Dosje javnega naročila 005622/2022
Naročnik: ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje
Storitve: GEODETSKE STORITVE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 157.507,52 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN005622/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.08.2022
JN005622/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2022
JN005622/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.12.2022
JN005622/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.12.2022
JN005622/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 23.12.2022
JN005622/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 23.12.2022
JN005622/2022-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 23.12.2022
JN005622/2022-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 27.12.2022
JN005622/2022-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 27.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005622/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Vrunčeva ulica 2A
3000
SI
Celje
Slovenija
Matej Gračnar
matej.gracnar@elektro-celje.si
+386 51855722
+386 34201010

Internetni naslovi
https://www.elektro-celje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/454498/JN-20-2022-NMV-Geodetske_storitve.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/454498/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=17146
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: GEODETSKE STORITVE
Referenčna številka dokumenta: JN-20/2022-NMV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71355000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
GEODETSKE STORITVE
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: DE CELJE
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71355000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Distribucijska enota Celje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: DE KRŠKO
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71355000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Distribucijska enota Krško
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: DE SLOVENJ GRADEC
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71355000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Distribucijska enota Slovenj Gradec
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: DE VELENJE
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71355000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Distribucijska enota Velenje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.09.2022   08:30
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.09.2022   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.08.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.08.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.08.2022   09:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Glede točke 9.1.4 me zanima ali lahko pod referenco za geodetski zajem komunalnih vodov štejemo tudi plinovod, dušikovod....

ODGOVOR
Za geodetski zajem komunalnih vodov lahko štejemo tudi plinovod, dušikovod, parovod in podobno.
Datum objave: 17.08.2022   09:10
VPRAŠANJE
POZDRAVLJENI.

ALI JE DOLŽINA REFERENČNIH DEL ZAHTEVANA V ENEM SAMEM POSLU ALI JE LAHKO SEŠTEVEK VEČIH POSLOV?

HVALA.
LP,

ODGOVOR
Dolžina zahtevanih referenčnih del je lahko vsota več poslov.
Datum objave: 19.08.2022   14:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali soglasje delavcev za predložitev pisnih obračunov plač napišemo sami in ga priložimo ponudbeni dokumentaciji,
v primeru poziva/izbranosti pa jih nato pošljemo?

Hvala za odgovor

ODGOVOR
Zaradi varstva osebnih podatkov morate že v ponudbi predložiti soglasja nominiranih delavcev za predložitev pisnih obračunov plač, pogodb o zaposlitvi ali M obrazcev. Soglasje napišete sami (vaš lasten dokument), ki ga morajo delavci podpisati.
Datum objave: 22.08.2022   09:14
VPRAŠANJE
Hvala za odgovor, mišljeno je bilo ali plačilne liste pošljemo že zdaj ob razpisni dokumentaciji ali kasneje ob pozivu/izbranosti?

Hvala in lp

ODGOVOR
V kolikor želite, da bo vaša ponudba točkovana glede na merilo zapisano v točki 10.4 razpisne dokumentacije, morate plačilne liste za nominirano osebje predložiti »že zdaj« oziroma z oddajo ponudbe.