Dosje javnega naročila 005476/2022
Naročnik: MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Gradnje: »UREDITEV POVRŠIN ZA PEŠCE IN KOLESARJE MED GOSPOSVETSKO ULICO IN BLEIWEISOVO CESTO - GOI DELA«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005476/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.08.2022
JN005476/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.09.2022
JN005476/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.09.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005476/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1
4000
SI
Kranj
Slovenija
Tomaž Lanišek
tomaz.lanisek@kranj.si
+386 42373206
+386 42373106

Internetni naslovi
https://www.kranj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/453942/RD_objava.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »UREDITEV POVRŠIN ZA PEŠCE IN KOLESARJE MED GOSPOSVETSKO ULICO IN BLEIWEISOVO CESTO - GOI DELA«
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Opis je podan v RD
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Opis je podan v RD
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sofinancirano s strani Evropske unije, programa Obzorje 2020. Za vsebino tega dokumenta so odgovorni izključno avtorji. Ni nujno, da odraža mnenje Evropske unije. Za kakršno koli uporabo vsebovanih informacij ne odgovarja niti Evropska investicijska banka niti Evropska komisija.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
kot opredeljeni v RD


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.08.2022   14:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.08.2022   15:00
Kraj: S-Procurement

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Zapisnik o odpiranju bo na voljo v sistemu S-ProcurementOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.08.2022   09:00

Dodatne informacije:
Pri podmerilu B) v Navodilih se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi: "Ponudnik prejme pri predmetnem merilu dodatnih 5 točk za vsak dodatno izkazan referenčni posel vodje gradnje, vendar skupaj največ 15 točk."

Pri podmerilu B) v Navodilih se spremeni peti odstavek tako, da se glasi: "Ponudnik dodatne referenčne posle kadrov za namen točkovanja v delu meril, navede v obrazcu »OBR-Referenčni posli kadrov« v poglavju »DODATNI REFERENČNI POSLI KADROV - MERILA«, število dodatnih referenc pa vnese v polje »Dodatne reference« v sistemu »S-Procurement"."
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.08.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.08.2022   08:54
Naročnik spreminja 1. odstavek 20. člena, in sicer se ta glasi:
"Izvajalec mora najkasneje v 15 dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki glede na vzorec iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v višini 10% od pogodbene vrednosti z DDV in z veljavnostjo še vsaj 30 dni po roku za dokončanje del."