Dosje javnega naročila 005079/2022
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Storitve: IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA NAD IZVEDBO GOI DEL ZA OBNOVO CIRIL METODOVEGA TRGA 21 IN MESTNEGA TRGA 27
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005079/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.07.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005079/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ana Gazvoda
ana.gazvoda@ljubljana.si
+386 13064401
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/452336/Ciril_Metodov_trg._strokovni_nadzor._za_objavo.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/452336/espd/Narocnik_ESPD_(77).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=16435
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA NAD IZVEDBO GOI DEL ZA OBNOVO CIRIL METODOVEGA TRGA 21 IN MESTNEGA TRGA 27
Referenčna številka dokumenta: 7560-22-210043
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71247000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
JAVNO NAROČILO ZAJEMA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA NAD IZVEDBO GOI DEL ZA OBNOVO
CIRIL METODOVEGA 21 IN MESTNEGA TRGA 27
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71247000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
JAVNO NAROČILO ZAJEMA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA NAD IVZVEDBO GOI DEL ZA OBNOVO
CIRIL METODOVEGA TRGA 21 IN MESTNEGA TRGA 27
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
JAVNO NAROČILO JE MOGOČE PODALJŠATI SKLADNO Z DOLOČILI POGODBE.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.08.2022   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.12.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.08.2022   14:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.07.2022   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.07.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.07.2022   14:53
VPRAŠANJE
spoštovani!

Prosimo za objavo vrednosti GOI del in vrednost razpisanih del.

Hvala!

ODGOVOR


Spoštovani.

Javno naročilo za izbiro izvajalca GOI del na Ciril Metodovem trgu 21 in Mestnem trgu 27 je v teku, zato naročnik ne bo razkril vrednosti GOI del oz. vrednosti razpisanih del.


Z lepimi pozdravi.

Datum objave: 28.07.2022   10:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V koliko krogih bodo potekala pogajanja?

Skladno z ZJN mora naročnik to opredeliti v razpisni dokumentaciji.ODGOVOR:

Spoštovani.


Kot je določeno v razpisni dokumentaciji št. 430-1080/2022-7 z dne 20.7. 2022 na strani 6/43 pod točko 16. Pogajanja bodo potekala v enem ali več zaporednih krogih.

Naročnik bo pogajanja izvedel skladno s 15. odstavkom 44. člena ZJN -3 (Uradni list RS, št. 91/2015 s spremembami in dopolnitvami), v katerem je navedeno, da ko namerava naročnik zaključiti pogajanja, obvesti preostale ponudnike o zadnjem krogu pogajanj in določi skupni rok za predložitev morebitnih novih ali spremenjenih ponudb, razen če je število krogov napovedal v obvestilu o naročilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali če se pogaja z enim kandidatom.

Ko bo naročnik nameraval zaključiti pogajanja bo ponudnike na samih pogajanjih obvestil o zadnjem krogu pogajanj.


Z lepimi pozdravi.