Dosje javnega naročila 005059/2022
Naročnik: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup do 14.000 ton pšenice letine 2022 primerne za človeško prehrano in do 26.000 ton pšenice letine 2022 primerne za človeško prehrano z obveznostjo skladiščenja na območju Republike Slovenije
ZJN-3: Odprti postopek

JN005059/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.07.2022
JN005059/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.08.2022
JN005059/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.09.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005059/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 138-394046
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE
Dunajska cesta 106
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Dušan Šelih
dusan.selih@dbr.si
+386 15897300

Internetni naslovi
http://www.dbr.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/451817/RD_za_nakup_psenice_letine_2022.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=16288
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup do 14.000 ton pšenice letine 2022 primerne za človeško prehrano in do 26.000 ton pšenice letine 2022 primerne za človeško prehrano z obveznostjo skladiščenja na območju Republike Slovenije
Referenčna številka dokumenta: JN-16288
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03211100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup do 14.000 ton pšenice letine 2022 primerne za človeško prehrano in do 26.000 ton pšenice letine 2022 primerne za človeško prehrano z obveznostjo skladiščenja na območju Republike Slovenije.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 12.403.520,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Nakup do 14.000 ton pšenice letine 2022 primerne za človeško prehrano
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03211100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup do 14.000 ton pšenice letine 2022 primerne za človeško prehrano.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 4.200.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Nakup do 26.000 ton pšenice letine 2022 primerne za človeško prehrano z obveznostjo skladiščenja na območju Republike Slovenije
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03211100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup do 26.000 ton pšenice letine 2022 primerne za človeško prehrano z obveznostjo skladiščenja na območju Republike Slovenije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 8.203.520,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik lahko pogodbo o skladiščenju pšenice podaljša največ za obdobje 1 leta.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
glej razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
glej razpisno dokumentacijo

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.08.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.08.2022   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.08.2022   23:59

Dodatne informacije:
Naročnik bo sprejemal vprašanja izključno preko portala javnih naročil - PJN!
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE
Dunajska cesta 106
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.07.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.08.2022   15:20
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da odgovori na zastavljena vprašanja, drugače bomo primorani vložiti revizijo.

ODGOVOR

Naročnik bo na vsa vprašanja odgovoril v zakonskih rokih.


Datum objave: 01.08.2022   15:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosim za informacijo koliko in kam se predvideva dostava.
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik bo natančno lokacijo prevzema pšenice določil ob sklepanju prodajnih pogodb z izbranimi ponudniki.


Datum objave: 02.08.2022   10:53
VPRAŠANJE
Naročnika sprašujemo, ali mora biti pšenica za dobavo proizvedena v Sloveniji, in če, kje v razpisni dokumentaciji je to navedeno in kako bo naročnik to preverjal?

ODGOVOR

Naročnik bo v skladu z zakonodajo Evropske Unije in Republike Slovenije enakopravno obravnaval vse ponudnike.


Datum objave: 11.08.2022   14:01
Naročnik dodatno pojasnjuje, da bo pri prevzemu pšenice ničelna toleranca okužbe pšenice.