Dosje javnega naročila 005439/2022
Naročnik: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana
Blago: Razvoj prototipa z analizo podatkovnih virov, pripravo funkcionalne specifikacije, izvedbenega designa in arhitekturne sheme za bodoče Nacionalno informacijsko središče za merjenje učinkov turizma
ZJN-3: Odprti postopek

JN005439/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.08.2022
JN005439/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.08.2022
JN005439/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.08.2022
JN005439/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.10.2022
JN005439/2022-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.11.2022
JN005439/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 31.01.2023

Revizijski zahtevki
18.10.2022 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
18.10.2022 Vložen je zahtevek za revizijo
25.10.2022 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
26.10.2022 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
22.11.2022 Državna revizijska komisija je ugodila zahtevku za revizijo 018-125_-_2022_-_Javna_agencija_RS_.pdf
05.12.2022 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
05.12.2022 Vložen je zahtevek za revizijo
22.12.2022 Naročnik je ugodil zahtevku za revizijo
Zahtevek za revizijo

    JN005439/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 150-426982
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma
Dimičeva ulica 13
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Rudi Bernik
rudi.bernik@slovenia.info
+386 15898550
+386 15898560

Internetni naslovi
http://www.slovenia.info

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/453514/Razpisna_dokumetnacija_-_Razvoj_prototipa.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=16817
I.4 Vrsta javnega naročnika
Nacionalna ali zvezna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Razvoj prototipa z analizo podatkovnih virov, pripravo funkcionalne specifikacije, izvedbenega designa in arhitekturne sheme za bodoče Nacionalno informacijsko središče za merjenje učinkov turizma
Referenčna številka dokumenta: JNV-0010/2022-S-POG-STO
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Razvoj prototipa z analizo podatkovnih virov, pripravo funkcionalne specifikacije, izvedbenega designa in arhitekturne sheme za bodoče Nacionalno informacijsko središče za merjenje učinkov turizma in usmerjanje turističnih tokov - Nadgradnja Zelene sheme slovenskega turizma v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Sredstva za predmetno javno naročilo so zagotovljena v okviru potrjenega Načrta za okrevanje in odpornost, ki je bil potrjen z izvedbenim sklepom Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo z dne 1. 7. 2021, ki je bil sprejet na podlagi 20. člena Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost ter podrobnejšimi pojasnili področij/komponent/reform in naložb v odobrenem Načrtu za okrevanje in odpornost, financirana s strani Evropske unije - NextGeneration EU.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 300.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Razvoj prototipa z analizo podatkovnih virov, pripravo funkcionalne specifikacije, izvedbenega designa in arhitekturne sheme za bodoče Nacionalno informacijsko središče za merjenje učinkov turizma in usmerjanje turističnih tokov - Nadgradnja Zelene sheme slovenskega turizma v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sredstva so zagotovljena v okviru potrjenega Načrta za okrevanje in odpornost, ki je bil potrjen z izvedbenim sklepom Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo z dne 1.7.2021 - javno naročilo financirano s strani Evropske unije - NextGeneration EU.
II.2.14 Dodatne informacije
podlaga 20. člena Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost ter podrobnejšimi pojasnili področij/komponent/reform in naložb v odobrenem Načrtu za okrevanje in odpornost.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.09.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.09.2022   13:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.09.2022   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma
Dimičeva ulica 13
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.08.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.08.2022   15:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosili bi za razrešitev nekaterih nejasnosti v razpisni dokumentaciji:

1. Obrazec št. 9: v spodnjem delu obrazca je za podpis navedeno: "Žig in podpis ponudnika:". Ali gre tu za napako in bi moral biti "Žig in podpis naročnika" ali ponudniki sami podpišemo referenčno potrdilo?

2. Obrazec št. 9: Ali je sprejemljiva referenca, pri kateri je ponudnik kandidiral za javna sredstva in ne gre za tržna sredstva? V tem primeru de facto naročnika ni.

3. Obrazec št. 8: Iz razpisne dokumentacije ni moč razbrati časovne ustreznosti priglašenih referenc. Ali se referenca, ki je bila začeta pred več kot 5 leti in zaključena znotraj tega obdobja, smatra kot ustrezna? Ali je referenca, kjer formalno projekt še ni zaključen, a je ponudnik zaključil s svojim delom projekta, primerna za priglasitev?

4. stran 7 in 8, Merilo 3: naročnik v razpisni dokumentaciji na strani 8, pod tabelo navaja v besedilu "Vsaj posamezen ocenjevalec bo ocenil posamezen nabor primerov (t.i. use case)...". Glede na to, da se "use case" nanaša na Merilo 2, prosim za potrditev, da je navedena dikcija zmotna.

5. Nadalje, stran 8; "Ocene vsake posamezne ponudbe pri merilu 4...". Prosim za potrditev, da je navedba merila 4 zmotna. Sklepamo, da bi moralo biti zapisano "...pri merilu 3...".

Hvala za vaše odgovore.


ODGOVOR
1. Ugotovitev je pravilna. Naročnik bo objavil spremembo razpisne dokumentacije v delu, ki se nanaša na zgoraj navedene ugotovitve.

2. Reference morajo ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije, ki so navedene v točki P8 poglavja Pogoji za sodelovanje. V primeru, da naročnika ni, taka referenca ni skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

3. Upoštevana bo referenca za projekt, ki se je izvajal v časovnem obdobju v zadnjih petih (5) letih pred oddajo ponudbe. V kolikor se je projekt pričel prej, se upošteva tisti del projekta, ki se je izvajal v prej navedenem časovnem obdobju. Za ustrezne reference štejejo le zaključeni projekti.

4. Odgovor kot pri točki 1.

5. Odgovor kot pri točki 1.
Datum objave: 25.08.2022   19:58
VPRAŠANJE
Izvedbo merila 3 razumemo, da vsak predlog (obrazec) predstavlja eno stran ali eno podstran ali en podatkovni pregled in je predstavljenih nekaj reprezentativnih »use case-ov« iz merila 2, kjer je en »use case« razdelan z več predlogi (vsak predlog svoj obrazec). Ali je naše razumevanje pravilno?

hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Razumevanje, da vsak predlog (obrazec) predstavlja eno stran ali eno podstran ali en podatkovni pregled, je pravilno. En use case je tako lahko predstavljen na enem obrazcu ali na večih, pri čemer pa skupno število obrazcev ne sme preseči 20.

Datum objave: 25.08.2022   19:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas kako postopati v primeru, ko reference strokovnjakov dokazujemo z izvedbo preteklih EU projektov, ko je postopek pridobivanja podpisov naročnika (v tem primeru program financiranja, npr. Horizon 2020) otežen, saj je obrazec št. 9 na voljo v slovenskem jeziku?
Bi v tem primeru zadostovala pogodba projekta s strani financerja/naročnika (ko je ponudnik, ki kandidira na to javno naročilo, vlogi vodilnega partnerja) in dodatno še konzorcijska pogodba projekta (ko je ponudnik v vlogi enega izmed partnerjev projekta)?
Bi pogodba zadostovala tudi v primeru uveljavljanja reference slovenskih nacionalnih projektov, katerih naročnik je ministrstvo ter je ponudnik v vlogi vodilnega partnerja?

Za vaš odgovor se vam lepo zahvaljujemo.

ODGOVOR
Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog te dokumentacije ali na po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Obrazec št. 9 lahko prevedete v angleški jezik. Če bo naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb menil, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da do določenega ustreznega roka to stori na lastne stroške.

Datum objave: 29.08.2022   13:01
DOPOLNITEV ODGOVORA, objavljenega 25.08.2022 ob 19:59 uri

VPRAŠANJE:
Bi v tem primeru zadostovala pogodba projekta s strani financerja/naročnika (ko je ponudnik, ki kandidira na to javno naročilo, vlogi vodilnega partnerja) in dodatno še konzorcijska pogodba projekta (ko je ponudnik v vlogi enega izmed partnerjev projekta)?
Bi pogodba zadostovala tudi v primeru uveljavljanja reference slovenskih nacionalnih projektov, katerih naročnik je ministrstvo ter je ponudnik v vlogi vodilnega partnerja?

ODGOVOR:
Pogodbe, kot jih navajate, niso ustrezna dokazila, saj ne zadostijo vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije. Izpolniti morate obrazec št. 9.


Datum objave: 31.08.2022   15:24
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo za odgovore na spodnji vprašanji:

1) Pri Merilu 3 je potrebno izdelati tudi žične okvirje (t.i. wireframe). Glede na to, da v JN ni bilo podanega primera (kot pri merilu 2), prosimo za potrdilo, da navodila pravilno razumemo. Glede na to, da gre za prvo fazo projekta, predvidevamo, da so kot je v navadi v tej fazi pričakovani wireframi nizke ločljivosti (bolj groba skica, ki je značilna za prvo fazo projekta, prikaže pa simbolično/vzorčno vsebino podatkov) in ne wireframi visoke ločljivosti (vključuje raven podrobnosti, ki se že bolj ujema z zasnovo dejanske spletne strani in vključujejo tudi bolj resnično vsebino, posebne izbire tipografije in informacije o dimenzijah slike ter tudi dejanske slike, barvne sivine).
Je naše razumevanje pravilno?

2) Reference bomo dokazovali s sodelovanjem v evropskem projektu (Horizon 2020), v katerem smo bili v vlogi projektnega partnerja. Razumemo pravilno, da obrazec 9. kot naročnik, podpiše vodilni partner projekta?

Za odgovore se vam lepo zahvaljujemo.ODGOVOR
1. Drži, pri Merilu 3 je potrebno izdelati žične okvirje (t.i. wireframe), skladno z navodili za ta del v razpisni dokumentaciji.

Če se vaše vprašanje, kjer omenjate Fazo 1, navezuje na žične modele, ki bodo oddani s ponudbo, lahko glede nizke ali visoke ločljivosti le-teh navedemo,
da je nivo podrobnosti vaša izbira.

2. Če je bil vodilni partner vaš naročnik, potem lahko podpiše obrazec.

Datum objave: 02.09.2022   13:15
VPRAŠANJE
Navajam iz obrazca 8:
1 Je v zadnjih petih (5) letih pred oddajo ponudbe sodeloval pri najmanj treh (3) projektih v višini več kot 50.000 EUR.
3 Je v zadnjih petih (5) letih pred oddajo ponudbe, kot strokovnjak s področja trajnostnega razvoja turizma izvedel ali sodeloval pri izvedbi najmanj enega (1) referenčnega projekta s področja upravljanja destinacij, v skupni vrednosti najmanj 20.000 EUR.

Zaradi različne dikcije pri posameznih vlogah v projektu, vas prosim za pojasnila. Ali mora imeti Vodja projekta skupno vrednost projektov v višini več kot 50,000 EUR ali mora temu pogoju zadostiti vsak od 3 projektov. Enako vprašanje za vlogo Strokovnjak s področja turizma II, v primeru navedbe več kot enega referenčnega projekta, ali mor biti vsota vrednosti projektov več kot 20.000 ali mora vsak posamezen projekt izpolnjevati ta pogoj.


ODGOVOR
1. Pri Vodji projekta mora pogoju zadostiti VSAK od najmanj treh (3) posamičnih projektov.
2. Pri Strokovnjaku s področja trajnostnega turizma II mora pogoju zadostiti najmanj en (1) projekt.