Dosje javnega naročila JN8723/2012
Naročnik: Javne službe Ptuj d.o.o. 
Storitve: Vzdrževalna dela na cestah
ZJN-2: Odprti postopek

JN8723/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.08.2012
JN9038/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.08.2012
JN9322/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.08.2012
    JN8723/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2012/S 156-261025
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Storitve

Vzdrževalna dela na cestah

Datum objave: 10. 8. 2012
Številka objave: JN8723/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE Javne službe Ptuj d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, Kontakt: Svetlana M. Zupanič, SI-2250 PTUJ.
Tel. +386 26207344. E-pošta svetlana.milosevic@js-ptuj.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Drugo: Javno podjetje.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI Drugo: Dejavnost uprav podjetij
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Opravljanje storitev zimske službe v Mestni občini Ptuj
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 1.
Glavni kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj
Sifra NUTS: SI012.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Opravljanje storitev zimske službe v Mestni občini Ptuj.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45233141 (Vzdrževalna dela na cestah)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Mesto
1)KRATEK OPIS Opravljanje storitev zimske službe v Mestni občini Ptuj.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45233141 (Vzdrževalna dela na cestah)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Mestne ulice
1)KRATEK OPIS Opravljanje storitev zimske službe v Mestni občini Ptuj
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45233141 (Vzdrževalna dela na cestah)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA LC Breg-Turnišče
1)KRATEK OPIS Opravljanje storitev zimske službe v Mestni občini Ptuj.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45233141 (Vzdrževalna dela na cestah)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA LC Rogoznica - Spuhlja
1)KRATEK OPIS Opravljanje storitev zimske službe v Mestni občini Ptuj
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45233141 (Vzdrževalna dela na cestah)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA LC Grajena
1)KRATEK OPIS Opravljanje storitev zimske službe v Mestni občini Ptuj
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45233141 (Vzdrževalna dela na cestah)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA JP Grajena 1
1)KRATEK OPIS Opravljanje storitev zimske službe v Mestni občini Ptuj
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45233141 (Vzdrževalna dela na cestah)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA JP Grajena 2
1)KRATEK OPIS Opravljanje storitev zimske službe v Mestni občini Ptuj
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45233141 (Vzdrževalna dela na cestah)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA JP-Grajena 3
1)KRATEK OPIS Opravljanje storitev zimske službe v Mestni občini Ptuj
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45233141 (Vzdrževalna dela na cestah)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA JP Mestni vrh
1)KRATEK OPIS Opravljanje storitev zimske službe v Mestni občini Ptuj
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45233141 (Vzdrževalna dela na cestah)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA JP Rogoznica 1
1)KRATEK OPIS Opravljanje storitev zimske službe v Mestni občini Ptuj
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45233141 (Vzdrževalna dela na cestah)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA JP Rogoznica 2-I
1)KRATEK OPIS Opravljanje storitev zimske službe v Mestni občini Ptuj
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45233141 (Vzdrževalna dela na cestah)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA JP Rogoznica 2-II
1)KRATEK OPIS Opravljanje storitev zimske službe v Mestni občini Ptuj
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45233141 (Vzdrževalna dela na cestah)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA JP Rogoznica 3
1)KRATEK OPIS Opravljanje storitev zimske službe v Mestni občini Ptuj
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45233141 (Vzdrževalna dela na cestah)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA JP Panorama
1)KRATEK OPIS Opravljanje storitev zimske službe v Mestni občini Ptuj
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45233141 (Vzdrževalna dela na cestah)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA JP Spuhlja
1)KRATEK OPIS Opravljanje storitev zimske službe v Mestni občini Ptuj
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45233141 (Vzdrževalna dela na cestah)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA JP Breg - Turnišče
1)KRATEK OPIS Opravljanje storitev zimske službe v Mestni občini Ptuj
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45233141 (Vzdrževalna dela na cestah)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Parkirišča in trgi
1)KRATEK OPIS Opravljanje storitev zimske službe v Mestni občini Ptuj
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45233141 (Vzdrževalna dela na cestah)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Pločniki
1)KRATEK OPIS Opravljanje storitev zimske službe v Mestni občini Ptuj
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45233141 (Vzdrževalna dela na cestah)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnostIII.2.3)Tehnična sposobnostIII.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni stroki Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: Ne.
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik JN-013/2012
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomIV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 20. 9. 2012
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 20. 9. 2012
Čas: 13:00
Kraj: Ul. heroja Lacka 3, 2250 Ptuj
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.js-ptuj.si
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 13. 9. 2012
Čas: 09:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke Javne službe Ptuj d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, SI-2250 PTUJ.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb Javne službe Ptuj d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, SI-2250 PTUJ.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 10. 8. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN9038/2012, Storitve: Vzdrževalna dela na cestah; datum objave: 21. 8. 2012
  • JN9322/2012, Storitve: Vzdrževalna dela na cestah; datum objave: 29. 8. 2012

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.08.2012   07:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v dodatnih informacijah dne 21.8.2012 ste zapisali, da je na vaši spletni strani objavljena dodatna tehnična specifikacija, ki pa je na vaši spletni strani ne najdemo. Kdaj oz. kje bo le-ta objavljena.

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Dodatna tehnična specifikacija je že objavljena na spletni strani naročnika (priloga).

Lep pozdrav.

Datum objave: 13.09.2012   08:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v dodatnih informacijah dne 21.8.2012 ste zapisali, da je na vaši spletni strani objavljena dodatna tehnična specifikacija, ki pa je na vaši spletni strani ne najdemo. Kdaj oz. kje bo le-ta objavljena.

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Glejte odgovor z dne 24. 8. 2012.

Lep pozdrav.

Datum objave: 13.09.2012   10:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v zvezi z vašim razpisom ugotavljamo, da je v točki 6 vzorca pogodbe o opravljanju storitev zimske službe opredeljena odgovornost za škodo oz. zahteva za sklenitev zavarovanja odgovornosti iz naslova izvajanja zimske službe na določenem območju.
Iz navedene točke vzorca pogodbe ni povsem razvidno, kakšno zavarovanje odgovornosti naročnik zahteva, zato v zvezi s tem podajamo naslednja vprašanja:
- Kakšna mora biti zavarovalna vsota sklenjenega zavarovanja za osebe - nematerialna škoda (limit kritja)?
- Kakšna mora biti zavarovalna vsota sklenjenega zavarovanja za stvari - materialna škoda (limit kritja)?
- Kakšen mora biti letni agregat kritja?
- Kakšno mora biti trajanje zavarovanja?
Prosimo, če natančno opredelite predmet zavarovanja.

Ali naročnik javnega naročila predvideva prilagajanje oz. usklajevanje ponudnikovih cen storitev, v kolikor se cene pogonski goriv v zimski sezoni 2013/2014 spremenijo za več kot 10%?

Hvala in lep pozdrav!ODGOVOR:
Spoštovani.
Zavarovalna vsota sklenjenega zavarovanja za odgovornost za škodo (za osebe in stvari skupaj) mora znašati najmanj 25.000,00 EUR.
Letni agregat kritja mora predstavljati 3-kratnik zavarovalne vsote.
Trajanje zavarovanja v zimski sezoni 2012/2013 mora trajati od 1. 11. 2012 do 15. 4. 2013 in v zimski sezoni 2013/2014 od 1. 11. 2013 do 15. 4. 2014.
Predmet zavarovanja je odgovornost za škodo, ki nastane naročniku ali tretji osebi zaradi nerednega in nevestnega opravljanja pogodbenih obveznosti-vzdrževalnih del.

Naročnik ne predvideva prilagajanje oz. usklajevanje ponudnikovih cen storitev, v kolikor se cene pogonski goriv v zimski sezoni 2013/2014 spremenijo za več kot 10%.

Lep pozdrav.Datum objave: 13.09.2012   11:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v dodatnih informacijah dne 21.8.2012 ste zapisali, da je na vaši spletni strani objavljena dodatna tehnična specifikacija, ki pa je na vaši spletni strani ne najdemo. Kdaj oz. kje bo le-ta objavljena.

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Glejte odgovor z dne 24. 8. 2012.

Lep pozdrav.

Datum objave: 13.09.2012   11:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v zvezi z vašim razpisom ugotavljamo, da je v točki 6 vzorca pogodbe o opravljanju storitev zimske službe opredeljena odgovornost za škodo oz. zahteva za sklenitev zavarovanja odgovornosti iz naslova izvajanja zimske službe na določenem območju.
Iz navedene točke vzorca pogodbe ni povsem razvidno, kakšno zavarovanje odgovornosti naročnik zahteva, zato v zvezi s tem podajamo naslednja vprašanja:
- Kakšna mora biti zavarovalna vsota sklenjenega zavarovanja za osebe - nematerialna škoda (limit kritja)?
- Kakšna mora biti zavarovalna vsota sklenjenega zavarovanja za stvari - materialna škoda (limit kritja)?
- Kakšen mora biti letni agregat kritja?
- Kakšno mora biti trajanje zavarovanja?
Prosimo, če natančno opredelite predmet zavarovanja.

Ali naročnik javnega naročila predvideva prilagajanje oz. usklajevanje ponudnikovih cen storitev, v kolikor se cene pogonski goriv v zimski sezoni 2013/2014 spremenijo za več kot 10%?

Hvala in lep pozdrav!ODGOVOR:
Odgovor je vsebovan pod naslednjim objavljenim naslovom sporočila: Odgovornost za škodo in usklajevanje cen.

Lep pozdrav.

Datum objave: 13.09.2012   11:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

dne 30.8.2012 smo vam preko portala javnih naročil zastavili naslednje vprašanje:

V zvezi z vašim razpisom ugotavljamo, da je v tocki 6 vzorca pogodbe o opravljanju storitev zimske službe opredeljena
odgovornost za škodo oz. zahteva za sklenitev zavarovanja odgovornosti iz naslova izvajanja zimske službe na
dolocenem obmocju.
Iz navedene tocke vzorca pogodbe ni povsem razvidno, kakšno zavarovanje odgovornosti narocnik zahteva, zato v
zvezi s tem podajamo naslednja vprašanja:
- Kakšna mora biti zavarovalna vsota sklenjenega zavarovanja za osebe - nematerialna škoda (limit kritja)?
- Kakšna mora biti zavarovalna vsota sklenjenega zavarovanja za stvari - materialna škoda (limit kritja)?
- Kakšen mora biti letni agregat kritja?
- Kakšno mora biti trajanje zavarovanja?

Prosimo, ce natancno opredelite predmet zavarovanja.

Ali narocnik javnega narocila predvideva prilagajanje oz. usklajevanje ponudnikovih cen storitev, v kolikor se cene
pogonski goriv v zimski sezoni 2013/2014 spremenijo za vec kot 10%?

Ker vse do danes vašega odgovora na portalu javnih naorčil niste objavili, rok za oddajo ponudbe pa je 20.9.2012 vas prosimo, da odgovor čim prej objavite, saj bomo le tako lahko pripravili ustrezno ponudbo.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Odgovor je vsebovan pod naslednjim objavljenim naslovom sporočila: Odgovornost za škodo in usklajevanje cen.

Lep pozdrav.

Datum objave: 13.09.2012   11:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v dodatnih informacijah dne 21.8.2012 ste zapisali, da je na vaši spletni strani objavljena dodatna tehnična specifikacija, ki pa je na vaši spletni strani ne najdemo. Kdaj oz. kje bo le-ta objavljena.

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Glejte odgovor z dne 24. 8. 2012.

Lep pozdrav.