Dosje javnega naročila 005102/2022
Naročnik: Zavod za šport Republike Slovenije Planica, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Gradnje: NAKUP IN MONTAŽA ZALETNE SMUČINE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005102/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.07.2022
JN005102/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.09.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005102/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Dunajska cesta 22
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Boštjan Vintar
bostjan.vintar@sport.si
+386 014342396
+386 014342391

Internetni naslovi
https://www.zsrs-planica.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/452478/NAKUP_IN_MONTAZA_ZALETNE_SMUCINE.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=16491
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
ŠPORT


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP IN MONTAŽA ZALETNE SMUČINE
Referenčna številka dokumenta: JN-16491
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212200
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Naročnik razpisuje javno naročilo, katerega predmet je nakup in montaža zaletne smučine. Zaletna smučina mora biti skladna z zahtevami FIS.

Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.
Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale!
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik razpisuje javno naročilo, katerega predmet je nakup in montaža zaletne smučine. Zaletna smučina mora biti skladna z zahtevami FIS.

Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.
Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale!

Naročnik postopek javnega naročila izvaja ob upoštevanju odložnega pogoja. Odložni pogoj je izpolnjen ko naročnik pridobi sredstva za financiranje izvedbe predmeta naročila iz proračuna Republike Slovenije. Če se odložni pogoj ne bo izpolnil v roku enega meseca od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, bo naročnik odstopil od izvedbe javnega naročila, iz razloga, da zanj nima zagotovljenih sredstev ter o tem obvestil vse ponudnike.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.08.2022   08:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.10.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.08.2022   09:00
Kraj: V informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.07.2022   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.07.2022