Dosje javnega naročila 005553/2022
Naročnik: ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana
Storitve: Okoljsko manj obremenjujoče storitve čiščenja
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.494.220,31 EUR

JN005553/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 09.08.2022
JN005553/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.10.2022
JN005553/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.11.2022
JN005553/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.11.2022
JN005553/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 18.11.2022
JN005553/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 18.11.2022
JN005553/2022-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 18.11.2022
JN005553/2022-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 18.11.2022
JN005553/2022-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 18.11.2022
JN005553/2022-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 18.11.2022
JN005553/2022-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 18.11.2022
JN005553/2022-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 18.11.2022
JN005553/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 23.11.2022
JN005553/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 23.11.2022
JN005553/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 23.11.2022
JN005553/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 23.11.2022
JN005553/2022-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 30.11.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005553/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 153-437850
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Kolodvorska ulica 15
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Nataša Polanc
javna.narocila@zpiz.si
+386 14745367

Internetni naslovi
http://www.zpiz.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/453930/430-15-2022-RD-ciscenje.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=16916
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okoljsko manj obremenjujoče storitve čiščenja
Referenčna številka dokumenta: 430-15/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Čiščenje poslovnih prostorov in počitniških stanovanj (redno čiščenje, dežurstvo, generalno čiščenje in ostala dodatna čiščenja) v devetih sklopih
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Čiščenje poslovnih prostorov v Ljubljani
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
90919000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Naročnikovi prostori v Ljubljani
II.2.4 Opis javnega naročila
Redno čiščenje, dežurstvo, generalna čiščenja, višinsko čiščenje v alpinistični tehniki ter dodatna čiščenja in oskrba s potrošnim materialom
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z osnutkom pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Čiščenje poslovnih prostorov v Celju in Trbovljah ter počitniškega stanovanja na Rogli
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
90919000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Naročnikovi prostori v Celju, Trbovljah in Zrečah
II.2.4 Opis javnega naročila
Redno čiščenje, generalno čiščenje ter dodatno čiščenje in oskrba s potrošnim materialom
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z osnutkom pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Čiščenje poslovnih prostorov v Kopru
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
90919000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Naročnikovi prostori v Kopru
II.2.4 Opis javnega naročila
Redno čiščenje, generalna čiščenja in dodatna čiščenja ter oskrba s potrošnim materialom
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z osnutkom pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Čiščenje poslovnih prostorov v Kranju, na Jesenicah ter počitniških stanovanj v Bohinju in Kranjski Gori
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
90919000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Naročnikovi prostori v Kranju, na Jesenicah, v Bohinju in Kranjski Gori
II.2.4 Opis javnega naročila
Redno čiščenje, generalna čiščenja in dodatno čiščenje ter oskrba s potrošnim materialom.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z osnutkom pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Čiščenje poslovnih prostorov v Mariboru in na Ptuju
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
90919000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Naročnikovi prostori v Mariboru in na Ptuju
II.2.4 Opis javnega naročila
Redno čiščenje, dežurstvo, generalna čiščenja in dodatna čiščenja ter oskrba s potrošnim materialom.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z osnutkom pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Čiščenje poslovnih prostorov v Murski Soboti
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
90919000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Naročnikovi prostori v Murski Soboti
II.2.4 Opis javnega naročila
Redno čiščenje, generalno čiščenje in dodatno čiščenje ter oskrba s potrošnim materialom
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z osnutkom pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Čiščenje poslovnih prostorov v Novi Gorici
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
90919000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Naročnikovi prostori v Novi Gorici
II.2.4 Opis javnega naročila
Redno čiščenje, generalno čiščenje in dodatno čiščenje ter oskrba s potrošnim materialom
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z osnutkom pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Čiščenje poslovnih prostorov v Novem mestu
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
90919000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Naročnikovi prostori v Novem mestu
II.2.4 Opis javnega naročila
Redno čiščenje, generalno čiščenje in dodatno čiščenje ter oskrba s potrošnim materialom.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 22
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z osnutkom pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Čiščenje poslovnih prostorov na Ravnah na Koroškem in v Velenju
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90911000
90919000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Naročnikovi prostori na Ravnah na Koroškem in v Velenju
II.2.4 Opis javnega naročila
Redno čiščenje, generalno čiščenje in dodatno čiščenje ter oskrba s potrošnim materialom.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z osnutkom pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.09.2022   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.02.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.09.2022   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.08.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Kolodvorska ulica 15
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.08.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.08.2022   16:23
1. POJASNILO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročnik v 1. pojasnilu razpisne dokumentacije odgovarja na vprašanje potencialnega ponudnika, kot je razvidno v nadaljevanju:

Datum prejema: 18. 8. 2022, 08:32

Vprašanje 1:
Naročnik v Tehničnih zahtevah v sklopu 2.2.1.1. Zahteve za izvajanje čiščenja steklene fasade v točki C razpisne dokumentacije zahteva Višinsko čiščenje v alpinistični tehniki (samo v SKLOPU 1), citiramo: »Izvajalec bo moral zagotoviti dovolj delavcev, delovne opreme, čistil in drugega potrebnega materiala, da bo lahko opravil višinsko čiščenje v alpinistični tehniki v predvidenem obsegu, kot je razvidno iz tehničnih zahtev za SKLOP 1.«
Glede na dejstvo, da je naročnik za isti objekt v javnem naročilu za Okoljsko manj obremenjujoče storitve čiščenja poslovnih prostorov (št. JN002619/2020 objavljen 15.10.2020) zahteval v točki 2.2.1.3.6. Generalno čiščenje steklenih površin in senčil v odstavku ki določa način čiščenja za Steklene fasade višine nad 20 m, citiramo: »Izvajalec bo moral generalno čiščenje steklenih fasad višine nad 20 m (z zunanje strani) izvajati po postopku čiščenja z uporabo demineralizirane vode (osmozo) z visokimi teleskopskimi krtačami in uporabo kamionskih dvigal.«
Na podlagi predpostavke, da se fasada objekta v zadnjih 2.letih ni spreminjala, prosimo naročnika, da v tehničnih zahtevah spremeni zahtevo tako, da dovoli čiščenje steklene fasade tudi z avtodvigalom, usposobljenim osebjem in ostalimi tehničnimi pripomočki za kvalitetno izvedbo storitve.
Vprašanje: Ali bo ponudba ponudnika, ki za čiščenje steklene fasade ne bo uporabil alpinistične tehnike označena kot tehnično ustrezna, beri dopustna?

Odgovor 1:
Na podlagi preteklih izkušenj čiščenje z uporabo kamionskih dvigal/avtodvigal na dvoriščni strani stavbe (atrij), na kateri se izvaja čiščenje steklene fasade, ni izvedljivo. Pod dvoriščem je namreč podzemna garaža v treh etažah, zato je nosilnost tal omejena. Kamionsko dvigalo/avtodvigalo med izvajanjem delovnih operacij stoji na podpornih nogah, zato je celotna teža kamiona/avtodvigala porazdeljena na štiri točke z relativno majhno naležno površino, kar povzroča velike obremenitve na majhni površini in s tem možnost poškodbe ali celo porušitve stropa garaže. Glede na navedeno, naročnik v predmetnem javnem naročilu v SKLOPU 1 zahteva, da bo moral izvajalec izvajati višinsko čiščenje v alpinistični tehniki, kot je razvidno iz tehničnih zahtev. Naročnik zahteve ne bo spreminjal.
Ponudnik s podpisom in predložitvijo obrazca »Ponudba« (OBRAZEC 3), kot sestavnega dela ponudbe, izjavlja, da sprejema in izpolnjuje vse zahteve iz tehničnih zahtev (točka 2.2 razpisne dokumentacije).
Naročnik ob tem dodaja, da ima, skladno s točko 2.6 razpisne dokumentacije, vsak potencialni ponudnik možnost ogleda poslovnih prostorov, ki so predmet čiščenja.
1. pojasnilo razpisne dokumentacije je sestavni del razpisne dokumentacije, ki ga morajo ponudniki upoštevati pri sestavi svoje ponudbe.


Datum objave: 25.08.2022   12:30
2. POJASNILO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročnik v 2. pojasnilu razpisne dokumentacije odgovarja na vprašanje potencialnega ponudnika, kot je razvidno v nadaljevanju:

Datum prejema: 19. 8. 2022, 10:03

Vprašanje 1:

Po natančnem pregledu razpisne dokumentacije ugotavljamo, da samo pri Sklopu 1 - Čiščenje poslovnih prostorov v Ljubljani izstopa zahteva podana v točki D- Višinsko čiščenje v alpinistični tehniki. Na podlagi poznavanja ponudnikov, ki izvajamo storitve rednega čiščenja poslovnih prostorov trdimo, da razen redkih izjem, alpinistične tehnike čiščenja ne uporabljamo. Tisti ponudniki, ki to tehniko želijo vključiti v ponudbo, morajo sodelovati s podizvajalci, kar pa vsekakor podraži ponudbo in omeji konkurenco.

Naročnika prosimo, da še enkrat preuči smiselnost in učinkovitost tako sestavljenega javnega naročila. V kolikor je naročnikova resnična želja po pridobitvi kvalitetnih in cenovno ugodnih ponudb predlagamo, da SKLOP 1 razdeli na dva sklopa ( SKLOP 1A in SKLOP 1B) tako, da bo ponudba za sklop 1A popolna tudi brez ponudbe za alpinistično čiščenje - Ponudniki, ki tehniko alpinističnega čiščenja ponujajo ( SKLOP 1B), pa se bodo lahko prijavili samostojno in ne kot podizvajalci.

Z vso odgovornostjo trdimo, da bi na ta način naročnik prejel več konkurenčnih in cenovno ugodnih ponudb, predvsem pa si zagotovil kvalitetno izvajanje čiščenja notranjih prostorov VSE DNI V LETU, kar pa je verjetno glavni namen razpisa. Čiščenje steklene fasade se namreč IZVAJA SAMO 1X LETNO.

Prosimo za odgovor na vprašanje: Ali bo naročnik prisluhnil prošnji ponudnika in omogočil oddajo ponudbe za SKLOP 1 tudi ponudnikom, ki alpinističnega čiščenja steklene fasade ne bi vključili v ponudbo?

Datum prejema: 19. 8. 2022, 10:25

Vprašanje 2:

Naročnik je s svojo zahtevo po ALIPNISTIČNI TEHNIKI ČIŠČENJA ZUNANJEGA DELA STEKLENE FASADE ponudnike postavil v neenakopraven položaj. Vsakomur je jasno, da "čistila" slabo pleza in "alpinist" slabo čisti.

Prosimo, da naročnik ta predmet odstrani iz aktualnega javnega razpisa in ga objavi ločeno kot NMV.

Upravičenost naše zahteve podajamo v spodnji prilogi.

SKLOP JN
73. člen ZJN-3 določa, da mora naročnik v primeru, če predmet javnega naročila to dopušča in če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila, javno naročilo oddati po ločenih sklopih ter določiti velikost in predmet takšnih sklopov. Pri tem mora zagotoviti nediskriminatorno obravnavo in s tem večjo dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom.

Z določili 73. člena ZJN-3 je bil v nacionalni pravni red implementiran 46. člen Direktive 2014/14/EU, pri čemer je zakonodajalec to storil na način vzpostavitve zahteve, da morajo naročniki javno naročilo obvezno razdeliti na posamezne sklope, če sta za to izpolnjena dva pogoja: če to dopušča predmet naročila (če je predmet naročila možno deliti na manjše zaključene celote) in če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila. Kot je pojasnjeno v 78. točki preambule Direktive 2014/14/EU, je eden izmed ciljev nove ureditve postopkov javnega naročanja ta, da mora biti javno naročanje prilagojeno potrebam malih in srednjih podjetij. Zakonodaje držav članic morajo zato zagotoviti, da spodbudijo naročnike k delitvam večjih naročil na sklope. Večja naročila lahko naročniki razdelijo količinsko, tako da vrednost posameznih naročil prilagodijo zmogljivostim malih in srednjih podjetij, ali pa kakovostno v skladu z različnimi sodelujočimi dejavnostmi in specializacijami, da tako vsebino posameznega naročila prilagodijo specializiranim sektorjem malih in srednjih podjetij. Kot izhaja iz preambule, lahko večja naročila naročniki razdelijo na manjše sklope tudi glede na različne faze projekta. Direktiva 2014/14/EU sicer dopušča tudi, da se naročnik odloči, da javnega naročila ne bo razdelil na sklope. Vendar pa mora v tem primeru izkazati, da obstajajo utemeljeni razlogi za takšno odločitev, ker bi npr. razdelitev naročila na sklope lahko povzročila omejevanje konkurence, ker bi pomenila tehnično prezahtevno ali predrago izvedbo javnega naročila ali pa bi potreba po usklajevanju različnih izvajalcev za sklope lahko resno ogrozila pravilno izvedbo javnega naročila (prim. tudi odločitvi Državne revizijske komisije v zadevi, št. 018-230/2017, na katero se sklicuje že vlagatelj, ter v zadevi, št. 018-164/2019).

Naročniki morajo torej v skladu s prvim odstavkom 73. člena ZJN-3 in ob upoštevanju določb Direktive 2014/14/EU zagotoviti nediskriminatorno obravnavo in večjo dostopnost javnega naročila malim in srednjim podjetjem tako, da javno naročilo razdelijo na sklope, če to omogoča predmet naročila, če to prispeva h gospodarni ter učinkoviti izvedbi naročila in če ne obstajajo utemeljeni razlogi, na podlagi katerih je naročilo bolj smiselno oddati kot celoto.

Iz odločitve Dkom št. 018-171/2019, www.dkom.si

Datum prejema: 22. 8. 2022, 14:28

Vprašanje 3:

Glede na to, da smo manjši ponudnik, ki se pretežno ukvarja s čiščenjem smo prepričani, da vaša razpisna dokumentacija postavlja manjše ponudnike v neenakopraven položaj z večjimi družbami. Razlog je v vaši zahtevi, da moramo ponudniki zagotavljati tudi ALPINISTIČNO čiščenje steklene fasade. Tega sami ne počenemo, prisiljeno vključevanje podizvajalcev pa za manjše ponudnike predstavlja veliko tveganje. Naročnika prosimo, da ponovno preuči smiselnost tako oblikovanih sklopov. Kot primer dobre prakse vam spodaj podajamo povezavo do ponudnikom prijaznega javnega razpisa. Prepričani smo, da lahko na tako oblikovano naročilo, naročnik dobi več kvalitetnih in cenovno konkurenčnih ponudb.

Dosje javnega naročila JN001564/2019, Naročnik: PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.

Predmet naročila je okoljsko manj obremenjujoče čiščenje poslovnih prostorov naročnika za obdobje štirih let od pričetka veljavnosti pogodbe, in sicer:

Sklop 1: Čiščenje poslovnih prostorov na lokaciji Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana,
Sklop 2: Čiščenje poslovnih prostorov na področju VC Maribor (VC Maribor, MMRP Rogatec, MMRP Ceršak in RP Podlog),
Sklop 3: Čiščenje poslovnih prostorov v Kompresorski postaji Kidričevo na lokaciji Dragonja vas 42, 2326 Cirkovce,
Sklop 4: Čiščenje poslovnih prostorov v Kompresorski postaji Ajdovščina na lokaciji Dolga poljana 1K, 5271 Vipava in
Sklop 5: Čiščenje fasade in steklenih površin na lokaciji Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana.

Vprašanje: Ali bo naročnik za Alpinistično tehniko čiščenja steklene fasade oblikoval nov - ločen sklop in s tem odpravil diskriminatorni pogoj za manjše ponudnike?

Odgovor 1:

Naročnik podaja enovit odgovor na vsa tri zastavljena vprašanja.

Z namenom zagotovitve nediskriminatorne obravnave in večje dostopnosti javnega naročila gospodarskim subjektom, tudi manjšim podjetjem v lokalnem okolju, je naročnik javno naročilo razdelil na devet sklopov, in sicer po lokacijah opravljanja storitev znotraj svojih organizacijskih enot. Naročnik je z namenom spoštovanja načela transparentnosti v največji meri javno naročilo objavil na portalu javnih naročil in Uradnem listu EU ter ni oblikoval sklopov na način, da bi določene sklope izločil iz predmetnega javnega naročila in jih oddal brez uporabe postopkov, ki jih določa ZJN-3, oziroma na manj transparenten način.

Naročnik višinskega čiščenja zunanjega dela steklene fasade v alpinistični tehniki, ki je del SKLOPA 1, ni oblikoval kot ločen sklop, ker se steklena fasada čisti tako z notranje kot zunanje strani za kar je bistvena ustrezna koordinacija in usklajenost, ki jo lahko zagotavlja le en izvajalec. Če bi bili ti dve čiščenji razdeljeni na ločena sklopa in bi jih izvajala različna izvajalca, bi se ob morebitnih nepravilnostih težko uskladili, kdo od njiju ni dobro opravil svojega dela (na primer s katere strani je steklo umazano, z notranje ali zunanje strani).

Ocenjena vrednost te postavke znaša nekaj več kot 3 % celotne ocenjene vrednosti za SKLOP 1, zato naročnik meni, da tudi s stališča večje gospodarnosti in učinkovitosti, delitev SKLOPA 1 na dva neodvisna podsklopa ne bi bila smotrna. Večanje konkurence sicer lahko vpliva na gospodarnost in učinkovitost, vendar je to le en od vidikov zagotavljanja gospodarnosti izvedbe javnega naročila. Gospodarnosti namreč ni mogoče upoštevati zgolj z vidika, da bi nek gospodarski subjekt lahko ponudil nižjo ceno dela predmeta javnega naročila. Izvedba javnega naročila na več »manjših« sklopov bi lahko vplivala tudi na drugačno odločitev gospodarskih subjektov glede sodelovanja na javnem naročilu. Na podlagi izkušenj, ki jih ima naročnik, obstaja velika verjetnost, da za tako nizko ocenjen sklop v okviru odprtega postopka ne bi prejel nobene ponudbe, ker za sodelovanje v postopku (tudi zaradi zahtevnosti postopka) ne bi bilo interesa. Naročnik bi v tem primeru moral ponoviti postopek oddaje javnega naročila le za ta sklop, kar ni niti gospodarno niti racionalno.

Spoštovanje načela zagotavljanja konkurence tudi ne pomeni, da mora naročnik oblikovati javno naročilo tako, da lahko ponudbo brez najmanjšega napora oziroma brez povezovanja odda vsak ponudnik na trgu. Naročnik meni, da za potencialnega ponudnika vključevanje podizvajalcev pri vrednosti posla, ki znaša nekaj več kot 3 % celotne vrednosti SKLOPA 1, ne predstavlja bistvenega tveganja. Glede na vsebino razpisne dokumentacije bistvenega tveganja tudi ne predstavlja podizvajalčeva cena.

Glede na vse zgoraj navedeno naročnik višinskega čiščenja zunanjega dela steklene fasade v alpinistični tehniki ne bo izločil iz javnega naročila in za te storitve ne bo oblikoval novega - ločenega sklopa. Višinsko čiščenje zunanjega dela steklene fasade v alpinistični tehniki mora biti zaradi potreb naročnika, tipa stavbe in njene okolice vključeno v ponudbo za SKLOP 1.

Datum prejema: 24. 8. 2022, 09:08

Vprašanje 4:
Spoštovani,

Pri izpolnjevanju razpisne dokumentacije v obrazcu Predračun za SKLOP 1 smo vpisali v tabelah vse cene, katerih celice so bile označene z rumeno barvo. Zgornji dve vrstici, ki sta označeni z modro in zeleno barvo, pa ne dovolita vpisa. Predvidevamo, da bi se morali podatki avtomatično prenesti iz obrazca Kalkulacija, v katerega smo predhodno vnesli cene. Prosimo za pojasnilo kako naj postopamo.

Odgovor 2:
Odgovor je razviden iz 3. odstavka točke 3.4.9.1 Navodila za izpolnjevanje predračuna, in sicer: Ponudnik mora v obrazcu za posamezni prijavljeni sklop izpolniti le odklenjena obarvana polja in vanje vnesti zahtevane podatke in vrednosti, ostala polja so zaklenjena z geslom. Po vnosu zneska v pozicijo 2 (pozicijo 3 v SKLOPU 1 in SKLOPU 5) se bo samodejno izpisala vrednost v modrih poljih v poziciji 1 (in zelenemu polju v poziciji 2 v SKLOPU 1 in SKLOPU 5). Te vrednosti se bosta prenesli iz obrazca »Kalkulacija cene rednega čiščenja (in dežurstva*)« (OBRAZEC 4).
Datum prejema: 24. 8. 2022, 09:27

Vprašanje 5:

Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji ste točno opredelili kolikšna je poraba toaletno higienskega materiala po posameznem zaposlenem. Ali je pri dostavi tega materiala na lokacijo prisotna kontaktna oseba naročnika in prevzame količinsko material? Kaj v primeru, da se poveča poraba materiala in preseže planirane mesečne količine? Ali se lahko to dodatno zaračuna?

Odgovor 3:

Naročnik v razpisni dokumentaciji ni točno opredelil porabe potrošnega materiala, temveč je le podal oceno porabe glede na preteklo obdobje, kar je jasno razvidno iz razpisne dokumentacije. Ponudniku je prepuščeno, da na podlagi lastnih izkušenj določi mesečno ceno za komplet potrošnega materiala. Cena je fiksna in ni odvisna od dejanske porabe, tako da dodatnih stroškov naročnik ne bo priznaval. Mesečna cena kompleta se tekom izvajanja pogodbe lahko spremeni le v primerih in na način, kot je jasno navedeno v razpisni dokumentaciji (zmanjšan obseg rednega dela, zaradi česar se zmanjša tudi količina potrošnega materiala, valorizacija denarnih obveznosti).

Naročnik potrošnega materiala ne bo prevzemal in skladiščil, to bo v domeni izbranega ponudnika.

2. pojasnilo razpisne dokumentacije je sestavni del razpisne dokumentacije, ki ga morajo ponudniki upoštevati pri sestavi svoje ponudbe.


DODATNO POJASNILO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Sestavni del razpisne dokumentacije je med drugim tudi dokument v Excel datoteki: »PRILOGA ZA SKLOP 6: POVRŠINE PROSTOROV«. Naročnik je v tabelah: »Površine pomožnih prostorov po etažah« in »Steklene površine in senčila po etažah« pomotoma navedel napačno lokacijo, in sicer Kocljeva 12d. Naročnik pojasnjuje, da je lokacija čiščenja le ena, in kot izhaja iz ostalih delov razpisne dokumentacije (med drugim tudi v delu navedene priloge), je pravilna lokacija Kocljeva (ulica) 20, kar naj ponudniki upoštevajo pri oblikovanju svoje ponudbe.


Datum objave: 29.08.2022   11:15
3. POJASNILO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročnik v 3. pojasnilu razpisne dokumentacije za javno naročilo št. 430-15/2022 za okoljsko manj obremenjujoče storitve čiščenja, objavljeno na portalu javnih naročil pod št. objave JN005553/2022-B01 dne 9. 8. 2022 in v Uradnem listu EU pod št. objave 2022/S 153-437850 dne 10. 8. 2022, odgovarja na vprašanja potencialnih ponudnikov in pojasnjuje razpisno dokumentacijo, kot je razvidno v nadaljevanju:

Datum prejema: 25. 8. 2022, 15:18

Vprašanje 1:

Glede na trenutno situacijo na svetovnem trgu in nestabilnosti cen sanitarno higienskega materiala in težje dobavljivosti vas prosimo, za količine porabljenega materiala za posamezni sklop v zadnjih 3 letih?

Glede na izkušnje in nenadzorovano porabo pri naročniku nam število zaposlenih na lokacijo, ne omogoča pravilne kalkulacije cene.

Ali bo izvajalec z naročnikom usklajeval ceno, če bo poraba materiala bistveno odstopala od njihove kalkulacije?

Odgovor 1:

Naročnik je že v 2. pojasnilu razpisne dokumentacije pri odgovoru 3 pojasnil glede potrošnega materiala, in na tem mestu dodatno pojasnjuje:

Naročnik v razpisni dokumentaciji ni točno opredelil porabe potrošnega materiala, temveč je le podal oceno porabe glede na preteklo obdobje. Naročnik sicer ima podatke za zadnjih 18 mesecev, vendar ti podatki ne odražajo dejanske slike porabe potrošnega materiala, ker so naročnikovi delavci zaradi COVID razmer delali pretežno od doma. Zato je naročnik v točki 2.2.1.2 »Zahteve za potrošni material in predvidena poraba« lahko zgolj ocenil porabo potrošnega materiala na uporabnika. Kot v preteklih razpisih je tudi v tem razpisu ponudniku prepuščeno, da na podlagi v razpisni dokumentaciji posredovanih informacij in lastnih izkušenj določi mesečno ceno za komplet potrošnega materiala.

Naročnik bistveno večje porabe materiala glede na oceno ne pričakuje.


Datum prejema: 26. 8. 2022, 10:50

Vprašanje 2:

Še enkrat bi prosili za pojasnilo glede izpolnjevanja predračunov in kalkulacije rednega čiščenja. Ko izpolnimo kalkulacijo cene, se postavki cena čiščenja na m2 (modra celica) ter cena čiščenja na uro (zelena celica) izračunata samodejno. Če prav razumem, bi se morali te dve vrednosti samodejno prenesti v tabelo predračun S1, S2, S3 v zgornji celici, ki sta obarvani zopet modro in zeleno. A se to ne zgodi! Kaj delamo narobe?

Odgovor 2:

V predračunih se samodejno izpiše vrednost v modrih in zelenih poljih (šele) po vnosu zneska - cena na enoto za potrošni material. Naročnik se je za tak sistem odločil zato, da se navedene vrednosti ne izpisujejo tudi v predračunih za sklope na katere se ponudnik ne prijavlja Sicer pa naročnik pripominja, da so v točki 3.4.8 in 3.4.9 razpisne dokumentacije natančno navedena navodila za pravilno izpolnjevanje predmetnih dokumentov in tudi primeri (ne)izpolnjevanja, na podlagi katerih bo ponudba izločena iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

3. pojasnilo razpisne dokumentacije je sestavni del razpisne dokumentacije, ki ga morajo ponudniki upoštevati pri sestavi svoje ponudbe.