Dosje javnega naročila JN8039/2015
Naročnik: MESTNE LEKARNE 
Blago: Farmacevtski proizvodi
ZJN-2: Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti

JN8039/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.11.2015
JN9096/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.12.2015
JN146/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.01.2016
JN300/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.01.2016
    JN8039/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2015/S 222-404264
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Farmacevtski proizvodi

Datum objave: 13. 11. 2015
Številka objave: JN8039/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNE LEKARNE, Šutna 7, SI-1241 Kamnik.
Tel. +386 17770181. Telefaks +386 18319205. E-pošta uprava@mestnelekarne.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIZdravje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Sukcesivna dobava zdravil
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava zdravil za 4 leta.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 33600000 (Farmacevtski proizvodi)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnostIII.2.3)Tehnična sposobnostIII.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 5. 1. 2016
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.8)Način odpiranja ponudbVI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/11/2456-27430555662533894990/RD_doba
va_zdravil_koncna_12.11.2015.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 28. 12. 2015
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNE LEKARNE, Šutna 7, SI-1241 Kamnik.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNE LEKARNE, Šutna 7, SI-1241 Kamnik.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 13. 11. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN9096/2015, Blago: Farmacevtski proizvodi; datum objave: 24. 12. 2015
  • JN146/2016, Blago: Farmacevtski proizvodi; datum objave: 8. 1. 2016
  • JN300/2016, Blago: Farmacevtski proizvodi; datum objave: 14. 1. 2016

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.11.2015   15:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

zanima nas kje se nahaja seznam zdravil, ki jih razpisujete?

Hvala.

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji (str. 6) je seznam zdravil na voljo na USB ključu ali CD-ju na naslovu naročnika Javni zavod Mestne lekarne, Šutna 7, Kamnik, po predhodni pisni zahtevi zainteresiranega kandidata preko elektronskega sporočila na e-mail: ksenija.cevka@mestnelekarne.si.

Datum objave: 16.11.2015   12:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

ali lahko ponudbo oddamo za posamezno zdravilo ali moramo ponuditi vsaj 80% po seznamu zdravil?

Hvala.

Lep pozdrav.


ODGOVOR:
Naročnik bo v skladu z razpisno dokumentacijo ocenjeval samo prijave tistih kandidatov, katerim bo priznal izpolnitev vseh zahtevanih pogojev za priznanje sposobnosti, navedenih v točki 2.), med katerimi je tudi pogoj, da kandidat ponuja minimalno 80% zdravil s Seznama zdravil (točka 2.) B) razpisne dokumentacije).

Datum objave: 19.11.2015   10:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

ali je potrebno v Seznam zdravil vpisati tudi ceno za kos in količino?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Ne, kandidat v Seznamu zdravil le ustrezno in nedvoumno označi dobavo artiklov, ki jih zagotavlja.

Datum objave: 04.12.2015   09:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

ali lahko na Seznam zdravil dodate delovne oz. nensi šifre?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Vsem ponudnikom, ki ste zahtevali seznam zdravil na USB ključu,bomo poslali novo verzijo z dodanimi delovnimi šiframi.

Datum objave: 04.12.2015   10:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Pregledali smo vašo razpisno dokumentacijo, ki med drugim zahteva, da moramo ponuditi vsa registrirana zdravila, ki so dobavljiva na trgu RS. Ugotovili smo, da so med razpisanimi artikli tudi določena zdravila, za katera vam ne moremo oddati ponudbe iz naslednjih razlogov:

1. Zdravilo ni več dostopno na slovenskem trgu
2. Zdravilo ni registrirano
3. Razpisani artikel je galenski izdelek

Ravno tako smo opazili, da se določeni razpisani artikli pojavljajo dvakrat. Pripravili smo vam spisek vseh artiklov za katere vam ne moremo pripraviti ponudbe( z navedbo vzroka). Prosimo vas, da tabelo – seznam artiklov pregledate in pri morebitnih popravkih upoštevate naše navedbe. Prosimo vas, da artiklom pripišete nacionalne delovne šifre, kot so navedene v Centralni bazi zdravil. Za lažje delo vam lahko vrnemo vašo prejeto elektronsko obliko seznama artiklov z navedenimi pripombami.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.


Naziv artikla - enota Opomba ponudnika
ACISTOP 20MG TBL A7 Izdelka NI VEČ na trgu.
ACISTOP 20MG TBL A14 Izdelka NI VEČ na trgu.
ADENOCOR AMP 6MG/2ML A6X2ML Izdelka NI VEČ na trgu.
AFLODERM KREMA 20G Izdelka NI VEČ na trgu.
AFLODERM MAZILO 20G Izdelka NI VEČ na trgu.
AGLURAB 500MG TBL A100 Artikel je PODVOJEN.
AGLURAB 850MG TBL A100 Artikel je PODVOJEN.
AGLURAB 1000MG TBL A60 Artikel je PODVOJEN.
ALENDOR 70MG TBL A4 Izdelka NI VEČ na trgu.
AMLOPIN 5MG TBL A90 Izdelka NI VEČ na trgu.
AMLOPIN 10MG TBL A90 Izdelka NI VEČ na trgu.
AMPRIL 1,25MG TBL A84 Izdelka NI VEČ na trgu.
AMPRIL 2,5MG TBL A84 Izdelka NI VEČ na trgu.
AMPRIL 5MG TBL A84 Izdelka NI VEČ na trgu.
AMPRIL 10MG TBL A84 Izdelka NI VEČ na trgu.
ANACLOSIL 500MG KPS A30 Izdelka NI VEČ na trgu.
ANTABUS 400MG TBL A50 Izdelka NI VEČ na trgu.
ARANESP 20MCG NAP INJ A1 Izdelka NI VEČ na trgu.
ARANESP 80MCG NAP INJ A1 Izdelka NI VEČ na trgu.
ARANESP 100MCG NAP INJ A1 Izdelka NI VEČ na trgu.
ARANESP 300MCG NAP INJ A1 Izdelka NI VEČ na trgu.
ASPEGIC INJ VIALA 1000MG/5ML A20 Artikel je PODVOJEN.
ATORIS 10MG TBL A90 Izdelka NI VEČ na trgu.
ATORIS 20MG TBL A90 Izdelka NI VEČ na trgu.
ATORIS 40MG TBL A90 Izdelka NI VEČ na trgu.
ATROPINUM SULFUR NYCOMED AMP 0,5MG A5 Izdelka NI VEČ na trgu.
AZAFALK 75MG TBL A60 Artikel je PODVOJEN.
BAZETHAM 0,4MG KPS A30 Izdelka NI VEČ na trgu.
B-COMPLEX DRG A30 Izdelka NI VEČ na trgu.
BELFIL 50MG TBL A4 Izdelka NI VEČ na trgu.
BELODERM KREMA 15G Izdelka NI VEČ na trgu.
BELODERM MAZILO 15G Izdelka NI VEČ na trgu.
BETAKLAV 875/125MG TBL A10 (2X1000MG) Izdelka NI VEČ na trgu.
BUDENOFALK 9MG ZRNCA A30 Izdelka NI VEČ na trgu.
BYDUREON 2MG VIALA A4 Artikel je PODVOJEN.
CANESPOR/MYCOSPOR KREMA 15G Artikel je PODVOJEN.
CANESTEN 1 KOMBI Izdelka NI VEČ na trgu.
CANESTEN 3 KOMBI Izdelka NI VEČ na trgu.
CARDIDE SR 1,5MG TBL A30 Izdelka NI VEČ na trgu.
CELEBREX 200MG KPS A20 Izdelka NI VEČ na trgu.
CIKLOSPORIN ALK 25MG A50 KPS Izdelka NI VEČ na trgu.
CIKLOSPORIN ALK 50MG A50 KPS Izdelka NI VEČ na trgu.
CIKLOSPORIN ALK 100MG A50 KPS Izdelka NI VEČ na trgu.
DAONIL 5MG TBL A30 Artikel je PODVOJEN.
DETRALEX 500MG TBL A90 Izdelka NI VEČ na trgu.
DOXY 50MG TBL A28 Izdelka NI VEČ na trgu.
DUOPLAVIN 75/100MG TBL A28 Izdelka NI VEČ na trgu.
EMOZUL 20MG KPS A14 Izdelka NI VEČ na trgu.
EMOZUL 40MG KPS A14 Izdelka NI VEČ na trgu.
EPIPEN 150MCG NAP INJ BR A1 OTR Artikel je PODVOJEN.
FIDIFLEX 1.178MG VR A90 AKCIJA Izdelka NI VEČ na trgu.
FIDIFLEX 1500MG 20VR AKCIJA3X Izdelka NI VEČ na trgu.
FLUANXOL 3MG TBL HDPE A100 Artikel je PODVOJEN.
FLUANXOL DEPO AMP 20MG/ML A10X1ML Zdravilo je NEREGISTRIRANO.
FLUIMUKAN 200MG GRAN A20 Izdelka NI VEČ na trgu.
FOSFATNI PRAŠKI 0,625/0,375G A90/MS-L/Rp To je GALENSKI IZDELEK.
GABAGAMMA 100MG KPS A50 Izdelka NI VEČ na trgu.
GALVUS 50 mg tbl 30x Artikel je PODVOJEN.
GALVUS 50 MG TBL. 30X Artikel je PODVOJEN.
HEPARIN KRKA VIAL 5000I.E./ML A1 Izdelka NI VEČ na trgu.
HUMULIN M3 PEN 100IE/ML A5X3ML Izdelka NI VEČ na trgu.
HUMULIN N PEN 100IE/ML A5X3ML Izdelka NI VEČ na trgu.
JAKAVI 5MG TBL A60 Izdelka NI VEČ na trgu.
KETANEST S 25MG/ML VIALA A5X10ML Izdelka NI VEČ na trgu.
KLOPIDOGREL TEVA 75MG TBL A28 Izdelka NI VEČ na trgu.
LAMISIL 125MG TBL A14 Izdelka NI VEČ na trgu.
LERKANIDIPIN ORION 10MG A28 TBL Izdelka NI VEČ na trgu.
LORISTA 50MG TBL A84 (12x7) Artikel je PODVOJEN.
LOTAR 50MG TBL A30 Izdelka NI VEČ na trgu.
LOTAR 100MG TBL A30 Izdelka NI VEČ na trgu.
LUMIGAN 0,3MG/ML KAP OKO 3ML Izdelka NI VEČ na trgu.
LUMIGAN 0.1MG/ML KAPLJ ZA OKO 3ML Artikel je PODVOJEN.
LYVAM 500MG TBL A60 Izdelka NI VEČ na trgu.
LYVAM 1000MG TBL A60 Izdelka NI VEČ na trgu.
MARIKLAV 400/57MG SUSP 70ML Izdelka NI VEČ na trgu.
MARIKLAV 875/125MG TBL A10 Izdelka NI VEČ na trgu.
MEDICINSKO OGLJE 250MG KPS A30 /KR-L/ Izdelka NI VEČ na trgu.
MELOXAN 15MG TBL A20 Izdelka NI VEČ na trgu.
METFOGAMMA 1000MG A30 TBL Izdelka NI VEČ na trgu.
METFOGAMMA 1000MG A60 TBL Izdelka NI VEČ na trgu.
METHYLDOPA 250MG TBL A50 /STADA/ Izdelka NI VEČ na trgu.
NAKLOFEN DUO 75MG KPS A20 Izdelka NI VEČ na trgu.
NALGESIN FORTE 550MG A10 TBL Izdelka NI VEČ na trgu.
NALGESIN S 275MG TBL A10 Izdelka NI VEČ na trgu.
NEBIDO AMP 1000MG/4ML A1X4ML Artikel je PODVOJEN.
NEXIUM 20MG TBL A14 Izdelka NI VEČ na trgu.
NEXIUM 40MG TBL A14 Izdelka NI VEČ na trgu.
NILLAR 20MG TBL A14 Izdelka NI VEČ na trgu.
NILLAR 40MG TBL A14 Izdelka NI VEČ na trgu.
NORCURON AMP 4MG A50 Izdelka NI VEČ na trgu.
OLFEN 50MG TBL A20 Izdelka NI VEČ na trgu.
OMEPRAZOL STADA 20MG A14 KPS Izdelka NI VEČ na trgu.
OMEPRAZOL STADA 20MG A28 KPS Izdelka NI VEČ na trgu.
ONBREZ BREEZH 300MCG KPS 30X Izdelka NI VEČ na trgu.
PANADOL 500MG TBL A24 Izdelka NI VEČ na trgu.
REGLAN AMP 10MG/2ML A30X2ML A1KOM Artikel je PODVOJEN.
RINOLAN 10MG TBL A10 Izdelka NI VEČ na trgu.
RINOLAN 10MG TBL A30 Izdelka NI VEČ na trgu.
SORTIS 10MG TBL A90 Izdelka NI VEČ na trgu.
SORTIS 20MG TBL A90 Izdelka NI VEČ na trgu.
SORTIS 40MG TBL A90 Izdelka NI VEČ na trgu.
SORTIS 80MG TBL A90 Izdelka NI VEČ na trgu.
SPORANOX 100MG KPS A15 Izdelka NI VEČ na trgu.
TADOL SOL 100MG/ML 10ML Izdelka NI VEČ na trgu.
TADOL SUPP 100MG A5 Izdelka NI VEČ na trgu.
TARKA 240/ 2MG TBL A28 Izdelka NI VEČ na trgu.
TEMODAL 20MG KPS A5 Izdelka NI VEČ na trgu.
TRACHISAN 8MG PASTILE A20 Izdelka NI VEČ na trgu.
TRAMAL SOL 10ML Izdelka NI VEČ na trgu.
TRAMAL SUPP 100MG A5 Izdelka NI VEČ na trgu.
TULIP 10MG TBL A90 Izdelka NI VEČ na trgu.
UBISTESIN VLOŽ 40/0,006MG/ML A50 Izdelka NI VEČ na trgu.
ULTRACAIN DS AMP A100X2ML Izdelka NI VEČ na trgu.
ULZOL 40MG KPS A28 Izdelka NI VEČ na trgu.
UNIPRES 20MG TBL A20 Izdelka NI VEČ na trgu.
VAGIFEM VAG TBL 25MCG A15 Izdelka NI VEČ na trgu.
VALACIKLOVIR LEK 500MG A42 TBL Izdelka NI VEČ na trgu.
VALSACOR 80MG TBL A28 Artikel je PODVOJEN.
VALSARTAN TEVA 160MG A28 TBL Izdelka NI VEČ na trgu.
VALSARTAN TEVA 320MG A28 TBL Izdelka NI VEČ na trgu.
VALSARTAN TEVA 80MG TBL A28 Izdelka NI VEČ na trgu.
VIROLEX MAST ZA OČI 3% 4,5G Izdelka NI VEČ na trgu.
VOLTAFLEX GLUKOZAMIN 625MG A60 Izdelka NI VEČ na trgu.
XYLOCAIN GEL 2% 30G Izdelka NI VEČ na trgu.
YASNAL_10MG ORODISP TBL A28 Izdelka NI VEČ na trgu.


ODGOVOR:
S seznama bomo črtali omenjena zdravila, ki so navedena v vprašanju na portalu z dne 03.12.2015
Morebitnega ponudnika prosimo, če nam lahko vrne prejeto elektronsko obliko seznama artiklov z navedenimi pripombami.


Datum objave: 17.12.2015   08:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

pri pregledu Seznama zdravil smo ugotovili, da je na njem še nekaj artiklov, ki niso več dobavljivi na slovenskem trgu, ter nekaj podvojenih artiklov. Pripravili smo spisek pripomb, za katere prosimo, da jih upoštevate pri pripravi nove verzije. Že prejeti USB ključ z navedenimi pripombami pa vam lahko vrnemo.
Obenem vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Pripravljamo popravljen Seznam zdravil,kjer bomo upoštevali vaše pripombe. Seznam zdravil bo opremljen z delovnimi šiframi,sporni artikli bodo umaknjeni in rok za oddajo ponudbe bo ustrezno podaljšan.
Vsem, ki ste zaprosili za Seznam zdravil bo poslana nova verzija,objavljen bo tudi nov rok za oddajo ponudb.
Prosimo, če nam lahko vrnete USB ključ z navedenimi pripombami.


Datum objave: 08.01.2016   11:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

pri pregledu razpisne dokumentacije smo na Razpisnem obrazcu št. 11 (Izjava banke ali zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) in Razpisnem obrazcu št. 12 (Vzorec: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) opazili neskladje pri višini odstotka pogodbene vrednosti, ki se zahteva pri izdaji garancije banke oz. zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti; v Razpisnem obrazcu št. 11 je navedena 3% , v Razpisnem obrazcu št. 12 pa 10% višina pogodbene vrednosti. Prosimo za uskladitev višine odstotka na obeh obrazcih.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR:
Naročnik zahteva garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 3% pogodbene vrednosti. V skladu s tem bo objavljen ustrezno spremenjen razpisni obrazec št. 12.

Datum objave: 12.01.2016   15:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

prejeli smo 2. popravljeno datoteko s seznamom artiklov. Po ponovnem pregledu smo ugotovili, da določena zdravila ne bodo več dobavljiva na slovenskem trgu. Prosimo za popravek seznama artiklov. Seznam "ne dobavljivih" artiklov je priložen.

ASPIRIN 500MG TBL A20 008559 5.176 ne bo več
CEFAMEZIN VIALA 1G A1 022640 4 ne bo več
DALERON C OTR 120MG A10 ZRNCA 013153 438 ne bo več
DIPROSALIC MAZILO 30G 039764 703 ne bo več
ELOCOM KREMA 30G 061107 782 ne bo več
ENSURE /Rp/ VANILIJA 250ML PLOČ 427632 30 ne bo več
EUCREAS 50/ 850MG TBL A30 029793 444 ne bo več
EUCREAS 50/1000MG TBL A30 029815 760 ne bo več
EXELON PEROR RAZT 120ML 010790 12 ne bo več
MOLAXOLE PRAŠ POR RZT A20 098779 1 ne bo več
PRESTANCE 5/ 5MG TBL A90 142203 2 ne bo več
PREXANIL COMBI 4MG/1.25MG TBL A30 035963 504 ne bo več
PRITOR 40MG TBL A28 004944 412 ne bo več
PRITOR 80MG TBL A28 004928 203 ne bo več
STREFEN 8,75MG PASTILE A16 107867 387 ne bo več
TORVACARD 20MG TBL A30 123196 9 ne bo več
TOVIAZ 4MG TBL A84 124915 5 ne bo več
TRUSOPT SOL 2% P.O. 5ML 099279 295 ne bo večODGOVOR:
Naročnik navedenih nedobavljivih zdravil pri ocenjevanju ponudb ne bo upošteval. Novega seznama artiklov pa naročnik ne bo objavil.

Datum objave: 13.01.2016   15:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

na podlagi razpisne dokumentacije moramo ponudniki predložiti tudi Izjavo banke, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Smatramo da se takšno "dvojno zavarovanje" ne ujema s podanim mnenjem Ministrstva za Finance, ki nasprotuje takšnim dvojnim zavarovanjem. Naročnik ima v rokah garancijo za resnost ponudbe, ki velja do predložitve garancije za dobro izvedbo. "Dvojno zavarovanje" povzroča ponudnikom nepotrebne stroške, saj banke tudi samo izjavo zaračunajo.
Vprašanje št.1: Ali se naročnik strinja, da ponudniki priložimo lastno izjavo, da bomo ob podpisu pogodbe priložili Garancijo za dobro izvedbo?
Vprašanje št. 2: Kakšna je ocenjena vrednost razpisa, saj banka zahteva ocenjeno vrednost višine morebiti izdane garancije, pred izdajo same izjave.

Hvala za odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Naročnik spreminja zahtevo iz točke L) razpisne dokumentacije, in sicer tako, da namesto izjave banke oz. zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zahteva izjavo ponudnika, da bo banka oz. zavarovalnica izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V skladu s tem bo naročnik objavil ustrezno spremenjen razpisni obrazec št. 11 (izjava ponudnika, da bo banka oz. zavarovalnica izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti).

Datum objave: 13.01.2016   15:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
II. PRIPOROČILA MF ( izsek)
Pri javnem naročanju naj naročnik preudarno, ob upoštevanju predmeta in okoliščin javnega
naročanja ter stroškov izdaje finančnega zavarovanja, ki vplivajo na konkurenčnost in
gospodarnost javnega naročila, presodi:
– ali je v danem primeru finančno zavarovanje potrebno in
– če je, kateri instrument finančnega zavarovanja (menica, kavcijsko zavarovanje, bančna
garancija, depozit idr.) je glede na namen, stopnjo tveganja in druge okoliščine,
povezane z javnim naročilom, najprimernejši.
Vrsto finančnih zavarovanj in način predložitve, višino, roke ter vzorce finančnih zavarovanja naj
naročnik določi že v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila.
Naročnik lahko v istem postopku javnega naročanja dovoli predložitev različnih instrumentov
finančnega zavarovanja in ponudniku dopusti, da sam izbere, s katerim finančnim instrumentom
bo zavaroval izpolnitev svojih obveznosti. Naročnik naj sprejme enakovredno ali kakovostnejše
zavarovanje od zahtevanega.
Zavezujoče izjave banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo del oziroma odpravo napak
v primeru izbire ponudnika naj naročnik ne zahteva. Namesto te izjave naj naročnik zahteva
zavarovanje resnosti ponudbe, če je to v danih okoliščinah dejansko potrebno. Pri tem naj
praviloma dopusti, da ponudniki za zavarovanje resnosti ponudbe predložijo kavcijsko
zavarovanje, lastne bianco menice ipd. Za posle manjše vrednosti, zlasti tiste, ki se oddajo v
postopku oddaje naročila male vrednosti, zavarovanje resnosti ponudbe običajno ni potrebno,
zato naj ga naročnik ne zahteva.
.


ODGOVOR:
Naročnik spreminja zahtevo iz točke L) razpisne dokumentacije, in sicer tako, da namesto izjave banke oz. zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zahteva izjavo ponudnika, da bo banka oz. zavarovalnica izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V skladu s tem bo naročnik objavil ustrezno spremenjen razpisni obrazec št. 11 (izjava ponudnika, da bo banka oz. zavarovalnica izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti).