Dosje javnega naročila 005058/2022
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Gradnje: Gradbena dela na pristaniški infrastrukturi v Luki Koper za obdobje pet let
ZJN-3: Omejeni postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.472.720,88 EUR

JN005058/2022-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 19.07.2022
JN005058/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.07.2022
JN005058/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.07.2022
JN005058/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.10.2022
JN005058/2022-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.01.2023
JN005058/2022-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.01.2023
JN005058/2022-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.01.2023
JN005058/2022-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje dinamičnega nabavnega sistema, objavljeno dne 30.01.2023
JN005058/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.02.2023
JN005058/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 22.02.2023
JN005058/2022-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.02.2023
JN005058/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 22.03.2023
JN005058/2022-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 23.03.2023
JN005058/2022-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 18.04.2023
JN005058/2022-F02 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje dinamičnega nabavnega sistema, objavljeno dne 27.04.2023
JN005058/2022-F03 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje dinamičnega nabavnega sistema, objavljeno dne 13.07.2023
JN005058/2022-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.09.2023
Zahtevek za revizijo

    JN005058/2022-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2022/S 138-395577
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Mara Žerjal
Mara.Zerjal@luka-kp.si
+386 56656940

Internetni naslovi
https://www.luka-kp.si/slo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/451815/RD_JN_102_2022_14-7-22.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=16287
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradbena dela na pristaniški infrastrukturi v Luki Koper za obdobje pet let
Referenčna številka dokumenta: JN 102/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila so Gradbena dela na pristaniški infrastrukturi v Luki Koper za obdobje pet let. Javno naročilo je razdeljeno na sklope oz. kategorije:
Sklop oz. kategorija 1: »Asfalterska dela«,
Sklop oz. kategorija 2: »Gradbena dela - nizkogradnja«,
Sklop oz. kategorija 3: »Ključavničarska in krovsko - kleparska dela - splošna«.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 11.450.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Asfalterska dela
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
45233222
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop oz. Kategorija 1: »Asfalterska dela«
V predmetni sklop spadajo naročila za izvajanje rednih ali intervencijskih vzdrževalnih in investicijskih del, pri katerih asfalterska dela predstavljajo najmanj 70% vrednosti celotnega naročila.
Dela v okviru naročila obsegajo vsa rušitvena, pripravljalna in zaključna dela, na cestah, obalah, peroniziranih železniških tirih in nivojskih prehodih ter zaprtih in odprtih skladiščnih površinah ali podobnih objektih.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 6.500.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Gradbena dela - nizkogradnja
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop oz. Kategoija 2: »Gradbena dela - nizkogradnja«
Predmet naročila v tem sklopu je izvajanje rednih ali intervencijskih vzdrževalnih in investicijskih splošnih gradbenih del na nizkogradnjah na območju pristanišča ali v njegovi bližini npr. na obalah in dostopih na obale, skalometih, kasetah, cestni in železniški infrastrukturi, skladiščnih in manipulativnih površinah ter ostali komunalni infrastrukturi in odprtih površinah v Luki Koper.
Tipična dela zajemajo gradbena dela na spodnjem ustroju železniških tirov, razna popravila in novogradnje na kanalizacijskem, hidrantnem, vodovodnem, TK in elektro omrežju, gradbena dela na območju obalnih konstrukcij in akvatorija ter kasetah (npr. popravilo in izvedba dostopov na obale, sanacija in izvedba skalometov, nasipov, brežin ipd.). Niso zajeta dela kot so sanacije betonskih ali jeklenih konstrukcij.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 3.150.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Ključavničarska in krovsko - kleparska dela - splošna
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
45260000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop oz. Kategoija 3: »Ključavničarska in krovsko - kleparska dela - splošna«
Predmet naročila v tem sklopu je izvajanje rednih ali intervencijskih vzdrževalnih in investicijskih ključavničarskih in krovsko kleparskih del do višine 400.000 EUR brez DDV, na infrastrukturi Luke Koper, razen na obalah in akvatoriju.
Tipična dela zajemajo rezanje in varjenje tirnic, razna popravila cevovodov in sesalnih košev na protipožarnih črpališčih, demontaža - popravilo in montaža svetlobnih stebrov, z uporabo avto dvigala, sanacijo ali novogradnjo strešnih svetlobnih panelov, raznih strešnih kritin, strešnih konstrukcij, nadstrešnic, fasad iz trapeznih pločevin na objektih, novogradnjo, ali zamenjavo kleparskih izdelkov na skladiščnih halah in drugih objektih z uporabo avto dvigala, gradbenih odrov in drugih delovnih sredstev za delo na višini, popravilo, ali izdelavo ograj in raznih drugih ključavničarskih ali krovsko kleparskih del.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.800.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.08.2022   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.08.2022   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.07.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.07.2022   10:06
VPRAŠANJE
Spoštovani

Vezano na pogoj za referenco za sklop 2 - gradbena dela nas zanima, če se lahko izpolnjevanje pogoja za izdelavo točkovnih temeljev dimenzij min. 1,5x1,5x1,5 m, dokazuje z referenco z izvedbo temelja v enem kosu z volumnom 3,375 kubikov?

Hvala in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdravljeni.
DA, dokazovnje reference z izvedbo temelja v enem kosu z volumnom 3.375 m3 je sprejemljivo.
V zvezi s tem je naročnik dopolnil razpisno dokumentacijo, v kateri je popravek označen z rumeno barvo ter je dostopna na sledeči povezavi:
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/452644/RD_JN_102_2022_22-7-22.zip

Datum objave: 25.07.2022   12:25
VPRAŠANJE
Spoštovani !

V RD je zahtevano vezano za reference (navesti vrsto dokazila, kopijo priložiti k ponudbi -Dokazilo o izpolnjevanju referenčnih pogojev - končni obračun, popis del, kopija gradbenega dnevnika, kopija knjige obračunskih izmer, drugo.
Prosimo za pojasnilo ali zadostuje priložiti v ponudbi samo eno med zahtevanimi dokazili ( končni obračuna ali kopija knjige obračunskih izmer ) ali pa naročnik zahteva vsa zgoraj navedena dokazila?
Če je potrebno prilagati vse zahtevane dokumente , ali zadostuje samo tista stran - kopija gradbenega dnevnika, kopija knjige obračunskih izmer, iz katere je razvidno dokazovanje referenc.?

Hvala in lep pozdrav,


ODGOVOR
Pozdravljeni.
Dovolj je priložiti samo eno od navedenih dokazil, pod pogojem, da je iz dokazila razvidna vrsta in obseg izvedenih del.
Datum objave: 25.07.2022   15:02
VPRAŠANJE
Ali se lahko en naročnik prijavi na več sklopov?

ODGOVOR
Pozdravljeni.
Vsak ponudnik se lahko prijavi na več sklopov, skladno s pogoji navedenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Običajno naročnik razpiše javno naročilo, na katerega se prijavijo ponudniki/prijavitelji.
Datum objave: 26.07.2022   13:47
VPRAŠANJE
Spoštovani

V RD je zahtevano vezano za reference (navesti vrsto dokazila, kopijo priložiti k ponudbi -Dokazilo o izpolnjevanju referenčnih pogojev - končni obračun, popis del, kopija gradbenega dnevnika, kopija knjige obračunskih izmer, drugo) - OBR-3.

Menimo, da se za Dokazilo o izpolnjevanju referenčnih pogojev smatra že potrjen Obrazec 3a: Potrdilo naročnika kot investitorja (v originalu na vašem obrazcu), zato ni smiselno da se mora skenirati še vsa ta dokumentacija, ker gre pri obračunih, popisih, itd. za liste in liste in se v primeru, da se skenira samo tista stran iz katere je razvidno izpolnjevanje pogojev ne boste znašli, saj vam to ne pove ničesar. Torej, ali se bo Obrazec 3-a smatral kot Dokazilo o izpolnjevanju referenčnih pogojev in se lahko le-ta vpiše pod Opis del - Dokazilo o izpolnjevanju referenčnih pogojev na Obrazcu 3 za sklop oz. kategorijo?

Hvala in lep pozdrav.
ODGOVOR
Pozdravljeni,
pravilno ugotavljate, običano naročnik pri osnovnem pregledu preveri obrazca OBR-3 in OBR-3a, s tem da ima možnost pozvati ponudnika k predložitvi dodatnih dokazil. Dopustno je tudi, da ponudnik dodatna dokazila predloži že k prijavni dokumentaciji.

Torej, ustrezno potrjen obrazec OBR-3a se bo smatral kot dokazilo o izpolnjevanju referenčnih pogojev in le-tega lahko, poleg del, ki so bila s sklopu referenčnega posla izvedenena, navedete v ta del obrazca OBR-3.Datum objave: 26.07.2022   16:05
VPRAŠANJE
Spoštovani

Vezano na pojasnilo glede reference z dne 22.07.2022 (Sklop 2 - gradbena dela) nas zanima, ali lahko isto logiko uporabimo tudi glede zahteve pasovnih temeljev (volumen 3.20 m3)?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Pozdravljeni.
DA, dokazovnje reference z izvedbo pasovnih temeljev v enem kosu z volumnom 3.2 m3 je sprejemljivo.
V zvezi s tem je naročnik dopolnil razpisno dokumentacijo, v kateri je popravek označen z zeleno barvo ter je dostopna na sledeči povezavi:
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/453037/RD_JN_102_2022_27-7-22.zip

Datum objave: 08.08.2022   09:20
VPRAŠANJE
Spoštovani

Zanima nas ali si pravilno razlagamo navedbo na OBR-3 za sklop oz. kategorijo, in sicer, da se pod Delež posla gospodarskega subjekta, ki izkazuje reference, glede na celoten referenčni posel (brez DDV), vpiše vrednost samo v primeru, če si izvajal dela kot podizvajalec glavnega izvajalca? Če pa je ponudnik izvajal dela samostojno pa se na obrazcu izpolni samo vrednost celotnega posla brez DDV?

ODGOVOR
Pravilno si razlagate.