Dosje javnega naročila 006321/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, Mariborska cesta 88, 3000 Celje
Gradnje: Gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) za »Protipoplavni ukrepi Zbelovo - Mlače«
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.078.333,01 EUR

JN006321/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.09.2022
JN006321/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.09.2022
JN006321/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.10.2022
JN006321/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.11.2022
JN006321/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.12.2022
JN006321/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.01.2023
Zahtevek za revizijo

    JN006321/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 179-502896
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Mariborska cesta 88
3000
SI
Celje
Slovenija
gp.drsv@gov.si
+386 14783100
+386 14783199

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/455178/Razpisna_dokumentacija_Zbelovo_Mlace.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=17339
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) za »Protipoplavni ukrepi Zbelovo - Mlače«
Referenčna številka dokumenta: 43024-66/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45240000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) za »Protipoplavni ukrepi Zbelovo - Mlače«
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45240000
45246000
71320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) za »Protipoplavni ukrepi Zbelovo - Mlače«
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 360
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Identifikacijska oznaka projekta 5-1/5/MOP/0
Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.10.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.10.2022   14:00
Kraj: Sistem e_JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.09.2022   23:59
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Mariborska cesta 88
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.09.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.09.2022   15:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za objavo popisov del za odsek Zbelovo (gradbena, strojno in elektro inštalacijska).

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik bo na Portalu javnih naročil objavil okvirni popis del za Odsek 1 - Zbelovo.

Objavljena dokumentacija oz. popisi služijo kot pomoč pri pripravi ponudbe. Popisi oz. količine, ki so podane v dokumentaciji so okvirni, razlike do dejanskih ne bodo osnova za uveljavljanje kakršnegakoli doplačila pri oddaji del.

Predmet javnega naročila je izvedba storitev projektiranja, dobave opreme in gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga).

Lep pozdrav.Datum objave: 27.09.2022   15:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kje lahko najdemo popise del?

lep pozdrav!

ODGOVOR


Pozdravljeni,

popis del za Odsek 2 - Mlače je naročnik objavil v okviru že objavljene PGD dokumentacije (Mapa 3.2 Nasip GK Mlače).

Naročnik bo prav tako na Portalu javnih naročil objavil okvirni popis del za Odsek 1 - Zbelovo.

Objavljena dokumentacija oz. popisi služijo kot pomoč pri pripravi ponudbe. Popisi oz. količine, ki so podane v dokumentaciji so okvirni, razlike do dejanskih ne bodo osnova za uveljavljanje kakršnegakoli doplačila pri oddaji del.

Predmet javnega naročila je izvedba storitev projektiranja, dobave opreme in gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga).

Lep pozdrav.


Datum objave: 04.10.2022   18:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Priprava ponudbe na način, kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji terja svoj čas. Ponudniki smo odvisni tudi od mnogih povpraševanj za materiale in storitve. Povpraševanja morajo biti konkretna in nedvoumna z jasnimi tehničnimi zahtevami. Že 16.9.2022 smo vas prosili za objavo popisov za odsek Zbelovo (gradbena, strojno in elektro inštalacijska). Teh podatkov še vedno ni na voljo. Če kot naročnik (še) ne razpolagate s temi podatki podaljšajte rok za oddajo ponudbe ustrezno temu času, ko boste objavili podatke.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

predmet javnega naročila je izvedba storitev projektiranja, dobave opreme in gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga). Ponudnik prevzema odgovornost tudi za ustrezne tehnične rešitve in izdelavo projektne dokumentacije ter morebitno spremembo in dopolnitev le-te.

Kot je naročnik že pojasnil v odgovorih z dne 27. 9. 2022, so popisi del za Odsek 2 - Mlače objavljeni v okviru PGD dokumentacije, naročnik pa je dne 30. 9. 2022 na Portalu javnih naročil objavil še okvirni popis del za Odsek 1 - Zbelovo. Objavljena dokumentacija oz. popisi so ponudnikom le v pomoč pri pripravi ponudbe. Popisi oz. količine, ki so podane v dokumentaciji so okvirni, razlike do dejanskih ne bodo osnova za uveljavljanje kakršnegakoli doplačila pri oddaji del.

Ponudniki imajo dovolj časa za pripravo kvalitetne ponudbe, zato naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudbe.

Lep pozdrav.


Datum objave: 04.10.2022   18:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Predvideni pogodbeni roki so nerealni, glede na zahteve naročnika (obseg in vrsto del).
Za realizacijo mejnika 2 so potrebna izvedena vsa zemljiškopravna opravila z vsemi postopki, ki vključujejo ustrezne inštitucije (naročnikove, državne, finančne), prav tako je pridobitev gradbenega dovoljenja odvisna od pridobitev zemljišč, postopkov na upravni enoti,. Uradni minimalni roki presegajo pričakovane termine. Čas, odmerjen za operativno izvedbo je prav tako nerealen. Naročnika pozivamo, da spremeni in s tem podaljša predvidene roke na razumnejše roke.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik je roke za izvedbo mejnikov M2 (pregled razpoložljive dokumentacije, izdelava DGD dokumentacije) in M3 (sodelovanje z UO v postopku izdaje gradbenega dovoljenja in pridobitev gradbenega dovoljenja) določil na podlagi izdelane projektne dokumentacije in razpoložljivosti zemljišč, zato vmesnih rokov v tem delu ne bo spreminjal. Izkušen izvajalec lahko dela načrtuje tako, da navedeno izpolni v zahtevanem roku. Ponudnike pa opozarjamo na določila 7. člena vzorca pogodbe v zvezi z možnim podaljšanjem pogodbenega roka.
Naročnik bo podaljšal vmesni rok za izvedbo mejnika M6 za 28 dni, tako da se ta vmesni rok glasi: »270 dni po sklenitvi pogodbe«.

V zvezi z navedenim bo naročnik objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (Poglavje 2 in Poglavje 4) na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU. Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Spremembe v dokumentaciji so obarvane z rdečo barvo.

Lep pozdrav.Datum objave: 04.10.2022   18:50
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Menimo, da je rok 242 dni po sklenitvi pogodbe za mejnik M6 bistveno prekratek. Trajanje mejnika 6 je ca 4 mesece, saj je predhodno vezan na zaključek mejnika M5. V 4 mesecih, je tako potrebno izvesti vsa gradbena dela, po izvedbi je potrebno izdelati še geodetski posnetek in PID ter vrsto elaboratov, med drugim tudi novelacijo poplavnih kart. Večino teh del je vezanih na zaključek gradbenih del in izdelavo geodetskih posnetkov, kar po dokončanju gradbenih del predstavlja nerealno kratek rok in menimo da ga v praksi ni mogoče doseči. Prosimo za podaljšanje roka izdelave oziroma dokončanja del - mejnik M6.

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik bo podaljšal vmesni rok za izvedbo mejnika M6 za 28 dni, tako da se ta vmesni mejnik glasi: »270 dni po sklenitvi pogodbe«.

V zvezi z navedenim bo naročnik objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (Poglavje 2 in Poglavje 4) na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU. Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Spremembe v dokumentaciji so obarvane z rdečo barvo.

Lep pozdrav.