Dosje javnega naročila 005474/2022
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov za Mestno občino Ljubljana (MOL)
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 36.718.487,57 EUR

JN005474/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.08.2022
JN005474/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.08.2022
JN005474/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.09.2022
JN005474/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.10.2022
JN005474/2022-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.12.2022
JN005474/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 07.02.2023
JN005474/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.02.2023
JN005474/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 16.02.2023
JN005474/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2023
JN005474/2022-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2023
JN005474/2022-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 20.02.2023
JN005474/2022-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 20.02.2023
JN005474/2022-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 20.02.2023
JN005474/2022-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 20.02.2023
JN005474/2022-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 20.02.2023
JN005474/2022-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 20.02.2023
JN005474/2022-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 21.02.2023
JN005474/2022-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 21.02.2023
JN005474/2022-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 24.02.2023
JN005474/2022-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 07.03.2023
JN005474/2022-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 07.03.2023
JN005474/2022-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 11.04.2023
JN005474/2022-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 11.04.2023
Zahtevek za revizijo

    JN005474/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 151-432575
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD
Črtomirova ulica 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA BOŽIDARJA JAKCA
Nusdorferjeva ulica 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR
Gogalova ulica 15
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA DR. VITA KRAIGHERJA
Trg 9. maja 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA DRAGOMELJ
Dragomelj 180
1230
SI
Domžale
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA DRAVLJE
Klopčičeva ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA - STANETA
Prušnikova ulica 85
1210
SI
Ljubljana - Šentvid
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA
Ulica Pohorskega bataljona 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA HINKA SMREKARJA
Gorazdova ulica 16
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA JOŽETA MOŠKRIČA
Jarška cesta 34
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA
Jakčeva ulica 42
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

Osnovna šola Kašelj
Kašeljska cesta 119A
1260
SI
Ljubljana - Polje
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA KETTEJA IN MURNA
Koširjeva ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA
Cesta v Mestni log 46
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA KOSEZE
Ledarska ulica 23
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA LEDINA
Komenskega ulica 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA LIVADA
Ulica Dušana Kraigherja 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA MAJDE VRHOVNIK
Gregorčičeva ulica 16
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja
Črnuška cesta 9
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
Gašperšičeva ulica 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA
Štembalova ulica 2A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA
Kamnogoriška cesta 35
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OŠ NOVE FUŽINE
Preglov trg 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA NOVE JARŠE
Clevelandska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA
Ob dolenjski železnici 48
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA POLJANE
Zemljemerska ulica 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA POLJE
Zaloška cesta 189
1260
SI
Ljubljana - Polje
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA
Prežihova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA PRULE
Prule 13
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA RIHARDA JAKOPIČA
Derčeva ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA SAVSKO NASELJE
Matjaževa ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA SOSTRO
Cesta II. grupe odredov 47
1261
SI
Ljubljana - Dobrunje
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA SPODNJA ŠIŠKA
Gasilska cesta 17
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA ŠENTVID
Prušnikova ulica 98
1210
SI
Ljubljana - Šentvid
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO
Cesta v Gameljne 7
1211
SI
Ljubljana - Šmartno
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA
Čufarjeva ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA TRNOVO
Karunova ulica 14A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA
Adamičeva ulica 16
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA VIČ
Abramova ulica 26
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC
Bazoviška ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA VIŽMARJE-BROD
Na gaju 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA VODMAT
Potrčeva ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI
Cesta na Bokalce 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA
Zadobrovška cesta 35
1260
SI
Ljubljana - Polje
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA ZALOG
Cerutova ulica 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana
Karlovška cesta 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

GLASBENA ŠOLA FRANCA ŠTURMA
Celovška cesta 98
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

GLASBENA ŠOLA LJUBLJANA MOSTE-POLJE
Ob Ljubljanici 36
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

GLASBENA ŠOLA LJUBLJANA VIČ-RUDNIK
Gradaška ulica 24
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR - CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA
Ulica Ambrožiča Novljana 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE Ljubljana
Gotska ulica 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA
Večna pot 70
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

Javni zavod Mladi zmaji - Center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih
Resljeva cesta 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine v Ljubljani
Prečna ulica 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VIŠKI VRTCI
Jamova cesta 23
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC CICIBAN
Šarhova ulica 29
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC ČRNUČE
Dunajska cesta 400
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN
Erjavčeva cesta 29
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC GALJEVICA
Galjevica 35
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC HANSA CHRISTIANA ANDERSENA
Rašiška ulica 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC JARŠE
Rožičeva ulica 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC JELKA
Glavarjeva ulica 18A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC KOLEZIJA
Pod bukvami 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC LEDINA
Čufarjeva ulica 14
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC MIŠKOLIN
Novo Polje, cesta VI 1
1260
SI
Ljubljana - Polje
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC MLADI ROD
Črtomirova ulica 14
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC MOJCA
Levičnikova ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC NAJDIHOJCA
Gorazdova ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC OTONA ŽUPANČIČA
Parmska cesta 41
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC PEDENJPED
Cerutova ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC POD GRADOM
Praprotnikova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC ŠENTVID
Ulica pregnancev 6
1210
SI
Ljubljana - Šentvid
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC TRNOVO
Kolezijska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC VIŠKI GAJ
Reška ulica 31
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC VODMAT
Korytkova ulica 24
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC VRHOVCI
Vrhovci, cesta XIX 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

Vrtec Zelena jama
Zvezna ulica 24
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA
Celovška cesta 25
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

FESTIVAL LJUBLJANA
Trg francoske revolucije 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA
Krekov trg 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER
Pod turnom 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

Muzej in galerije mesta Ljubljane
Gosposka ulica 15
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO
Čopova ulica 14
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

PIONIRSKI DOM - Center za kulturo mladih
Vilharjeva cesta 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE LJUBLJANA
Vilharjeva cesta 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

Javni zavod Ljubljanski grad
Grajska planota 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

Javni zavod Kinodvor
Kolodvorska ulica 13
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

Center urbane kulture Kino Šiška
Trg prekomorskih brigad 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

Kreativno središče Center Rog
Trubarjeva cesta 72
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA
Kersnikova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA - LJUBLJANSKE URBANE REGIJE
Tehnološki park 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

TURIZEM LJUBLJANA
Krekov trg 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA
Vojkova cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA
Poljanska cesta 97
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

GASILSKA ZVEZA LJUBLJANA
Vojkova cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BIZOVIK
Bizoviška cesta 15A
1261
SI
Ljubljana - Dobrunje
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ČRNUČE
Dunajska cesta 369
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DRAVLJE
Kovaška ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GAMELJNE
Srednje Gameljne 21A
1211
SI
Ljubljana - Šmartno
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GUNCLJE - MALE VIŽMARJE
Kosijeva ulica 13
1210
SI
Ljubljana - Šentvid
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO JEŽICA
Ježica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOZARJE
Cesta na Ključ 56
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LIPOGLAV
Mali Lipoglav 3A
1293
SI
Šmarje - Sap
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LJUBLJANA BARJE
Peruzzijeva ulica 101
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LJUBLJANA-BRDO
Brdnikova ulica 14
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

GASILSKO DRUŠTVO LJUBLJANA MESTO
Poljanski nasip 42
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LJUBLJANA - RUDNIK
Dolenjska cesta 137
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MEDNO
Medno 79
1210
SI
Ljubljana - Šentvid
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO NADGORICA
Nadgoriška cesta 18
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PODGORICA-ŠENTJAKOB
Podgorica 90
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PODUTIK-GLINCE
Dolniška cesta 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PREŽGANJE
Prežganje 6A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RAŠICA
Rašica 28
1211
SI
Ljubljana - Šmartno
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SLAPE - POLJE
Slape 50
1260
SI
Ljubljana - Polje
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SOSTRO
Sostrska cesta 60
1261
SI
Ljubljana - Dobrunje
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SPODNJA ŠIŠKA
Verovškova ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO STANEŽIČE-DVOR
Stanežiče 64
1210
SI
Ljubljana - Šentvid
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO STOŽICE
Stoženska ulica 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LJUBLJANA - ŠENTVID
Prušnikova ulica 57
1210
SI
Ljubljana - Šentvid
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠMARTNO OB SAVI
Kopna pot 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠTEPANJSKO NASELJE
Pesarska cesta 31
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TACEN
Tacenska cesta 154
1211
SI
Ljubljana - Šmartno
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LJUBLJANA - TRNOVO
Cesta v Mestni log 31
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TOMAČEVO - JARŠE
Tomačevo 16
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LJUBLJANA-VIČ
Viška cesta 41
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VIŽMARJE - BROD
Vižmarska pot 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZADOBROVA - SNEBERJE - NOVO POLJE
Sneberska cesta 102
1260
SI
Ljubljana - Polje
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZALOG - SP.KAŠELJ
Zaloška cesta 224
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZGORNJA ŠIŠKA
Vodnikova cesta 139
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZGORNJI KAŠELJ
Kašeljska cesta 95
1260
SI
Ljubljana - Polje
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA
Komenskega ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Verovškova ulica 70
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
Kopitarjeva ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o.
Celovška cesta 160
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

ŽALE Javno podjetje, d.o.o.
Med hmeljniki 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/452385/OBJAVA_2.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=16456
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov za Mestno občino Ljubljana (MOL)
Referenčna številka dokumenta: JN-16456
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov za Mestno občino Ljubljana (MOL), pravne osebe, katerih ustanoviteljica je MOL, in druge pravne osebe, v katerih ima MOL prevladujoč vpliv pri upravljanju ali nadzorovanju za obdobje štirih let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Mestna občina Ljubljana
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66000000
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve zavarovanja oseb, premoženja in premoženjskih interesov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Gasilska zveza Ljubljana
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve zavarovanja oseb, premoženja in premoženjskih interesov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: JZ Lekarna Ljubljana
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve zavarovanja oseb, premoženja in premoženjskih interesov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Javni holding Ljubljana
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve zavarovanja oseb, premoženja in premoženjskih interesov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Energetika Ljubljana (samo avtomobilsko in nezgodno zavarovanje)
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Avtomobilsko in nezgodno zavarovanje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: JP LPT
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve zavarovanja oseb, premoženja in premoženjskih interesov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: JP LPP
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve zavarovanja oseb, premoženja in premoženjskih interesov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: JP VOKA SNAGA
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve zavarovanja oseb, premoženja in premoženjskih interesov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: JP VOKA SNAGA samo MBO
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve zavarovanja oseb, premoženja in premoženjskih interesov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: JP Žale
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve zavarovanja oseb, premoženja in premoženjskih interesov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Energetika Ljubljana (brez nezgodnega in avtomobilskega zavarovanja)
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve zavarovanja oseb, premoženja in premoženjskih interesov - brez nezgodnega in avtomobilskega zavarovanja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.09.2022   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.03.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.08.2022   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.08.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.08.2022   14:35
VPRAŠANJE
1. Potencialnega ponudnika zanima, ali se v primeru, da potencialni ponudnik ne odda ponudbe za vse sklope, na katere je bil povabljen, da odda ponudbe, za katere je v prvi fazi postopka podal interes, finančno zavarovanje za resnost prijave in ponudbe unovči v celoti, ali sorazmerno, upoštevajoč razmerje med povabili za oddajo ponudbe in oddanimi ponudbami? Navedeno potencialnega ponudnika zanima zato, ker mu v prvi fazi zavarovalno tehnična dokumentacija ni dostopna, pri čemer je to ključna dokumentacija za sprejem odločitve, ali se ponudba odda, ali ne.

2. Potencialni ponudnik predlaga, da se v razpisni dokumentaciji spremeni točka 15. Zavarovalni pogoji, ki trenutno v drugi povedi določa: V kolikor gospodarski subjekt ne predloži navedenega in v primeru, da je v priloženih zavarovalnih pogojih gospodarskega subjekta dodatno navedeno, da njegovi predloženi zavarovalni pogoji iz te točke ne veljajo na način kot je to določeno v razpisni dokumentaciji tega naročila, bo naročnik gospodarski subjekt izločil iz postopka javnega naročila., tako, da se glasi:

V kolikor gospodarski subjekt ne predloži navedenega in v primeru, da je v priloženih zavarovalnih pogojih gospodarskega subjekta dodatno navedeno, da njegovi predloženi zavarovalni pogoji iz te točke ne veljajo na način kot je to določeno v razpisni dokumentaciji tega naročila, se šteje, da v zvezi s predmetom javnega naročila veljajo zavarovalno tehnična dokumentacija naročnika in šele nato predloženi zavarovalni pogoji gospodarskega subjekta.

3. Potencialni ponudnik prosi za pojasnilo zadnje povedi prvega odstavka 7. člena vzorca pogodbe, ki se glasi: V primeru obročnega plačila (največ deset enakih mesečnih obrokov), zavarovalnica ni upravičena do doplačila., in sicer kaj je mišljeno z navedeno, da zavarovalnica ni upravičena do doplačila.

4. Potencialnega ponudnika glede na obseg javnega naročila in potencialno visoke zavarovalne vsote zanima, zakaj se določba 9. člena vzorca pogodbe nanaša samo na riziko potresa in ne tudi na ostala rizike, saj obstaja velika verjetnost, da bo potencialni ponudnik moral tudi te rizike (primeroma riziki, ki spadajo v skupino FLEXA) dodatno pozavarovati na pozavarovalnem trgu - zaradi potencialno visokih zavarovalnih vsot. Dodatno potencialni ponudnik prosi za pojasnilo, zakaj se navedena določba ne nanaša na Sklop 11 Energetika Ljubljana (brez nezgodnega in avtomobilskega zavarovanja). Dodatno potencialnega ponudnika zanima, kakšna dokazila bo naročnik sprejel v zvezi z dokazovanjem spremenjenega stanja na pozavarovalnem trgu, kot se zahteva v 9. členu vzorca pogodbe.

5. Potencialnega ponudnika zanima kako izpolniti Prilogo 5 razpisne dokumentacije. Pogoj 3. Kadorvske zmogljivosti namreč od potencialnega ponudnika zahteva, da navede najmanj tri osebe z vsaj triletnimi izkušnjami na področju obravnave zavarovalnih zahtevkov, ki skupaj pokrivajo vse zavarovalne vrste sklopa, za katerega oddaja prijavo. Potencialni ponudnik se namerava prijaviti na več sklopov, pri čemer ne razpolaga s podatkom o zavarovalnih vrstah znotraj posameznega sklopa in posledično obstaja nevarnost, da bo potencialni ponudnik nepravilno izpolnil Prilogo 5. Potencialni ponudnik zato prosi za podatek o zavarovalnih vrstah znotraj vseh sklopov. Podredno potencialnega ponudnika zanima, ali je lahko ista oseba navedena tudi v primeru, ko se potencialni ponudnik prijavlja na različne sklope, kjer so zavarovalne vrste iste?

6. Potencialni ponudnik prosi za definiranje rokov za postavljanje vsebinskih vprašanj v zvezi z zavarovalno tehnično dokumentacijo, saj v razpisni dokumentaciji, ki je trenutno javno objavljena ti roki niso definirani.

ODGOVOR
1. Finančno zavarovanje za resnost prijave in ponudb mora biti predloženo v višini 10.000,00 EUR ne glede na koliko sklopov se prijavi potencialni ponudnik in se unovči v celoti (pod pogoji določenimi v razpisni dokumentaciji).

2. Določba (točka 15. Zavarovalni pogoji), ki jo predlagate spremeniti je dispozitivne narave in izhaja iz interesov naročnika, zato naročnik predlagane spremembe ne more upoštevati.

3. V primeru izbranega obročnega plačila premije, kot je navedeno, zavarovalnica ni upravičena do nobenega doplačila (niti obresti).

4. Določba (9. člen vzorca pogodbe) je dispozitivne narave in izhaja iz interesov naročnika, zato naročnik predlagane spremembe ne more upoštevati.
Naročnik bo v zvezi z dokazovanjem spremenjenega stanja na pozavarovalnem trgu, sprejel izjavo zavarovalnice, da bo vsem svojim zavarovalcem povišala zavarovalno premijo oziroma premijske stopnje za zavarovanje nevarnosti potresa, zaradi spremenjenega stanja na pozavarovalnem trgu in izjavo pozavarovalnice v kateri bo naveden odstotek povišanja pozavarovalnih premij za pozavarovanje nevarnosti potresa.

5. Ista oseba je lahko navedena tudi v primeru, ko se ponudnik prijavlja na različne sklope, kjer so zavarovalne vrste iste. Torej izpolnjevanje kadrovske zmogljivosti glede oseb velja za enega ali več oziroma vse sklope.

Zavarovalne vrste oziroma podvrste po sklopih:
Sklop 1 (požarno zavarovanje, potresno zavarovanje, zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požarnih nevarnosti, strojelomno zavarovanje, zavarovanje računalnikov, zavarovanje odgovornosti, vlomsko zavarovanje, zavarovanje stekla, zavarovanje mehanskih poškodb, zavarovanje stvari v napravah, nezgodno zavarovanje, avtomobilsko zavarovanje, zavarovanje plovil in zavarovanje živali).
Sklop 2 (požarno zavarovanje, potresno zavarovanje, zavarovanje računalnikov, zavarovanje odgovornosti, vlomsko zavarovanje, nezgodno zavarovanje, zavarovanje plovil in avtomobilsko zavarovanje).
Sklop 3 (požarno zavarovanje, potresno zavarovanje, strojelomno zavarovanje, zavarovanje računalnikov, zavarovanje odgovornosti, vlomsko zavarovanje, zavarovanje stekla, zavarovanje mehanskih poškodb, zavarovanje stvari v napravah, nezgodno zavarovanje, avtomobilsko zavarovanje in zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti za izdelke).
Sklop 4 (požarno zavarovanje, zavarovanje računalnikov in zavarovanje odgovornosti).
Sklop 5 (nezgodno in avtomobilsko zavarovanje).
Sklop 6 (požarno zavarovanje, potresno zavarovanje, strojelomno zavarovanje, zavarovanje računalnikov, zavarovanje odgovornosti, vlomsko zavarovanje, zavarovanje stekla in avtomobilsko zavarovanje).
Sklop 7 (požarno zavarovanje, potresno zavarovanje, strojelomno zavarovanje, vlomsko zavarovanje, zavarovanje računalnikov, zavarovanje odgovornosti, avtomobilsko zavarovanje in nezgodno zavarovanje potnikov v javnem prometu).
Sklop 8 (požarno zavarovanje, potresno zavarovanje, strojelomno zavarovanje, zavarovanje računalnikov, zavarovanje odgovornosti, vlomsko zavarovanje, zavarovanje stekla, nezgodno zavarovanje in avtomobilsko zavarovanje).
Sklop 9 (požarno zavarovanje, potresno zavarovanje, strojelomno zavarovanje, zavarovanje stekla, vlomsko zavarovanje, zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požarnih nevarnosti in zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi strojeloma).
Sklop 10 (požarno zavarovanje, potresno zavarovanje, strojelomno zavarovanje, zavarovanje računalnikov, zavarovanje odgovornosti, vlomsko zavarovanje, zavarovanje stekla, nezgodno zavarovanje in avtomobilsko zavarovanje).
Sklop 11 (kombinirano premoženjsko zavarovanje, paketno zavarovanje odgovornosti, zavarovanje poklicne odgovornosti iz arhitekturne in inženirske dejavnosti, zavarovanje surovin, polizdelkov ali izdelkov med trajanjem tehnološkega ali termičnega procesa in kombinirano premoženjsko zavarovanje počitniških kapacitet/naložbenih kapacitet).

6. Naročnik v tej fazi še ne more podati točnih datumov. Predvidoma pa bo naročnik odločitev o priznanju sposobnosti gospodarskim subjektom objavil v osmih dneh po poteku roka za prejem prijav. Po pravnomočnosti odločitve o priznanju sposobnosti gospodarskim subjektom pa bo poslal povabilo k predložitvi prve ponudbe. Zavarovalno tehnična dokumentacija bo dosegljiva v drugi fazi postopka samo kandidatom, ki jim bo priznana sposobnost in bodo povabljeni k oddaji prvih ponudb ter jim bo omogočen primeren rok za zastavljanje (vsebinskih) vprašanj v zvezi z zavarovalno tehnično dokumentacijo.
Datum objave: 23.08.2022   14:52
Objavljen bo popravek obvestila o javnem naročilu, in sicer se rok za vprašanja ponudnikov podaljšuje do 31. 8. 2022, do 12.00 ure, rok za predložitev prijav pa do 16. 9. 2022, do 12.00 ure.

Datum objave: 24.08.2022   15:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V prilogi 3, 4, 8 je navedeno, da je potrebno obrazce fizično podpisati. Ali je v praksi fizičen podpis enakovreden digitalno podpisanemu dokumentu oziroma podpisnemu žigu?

Lp

ODGOVOR
Da, v kolikor v tem primeru obrazec podpiše ustrezna oseba, kot to izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (npr. zakoniti zastopnik).


VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo za navedbo ali je potrebno PRILOGO B - VZOREC POGODBE parafirati / izpolniti / podpisati/žigosati, ali je zadostno, da se pogodba le parafira in s tem potrdi njena vsebina?

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Ponudniku/kandidatu v okviru prijavne dokumentacije ni potrebno predložiti vzorca pogodbe (priloga B).


VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali drži da v kolikor ponudnik nastopa za določene sklope samostojno - kot samostojen ponudnik in za preostale sklope kot partner v skupini ponudnikov, potem predloži PRILOGO 1, PRIJAVNI OBRAZEC 2 krat?

Lep pozdrav!

ODGOVOR
V kolikor ponudnik nastopa za določene sklope samostojno (kot samostojni ponudnik), mora oddati ločeno oz. samostojno ponudbo za te sklope. Za sklope kjer ta isti ponudnik nastopa skupaj s partnerjem v okviru skupne ponudbe, mora oddati skupaj s tem istim partnerjem ločeno oz. samostojno ponudbo za tiste sklope, kjer nastopata v okviru skupne ponudbe. Posledično mora ponudnik PRILOGO 1, PRIJAVNI OBRAZEC, predložiti dvakrat oz. ločeno v okviru posameznih ponudb.

Smiselno seveda navedeno velja tudi v primeru, če bi ta isti ponudnik nastopil skupaj z drugim partnerjem v okviru druge skupne ponudbe (v okviru nekega drugega sklopa).
Datum objave: 29.08.2022   13:29
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V 4. členu vzorca pogodbe je navedeno, da so osnove za določitev zavarovalne premije »premijska stopnja ali premija« po posamezni zavarovalni vrsti fiksna za celo zavarovalno obdobje in sicer za obdobje 4 let. Glede na razmere in spremenjene okoliščine, ki jih zaznavamo na (po)zavarovalnem trgu kot so rast cen, omejevanje posameznih kritij, zelo selektiven pristop pri sprejemanju določenih rizikov/dejavnosti ipd. imamo zavarovalnice omejene možnosti sodelovanja oziroma priprave ponudbe. Slednje seveda močno vpliva tudi na višino ponudbene premije. Prosimo za ponovno preučitev oziroma spremembo dikcije 4. člena vzorca pogodbe oz. spremembo določila 3. člena vzorca pogodbe v smeri sklenitve okvirnega sporazuma za enako obdobje, ki obema pogodbenima strankama glede na trenutne razmere na trgu omogoča enakovreden položaj.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik predlaganih sprememb ne sprejema.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
Glede na dejstvo, da želite skleniti večletno pogodbo sporočamo, da se pri prevzemanju specifičnih rizikov, še zlasti v segmentu pridobivanje električne energije / toplote in ravnanja ter predelave odpadkov, poslužujemo tudi kapacitet mednarodnih trgov, zato naročniku predlagamo, da se sicer v okviru večletne pogodbe, določi vsakoletno oddajanje ponudbenih premij. Prosimo za potrditev.
Navedeno utemeljujemo kot posledico trenutno izredno volativnih in nepredvidljivih (tudi inflacijskih) trendov v širšem poslovnem okolju, s čimer se srečujemo tudi v zavarovalništvu. V kolikor bi naročnik vseeno zasledoval večletno pogodbo, se pravi brez vsakoletnih ponudbenih premij, bi morali mi kot ponudniki v to ponudbeno premijo vkalkulirati znatne pribitke za kritje tovrstnih rizikov.
Hvala in lp.

ODGOVOR
Naročnik predlaganih sprememb ne sprejema.

VPRAŠANJE

Spoštovani,

V osnutku pogodbe predmetnega javnega naročila je navedeno trajanje pogodbe za 4 leta s fiksnimi cenami. Do sedaj je bila tovrstna praksa sprejemljiva zaradi daljše predvidljivosti in stabilnosti trga. V zadnjem obdobju so se razmere na trgu popolnoma spremenile tako z vidika pogostosti in posledic elementarnih nesreč kot z vidika nenehnega spreminjanja in višanja cen storitev in izdelkov. Posledično se spreminjajo tudi razmere na pozavarovalnem trgu, kjer ni mogoče v naprej napovedati dogajanja in spreminjanja pozavarovalnih pogojev za naslednja leta na domačem in mednarodnem trgu. Zavarovalnice se moramo tem razmeram sproti prilagajati, ker je od tega odvisno zagotavljanje primerne izpostavljenosti tveganjem in ohranjanje kakovosti storitve. To je še toliko bolj pomembno pri rizikih z veliko koncentracijo zavarovalnega tveganja, obsegom in specifiko zavarovalnega jamstva.

Vsled navedenega prosimo, da se temu primerno spremeni določilo zavarovalne pogodbe na način, da je pogodba definirana z enoletnim trajanjem zavarovalnega jamstva s fiksno ceno. V obratnem primeru ne bomo mogli oddati primerne ponudbe.

ODGOVOR
Naročnik predlaganih sprememb ne sprejema.Datum objave: 06.09.2022   15:08
VPRAŠANJE
Prosimo za potrditev, da po priznani usposobljenosti v 1. fazi, v kolikor v 2. fazi ne oddamo ponudbe, se garancija za resnost ponudbe ne vnovči.

ODGOVOR
Iz predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila izhaja, v katerih primerih naročnik unovči finančno zavarovanje za resnost prijave in ponudb, med drugim v kolikor gospodarski subjekt po roku, določenem za oddajo prijav, svojo prijavo umakne, ali ne predloži ponudbe.


VPRAŠANJE
Gospodarski subjekti, ki bodo povabljeni k predložitvi prve ponudbe, bodo morali skupaj s to predložiti svoje zavarovalne pogoje. V kolikor gospodarski subjekt ne predloži navedenega in v primeru, da je v priloženih zavarovalnih pogojih gospodarskega subjekta dodatno navedeno, da njegovi predloženi zavarovalni pogoji iz te točke ne veljajo na način kot je to določeno v razpisni dokumentaciji tega naročila, bo naročnik gospodarski subjekt izločil iz postopka javnega naročila. Pričakujemo, da se navedena določba umakne, saj imajo različne zavarovalnice različne pogoje in bi to nasprotovalo načelu enakopravne obravnave. Lahko pa se določba preuredi tako, da so pogoji zavarovalnice zgolj dopolnilne narave ( v smislu pojasnjevanja / dopolnjevanja splošnih obligacijskih določil) in nikakor niso v funkciji, da neposredno nasprotujejo potrebam in zahtevam naročnika, opredeljenih v zavarovalno tehnični dokumentaciji.

ODGOVOR
Določba, ki jo predlagate spremeniti je dispozitivne narave in izhaja iz interesov naročnika, zato naročnik predlagane spremembe ne more upoštevati. Naročnik dodaja, da je v razpisni dokumentaciji (med drugim tudi v pogodbi) določil kdaj oziroma v katerih primerih veljajo zavarovalni pogoji zavarovalnice.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
1. Zavarovalni posredniki delujejo v skladu z Zakonom o zavarovalništvu (ZZavar-1) za račun naročnika, medtem ko je plačilo njihovih storitev zajeto v okviru dela administrativne premije kot predmet dogovora med zavarovalnim posrednikom in izbranim ponudnikom/zavarovalnico. Glede tega prosimo za potrditev, da bo naročnik enoznačno sporočil višino provizije.
2. V kolikor nam je v 1. fazi priznana usposobljenost za določen sklop X, ali smo primorani za ta sklop X tudi oddati ponudbo v 2. fazi?
Hvala in lp.

ODGOVOR
1. Da, informacijo bo podana v okviru povabila k oddaji prvih ponudb.
2. Odločitev o ne/oddaji ponudbe je svobodna odločitev gospodarskega subjekta. Vendar pa v zvezi s tem dodajamo, da iz predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila izhaja, da naročnik v primeru, ko gospodarski subjekt ne predloži ponudbe, unovči finančno zavarovanje za resnost prijave in ponudb.


VPRAŠANJE
Če smo se v prvi fazi kvalificirali in če v drugi fazi ne oddamo ponudbe, potem naročnik proti ponudniku iz prve faze ne bo uveljavljal kakšnih penalov. Ali to drži?

ODGOVOR
Iz predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila izhaja, da naročnik v tem primeru unovči finančno zavarovanje za resnost prijave in ponudb.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede zahtevanih načinov finančnega zavarovanja prosimo za preučitev možnosti, da se kot finančno zavarovanje za resnost prijave in ponudb ter za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, lahko predloži menica z menično izjavo.

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik po preučitvi navedenih zahtev ne bo spreminjal.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

na podlagi vašega odgovora dne 24.8.2022 prosimo za naslednja pojasnila:

- v kolikor se potencialni ponudnik prijavlja na določene sklope samostojno in na določene sklope v okviru skupne ponudbe, ali se oddata dva prijavna obrazca (priloga 1) v okviru ene prijave? Ali se v aplikaciji EJN oba prijavna obrazca naložita pod postavko ostale priloge?

- prosimo za potrditev da prijavni obrazec (priloga 1) v okviru skupne ponudbe odda samo en partner - vodilni?

- prav tako prosimo za potrditev da obrazec kadrovska zmogljivost (priloga 5) v okviru skupne ponudbe odda samo en partner - vodilni? V kolikor se potencialni ponudnik (vodilni partner) hkrati prijavlja tudi samostojno se skupno odda samo en obrazec kadrovska zmogljivost (priloga 5)?

- prosim za pojasnilo glede finančnega zavarovanja za resnost ponudbe: v kolikor potencialni ponudnik odda v okviru svoje prijave 2 prijavna obrazca (priloga 1) torej en prijavni obrazec kot samostojni ponudnik in en prijavni obrazec kot skupno ponudbo, ali posledično mora predložiti tudi dva finančna zavarovanja za resnost ponudbe: eno finančno zavarovanje za samostojno prijavo in eno finančno zavarovanje za skupno prijavo ?

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik podaja odgovore na vprašanja:
- Da. Da.
- Da, prijavni obrazec (Priloga 1) se v primeru skupne prijave poda za vse gospodarske subjekte skupaj (kot to izhaja iz Priloge 7) - odda ga torej le en partner.
- Da, Prilogo 5 se v primeru skupne prijave poda za vse gospodarske subjekte skupaj (enako kot to velja za Prilogo 1). Gospodarski subjekt, ki oddaja prijavo, izpolni toliko obrazcev v kolikor kombinacijah bodo oddali prijavo (npr. en prijavni obrazec za sklope pri katerih bodo oddali skupno ponudbo in en prijavni obrazec za sklope pri katerih bodo oddali samostojno ponudbo; v kolikor bodo predmetni pogoj, tudi v primeru sklopov kjer bodo oddali skupno ponudbo, izpolnili samo z lastnimi osebami, pa bi zadostoval tudi en obrazec). Kot gospodarski subjekt se navede samo prijavitelja.
- Ne, odda se eno finančno zavarovanje za resnost prijave in ponudb, in sicer v višini 10.000,00 EUR.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vezano na predstavljeno težavo fiksnosti cen za daljše časovno obdobje v luči negotove situacije na trgu in podan negativen odgovor glede sprememb predmetnega določila v vzorcu pogodbe, moramo ponovno poudarili nujnost zagotavljanja možnosti prilagajanja obeh pogodbenih strank večjim spremembam na trgu v predvidenem pogodbenem obdobju za štiri leta. To je v interesu vseh udeležencev, ker se lahko le na osnovi dejanskega tveganja in pozavarovalnih kapacitet zagotavlja tveganju primerna višino premije, ki bo glede na razmere sprejemljiva tudi za naročnika. V kolikor ta možnost ne bo urejena z ustreznim instrumentom, bo premija pri tistih ponudnikih, ki bodo sploh lahko podali takšno ponudbo, zagotovo bistveno višja, ker bo vključevala navedeno tveganje.

Prosimo naročnika, da z razumevanjem ponovno prouči podan predlog in splošno trenutno situacijo na trgu, ter pristopi k ustrezni korekciji predmetnega določila.

ODGOVOR
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo na strani 3 tako, da sedaj glasi: "Predmet nadaljnjih ponudb (pogajanj) za posamezni sklop bo ponudbena cena (premija) v odvisnosti od možnosti spremembe premijskih stopenj oz. osnov za določitev zavarovalne premije, v času trajanja štiri letne zavarovalne pogodbe (revizija cen), samopridržajev (franšiz) oziroma letnih agregatov in zavarovalnih vsot pri posameznih zavarovanih nevarnostih/zavarovalnih vrstah oziroma vrstah zavarovanj (v nadaljevanju: zavarovalne vrste) oziroma jamčevalnih dob pri zavarovanju obratovalnega zastoja. Celotna razpisna dokumentacija, razen navedenih elementov ponudbe, ki bodo predmet nadaljnjih pogajanj, predstavlja minimalne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vse ponudbe."


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali se v primeru skupne ponudbe na portal e-JN prijavi samo vodilni subjekt, ki nato dokazuje usposobljenost vseh subjektov, kateri nastopajo v skupni ponudbi v manjšinskem deležu, v skladu s PRILOGO 7? Oziroma ali morajo vsi subjekti, ki nastopajo v skupni prijavi podati prijavo na e-JN portal?

Lp.

ODGOVOR
Da, prijavo preko e-JN v primeru skupne ponudbe odda le en subjekt, ob tem pa predloži dokumentacijo, zahtevano v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (glej zlasti: točka 11, poglavje I ter priloga 7).