Dosje javnega naročila 005493/2022
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Gradnje: Izvedba sanacije in prevezave fekalnega kanala skozi kineto pod HC Koper - Izola v priključku Semedela
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 664.609,97 EUR

JN005493/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.08.2022
JN005493/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.08.2022
JN005493/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.09.2022
JN005493/2022-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.09.2022
JN005493/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.11.2022
JN005493/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.11.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005493/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI034
Celje
Slovenija
Saša Stanešič
sasa.stanesic@dri.si
+386 13068253

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/454051/Dokumentacija-Portal.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=16980
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Gospodarska družba
I.5 Glavna področja dejavnosti
Avtocestna infrastruktura


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba sanacije in prevezave fekalnega kanala skozi kineto pod HC Koper - Izola v priključku Semedela
Referenčna številka dokumenta: 000171/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba sanacije in prevezave fekalnega kanala skozi kineto pod HC Koper - Izola v priključku Semedela
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba sanacije in prevezave fekalnega kanala skozi kineto pod HC Koper - Izola v priključku Semedela
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanje roka je mogoče skladno s pogodbenimi določili.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.08.2022   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 27.02.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.08.2022   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.08.2022   12:00

Dodatne informacije:
Ponudniku je na voljo dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila na Portalu javnih naročil. Poglavje 6 v elektronski obliki izdelani s sistemom PIS (šifra predračuna N93Z020) lahko ponudniki pridobijo na spletnem naslovu https://pis.dars.si preko anonimnega dostopa za ponudnike.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.08.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.08.2022   13:16
Pojasnilo 1:

VPRAŠANJE
Opozarjamo, da razpisna dokumentacija ne vsebuje poglavja 6 - Ponudbeni predračun (popis del s količinami).
Lep pozdrav

ODGOVOR
Ponudniku je Poglavje 6 v elektronski obliki izdelani s sistemom PIS (šifra predračuna N93Z020) na voljo na spletnem naslovu https://pis.dars.si preko anonimnega dostopa za ponudnike.