022   08:49
VPRAŠANJE
Analitski sistem mora omogočati prepoznavanje vzorcev, kalibratorjev in kontrol preko črtnih kod.
naročnika prosimo da kot ustrezno šteje ponudbo, kjer se kalibratorji prepoznavajo na analitskem sistemu z določanjem pozicije na vzorčnem krožniku oziroma stojalu. Kalibracija ni vsakodnevno opravilo in se izvaja redko, tako da za naročnika to ne predstavlja večjega dela. Prav tako po našem vedenju na trgu ne obstaja sistem te velikosti, ki bi omogočal prepoznavanje kalibratorjev preko črtnih kod. Hvala.

ODGOVOR
Prepoznavanje vzorcev, kontrol in tudi kalibratorjev predstavlja enostavnejše, hitrejše in bolj učinkovito delo ter zmanjšuje možnosti napak in s tem večjo kakovost laboratorijskega dela.
Naročnik zahteve ne bo spreminjal.
Datum objave: 25.07.2022   08:50
VPRAŠANJE
Ponudnik mora zagotavljati dobavo naročenega materiala v treh delovnih dni od prejema pisnega naročila. Rok uporabe naročenega materiala mora biti vsaj 6 mesecev. Ponudnik mora zagotoviti ob dobavah naročenega materiala dobavnico, ki poleg količinskih podatkov vsebuje tudi podatke o serijah in rokih uporabe. Ali naročnik dopušča da imajo določeni artikli (maksimalno 5) rok uporabe krajši od 6 mesecev in sicer 3 mesece, ob dejstvu da bo naročnik v tem obdobju brez težav porabil material?

ODGOVOR
Uporaba artiklov s krajšim rokom uporabe pomeni dodatno nepotrebno rokovanje in porabo dodatnega časa.
Naročnik zahteve ne bo spreminjal.


VPRAŠANJE
Za izračun potrebne količine kontrolnega materiala naročnika prosimo za informacijo kako pogosto in v katerih nivojih se bo na sistemih izvajala kontrola kakovosti. Sočasno prosimo za informacijo ali bo naročnik sistema uporablja tudi med vikendom?
Hvala

ODGOVOR
Naročnik analizatorjev ne bo uporabljal preko vikenda.
Kontrola kakovosti se bo izvajala v dveh nivojih vsak delovni dan.
Za izračun potrebne količine kontrolnega materiala uporabite 1.750 delovnih dni.

Datum objave: 25.07.2022   08:50
VPRAŠANJE
Naročnika vljudno prosimo da ažurno odgovarja na vprašanja, saj je čas dopustov in je priprava pondube otežena, sploh če nimamo potrebnih odgovorov. Hvala

ODGOVOR
Naročnik je odgovoril na vsa vprašanja.Datum objave: 25.07.2022   09:51
Spoštovani!

V nazivu/naslovu predmeta javnega naročila je izpadel del besedila tako, da sedaj pravilno glasi:

"NAJEM AVTOMATIZIRANEGA SAMOSTOJEČEGA ANALITSKEGA SISTEMA ZA BIOKEMIJSKE IN IMUNOKEMIJSKE PREISKAVE Z VKLJUČENIM VZDRŽEVANJEM TER DOBAVO PRIPADAJOČEGA POTROŠNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE SEDEM LET."

Pojasnilo je sestavni del razpisne dokumentacije.

Datum objave: 26.07.2022   14:26
VPRAŠANJE
Skladno z noveo zakona prosimo da dopustite da se namesto podpisanih obrazcev soglasji za pridobitev podatkov iz kazenske evidence v ponudbi predložijo certifikati o nekaznovanosti, ki niso starejši od 4 mesecev od dne oddaje ponudbe.

hvala

ODGOVOR
Ponudnik lahko predloži potrdila o nekaznovanosti, ki niso starejša od štirih mesecev šteto od roka za oddajo ponudb.Datum objave: 26.07.2022   14:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na dejstvo, da gre za javno naročilo katerega pretežni predmet je blago, naročnika prosimo, da skladno z 94. členom ZJN-3 in relevantno prakso DKOM ter drugih ustanov dopusti, da prijava podizvajalcev v času oddaje ponudbe ni potrebna.

ZJN-3 namreč v drugem odstavku 94. člena določa, da mora ponudnik v ponudbi podizvajalce obvezno nominirati le če gre za javno naročilo za gradnje ali storitve, v kolikor gre za javno naročilo blaga pa le to ni potrebno. Navedeno je tudi že večkrat potrdila DKOM kar upoštevajo tudi naročniki.

Že zaradi same globalne situacije ter dopustov in kolektivnih odsotnosti je poslovanje močno oteženo zato je pridobivanje vseh potrebnih dokazil, potrdil ter podpisov izjav izjemno dolgotrajno, še posebej v primeru subjektov iz tujine.

Vsled vsega zgoraj navedenega prosimo za potrditev, da prijava podizvajalcev v fazi oddaje ponudbe ni potrebna.

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR

NE, v kolikor bo ponudnik sodeloval s podizvajalci - mora skladno z razpisno dokumentacijo nominirati podizvajalce.


Datum objave: 29.07.2022   09:19
VPRAŠANJE
Imunokemijski sistem, ki ga ponuja ponudnik za svoje delovanje ne potrebuje klasičnega hlajenja reagentov, saj deluje v drugem temperaturnem območju. Sistem ima funkcijo kontrole temperature reagenčnega rotorja. Reagenti tako dosegajo pričakovano obstojnost in stabilnost. Naročnika sprašujemo ali sprejme takšno rešitev kot ustrezno.

ODGOVOR
Naročnik rešitev (funkcijo kontrole temperature reagenčnega rotorja) sprejema kot ustrezno.

VPRAŠANJE
Naročnik zahteva, da mora sistem za imunokemijo omogočati programirano prebujanje in samodejno dnevno vzdrževanje. Ali naročnik dovoli, da se prebujanje analitskega sistema za imunokemijo izvede s pritiskom na stikalo pri katerem je postopek prebujanja programiran in ne traja več kot 5 min. Ali naročnik dovoli, da se dnevno vzdrževanje sistema izvede s posegom uporabnika, ki pa ne presega 6 minut?

ODGOVOR
Naročnik dovoli, da se dnevno vzdrževanje sistema izvede s posegom uporabnika in ne presega 6 minut.

VPRAŠANJE
Vprašanja vezana na servis in vzdrževanje:

1. Zahteva: Servis mora biti zagotovljen v Sloveniji. - skladno s prakso DKOM in veljavno zakonodajo na področju javnega naročanja, prosimo da se izloči pogoj, da mora biti servis zagotovljen v Sloveniji. Prosimo, da ravnate skladno z veljavno zakonodajo in pogoj spremenite na način, da mora biti servis zagotovljen v državi EU. V kolikor se ponudnik zaveže izpolnjevati pogoje servisiranja, kot jih je določil naročnik je namreč v nasprotju z osnovnimi načeli javnega naročanja, da se pooblaščeni serviser omejuje na Slovenijo.

ODGOVOR:
Naročnik dopušča, da je sedež servisa lahko tudi izven Slovenije pod pogojem, da komunikacija med uporabniki in serviserjem poteka izključno v slovenskem jeziku. Za izkazovanje znanja jezika serviserja, ki ni slovenski državljan ali je opravil vsaj šestmesečno izobraževanje v slovenskem jeziku oziroma ima potrdilo o znanju jezika po evropski jezikovni lestvici CEFR B2, mora v ponudbi nominirati prevajalca, ki bo moral biti prisoten v primeru servisa na lokaciji naročnika in ima potrdilo za usposobljenost za prevajanje iz jezika serviserja v slovenski jezik. Vsi stroški povezani s prevodom bremenijo izvajalca v celoti.
Ponudnik predloži dokazilo o znanju slovenskega jezika s potrdilom o zgoraj naštetih treh možnosti, za izkazovanje tega pogoja oziroma v ponudbi kot partnerja ali podizvajalca nominira prevajalca.


2. Zahteva: Odprava napake najkasneje v 24 urah - Prosimo, da se rok za odpravo napake podaljša na 48 ur oz. da v kolikor je za odpravo napake potrebno naročiti rezervne dele iz tujine, da se rok za odpravo napake podaljša na 2 delovna dni. Ponudniki namreč ne morejo imeti popolnoma vseh potrebnih delov na zalogi lokalno, dobava iz tujine pa kljub utečenim procesom terja svoj čas.

ODGOVOR
Naročnik dopušča, da je rok za odpravo napake v 48 urah.


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Ali bo naročnik kot ustrezno štel ponudbo ponudnika, ki vse teste nudi na enem integriranem sistemu, katerega tloris je manjši od skupnih tlorisov navedenih v razpisni dokumentaciji?

ODGOVOR
Naročnik je v razpisni dokumentaciji navedel, da zahteva dva ločena analitska sistema, ki delujeta avtonomno drug od drugega.

VPRAŠANJE
Prosimo za popravek razpisne dokumentacije, saj je v njej kar nekaj neskladij. Tudi razpisano število testov ne ustreza, saj je število testov premajhno glede na odgovor da se kontrola izvaja v dveh nivojih in vsak delovni dan.
Prav tako anročnika prosimo da razmisli o zahtevah, saj glede na navedene zahteve na trgu ni sistema, ki bi jim ustrezal.
V kolikor bo naročnik pri napisname vztrajal bodo vse prejete ponudbe tehnično neustrezne.
Hvala za ponovni pregled in smiselno posodobitev zahtev.


ODGOVOR
Količine posameznih preiskav so ocenjene tudi na podlagi podatkov s preteklih let, zato naročnik razpisnih pogojev ne bo spreminjal.