Dosje javnega naročila 004924/2022
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, Oblakova ulica 5, 3000 Celje
Blago: APARAT ZA UGOTAVLJANJE STRJEVANJA KRVI S POMOČJO MERJENJA VISKOELASTIČNIH LASTNOSTI STRDKA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004924/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.07.2022
JN004924/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.08.2022
JN004924/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.08.2022
JN004924/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.11.2022
JN004924/2022-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.11.2022
JN004924/2022-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.11.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004924/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE
Oblakova ulica 5
3000
SI
Celje
Slovenija
Vanja Herman Gril
vanja.herman@sb-celje.si
+386 34233078

Internetni naslovi
http://www.sb-celje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/451780/RD_ROTEM.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=16258
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: APARAT ZA UGOTAVLJANJE STRJEVANJA KRVI S POMOČJO MERJENJA VISKOELASTIČNIH LASTNOSTI STRDKA
Referenčna številka dokumenta: JN-16258
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
APARAT ZA UGOTAVLJANJE STRJEVANJA KRVI S POMOČJO MERJENJA VISKOELASTIČNIH LASTNOSTI STRDKA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
APARAT ZA UGOTAVLJANJE STRJEVANJA KRVI S POMOČJO MERJENJA VISKOELASTIČNIH LASTNOSTI STRDKA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 84
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.08.2022   08:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.08.2022   09:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.07.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.07.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.08.2022   14:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri pregledu razpisne dokumentacije ugotavljamo, da niste zahtevali nobenih referenc.

Doslej smo opažali pri podobnih vrstah naročil, da so naročniki, v smislu skrbnega gospodarja, vedno zahtevali reference za postavitev enakih naprav v državi ali regiji. Ob tako specifičnih napravah, je namreč izjemnega pomena tudi hitra in zanesljiva aplikacijska in servisna podpora ter možnost dodatnega in nenehnega izobraževanja na tem področju.

Prosimo, če specificirate kakšne reference zahtevate za to naročilo male vrednosti.

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Vse zahteve naročnika vezane na predmet postopka so razvidne iz razpisne dokumentacije. Naročnik referenc preteklih nabav ni zahteval.Datum objave: 02.08.2022   07:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na vašo zahtevo v tehničnih specifikacijah št. 3 »aparat, ki uporablja kartušni sistem, predstavlja v ponudbi tehnično prednost 10. točk.« vas pozivamo, da prilagodite »OBRAZEC PREDRAČUNA - podrobni ponudbeni predračun« tako, da bo omogočeno ponuditi tudi kartušni sistem, ki združuje več testov v eni kartuši.

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Naročnik je določil merilo tehnične prednosti , ki je sorazmerno in povezano s predmetom naročila. Ponudnik, ki ponuja funkcije, določene v okviru merila mora ponuditi tudi potrošni material potreben za teste in to vključiti v ponudbeno ceno. Naročnik mora, upoštevajoč načelo enakopravne obravnave ponudnikov pridobiti ponudbe, ki obsegajo vse predvidene stroške, vsled česar mora biti vključen ves potrošni material glede na ponujeni aparat. V kolikor bi naročnik omogočil, da se prejme točke le zaradi ponujanja aparat z navedenimi funkcijami, brez stroška potrošnega materiala, ki pa se bo za izvedbo testov sicer uporabljal, bi povzročil, da bi bil ponudnik, ki ponuja aparat s funkcijami v okviru merila v nedovoljeni prednosti, iz razloga, ker za izvedbo teh testov naročnik potrebuje potrošni material, ki bi se v primeru da ne bi bil vključen, zaračunaval posebej, kar pa z vidika pravil ZJN-3 ni dopustno


Datum objave: 02.08.2022   07:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Za naziv dokumenta za razpisno dokumentacijo uporabljate komercialno ime za enega izmed potencialnih ponudnikov. Verjamemo, da naziv ni merilo za izbor in bi moral biti recimo splošni naziv Aparat za tromboelastometrijo.

Lep pozdrav


ODGOVOR


Naročnik je pri vodi uradno postopek v vseh dokumentih ter na PJN pod nazivom »Aparat za ugotavljanje strjevanja krvi s pomočjo merjenja viskoelastičnih lastnosti strdka«. Poimenovanje dokumenta je vezno na naziv aparat, ki ga s tem postopkom nadomešča. Naročnik bo objavil popravek.

Datum objave: 02.08.2022   08:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v merilih ponudniku s kartušnim sistemom dajete 10 točk prednosti, za kar menimo, da je tako iz kliničnega in finančnega vidika nesmiselno.
Glede na namen aparata, se le ta uporablja v urgentnih situacijah, in je pomembno podatke dobiti čim prej. Aparat s kartušnim sistemom bo za rezultate potreboval cca. 1 uro za enega pacienta. Medtem ko je aparat, ki ga ponujamo veliko hitrejši, saj se preiskava prične takoj in ne potrebuje ogrevanja. Glede na to, da ima aparat 6 neodvisnih kanalov, pomeni da lahko pri dveh pacientih hkrati naredite teste (EX, IN, FIB), ki so najbolj nujni pri krvavitvah - travma.
Iz finančnega vidika je sistem za pipetiranje prav tako bolj ugoden, saj lahko selektivno izbirate test glede na pacienta in ne delate vseh 4 testov, ki jih kartuša ponuja, saj vseh testov ne potrebujete. Kar pomeni da boste prihranili potrošni material in lahko opravili teste na večjem številu pacientov, kot če imate kartušni sistem.
Zato predlagamo da to merilo merilo kot prednost odstranite.

Lep pozdrav


ODGOVOR

Naročnik zahteve razpisne ne bo spreminjal.


Datum objave: 02.08.2022   08:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v tabeli v strokovnih zahtevah pod točko 2 navajate 50 testov za zaviralce faktorja Xa, medtem ko na koncu v tabeli navajate količino 10 testov. Katera količina je prava?

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Naročnik bo naredil popravek v obrazcu OBR-5/3. Pri testu zaviralcev faktorja Xa, letno ocenjneo število testov 50 kom in ne 10 .

Datum objave: 02.08.2022   08:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v merilih navajate, da bo ponudbi z najnižjo skupno ceno (z DDV) dodeljenih 80 točk.
Če prav razumemo, boste primerjali skupno vrednost ponudb brez potrošnega materiala, ki je potreben za testiranje neposrednih zaviralcev trombina (50 testov letno) in zaviralcev faktorja Xa (50 testov letno), saj so edino tako lahko ponudniki v enakopravnem položaju?

Lep pozdrav


ODGOVOR


Naročnik je določil merilo tehnične prednosti , ki je sorazmerno in povezano s predmetom naročila. Ponudnik, ki ponuja funkcije, določene v okviru merila mora ponuditi tudi potrošni material potreben za teste in to vključiti v ponudbeno ceno,. Naročnik mora, upoštevajoč načelo enakopravne obravnave ponudnikov pridobiti ponudbe, ki obsegajo vse predvidene stroške, vsled česar mora biti vključen ves potrošni material glede na ponujeni aparat. V kolikor n bi naročnik omogočil, da se prejme točke le zaradi ponujanja aparat z navedenimi funkcijami, brez stroška potrošnega materiala, ki pa se bo za izvedbo testov sicer uporabljal, bi povzročil, da bi bil ponudnik, ki ponuja aparat s funkcijami v okviru merila v nedovoljeni prednosti, iz razloga, ker za izvedbo teh testov naročnik potrebuje potrošni material, ki bi se v primeru da ne bi bil vključen, zaračunaval posebej, kar pa z vidika pravil ZJN-3 ni dopustno.

Naročnik bo objavil popravek v delu merila.

Datum objave: 02.08.2022   09:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ker se kot ponudniki na področju predmeta javnega naročila soočamo s čedalje več obvestili proizvajalcev oziroma dobaviteljev o nenadnih povečanjih cen zaradi okoliščin, povezanih z višjo silo - posledica epidemije, vojna v Ukrajini, sprememba cen surovin in energentov, prevoznih stroškov, pomanjkanjem surovin in izdelkov, dvig inflacije in ostala dogajanja na katera nimamo vpliva, vas pozivamo, da v razpisni dokumentaciji oz. pogodbi predvidite možnost spremembe cene v skladu s 1. točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3, po kateri se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega naročanja, če je sprememba, ne glede na njeno denarno vrednost, predvidena v prvotni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Ustreznost našega predloga izhaja tudi iz Mnenja Direktorata za javno naročanje št. 430-1/2021/1 z dne 25. 11. 2021.

Vsled navedenemu vas pozivamo, da v izogib naknadnim odstopom od pogodb in težavam z oskrbo, dopustite in v razpisni dokumentaciji in pogodbi predvidite možnost spremembe cene v času veljavnosti pogodbe, v primeru spremembe cen posameznega predmeta pogodbe (posameznega blaga oziroma artikla) do 30%, in sicer na način da se cene povečajo sorazmerno povečanju spremembam cen. Sprememba cen bi se dokazovala z izjavo proizvajalca oziroma partnerja proizvajalca o spremembi cen v določeni višini oziroma odstotku v času po sklenitvi okvirnega sporazuma oz. pogodbe, glede na čas od oddaje ponudbe.

Omenjene spremembe so v prakso prenesli tudi v UKC LJ, kjer pogodbe že vsebujejo spodnje določilo:
Spremembe cene v času veljavnosti pogodbe so mogoče le v primeru spremembe cen posameznega predmeta pogodbe (posameznega blaga oziroma artikla) do maksimalno 30%, in sicer na način da se cene povečajo sorazmerno povečanju spremembi cen (kot npr.: v primeru povečanja cen v višini 10% se lahko poveča cena tega blaga le za 10%, v primeru povečanja cen v višini 25% se lahko poveča cena tega blaga le za 25%...). Sprememba cen se dokazuje z izjavo proizvajalca oziroma partnerja proizvajalca o spremembi cen v določeni višini oziroma odstotku, v času po sklenitvi okvirnega sporazuma oz. pogodbe, glede na čas od oddaje ponudbe. Ponudnik mora pred uveljavljanjem spremembe cen, predložiti naročniku zahtevek za spremembo cen z dokazili o upravičenosti predlagane spremembe. Vse razloge za spremembo je potrebno medsebojno uskladiti, pisno obrazložiti in dokumentirati.
V primeru, da bodo izpolnjeni dogovorjeni pogoji za spremembo cene artiklov iz ponudbenega predračuna, bosta stranki te pogodbe spremembo cene uredili s sklenitvijo aneksa k pogodbi.

Ali se z našim predlogom strinjate?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik predlaganega pogodbenega določila ne bo vključil v določila pogodbe, saj le-ta predstavlja okoliščino po 1. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3, katerega vrednost mora biti skladno z določilom 24. člena ZJN-3 vključena v ocenjeno vrednost. Naročnik je sklep o začetku že sprejel in ga ne bo spreminjal.
Nadalje naročnik dodaja, da je MJU v mnenju, na katerega se sklicujete jasno zapisalo: »Namreč, v javnem naročanju velja, da se cena oblikuje v postopku javnega naročila, pri čemer je ponudnik kot skrben gospodar dolžan pri sestavi svoje ponudbene cene upoštevati tudi vsa morebitna tveganja, ki se jih ob pripravi ponudbe že lahko pričakuje. Le izjemoma se ponudnik lahko sklicuje na spremenjene okoliščine oziroma na povečana tveganja, stališče o tem pa je že zavzelo tudi Vrhovno sodišče RS v Sodbi III Ips 154/2015 kjer je med drugim pojasnilo, da »Spreminjanje cen na trgu morajo in morejo stranke upoštevati v primeru vestnega in skrbnega ravnanja. Ker je na spremembe cen torej treba računati, se v primeru normalnega poslovnega rizika na neke normalne oziroma predvidljive spremembe cen stranka v okviru spremenjenih okoliščin ne more uspešno sklicevatiDatum objave: 10.08.2022   11:48
Naročnik je objavil popravek RD ter ESPD obrazec.