Dosje javnega naročila 005283/2022
Naročnik: OBČINA KOMENDA, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda
Storitve: Podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Komenda na področju programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu
ZZDej:

JN005283/2022-T01 - Socialne in druge posebne storitve - koncesije (EU 23 - SL), objavljeno dne 28.07.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005283/2022-T01 Socialne in druge posebne storitve - koncesije (EU 23 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/23/EU
Predhodno informativno obvestilo
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KOMENDA
Zajčeva cesta 23
1218
SI
Komenda
Slovenija
Majda Ravnikar
majda.ravnikar@komenda.si
+386 17247407
+386 18341323

Internetni naslovi
http://www.komenda.si

I.3 Sporočanje

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Komenda na področju programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu
Referenčna številka dokumenta: 430-0020/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
85121100
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Komenda na področju programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu
II.1.6 Informacije o sklopih
Koncesija je razdeljena na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost koncesije (brez DDV)
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
85121100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SeneCura Dom starejših občanov Komenda, Juhantova pot, 1218 Komenda
II.2.4 Opis javnega naročila
Podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Komenda na področju programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje koncesije
Trajanje v mesecih: 180
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Razpisna dokumentacije je objavljena na uradni spletni strani Občine Komenda - www.komenda.si


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Opredeljeno v razpisni dokumentaciji, ki je objavljena na uradni spletni strani Občine Komenda - www.komenda.si

III.1.5 Informacije o pridržanih koncesijah
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na koncesijo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Opredeljeno v razpisni dokumentaciji, ki je objavljena na uradni spletni strani Občine Komenda - www.komenda.si

III.2.2 Pogoji za izvedbo koncesije
Opredeljeno v razpisni dokumentaciji, ki je objavljena na uradni spletni strani Občine Komenda - www.komenda.si


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo koncesije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Oblika postopka


Druge utemeljitve za oddajo javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije

Razlaga:


IV.1.11 Glavne značilnosti postopka oddaje

IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za predložitev prijav ali prejem ponudb
16.08.2022   10:00
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)


Oddelek V: Podelitev koncesije

Sklop 1

Naslov:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.08.2022   10:00

Dodatne informacije:
Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati pisno preko portala javnih naročil. Koncedent ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na prej navedeni način in do navedenega roka.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA KOMENDA
Zajčeva cesta 23
1218
Komenda
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.07.2022