Dosje javnega naročila 005494/2022
Naročnik: TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za celostno obnovo Koblerjevega mlina
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005494/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.08.2022
JN005494/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.09.2022
JN005494/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.11.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005494/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE
Tržaška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Juršič
barbara.jursic@tms.si
+386 41453334

Internetni naslovi
https://www.tms.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/454033/TMS_JN_projektna_dokumentacija_Koblerjev_mlin.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=16986
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije za celostno obnovo Koblerjevega mlina
Referenčna številka dokumenta: I-306/22/BJ
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Tehniški muzej Slovenije v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti I-306/22/BJ naroča izdelavo projektne dokumentacije za celostno obnovo Koblerjevega mlina.
Podrobnejše informacije o javnem naročilu se nahajajo v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Borovnica
II.2.4 Opis javnega naročila
Tehniški muzej Slovenije v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti I-306/22/BJ naroča izdelavo projektne dokumentacije za celostno obnovo Koblerjevega mlina, ki obsega pripravo celotne projektne dokumentacije za faze IZP, DGD, PZI, projektantski nadzor in PID v skladu z veljavno zakonodajo in vsemi strokovnimi standardi.
Podrobnejše informacije o javnem naročilu se nahajajo v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.09.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.09.2022   11:00
Kraj: Elektronsko na portalu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.08.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.08.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.08.2022   12:23
Spoštovani,

Zahvaljujemo se vam za vprašanje!
Trenutna neto uporabna kvadratura objekta znaša 794,2 m2 in obsega prostore v pritličju in prvem nadstropju. Željeno je, da se v okviru celostne obnove objekta kot uporabni prostor vzpostavi tudi podstrešni del objekta, ki do sedaj ni bil v uporabi. Skupna kvadratura za projektiranje vključno s podstrešjem tako znaša 1138 m2.

Za morebitna dodatna vprašanja smo vam na voljo!

Datum objave: 12.08.2022   12:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pri pregledu projektne dokumentacije smo ocenili, da znaša skupna površina z mansardnimi prostori cca. 350 m2 več, kot seštevek pritličja in nadstropja, ki je cca. 794 m2, kot navaja projektna naloga.

Zanima nas, ali se mansarda ne projektira - prenavlja, oz. ali naj jo prištejemo k predvideni kvadraturi, kar pomeni povečanje vrednost investicije ter posledično projektantske ponudbe. Omenjeni podatek je pomemben zaradi primerljivosti ponudb.

Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR


Spoštovani,

Zahvaljujemo se vam za vprašanje!
Trenutna neto uporabna kvadratura objekta znaša 794,2 m2 in obsega prostore v pritličju in prvem nadstropju. Željeno je, da se v okviru celostne obnove objekta kot uporabni prostor vzpostavi tudi podstrešni del objekta, ki do sedaj ni bil v uporabi. Skupna kvadratura za projektiranje vključno s podstrešjem tako znaša 1138m2.

Za morebitna dodatna vprašanja smo vam na voljo!

Datum objave: 18.08.2022   13:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Med referenčnimi pogoji je med drugim zapisano tudi, da lahko posamezna fizična oseba priglašena zgolj za eno funkcijo izmed seznama, torej vodja projekta ali pooblaščeni arhitekt (izdelovalec načrta arhitekture). Ta zahteva ni skladna z Gradbenim zakonom, saj ta določa, da mora vodja projektiranja obvezno biti eden izmed sodelujočih strokovnjakov,. torej tistih, ki izdelajo enega izmed načrtov. Zato ni možno zahtevati, da vodja projekta ne sme biti tisti arhitekt, ki je izdelal načrt arhitekture.
V skladu s spremembo gradbenega zakona pa mora vodja projektiranja biti tudi strokovnjak tiste stroke, ki predstavlja osnovno stroko glede na namen gradnje.


ODGOVOR

Spoštovani,

Zahvaljujemo se vam za poslano vprašanje.

Da ponudnik izkaže primerno kadrovsko sposobnost, mora v skladu z dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom razpolagati z najmanj dvemi kadri, in sicer z enim vodjo projekta in enim pooblaščenim arhitektom. V skladu z dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom na mesto vodje projekta in pooblaščenega arhitekta ni mogoče priglasiti iste osebe, temveč morata to biti dve različni osebi.

Dokumentacija kot pogoj za priznanje sposobnosti zahteva zgolj izkazovanje minimalne kadrovske sposobnosti ponudnika. Glede na predmet naročila pa bo ponudnik v skladu s 1. odstavkom 14. člena ZG-1 za pravilno in celovito izpolnitev moral razpolagati tudi s strokovnjaki drugih strok, bodisi v okviru lastnega kadra bodisi na podlagi druge pravne podlage.

Pri tem razpisna dokumentacija v ničemer ne nasprotuje zahtevi GZ-1, da je vodja projekta eden izmed sodelujočih strokovnjakov, ki je iz stroke, katere vsebina predstavlja glede na namembnost objekta in vrsto gradnje osnovno vsebino projektiranja.

Iz vašega zapisa sklepamo, da vas zanima ali je vodja projekta v skladu z lahko arhitekt, glede na to, da se od ponudnika zahteva, da razpolaga tudi z dodatnim pooblaščenim arhitektom. Odgovor je da.

Za morebitna dodatna vprašanja smo vam na voljo!