Dosje javnega naročila 004888/2022
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izgradnja Lattermanovega podhoda v sklopu projekta Kopališče Ilirija
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004888/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.07.2022
JN004888/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.07.2022
JN004888/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.08.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004888/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Zoran Kalaković
zoran.kalakovic@ljubljana.si
+386 13064408
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.drsi@gov.si
+386 14788002

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-infrastrukturo

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/451540/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_JN_-_Lattermanov_podhod_gradnja.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=16191
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja Lattermanovega podhoda v sklopu projekta Kopališče Ilirija
Referenčna številka dokumenta: 430-1285/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izbor izvajalca gradnje Lattermanovega podhoda v sklopu projekta Kopališče Ilirija, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izbor izvajalca gradnje Lattermanovega podhoda v sklopu projekta Kopališče Ilirija, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z določili vzorca pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.07.2022   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.07.2022   14:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.07.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.07.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.07.2022   09:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
priloga 8 - Izjava zavarovalnice, ne dopušča možnosti vpisa podatkov zavarovalnice.
Prosimo za objavo popravljenega obrazca.
Hvala

ODGOVOR
Naročnik je preveril objavljeno dokumentacijo in ugotovil, da je vse obrazce možno izpolniti.Datum objave: 20.07.2022   09:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pri pregledu objavljene dokumentacije nismo zasledili:
- podatka o dogovorjenih zaporah z upravljalcem SŽI za vgradnjo in izgradnjo tirničnih provizorijev, ter vseh ostalih del, ki bodo imela vpliv na odvijanje železniškega prometa
- kje so predvideni stroški izvajanja čuvajske službe, skladno z zahtevami SŽI,
- sklepa o uspešno opravljeni reviziji projekta s strani SŽI,
- odločbe AŽP

ODGOVOR
Ureditev železniškega prometa med gradnjo je opisana v objavljenem tehničnem poročilu (210422.EX.S1.RP.00.TR.--.0001.A1.C.00.Tehnično poročilo.pdf), poglavje 5.2. Zapore so navedene tudi v specifikaciji na zavihku 9. Tuje storitve (poglavje 9.2 Stroški upravljalca).
V istem poglavju je tudi postavka, ki omogoča vnos cene za izvajanje čuvajske službe.
Projektna dokumentacija je usklajena z zahtevami SŽ.
Odločba AŽP v fazi projektiranja ni potrebna, pridobljena bo po dokončanju gradnje.Datum objave: 20.07.2022   09:34
VPRAŠANJE
Spoštovani
Ali bo naročnik upošteval kot ustrezno referenco, ki izkazuje da je bilo delo uspešno zaključeno in prdano v letu 2021, se je pa pogodba podpisala januarja 2017.
Hvala.

ODGOVOR
Da.Datum objave: 21.07.2022   15:18
VPRAŠANJE
Spoštovani

V popisu del je postavka 1.1.1.02.05 "Nadomestilo za uporabo površine gradbišča "Kopališče Ilirija". V ceni morajo biti zajeti stroški zaustavitve del gradbišča "Kopališče Ilirija", na območju kjer so predvidena dela za potrebe izvedbe podhoda Latterman. Ponudnik mora pridobiti ponudbo izvajalca del "Kopališče Ilirija".; 120 dan"

Lepo prosimo, da omenjeno postavko za vse ponudnike fiksno določi naročnik.


ODGOVOR
Datum objave: 21.07.2022   15:19
VPRAŠANJE
Spoštovani

V popisu del je postavka 1.1.1.02.05 "Nadomestilo za uporabo površine gradbišča "Kopališče Ilirija". V ceni morajo biti zajeti stroški zaustavitve del gradbišča "Kopališče Ilirija", na območju kjer so predvidena dela za potrebe izvedbe podhoda Latterman. Ponudnik mora pridobiti ponudbo izvajalca del "Kopališče Ilirija".; 120 dan"

Lepo prosimo, da omenjeno postavko za vse ponudnike fiksno določi naročnik.

ODGOVOR
Postavka 1.1.1.02.05 "Nadomestilo za uporabo površine gradbišča "Kopališče Ilirija" se črta iz popisa del in je potencialni ponudniki ne upoštevajo in ne izpolnjujejo. Naročnik ne bo objavil novih popisov del. V kolikor bo kateri izmed potencialnih ponudnikov izpolnil to postavko je naročnik ne bo upošteval v ponudbeni ceni.Datum objave: 21.07.2022   15:19
VPRAŠANJE
Po pregledu projektne dokumentacije lepo prosimo naročnika, da spremeni čas izvedbe del. Glede na pogoje del (omejitve zaradi gradnje Kopališča Ilirija, omejitve glede podtalne vode in možnost onesnaženja, omejitve glede železniškega prometa,...) menimo, da je čas izvedbe del občutno prekratek.

V 4 mesecih se teh del ne da izvesti. Prosimo da se čas izvedbe del podaljša na vsaj 8 mesecev.

ODGOVOR
Čas gradnje je natančno določen glede na predviden železniški promet. Čas izvedbe se ne bo podaljšal.Datum objave: 21.07.2022   15:21
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da se opredeli glede možnosti onesnaženja podtalnice. Kakšni ukrepi so predvideni za varovanje podtalne vode?
Prosimo, da se v popisu del dodajo postavke za monitoring podzemnih vod.

ODGOVOR
Naročnik je podal smernice, ki jih je potrebno upoštevati. Naročnik ne bo zahteval posebnih ukrepov, ki niso navedeni v smernicah. Monitoring podzemne vode ni potreben. Izvajalec je v vsakem primeru dolžan poskrbeti, da do izlitij škodljivih snovi ne pride.Datum objave: 21.07.2022   15:22
VPRAŠANJE
Naročnik je v popisu del pri postavki 1.1.1.02.05 navedel:

Nadomestilo za uporabo površine gradbišča "Kopališče Ilirija". V ceni morajo biti zajeti stroški zaustavitve del gradbišča "Kopališče Ilirija", na območju kjer so predvidena dela za potrebe izvedbe podhoda Latterman. Ponudnik mora pridobiti ponudbo izvajalca del "Kopališče Ilirija".

Opozarjamo naročnika, da je zahteva nezakonita.

Izvajalec del gradbišča "Kopališče Ilirija", torej družba Makro 5 gradnje d.o.o., kot izhaja iz članka objavljenega v Dnevniku 19.07.2022, bo imel že pred potekom roka za oddajo ponudbe popoln pregled nad gospodarskimi subjekti, ki nameravajo sodelovati v predmetnem javnem naročilu. Ravno tako lahko Makro 5 gradnje d.o.o. prosto oblikuje cene za posamezne gospodarske subjekte.

Pozivamo naročnika, da nezakonitost v tem delu odpravi ter objavi popravek popisov del.

Hvala.

ODGOVOR
Postavka 1.1.1.02.05 "Nadomestilo za uporabo površine gradbišča "Kopališče Ilirija" se črta iz popisa del in je potencialni ponudniki ne upoštevajo in ne izpolnjujejo. Naročnik ne bo objavil novih popisov del. V kolikor bo kateri izmed potencialnih ponudnikov izpolnil to postavko je naročnik ne bo upošteval v ponudbeni ceni.Datum objave: 21.07.2022   15:22
VPRAŠANJE
V popisu del je postavka "Nadomestilo za uporabo površine gradbišča "Kopališče Ilirija". V ceni morajo biti zajeti stroški zaustavitve del gradbišča "Kopališče Ilirija", na območju kjer so predvidena dela za potrebe izvedbe podhoda Latterman. Ponudnik mora pridobiti ponudbo izvajalca del "Kopališče Ilirija".

Gre za postavko, za katero je mogoče v najboljšem primeru pridobiti zgolj eno ponudbo in sicer samo od izvajalca "Kopališča Ilirija".

Kaj se zgodi v primeru, da ponudnik ne dobi ponudbe od izvajalca "Kopališča Ilirija"?
Kako naj ponudnik z ustreznimi referencami za izvedbo podobnih del preveri ceno, če prejme ponudbo od izvajalca "Kopališča Ilirija"?

Prosimo, da se naročilo pripravi v skladu z zakonom. Zato prosimo, da se popravi popis del tako, da bo omenjena postavka fiksno določena za vse ponudnike ter, da bo izvajalec "Kopališča Ilirija" vezan na fiksno ceno naročnika.


ODGOVOR
Postavka 1.1.1.02.05 "Nadomestilo za uporabo površine gradbišča "Kopališče Ilirija" se črta iz popisa del in je potencialni ponudniki ne upoštevajo in ne izpolnjujejo. Naročnik ne bo objavil novih popisov del. V kolikor bo kateri izmed potencialnih ponudnikov izpolnil to postavko je naročnik ne bo upošteval v ponudbeni ceni.Datum objave: 21.07.2022   15:22
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da iz ponudbenega popisa del izloči postavko 1.1.1.02.05, ki od nas zahteva pridobitev ponudbe izvajalca gradbenih del kopališča Ilirija. Slednji bo z višino ponudbe ali s tem, da ponudbe sploh ne bo zagotovil ali z drugimi, prikritimi ugodnostmi lahko občutno vplival na višino ponudbe ali pogoje izvajanja, kar pa je z vidika transparentnosti in enakopravne obravnave posla nesprejemljivo. Navedeno predstavlja kršitev tretjega odstavka 5. člena ZJN-3, ki določa, da naročnik ne sme zahtevati od ponudnika, da pri izvedbi naročila sodeluje z določenimi podizvajalci. V primeru, da naročnik ne bo brisal zahteve ter razmerje z izvajalcem gradbenih del na kopališču Ilirija zagotovil sam, bomo zoper določilo vložili zahtevek za revizijo. Pri tem naročniku svetujemo, da navedeno prouči tudi na podlagi nedvoumnih stališč Državne revizijske komisije (npr. 018-219/2015-9), kjer je bilo jasno odločeno:

"Ponudniki so tako, v kolikor se odločijo, da bodo pri izvedbi predmeta naročila sodelovali z drugimi gospodarskimi subjekti, samostojni pri odločitvi, s katerimi gospodarskimi subjekti bodo sodelovali. V konkretnem primeru pa je ponudnikom zaradi naročnikove sporne zahteve takšna odločitev onemogočena, saj so dolžni sodelovati z gospodarskim subjektom, katerega je določil naročnik.

Poudariti gre tudi, da so ponudniki pri oblikovanju in dogovarjanju ponudbene cene z drugimi subjekti, ki bodo morebiti sodelovali pri izvedbi javnega naročila, svobodni, saj je ponudbena cena načeloma stvar poslovne politike posameznega konkurenta na relevantnem trgu, zaradi česar so različne ponudbene cene v posameznem postopku javnega naročanja tudi povsem običajne oz. pričakovane in sprejemljive. V konkretnem primeru je naročnik s sporno zahtevo razpisne dokumentacije v to svobodno oblikovanje cen posegel na način, da je v predmet naročila vključil storitve, ki jih ne morejo izvesti ponudniki, ampak drug točno določen subjekt, s čimer je ponudnikom v tem delu dejansko onemogočil prosto oblikovanje ponudbene cene. "


ODGOVOR
Postavka 1.1.1.02.05 "Nadomestilo za uporabo površine gradbišča "Kopališče Ilirija" se črta iz popisa del in je potencialni ponudniki ne upoštevajo in ne izpolnjujejo. Naročnik ne bo objavil novih popisov del. V kolikor bo kateri izmed potencialnih ponudnikov izpolnil to postavko je naročnik ne bo upošteval v ponudbeni ceni.Datum objave: 21.07.2022   15:23
VPRAŠANJE
Opozarjamo, da je naročnikova zahteva iz popisa del, kjer v postavki 1.1.1.02.05 zahteva, da ponudniki ponudijo:
»Nadomestilo za uporabo površine gradbišča "Kopališče Ilirija". V ceni morajo biti zajeti stroški zaustavitve del gradbišča "Kopališče Ilirija", na območju kjer so predvidena dela za potrebe izvedbe podhoda Latterman. Ponudnik mora pridobiti ponudbo izvajalca del "Kopališče Ilirija".«
nezakonita.

Naročnikova zahteva, da ponudniki pri izvedbi javnega naročila sodelujejo z obstoječim izvajalcem, ki za naročnika izvaja gradbena dela na Kopališču Ilirija, za ponudnike pomeni, da bo del javnega naročila za ponudnika izvedel drug subjekt, tj. družba Makro 5 gradnje d.o.o.

Državna revizijska komisija je že v zadevah št. 018-032/2022 in 018-219/2015 odločila, da so ponudniki samostojni pri odločitvi, ali bodo javno naročilo izvedli sami ali v sodelovanju z drugimi gospodarskimi subjekti, v kolikor pa se odločijo, da bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali z drugimi gospodarskimi subjekti, so ponudniki samostojni pri odločitvi, s katerimi gospodarskimi subjekti bodo sodelovali. V obravnavanem primeru naročnikova zahteva, da ponudniki pri izvedbi javnega naročila sodelujejo z družbo Makro 5 gradnje d.o.o., nedopustno posega oz. sooblikuje ponudbeno vsebino, saj v posledici naročnikove zahteve, ponudniki niso samostojni pri odločitvi, ali bodo izvedli javno naročilo sami, kot tudi ne pri odločitvi, s katerimi gospodarskimi subjekti bodo izvedli javno naročilo, pač pa so dolžni sodelovati z gospodarskim subjektom, katerega je določil naročnik.

Prav tako sporna naročnikova zahteva vpliva na svobodno oblikovanje ponudbene cene. Ponudniki so pri oblikovanju in dogovarjanju ponudbene cene z drugimi subjekti, ki bodo morebiti sodelovali pri izvedbi javnega naročila, svobodni, saj je ponudbena cena načeloma stvar poslovne politike posameznega konkurenta na relevantnem trgu, zaradi česar so različne ponudbene cene v posameznem postopku javnega naročanja tudi povsem običajne oz. pričakovane in sprejemljive. V konkretnem primeru je naročnik s sporno zahtevo v to svobodno oblikovanje cen posegel na način, da je v predmet naročila vključil dela oz. storitve, ki jih ne morejo izvesti ponudniki, ampak drug točno določen subjekt, s čimer je ponudnikom v tem delu dejansko onemogočil prosto oblikovanje ponudbene cene, oziroma je dopustil možnost, da družba Makro 5 gradnje d.o.o., narekujejo različne ponudbene cene različnim ponudnikom, saj so njena dela oz. storitve nujne za izvedbo javnega naročila.

Družba Makro 5 gradnje d.o.o. postavlja potencialnim ponudnikom lahko povsem različne poslovne pogoje, posledično pa ponudniki niso v enakem položaju pri pripravi ponudbe. Poleg tega bi lahko ta družba le formalno ponudila enake poslovne pogoje potencialnim ponudnikom, dejanski poslovni pogoji pa bi bili odvisni od preteklih poslovanj s posameznimi ponudniki.

Prav tako opozarjamo, da izbrani ponudnik oz. izvajalec prevzame odgovornost za izvedbo celotnega javnega naročila, kar pomeni, da v primeru imenovanja družbe Makro 5 gradnje d.o.o. za podizvajalca, izvajalec prevzame odgovornost tudi za izvedbo dela javnega naročila, ki ga bo izvedla ta družba. To pomeni, da izbrani ponudnik, kljub temu, da na izbiro pogodbene stranke ne more vplivati, odgovarja za pravilno izvedbo del družbe Makro 5 gradnje d.o.o..

Naročnik torej v neposrednem nasprotju s 3. odstavkom 5. člena ZJN-3 zahteva, da ponudniki pri izvedbi naročila sodelujejo z določenimi podizvajalci. Glede na vse navedeno naročnika pozivamo, naj sporno postavko iz popisa del črta.

ODGOVOR
Postavka 1.1.1.02.05 "Nadomestilo za uporabo površine gradbišča "Kopališče Ilirija" se črta iz popisa del in je potencialni ponudniki ne upoštevajo in ne izpolnjujejo. Naročnik ne bo objavil novih popisov del. V kolikor bo kateri izmed potencialnih ponudnikov izpolnil to postavko je naročnik ne bo upošteval v ponudbeni ceni.Datum objave: 21.07.2022   15:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosimo vas za podaljšanje rokov za postavitev vprašanj ter rokov za oddajo ponudbe. trenutno je veliko rednih letnih dopustov in tudi bolniških in je priprava ponudbe zelo zelo otežena.
Prosimo vas za ugodno razrešitev prošnje.
LP

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka, saj je čas izvedbe omejen zaradi železniškega prometa.Datum objave: 21.07.2022   15:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na to, da imamo težave pri pridobivanju ponudb izvajalcev zaradi časa dopustov, prosimo naročnika, da podaljša rok za oddajo ponudbe in rok za postavljanje vprašanj preko portala za vsaj 10 dni.

Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka, saj je čas izvedbe omejen zaradi železniškega prometa.Datum objave: 21.07.2022   15:23
VPRAŠANJE
Glede nato, da mora ponudnik pridobiti ponudbo za nadomestilo za uporabo površine od izvajalca Kopališča Ilirija in da je omenjena postavka v domeni tega izvajalca.

Ali je potrebno tega izvajalca priglasiti v ponudbi?
Kaj pa če tega noče ali sploh lahko oddamo ponudbo kljub temu da imamo reference?

ODGOVOR
Postavka 1.1.1.02.05 "Nadomestilo za uporabo površine gradbišča "Kopališče Ilirija" se črta iz popisa del in je potencialni ponudniki ne upoštevajo in ne izpolnjujejo. Naročnik ne bo objavil novih popisov del. V kolikor bo kateri izmed potencialnih ponudnikov izpolnil to postavko je naročnik ne bo upošteval v ponudbeni ceni.Datum objave: 27.07.2022   14:43
Naročnik objavlja spremembe razpisnih pogojev, in sicer na način kot je navedeno v nadaljevanju:

Sprememba referenčnih pogojev:
Naročnik spreminja tretjo alinejo v točki 3. Referenčni pogoji v poglavju III. Izpolnjevanje pogojev, in sicer na način, da se glasi:
»vsaj en (1) projekt novogradnje, nadgradnje ali rekonstrukcije železniških tirov v vrednosti najmanj 1.000.000,00 EUR brez DDV«.

Obenem se zgornji zapis upošteva tudi pri obrazcih Priloga 5 (Referenčna tabela) in Priloga 5/1 (Referenčno potrdilo).


Sprememba tehničnih zmogljivosti:
Naročnik spreminja točko 5. Tehnične zmogljivosti v poglavju III. Izpolnjevanje pogojev, in sicer na način, da se glasi:
»Ponudnik mora zagotoviti potrebne tehnične zmogljivosti (vozila, mehanizacija in oprema), za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (Specifikacija naročila), pravili stroke ter predpisi in standardi s področja predmeta naročila.

Ponudnik bo moral zagotovit, da bo oprema in deli opreme na osnovi danih zadolžitev v predvidenem času razpisanih del, na voljo v ustrezni kvaliteti in v brezhibnem stanju za njihovo uporabo ter zagotoviti zadostno število nadomestne opreme in rezervnih delov, za primer okvar oziroma strojelomov.

Vsa potrebna mehanizacija mora biti redno servisirana in mora imeti tudi vse ustrezne in veljavne registracije.

DOKAZILO:
Ponudnik izkaže, da ima opremo na razpolago s podpisom ESPD obrazca.

Naročnik lahko od ponudnika zahteva dodatna pojasnila, kot je spisek osnovnih sredstev podjetja, dokazila, obratovalno dovoljenje, certifikat, itd.«.

Naročnik objavlja popravek obrazcev, ki jih je potrebno predložiti v sklopu ponudbene dokumentacije in se nanašajo na navedene spremembe.


Sprememba roka za predložitev ponudbe in roka za odpiranje ponudb:
Naročnik spreminja četrti odstavek 12. točke (Rok in način predložitve ponudbe) v poglavju I. Navodila za izdelavo ponudbe, in sicer na način:
»Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 4.8.2022 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.«

Naročnik spreminja prvi odstavek 13. točke (Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb) v poglavju I. Navodila za izdelavo ponudbe, in sicer na način:
»Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 4.8.2022 in se bo začelo ob 14.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.«