Dosje javnega naročila 005409/2022
Naročnik: OBČINA BOHINJ, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije (IZP, DGD in PZI) za revitalizacijo obrtno poslovne cone nekdanjega Gradbenega podjetja Bohinj - faza 1
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 125.050,00 EUR

JN005409/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.08.2022
JN005409/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.09.2022
JN005409/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.10.2022
JN005409/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.10.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005409/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BOHINJ
Triglavska cesta 35
4264
SI
Bohinjska Bistrica
Slovenija
Občina Bohinj
primoz.pintar@obcina.bohinj.si
+386 45770130

Internetni naslovi
http://obcina.bohinj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/453709/Razpisna_dokumentacija_Projektna_dokumentacija_obrtno_poslovne_cone_GP_Bohinj.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=16869
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije (IZP, DGD in PZI) za revitalizacijo obrtno poslovne cone nekdanjega Gradbenega podjetja Bohinj - faza 1
Referenčna številka dokumenta: 430-14/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije (IZP, DGD in PZI) za ureditev območja in stavb na območju nekdanjega Gradbenega podjetja Bohinj (EUP - Pod železniško postajo, BB-8) in sicer za fazo 1 (rekonstrukcija in sprememba namembnosti obstoječih objektov).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naloge je izdelava projektne dokumentacije (IZP, DGD in PZI) za ureditev območja in stavb na območju nekdanjega Gradbenega podjetja Bohinj (EUP - Pod železniško postajo, BB-8) v Bohinjski Bistrici in sicer za fazo 1 (rekonstrukcija in sprememba namembnosti obstoječih objektov).

Izdelati je potrebno vso potrebno projektno dokumentacijo z vsemi načrti, elaborati, izkazi in detajli in ostalimi sestavinami projektne dokumentacije, ki so potrebni za uspešno dosego zastavljenega cilja, to je pridobitev gradbenega ter izvedba načrtovanih del, opisanih v projektni nalogi. Vsa projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu z zakonodajo, pravilniki, uredbami, predpisi in ostalimi akti, ki urejajo to področje in so v času naročila in izdelave projektne dokumentacije veljavni v Republiki Sloveniji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 150
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo je možno podaljšati v primeru nepredvidenih okoliščin.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.08.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 16.11.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.08.2022   11:00
Kraj: Sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.08.2022   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.08.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.08.2022   12:59
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo za objavo vrednosti razpisanih del in vrednost GOI del.

Hvala

ODGOVOR
Spoštovani!

Ocenjene vrednosti naročila naročnik ne bo objavil, kar pa zadeva vredost GOI del, pa groba ocena projekta znaša 500.000,00 EUR brez DDV.

Lep pozdrav.