Dosje javnega naročila 005262/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: Podhod na železniški postaji Laze
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 5.358.717,48 EUR

JN005262/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.07.2022
JN005262/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.08.2022
JN005262/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.11.2022
JN005262/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.01.2023
JN005262/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.01.2023
JN005262/2022-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Popravek, objavljeno dne 21.08.2023
JN005262/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.08.2023
Zahtevek za revizijo

    JN005262/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Matjaž Kovač, Matjaž Kovač
matjaz.kovac@gov.si
+386 22341430
+386 22341495

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-infrastrukturo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/453099/razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=16676
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Podhod na železniški postaji Laze
Referenčna številka dokumenta: 43001-290/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Podhod na železniški postaji Laze
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Laze
II.2.4 Opis javnega naročila
Podhod na železniški postaji Laze
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Rok za oddajo ponudb
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
glej RD


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.08.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.08.2022   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.08.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.07.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.08.2022   10:05
Datum prejema: 27.7.2022 13:03
Vprašanje 1:

Zdravo,

ali lahko objavite kakšno situacijo, lokacijo kje se nahaja objekt, vsa soglasja in tehnično dokumentacijo (izvedbeni načrt).

lp

Odgovor 1:

Naročnik v popravku objavlja IZN dokumentacijo.Datum prejema: 28.7.2022 08:48
Vprašanje 2:

Prosimo za objavo projektne dokumentacije.

Odgovor 2:

Naročnik v popravku objavlja IZN dokumentacijo.Datum prejema: 28.7.2022 11:02
Vprašanje 3:

Laze pri Dolskem? (1262 Dol pri LJ)

Odgovor 3:

Naročnik v popravku objavlja IZN dokumentacijo v kateri je vidna točna lokacija predmeta javnega naročila.


Datum prejema: 28.7.2022 11:53
Vprašanje 4:

Za oddajo ponudbe zahtevate, da priložimo pooblastilo za pridobivanje podatkov iz kazenske evidence za fizične osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta. Gleda na to, da je čas dopustov in rok za oddajo ponudbe kratek, vas prosimo, ali lahko k ponudbi priložimo že pridobljena potrdila iz kazenske evidence?

Odgovor 4:

Skladno s točko 3.1 Navodil za pripravo ponudbe je zaželeno, da ponudniki že v ponudbi predložijo potrdila o nekaznovanosti za pravne in fizične osebe, ki niso starejša od 4 mesecev šteto od dneva objave javnega naročila.


Datum prejema: 28.7.2022 12:45
Vprašanje 5:

Prosim, da podaljšate rok za oddajo ponudbe, saj v tako kratkem času do 16.8.2022 ni mogoče pripraviti korektno ponudbo.

Odgovor 5:

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 30.8.2022 do 10.00.
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj se podaljša do 24.8.2022 do 10.00.


Datum prejema: 29.7.2022 06:46
Vprašanje 6:

Naročnik , naj objavi projektno dokumentacijo. Rok za oddajo je že tako kratek, za objavo projektne dokumentacije boste potrebovali še vsaj še pet dni. Kako naj pripravimo korektno ponudbo, ko pa je objavljena RD nepopolna. Naročnik naj ob enem podaljša rok za oddavo ponudbe vsaj za toliko kot je potreboval, da objavi POPOLNO RD.

Odgovor 6:

Naročnik v popravku objavlja IZN dokumentacijo.
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 30.8.2022 do 10.00.
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj se podaljša do 24.8.2022 do 10.00.


Datum prejema: 29.7.2022 11:08
Vprašanje 7:

Pozdravljeni

Prosim
-da objavite načrte, saj je nekatere postavke v popisu sklicijejo na priložene načrte.
-da podaljšate rok za oddajo ponudbe vsaj za 3 tedne, saj je rok do 16.8.2022 prekratek

Odgovor 7:

Naročnik v popravku objavlja IZN dokumentacijo.
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 30.8.2022 do 10.00.
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj se podaljša do 24.8.2022 do 10.00.