Dosje javnega naročila 004885/2022
Naročnik: MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za obnovo trakta A v Zdravstvenem domu Velenje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004885/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.07.2022
JN004885/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.07.2022
JN004885/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.08.2022
JN004885/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.08.2022
JN004885/2022-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.08.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004885/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320
SI
Velenje
Slovenija
Petra Meža
petra.meza@velenje.si
+386 38961710
+386 38961654

Internetni naslovi
https://www.velenje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/451542/OBJAVA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=16192
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije za obnovo trakta A v Zdravstvenem domu Velenje
Referenčna številka dokumenta: JN-16192
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71220000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije faza DGD in PZI za obnovo trakta A v Zdravstvenem domu Velenje.

Roki za izdelavo in izročitev projektne dokumentacije so:
DGD: v roku 80 dni od podpisa pogodbe;
PZI: Osnutek dokumentacije PZI roku 60 dni od oddaje DGD dokumentacije. Odprava pomanjkljivosti in oddaja v roku 15 dni od recenzijskega poročila ali pridobitve gradbenega dovoljenja.

Predmet naročila je podrobneje opredeljen v poglavju V "Tehnične specifikacije" in v IZP.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije faza DGD in PZI za obnovo trakta A v Zdravstvenem domu Velenje.

Roki za izdelavo in izročitev projektne dokumentacije so:
DGD: v roku 80 dni od podpisa pogodbe;
PZI: Osnutek dokumentacije PZI roku 60 dni od oddaje DGD dokumentacije. Odprava pomanjkljivosti in oddaja v roku 15 dni od recenzijskega poročila ali pridobitve gradbenega dovoljenja.

Predmet naročila je podrobneje opredeljen v poglavju V "Tehnične specifikacije" in v idejnem projektu.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 217
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Vsi pogoji in izpolnjevanje posameznih pogojev je navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.07.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 27.10.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.07.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.07.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.07.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.07.2022   09:02
VPRAŠANJE
Spoštovani

Naročnika pozivamo, da vsled razširitvi konkurence sprejmejo tudi reference objektov velikosti vsaj 2.200 m2.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik bo spremenil razpisno dokumentacijo v delu reference in reference za vodjo projektiranja na način, da bo zahteval izvedeno projektiranje objekta v velikosti 2.200 m2.


Datum objave: 19.07.2022   10:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Pri referenčnih zahtevah za pogoje ponudnika in vodjo projektiranja ter merila imate navedeno zahtevo
po izdelani projektni dokumentaciji na podlagi katere je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Iz
tega beremo, da je dovolj, da ponudnik pri teh dveh pogojih izkaže izdelano PGD/DGD
dokumentacijo za objekt kot zahtevate in je na podlagi te dokumentacije pridobljeno
gradbeno dovoljenje. Glede na obsežen projekt, ki je predmet razpisa, bi bila bolj smiselna
zahteva po izkazovanju referenc in sicer izdelane projektne dokumentacije PGD/DGD in PZI,
saj sta obe fazi projektiranja tudi razpisani.

76. člen Zakona o javnem naročanju govori o tem, da mora naročnik v postopek javnega
naročanja vključiti tiste zahteve, ki so potrebne za zagotovitev, da ima kandidat ali ponudnik
ustrezne pravne in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo
javnega naročila, ki se oddaja. Vse zahteve MORAJO BITI povezane in sorazmerne s
predmetom javnega naročila.

V obsegu del javnega razpisa namreč razpisujete izdelavo projektne dokumentacije DGD in
PZI. Kot naročnik si verjetno želite usposobljenega in kompetenčnega ponudnika za
realizacijo razpisanih del. Projektna dokumentacija DGD je namreč po zakonodaji zelo
okrnjena in skopa projektna dokumentacija (osnovni nivo obdelave arhitekturno-gradbenih
načrtov, nima niti načrtov inštalacij, kaj šele detajlov, shem, itd.) namenjena izključno
upravnemu postopku (pridobitev gradbenega dovoljenja) in se v nobenem primeru ne more
primerjati s kvaliteto in stopnjo obdelave načrtov v PZI projektni dokumentaciji. Z zahtevo, ki
je trenutno podana v razpisu dopuščate, da na tem javnem razpisu sodeluje nekdo le z
izdelano DGD projektno dokumentacijo, PZI-ja pa iz različnih razlogov ni nikoli izdelal.
Ponudniki morajo izkazati, da morajo znati narediti projekt objekta in ne samo projekt namenjen upravnemu postopku za pridobitev gradbenega
dovoljenja. Sodelovali smo na izjemno velikem številu javnih razpisov in se še nikoli nismo
srečali z dejstvom, da naročnik zahteva manj stroge reference za izbor ponudnika, kot pa je
zahtevnost samega projekta.

Prosimo, da uravnotežite prag zahtevnosti referenc na izdelano PGD/DGD in PZI
dokumentacijo, kot to določa tudi zakon. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da na tej
javnem razpisu sodeluje podjetje, ki ni dovolj kompetentno za realizacijo razpisanih del v
skladu z vašimi potrebami. Konec koncev sta v javnem razpisu referenčni pogoj in merila
edina faktorja, ki ločita med kompetentnostjo in nekompetentnostjo ponudnika in njegovega
kadra.

Lepo pozdravljeni


ODGOVOR
Referenčni pogoji ostajajo enaki, saj naročnik ne vidi potrebe po zaostritvi pogojev. Pri razpisu je opredeljena fazna izvedba projektiranja, pri čemer si naročnik pridržuje pravico zmanjšati obseg del projektiranja v posamezni fazi.Datum objave: 25.07.2022   15:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Reference (podjetje, vodja projekta) je potrebno dokazovati s podpisanimi obrazci s strani naročnika. Ali lahko priložimo obrazec, ki nam ga je naročnik potrdil v preteklosti in vsebuje vse podatke, ki so zahtevani na vašem obrazcu iz razpisen dokumentacije?
Hvala za odgovor.
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Lahko, če iz referenčnih potrdil izhajajo vsi podatki, ki v celoti izkazujejo izpolnjevanje referenčnega pogoja, oziroma morajo biti referenčna potrdila po vsebini enakovredna zahtevam iz objavljenih obrazcev naročnika.Datum objave: 25.07.2022   15:46
VPRAŠANJE
Spoštovani

Prosimo za jasno opredelitev PZI variante 1 in variante 2 v ponudbenemu predračunu.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Natančnejša opredelitev Variante 1 in Variante 2 pri izdelavi PZI projektne dokumentacije se nahaja v poglavju V. Tehnične specifikacije. Manjši izsek je podan v nadaljevanju.

Projektno dokumentacijo PZI je potrebno izdelati v dveh variantah, in sicer za:
VARIANTA 1 (SKLOP): energetsko prenovo stavbe vključno s statično sanacijo konstrukcij ter prenovo strojnih in elektro inštalacij,
VARIANTA 2 (SKLOP): ureditev neizkoriščene mansarde v dodatne površine za zdravstveno oskrbo, vključno z ureditvijo potrebnih strojnih in elektro inštalacij.
Vsaka varianta PZI dokumentacije mora biti izdelan na način, da omogoča ločeno izvedbo in pridobitev uporabnega dovoljenja