Dosje javnega naročila 005429/2022
Naročnik: Javno podjetje Snaga, podjetje za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor
Storitve: Prevzem in obdelava preostanka odpadkov po mehanski obdelavi mešanih komunalnih odpadkov s klas. št. 20 03 01
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.774.465,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN005429/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.08.2022
JN005429/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.08.2022
JN005429/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.11.2022
JN005429/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.07.2023
JN005429/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.10.2023
JN005429/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2023
JN005429/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.12.2023
Zahtevek za revizijo

    JN005429/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 150-428952
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Javno podjetje Snaga, podjetje za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.
Nasipna ulica 64
2000
SI
Maribor
Slovenija
Jasmina Purič
jasmina.puric@snaga-mb.si
+386 26205818
+386 26205810

Internetni naslovi
http://www.snaga-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/453365/RD_JN_18_2022_3.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=16783
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prevzem in obdelava preostanka odpadkov po mehanski obdelavi mešanih komunalnih odpadkov s klas. št. 20 03 01
Referenčna številka dokumenta: JN-16783
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Prevzem in obdelava preostanka odpadkov po mehanski obdelavi mešanih komunalnih odpadkov s klas. št. 20 03 01
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem in obdelava preostanka odpadkov po mehanski obdelavi mešanih komunalnih odpadkov s klas. št. 20 03 01
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2023
Konec: 31.12.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik si pridržuje pravico do podaljšanja trajanja javnega naročila za nadaljnjih 12 mesecev, od 01.01.2024 do 31.12.2024.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.08.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.08.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.08.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Javno podjetje Snaga, podjetje za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.
Nasipna ulica 64
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.08.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.08.2022   09:27
26.08.2022:
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, in sicer je nov rok za oddajo 12.09.2022 do 10. ure. Odpiranje ponudb bo 12.09.2022 ob 11. uri.


Datum objave: 06.09.2022   22:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v zvezi s pogojem referenc nas zanima, ali boste kot reference priznavali tudi obdelavo preostanka (predhodno mehansko obdelanih mešanih komunalnih odpadkov) tudi iz lastne predelave (preostanek od samega ponudnika oz. izvajalca postopka predelave), kjer ni bila sklenjena pogodbe za prevzem in predelavo preostanka na trgu? Če da, kdo bi potem takšno referenco potrjeval? Ponudnik sam sebi?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Glede na določila razpisne dokumentacije in namen referenc na področju javnega naročanja, tj. da je ponudnik sposoben izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu in v zadevnem primeru po postopku, ki ga predvideva zakonodaja, je ponudnik dolžan izkazati, da je že izvajal obdelavo preostanka mešanih komunalnih odpadkov po postopku D8 ter v količini, kot jo določa razpisna dokumentacija.