Dosje javnega naročila 004861/2022
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM PTUJ, Potrčeva cesta 19A, 2250 Ptuj
Blago: NAJEM BIOKEMIČNO-IMUNOKEMIJSKEGA ANALIZNEGA SISTEMA Z VKLJUČENIM VZDRŽEVANJEM TER DOBAVO PRIPADAJOČEGA POTROŠNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE SEDEM LET
ZJN-3: Odprti postopek

JN004861/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.07.2022
JN004861/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.08.2022
JN004861/2022-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.08.2022
JN004861/2022-ODL01P2 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.09.2022

Revizijski zahtevki
08.09.2022 Predrevizijski postopek v teku Več informacij
08.09.2022 Vložen je zahtevek za revizijo
15.09.2022 Naročnik je ugodil zahtevku za revizijo
Zahtevek za revizijo

    JN004861/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 133-378893
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM PTUJ
Potrčeva cesta 19A
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Mateja Zamuda
mateja.zamuda@zd-ptuj.si
+386 27871605

Internetni naslovi
http://www.zd-ptuj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/451029/objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=15986
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAJEM BIOKEMIČNO-IMUNOKEMIJSKEGA ANALIZNEGA SISTEMA Z VKLJUČENIM VZDRŽEVANJEM TER DOBAVO PRIPADAJOČEGA POTROŠNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE SEDEM LET
Referenčna številka dokumenta: JR/B-6/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38434000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NAJEM BIOKEMIČNO-IMUNOKEMIJSKEGA ANALIZNEGA SISTEMA Z VKLJUČENIM VZDRŽEVANJEM TER DOBAVO PRIPADAJOČEGA POTROŠNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE SEDEM LET
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38434000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
NAJEM BIOKEMIČNO-IMUNOKEMIJSKEGA ANALIZNEGA SISTEMA Z VKLJUČENIM VZDRŽEVANJEM TER DOBAVO PRIPADAJOČEGA POTROŠNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE SEDEM LET
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 84
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili ZJN
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.08.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.08.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.08.2022   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZDRAVSTVENI DOM PTUJ
Potrčeva cesta 19A
2250
Ptuj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.07.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.07.2022   10:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
obveščamo vas da JN ni objavljeno v E-JN, prijava na sodelovanje ni omogočena.
Lep pozdrav

ODGOVOR

Objava je opravljena v sistemu e-JN


Datum objave: 14.07.2022   10:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
obveščamo vas da JN ni objavljeno v E-JN, prijava na sodelovanje ni omogočena.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Objava je opravljena v sistemu e jnDatum objave: 14.07.2022   10:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
obveščamo vas da JN ni objavljeno v E-JN, prijava na sodelovanje ni omogočena.
Lep pozdrav

ODGOVOR


objavljeno!

Datum objave: 14.07.2022   10:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
obveščamo vas da JN ni objavljeno v E-JN, prijava na sodelovanje ni omogočena.
Lep pozdrav

ODGOVOR: objavljeno


VPRAŠANJE
pozdravljeni,

glede na to, da gre za ponovljen postopek in smiselno identične dokumente, prosimo da dopustite, da lahko uporabimo dokumentacijo (ESPD in obrazec soglasje podizvajalca) iz predhodno izvedenga postopka JN002701/2022 z podpisom, obliko in datumom predhodnega postopka?

hvala in lep pozdrav


ODGOVOR
NE, naročnik ne sme dopustiti predložitve dokumentov iz predhodnega razpisa. Ker gre za novo javno naročilo pod drugo številko objave. Tako, da mora ponudnik predložiti dokumentacijo kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika vljudno prosimo, da rok za oddajo ponudbe prestavi na sredino ali konec avgusta, saj je rok postavljen ravno v času letnih dopustov (tako ponudnikov kot tudi proizvajalcev / poslovnih partnerjev).

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

ODGOVOR

NE naročnik ne bo podaljšal javnega naročila, saj je več kot dovolj časa za pripravo ponudbe


Datum objave: 19.07.2022   21:41
VPRAŠANJE
glede na to da naročinik ni objavil ESPD prosimo za potrditev, da lahko kot dokaz izpolnjevanja pogojev predložimo ESPD iz postopka JN002701/2022-B01

hvala

ODGOVOR:
ESPD je objavljen na spletni strani naročnika:
https://www.zd-ptuj.si/index.php/javni-razpisiDatum objave: 19.07.2022   21:46
VPRAŠANJE
Ali pravilno razumemo, da v obrazec reference samo navedemo 1 referenčni posel in da referenco podpiše ponudnik.
Hvala

ODGOVOR

DA, ampak si naročnik pridrži pravico, da pri preverjanju le-to (pri preverjanju sposobnosti ponudnika po oddaji ponudb) preveri pri referenčnem naročniku.


Datum objave: 19.07.2022   21:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na dejstvo, da gre za javno naročilo katerega pretežni predmet je blago, naročnika prosimo, da skladno z 94. členom ZJN-3 in relevantno prakso DKOM ter drugih ustanov dopusti, da prijava podizvajalcev v času oddaje ponudbe ni potrebna.

ZJN-3 namreč v drugem odstavku 94. člena določa, da mora ponudnik v ponudbi podizvajalce obvezno nominirati le če gre za javno naročilo za gradnje ali storitve, v kolikor gre za javno naročilo blaga pa le to ni potrebno. Navedeno je tudi že večkrat potrdila DKOM kar upoštevajo tudi naročniki.

Že zaradi same covid situacije je poslovanje močno oteženo zato je pridobivanje vseh potrebnih dokazil, potrdil ter podpisov izjav izjemno dolgotrajno, še posebej v primeru subjektov iz tujine.

Vsled vsega zgoraj navedenega prosimo za potrditev, da prijava podizvajalcev v fazi oddaje ponudbe ni potrebna.

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
NE, v kolikor bo ponudnik sodeloval s podizvajalci - mora skladno z razpisno dokumentacijo nominirati podizvajalce.Datum objave: 26.07.2022   07:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SPECIFIKACIJA ZAHTEV ZA BIOKEMIJSKI (+ ISE) DEL ANALITSKEGA SISTEMA pod zap. št. 34 je zahteva:
"Biokemijski del analitskega sistema mora omogočati merjenje HIL indeksa (hemolitičnosti, ikteričnosti in lipemičnosti) vsakega vzorca."
Prosim, sporočite število vzorcev v 7-ih letih, pri katerih boste pomerili HIL indeks.
Ali zahtevate v ponudbi tudi ves potreben material za merjeneje HIL indeksa za obdobje 7-ih let?

Hvala, lp


ODGOVOR
V 7-ih letih bomo predvidoma HIL indeks pomerili pri 220.000 vzorcih.
Potrebujemo kontrolni material za HIL indeks.
Datum objave: 26.07.2022   07:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

KopijaPonudbeni predracun 2_2022.07.05, 1. in 2. zavihek, je zapisano:
"Stolpec F - Število testov potrebnih za kalibracije po navodilih proizvajalca v 7-ih letih - Ocena števila testov potrebnih za kalibracije po priporočilih proizvalca za obdobje 7-ih let."
Proizvajalec priporoča kalibracije (kalibracijski interval) na dva različna načina:
- ob menjavi lota reagenta (t.i. lot kalibracija)
- po preteku določenega časa odprtega reagenta na analitskem sistemu (t.i. pack kalibracija)

Podatka, koliko različnih lotov posameznega reagenta se bo zvrstilo v 7-ih letih, je nemogoče predvideti.
Se strinjate, da moramo vsi ponudniki upoštevati za izračun število testov potrebnih za kalibracijo pravilo,
da se kalibracija izvaja po preteku določenega časa odprtega reagenta na analitskem sistemu?


Hvala, lp

ODGOVOR
Ker ne morete predvideti koliko različnih lotov reagentov se bo zvrstilo v 7-ih letih, pri izračunu upoštevajte t.i. pack kalibracijo.Datum objave: 26.07.2022   07:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Obrazec 6, pod zap. št. 5 je zahteva:
"Ponudnik mora zagotoviti brezplačen priklop analitskega sistema na obstoječi LIS (Labis)."
Ali mora ponudnik zagotoviti poleg brezplačenega priklopa analitskega sistema na obstoječi LIS (Labis) tudi sledeče postavke,
ki so vezane na LIS, in sicer:
- konfiguracija podatkovne baze,
- nadgradnja modula L@B-IS® Ana,
- implementacija obstoječega modla HIL,
- izdelava/implementacija filtra za komunikacijo z aparatom,
- licenca,
- testiranje, implementacija v produkcijo in spremljanje delovanja sistema.


Hvala, lp

ODGOVOR
Izmed zgoraj naštetih postavk, mora ponudnik zagotoviti vse razen licence za L@bis, za katero ima naročnik že sklenjeno posebno pogodbo
Datum objave: 26.07.2022   07:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SPECIFIKACIJA ZAHTEV ZA BIOKEMIJSKI (+ ISE) DEL ANALITSKEGA SISTEMA pod zap. št. 37 je zahteva:
"Biokemijski del analitskega sistema mora omogočati merjenje HIL indeksa (hemolitičnosti, ikteričnosti in lipemičnosti) vsakega vzorca."
Prosim, sporočite število vzorcev v 7-ih letih, pri katerih boste pomerili HIL indeks.
Ali zahtevate v ponudbi tudi ves potreben material za merjeneje HIL indeksa za obdobje 7-ih let?

Hvala, lp

ODGOVOR
V 7-ih letih bomo predvidoma HIL indeks pomerili pri 220.000 vzorcih.
Potrebujemo kontrolni material za HIL indeks.
Datum objave: 26.07.2022   07:04
VPRAŠANJE
Vprašanja vezana na servis in vzdrževanje opreme:

- Prosimo, da se v pogodbo navede, da odzivni čas in čas za odpravo napake tečeta znotraj rednega delovnega časa t.j. med delavniki od 7.00 - 17.00 ure.
- Prosimo, da se rok za odpravo napake podaljša na 2 delovna dneva.
- Prosimo, da se v pogodbi določi, da v kolikor je za odpravo napake potrebno naročiti rezervne dele iz tujine, da se rok za odpravo napake podaljša na 3 delovne dni. Ponudniki namreč ne morejo imeti popolnoma vseh potrebnih delov na zalogi lokalno, dobava iz tujine pa kljub utečenim procesom terja svoj čas.
Hvala in lepo pozdravljeni.


ODGOVOR

Odprava napake v zahtevanem roku je ključnega pomena za hitro diagnosticiranje in celostni obravnavi preiskovanca. Naročnik lahko zagotavlja nemoten delovni proces laboratorijske dejavnosti izključno v rokih, ki jih je postavil. Naročnik zahteve ne bo spreminjal, hkrati pa meni, da je zahteva sorazmerna in povezana s predmetom javnega naročila. Podani predlog, da se rok za odpravo napake podaljša za dve delovna dneva je za naročnika nesprejemljiv, saj bi morebitna nezmožnost uporabe aparata za toliko časa predstavlja krnitev nemotenega dela in posledično možnost nepravočasne podaje rezultatov za diagnosticiranje stanja pacienta.


Datum objave: 26.07.2022   07:06
VPRAŠANJE
1. naročnika prosimo, da razpisno dokumentacijo razumemo pravilno t.j. da lahko subjekti iz tujine kot zadostno dokazilo za izpolnjevanje pogojev za sodelovanje predložijo ESPD, kot predhodni dokaz za izkazovanje pogojev, po potrebi bo ponudnik v fazi pregleda ponudb na zahtevo naročnika predložil še dodatne izjave subjektov oz. potrdila iz kazenske evidence oz. druga dodatna dokazila glede izpolnjevanja vseh pogojev.


2. skladno s prakso DKOM in veljavno zakonodajo na področju javnega naročanja, prosimo da se izloči pogoj, da mora biti servis zagotovljen s sedežem Sloveniji. Prosimo, da ravnate skladno z veljavno zakonodajo in pogoj spremenite na način, da mora biti servis zagotovljen v državi EU. (smiselno enako velja za tehnično in aplikacijsko podporo). V kolikor se ponudnik zaveže izpolnjevati pogoje servisiranja, kot jih je določil naročnik je namreč v nasprotju z osnovnimi načeli javnega naročanja, da se pooblaščeni serviser omejuje na Slovenijo.Hvala

ODGOVOR

AD1)
DA

AD2)
Naročnik dopušča, da je sedež servisa lahko tudi izven Slovenije pod pogojem, da komunikacija med uporabniki in serviserjem poteka izključno v slovenskem jeziku. Za izkazovanje znanja jezika serviserja, ki ni slovenski državljan ali je opravil vsaj šestmesečno izobraževanje v slovenskem jeziku oziroma ima potrdilo o znanju jezika po evropski jezikovni lestvici CEFR B2, mora v ponudbi nominirati prevajalca, ki bo moral biti prisoten v primeru servisa na lokaciji naročnika in ima potrdilo za usposobljenost za prevajanje iz jezika serviserja v slovenski jezik. Vsi stroški povezani s prevodom bremenijo izvajalca v celoti.


Ponudnik predloži dokazilo o znanju slovenskega jezika s potrdilo o zgoraj naštetih treh možnosti, za izkazovanje tega pogoja oziroma v ponudbi kot partnerja ali podizvajalca nominira prevajalca.

Datum objave: 26.07.2022   07:07
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo da potrdi, če pravilno razumemo, da laboratorij obratuje od ponedeljka do petka in da med vikendi ne obratuje, da bomo lahko pravilno izračunali porabo potrošnega materiala in pomožnih reagentov.
Vnaprej hvala

ODGOVOR
Pri izračunu upoštevajte da laboratorij obratuje od ponedeljka do petka in da med vikendi ne obratujeDatum objave: 26.07.2022   07:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naročnik v SPECIFIKACIJA ZAHTEV - ANALITSKI SISTEM pod točko 23 zahteva sledeče: Analitski sistem mora omogočati avtomatsko obveščanje o morebitnih novih vrednostih kalibratorjev in kontrol.
Naročnik dopušča tudi možnost da se obveščanje o morebitnih novih vrednostih kalibratorjev in kontrol opravi preko e-pošte ali telefonsko in njihova posodobitev preko oddaljenega dostopa s strani ustrezno usposobljene osebe ponudnika.
V primeru da bo ponudnik omogočil da se obveščanje o novih vrednostih kalibratorjev in kontrol opravi preko e-pošte ali telefonsko in njihova posodobitev preko oddaljenega dostopa s strani ustrezno usposobljene osebe ponudnika, naročnika prosimo da kot ustrezno dokazilo za navedeno zahtevo upošteva izjavo ponudnika dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, saj izpolnjevanje navedene zahteve ni mogoče dokazovati z uradnim gradivom proizvajalca. Vnaprej hvala

ODGOVOR
DA

VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naročnik zahteva da ponudniki pri vseh ponujenih materialih upoštevamo tudi obstojnost materialov na analizatorju. Predvidevamo da le-to velja tudi za kontrolni material? Moramo tudi tu ponudniki upoštevati obstojnost vsakega analita v kontrolnem materialu in ponuditi ustrezne količine kontrolnega materiala? Sočasno vas prosimo za potrditev da laboratorij dela 5 dni v tednu in se kontrole izvajajo vsak dan v 2 nivojih (normalni in patološki), predvidevamo namreč, da laboratorij med vikendi in prazniki ne obratuje. Vnaprej hvala za odgovor in obrazložitev.

ODGOVOR
Pogoj glede upoštevanja obstojnosti velja tudi za kontrolni material. Pri izračunu upoštevajte, da laboratorij dela 5 dni v tednu in se kontrole izvajajo vsak dan v 2 nivojih (normalni in patološki).

VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naročnik ima v SPECIFIKACIJA ZAHTEV - ANALITSKI SISTEM pod točko 17 zahtevano: Ponudnik naj poleg analitskega sistema zagotovi tudi dodatno programsko opremo, ki omogoča samodejni (brez posredovanja uporabnika) prenos dnevne kontrole kakovosti vsakega vzorca v programsko opremo za zunanjo medlaboratorijsko primerjavo kontrole kakovosti s t.i. »peer group« primerjalno skupino proizvajalca Bio-Rad Unity Real Time, katerega naročnik trenutno uporablja v laboratoriju in ima z njim sklenjeno veljavno pogodbo. Navedeno ni mogoče dokazovati z uradnim gradivom proizvajalca, zato naročnika prosimo da kot ustrezno dokazilo upošteva izjavo ponudnika dano pod kazensko in materialno odgovornostjo. Vnaprej hvala za razumevanje.

ODGOVOR: DA, ob tem, da ima naročnik v fazi ugotavljanja sposobnosti pravico do dodatnega preverjanja.


VPRAŠANJE
Vprašanje se nanaša na zahtevo po vsaj enem certificiranem IT specialistu.
Potencialni ponudnik ima v svojih vrstah izkušen vsesplošen kader za delo in obvladovanje vseh vrst situacij na aparatu katerega bomo ponujali, prav tako je naš kader usposobljen za delo z IT zahtevami ponujenega sistema. Glede na predmet ponudbe menimo, da je pogoj ne relevanten, zato naročnika naprošamo, da dovoli zagotovitev vsesplošnega strokovnega kadra za obvladovanje vseh panog ponujenega sistema, kar potrdimo s servisnim certifikatom za ponujeni sistem.

ODGOVOR
V kolikor analitski sistem potrebuje programsko opremo, mora ponudnik zagotoviti ustrezno strokovno osebo in priložiti certifikat, iz katerega bo nedvoumno razvidna usposobljenost. V kolikor ena oseba poseduje več zahtevanih certifikatov, se pogoj lahko izpolni s tovrstnim strokovnjakom.

VPRAŠANJE
Glede na to da naročnik zahteva da biokemijski del analitskega sistema omogoča merjenje HIL indeksa nas zanima ali naročnik zahteva tudi kontrolni material za HIL indeks?

ODGOVOR: DA


VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ponudniki za izpolnjevanje splošnih zahtev od točke 1 do 11 ne razpolagamo z originalnimi dokazili proizvajalca. Naročnika prosimo, da, kot ustrezno šteje izjavo ponudnika dano pod materialno in kazensko odgovornostjo? Hvala

ODGOVOR: DA, ob tem, da ima naročnik v fazi ugotavljanja sposobnosti pravico do dodatnega preverjanja.
Datum objave: 02.08.2022   07:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pod točko 9 MERILA je navedena Formula za izračun števila točk.
Ker manjka podatek, na koliko decimalnih mest se bodo zaokroževale izračunane točke, prosimo, sporočite ta podatek.
Ali se bodo zaokroževale na dve decimalni mesti ali več?

ODGOVOR: na dve decimalki


VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali moramo kot ponudnik priložiti poleg navodil za uporabo reagentov tudi navodila za uporabo za kalibratorje in kontrole?

ODGOVOR: DA
Datum objave: 02.08.2022   12:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v skladu z 8. členom ZJN-3 se mora javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila.

ZJN-3 v 5. odstavku 84. člena določa, da morajo biti merila za oddajo javnega naročila »nediskriminatorna, sorazmerna in povezana s predmetom javnega naročila. Šteje se, da so merila povezana s predmetom javnega naročila, če se nanašajo na gradnje, blago ali storitve, ki jih je treba zagotoviti v skladu z javnim naročilom, in sicer v katerem koli pogledu in na kateri koli stopnji njihove življenjske dobe, vključno z dejavniki, povezanimi s posebnim postopkom proizvodnje, zagotavljanja ali trženja teh gradenj, blaga ali storitev, ali s posebnim postopkom za drugo stopnjo njihove življenjske dobe, tudi če takšni dejavniki vsebinsko niso del njih.«

DKOM je že večkrat zapisala (glej npr. odločitve v zadevah, št. 018-049/2013, 018-164/2014, 018-226/2014, 018-056/2020), da predstavlja merilo element za vrednotenje in medsebojno primerjavo ponudb. Merilo je torej vnaprej podan razlikovalni znak med ponudbami, katerega izbira odraža naročnikovo presojo pomembnosti posameznih okoliščin, povezanih s predmetom ali izvedbo javnega naročila. Kdaj je merilo smiselno povezano z vsebino javnega naročila oziroma kdaj naj naročnik določen element opredeli kot merilo, je odvisno od presoje vprašanja, ali bo razlikovanje po določenem elementu tudi resnično zagotavljalo prednost pred ostalimi ponudbami pri dejanski in konkretni izvedbi naročila in je zasledovanje merila uravnoteženo glede na sam predmet in potrebe naročnika, ter tako sorazmerno in povezano s predmetom naročila.

V kolikor torej merilo ni povezano z neko okoliščino, katere večje ali manjše izpolnjevanje se odraža v večji ali manjši ekonomski koristi za naročnika pri izvedbi konkretnega javnega naročila, potem s takšnim merilom naročnik ne zasleduje ekonomske prednosti ponudbe, takšno merilo pa zato ni niti objektivno opravičljivo, niti ni dopustno in je posledično diskriminatorno in namenjeno objektivno neopravičljivi diskriminaciji ponudnikov ter favorizaciji posameznega ponudnika.

V razpisni dokumentaciji pod točko 9 MERILA ste določili e formulo za izračun števila točk,
Formula za izračun števila točk: najnižja ponujena vrednost/ ponudnikova ponujena vrednostx70.

Ponudnik prejme 30 točk za izpolnjevanje merila tehnične prednosti.

Navedeno ponderiranje pomeni, da v priimeru, da je ponudba. ponudnika A hipotetično 700.000 brez DDV (najnižja) in ne dosega nobenega od »kakovosti meril« pod zap. št. od 47. - 50., po izračunu prejme 70 točk (70 točk iz naslova najnižje ponudbe + 0 točk iz naslova »kakovostna merila«).
Ponudba 2. ponudnika je hipotetično 1.218.000 brez DDV in doseže vsa »kakovostna merila« pod zap. št. od 47. - 50., po izarčunu prejme 70,23 točke (40,23 točke iz naslova ponudbe in 30 točk iz naslova »kakovostna merila«). V hipotetičnem primeru bi ibla izbrana ponudba ponudnika 2.

Upoštevajoč ponder za tehinčno prednost to pomeni, da bo naročnik na račun »kakovostna merila« plačal l 518.000 brez DDV (!) več, glede na najnižjo ponudbo.

Naročnik v specifikacijah zahtev za biokemijski (+ISE) del analitskega sistema pod točko 32 navaja, da mora biokemijski del analitskega sistema omogočati vsaj 450 fotometričnih testov, v »kakovostna merila« pod točko 47 postavi »merilo« - Zmogljivost fotometričnih preiskav na biokemijskem modulu nad 600 preiskav/uro. Kot tehnična prednost, ki se točkuje s 10 točkami je naročnik nagradil izvedbo 150 fotometričnih testov več na uro, kot je sicer tehnični minimum.

Iz razpisne dokumentacije je jasno razvidno, da laboratorij opravi v 7-ih letih (testi + testi potrebni za kontrole) skupno 1.508.500 fotometričnih testov / 7-ih letih. V 7-ih letih je laboratorij (obratuje 5 dni na teden) odprt 1.750 delovnih dni, kar pomeni, da na dan opravi 862 testov.
Analitski sistem z zmogljivostjo 450 fotometričnih testov izmeri vse rezultate v 1 uri in 55 minutah.
Analitski sistem z zmogljivostjo 600 fotometričnih testov izmeri vse rezultate v 1 uri in 26 minutah.
Razlika, ki predstavlja zgolj 29 min na dan. Nadalje že tehnična zahteva v celoti zadovolji potrebe naročnika, glede na ocenjeno število testov in 29 minut hitreje glede na podane podatke v ničemer ne vpliva na izpolnitev dejanskih potreb naročnika.

Naročnik v specifikacijah zahtev za imunokemijslki del analitskega sistema pod točko 41 navaja, da mora imunokemijski del analitskega sistema omogočati vsaj 120 imunokemijskih testov, v »kakovostna merila« pod točko 48 postavi »merilo« - Zmogljivost imunokemijskih preiskav nad 150 preiskav/uro.

Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da laboratorij opravi v 7-ih letih (testi + testi potrebni za kontrole) skupno 267.000 fotometričnih testov / 7-ih letih. V 7-ih letih je laboratorij (obratuje 5 dni na teden) odprt 1.750 delovnih dni, kar pomeni, da na dan opravi 153 testov.
Analitski sistem z zmogljivostjo 120 imunoloških testov izmeri vse rezultate v 1 uri in 17 minutah.
Analitski sistem z zmogljivostjo 150 fotometričnih testov izmeri vse rezultate v 1 uri in 1 minuti.
Razlika 16 min na dan. Nadalje že tehnična zahteva v celoti zadovolji potrebe naročnika, glede na ocenjeno število testov in 16 minut hitreje glede na podane podatke v ničemer ne vpliva na izpolnitev dejanskih potreb naročnika.

Naročnik v »kakovostna merila« pod točko 50 postavi »merilo« - Kalibracija elektrolitov se izvaja samodejno brez posega uporabnika/naročnika.
Naročnik ob tem namenoma spregleda , da nekateri analitski sistemi omogočajo avtomatsko kalibracijo fotometričnih testov, kar pomeni, da posameznega analita ni potrebno kalibrirati in ne potrebujete dodatnega časa za izvedbo kalibracij! (v tem času laboratorij lahko izvaja že rutinske teste).

Naročnika opozarjamo, da določitev meril ni neomejna pravica naročnika, pač pa mora določiti merila na način, da izražajo povezanost in sorazmernost predmetu naročila ter zagotavljajo enakopravno obravnavo ponudnikov. Prednosti, ki jih je naročnik določil kot merilo, so sicer legitimna pravica, vendar pa ne z utežmi, ki so namenjene izključno favorizaciji posameznega ponudnika in ne odražajo prednosti v obsegu, kot je to določil naročnika. Merilo z utežjo 30 točk je diskriminatorno in ne zadovoljuje potreb naročnika v tolikšni meri, hkrati pa aparat s takšnimi prednostmi ni nominalno toliko dražji (za 30%!), kot je to z namenom favorizacije ponudnika določil naročnik.
Naročnika se poziva, da sprememi merilo (in utež) na način, da bo odražalo dejaske potrebe naročnika in omogočilo pošteno konkurenco in enakopravno obravnavo ponudnikov. Naročnika se poziva k opredeljenemu in z nominalnimi vrednostmi podkrepoljeno argumentacijo, v primeru, da nbi tovrstnem ponderiranju vztrajal in da jasno in objektovno preverljivo pojasni, s čim opravičuje potrebo, da je pripravljen preplačat dobrega pol miljona evrov za »kakovostna merila«?V kolikor naročnik meril ne bo spremenil in oziroma ne bo podal obrazložitve, ki bi ovrgle očitek o diskriminatornih in omejujočih, predvsem pa predmetu naročila nesorazmernih in nepovezanih merilih (in utežeh), bomo primorani vložiti pravno sredstvo za zaščito pravic, ki jih nudi ZJN-3. Navedeni poziv predstavlja očitek po 16. členu ZPVPJN.


ODGOVOR
Naročnik je pri oblikovanju tehničnih zahtev in meril avtonomen in jih je oblikoval glede na potrebe laboratorija in delovnih procesov v laboratoriju. Merila so postavljena na način, ki naročniku omogoča lažje in učinkovitejše delovne procese ter s tem pripomore k efektivnosti dela ustanove. Vezano na očitke navedene v postavljenem vprašanju navajamo, da so neutemeljeni in nekorektni, naročnik pa jih ostro zavrača in vztraja pri podanih merilih, kot izhaja iz nadaljevanja.
Dodatna razlaga vezana na merila:
Hipotetične osnove/izračuni v postavljenem vprašanju so samo hipotetični in se naročnik glede njih ne bo in ne more opredeljevati. Predpostavka potencialnega ponudnika temelji na hipotetičnih izračunih ter hipotetični domnevi, da laboratorij vzorce dobiva skozi cel dan enakomerno, v enakomernem številu vsak dan, kar prav gotovo ne drži. Že iz tega razloga so izračuni nerelevantni.
Vezano na točko 47 se je naročnik odločil za merilo v primeru sistema z večjo zmogljivostjo fotometričnih testov na uro, saj naročnik vzorce/naročila v laboratorij dobiva v ozkem časovnem obdobju in ne skozi cel dan, kot je to predpostavljeno v izračunu postavljenega vprašanja. Večja zmogljivost sistemov za naročnika predstavlja hitrejše izdajanje rezultatov in hitrejšo obravnavo preiskavancev, kar posledično zmanjša čakalne dobe v laboratoriju in v zdravstveni ustanovi na splošno ter pospeši sam proces obravnave pacientov. Prav tako sistem z večjo zmogljivostjo fotometričnih preiskav olajša delovne procese v laboratoriju ter razporeditev kadrov, za katere je splošno znano, da jih v zdravstvu primanjkuje. Nadalje naročnik poudarja, da je delo v laboratoriju skupek več različnih opravil in osebje v svojem delovnem času ne izvaja zgolj preiskav na aparatih, ki so predmet tega javnega naročila. Laboratorij poleg navedenih preiskav opravlja še mnoga druga dela, zato je izjemnega pomena, da se čas vsakega izmed opravil optimizira in skrajša kolikor je to le mogoče. Naročnik tako stremi k optimizaciji dela in želi dobiti aparate s sodobno tehnologijo in najnaprednejšimi funkcijami, ki bodo pripomogle k optimalnemu načinu dela. Nesmiselno bi bilo, da naročnik zavestno odstopi od meril, ki mu omogočajo izboljšavo in optimizacijo delovnih procesov. Vsled zgoraj navedenega naročnik vztraja pri navedenem merilu. Smiselno enako velja za merilo 48 za imunokemijske preiskave in merilu 50 za samodejno kalibracijo elektrolitov.
Dodatno pri merilu 50 pojasnjujemo: Kalibracija elektrolitov se izvaja samodejno brez posega uporabnika/naročnika, le-to pomeni, da je analizni sistem zjutraj prej pripravljen za delo in omogoča lažje in učinkovitejše delovne procese, ter optimalnejšo razporeditev laboratorijskega osebja. Na ta način lahko laboratorij začne tudi hitreje delovati, preiskave pa so hitreje zaključene, laboratorijsko osebje pa se ima čas posvetiti še vsem drugim delovnim nalogam.
S tem odgovorom naročnik utemeljuje, da so vse zahteve smiselne in premišljene z namenom boljše oskrbe preiskovancev in zagotavljanja hitrejših in lažjih delovnih procesov. Naročnik je merila postavil skrbno, skladno z načelom sorazmernosti, načelom gospodarnosti in ostalimi temeljnimi načeli javnega naročanja, v obzir pa je vzel tudi naravo dela laboratorija, izkušnje ter zahteve laboratorijskega kadra. Skladno z vsem zgoraj navedenim naročnik vztraja pri postavljenih merilih v razpisni dokumentaciji.