Dosje javnega naročila 005883/2022
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA, Ob dolenjski železnici 48, 1000 Ljubljana
Blago: Sukcesivna dobava živil po sklopih za potrebe OŠ Oskarja Kovačiča
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 42.549,59 EUR

JN005883/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.08.2022
JN005883/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.10.2022
JN005883/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.11.2022
JN005883/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.11.2022
JN005883/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 29.11.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005883/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 164-464067
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA
Ob dolenjski železnici 48
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sanela Mlakar
sanela.mlakar@ljubljana.si
+386 13064402
+386 12809102

Internetni naslovi
https://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/455279/RD2022.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=17375
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava živil po sklopih za potrebe OŠ Oskarja Kovačiča
Referenčna številka dokumenta: JN7560-22-600017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava živil
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): STERILIZIRANO MLEKO (npr. izbrana kakovost)
Številka sklopa: 1.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
15511000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 21
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SMETANA IN MASLO
Številka sklopa: 1.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15512000
15530000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Živila iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 21
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): MLEKO IN MLEČNI IZDELKI (npr. izbrana kakovost)
Številka sklopa: 1.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
15510000
15530000
15542100
15545000
15551000
15551300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 21
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: PASTERIZIRANA IN STERILIZIRANA ZELENJAVA IN KONZERVIRANO SADJE
Številka sklopa: 6.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03220000
03221000
03222000
15330000
15331400
15332000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Živila iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 21
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.10.2022   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.10.2022   14:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.09.2022   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA
Ob dolenjski železnici 48
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.08.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.09.2022   13:15
1. Vprašanje
Datum prejema: 26.08.2022 Ura: 07:37

Spoštovani,

večletni razpisi z možnostjo povišanja cen po enem letu za 80% vrednosti rasti indeksa so v teh časih neživljenjski, kajti če pogledamo indeks hrane, ta trenutno znaša 13,64%, kar pomeni največ 10,76% zvišanje cen.
Realno pa so cene izdelkov zvišale za vsaj 20-30%, nekatere pa tudi precej več (primer olje, sladkor, mlevski izdelki).
Vljudno prosimo da premislite o drugačnih določilih razpisne dokumentacije glede izbora ponudnikov in korekcije cen (npr. z izborom več ponudnikov, odpiranjem konkurence po pol leta ipd) drugače se bojimo, da bodo vaši razpisi ostali brez ponudnikov.

Lep pozdrav,

ODGOVOR: V razpisni dokumentaciji in okvirnem sporazumu, je navedeno, da so cene fiksne eno leto, nato pa je možen dvig cen skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04). Podlaga za fiksnost je v 68. členu Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023 (Ur.l. 187/21 in 206/21-ZDUPŠOP). Razpisna dokumentacija in okvirni sporazum ostajata nespremenjena.


2. Vprašanje
Datum prejema: 29.08.2022 Ura: 09:25

ODVOZ EMBALAŽE

Pozdravljeni,
naše podjetje (kakor večina ponudnikov) ni registrirano za odvoz nepovratne embalaže, ki je komunalni odpadek, za to imamo z ustreznimi podjetji, ki se s tem ukvarjajo, podpisane pogodbe.
Prosimo, da ustrezno spremenite razpisno dokumentacijo, ker menimo, da od nas ponudnikov tega ne morete zahtevati.
Vsa odpadna embalaža šol, vrtcev, domov in drugih ustanov je komunalni odpadek.
Naša vozila so skladna s HACCP-om, zato ne moremo v vozilih, s katerimi vršimo dostavo živil, opravljati tudi dejavnosti odvoza komunalnih odpadkov.
Upamo, da naročnik to razume, saj bi morali torej imeti posebna vozila za odvoz odpadkov - embalaže.

Zato pozivamo naročnika, da popravi in izbriše zahtevo za odvoz nepovratne embalaže, to namreč lahko zahteva le za POVRATNO EMBALAŽO.

Hvala za razumevanje.
Lep pozdrav.

ODGOVOR: Naročnik v razpisni dokumentaciji zahteva zgolj odvoz povratne embalaže.

3. Vprašanje
Datum prejema: 29.08.2022 Ura: 09:26

RAZPON GRAMATUR

Spoštovani,
zanima nas, ali lahko ponudimo artikle z drugačnimi pakiranji (približke) s tem, da ceno preračunamo na vašo določeno enoto mere?

Ker imamo ponudniki (od vsakega posebej je odvisno) različna pakiranja in se tudi od vaših zahtevanih razlikujejo in ker nam ni v interesu, da za vsak artikel posebej pišemo na Portal in tako nam kot tudi vam posledično naredimo dodatno delo, vas prosimo, če lahko dovolite, da ponudimo artikel kot najbližji približek vaši zahtevani EM oz. če lahko omogočite odstopanja v teži ponujenih artiklov na vsaj 50% kot to dopuščajo tudi drugi naročniki.

Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.

ODGOVOR: V obrazcu »Popis blaga« so že navedeni razponi oz. meje zahtevanega pakiranja in v teh mejah lahko ponudite vaš artikel. Cena pa se preračuna na zahtevano enoto mere.


4. Vprašanje
Datum prejema: 29.08.2022 Ura: 09:26

SPECIFIKACIJE

Spoštovani,
pri pripravi ponudbe smo naleteli na kar nekaj artiklov, kjer nimate točno definirane enote mere. Zanima nas, kaj pomeni 1/1, 2/1, 3/1 kos?

Artikli so na voljo v različnih pakiranjih in da bi bila ponudba med seboj primerljiva, prosimo, da za vse ponudnike poenotite EM.

Prosimo točno določite EM oz. če ste imeli v mislih, da podamo ceno za KG oz. LITER, potrdite slednje.

Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.

ODGOVOR: Zapisa v takšni obliki v razpisni dokumentaciji oz. v obrazcu »Popis Blaga« ni. Cena se podaja na enoto mero, ki je navedena v stolpcu 4.


5. Vprašanje
Datum prejema: 29.08.2022 Ura: 09:27

KOLIČINE
Spoštovani,

prosimo za informacijo, ali so količine v predračunu letne ali za celotno obdobje.

Hvala in LP

ODGOVOR: Količine so navedene za celotno obdobje.


6. Vprašanje
Datum prejema: 29.08.2022 Ura: 09:28

Spoštovani!

Naročnika prosimo, da za obdobje do stabilizacije cen na trgu skrajša zahtevo po veljavnosti ponudbe/cen na krajše obdobje.

Naročnika prosimo in pozivamo tudi, da v razpisni dokumentaciji, kot skrben naročnik, jasno vključi tudi možnost dviga cena ob izrednih razmerah (katerih smo priča tudi danes), kot to dovoljuje tudi ZJN-3 v 95. členu: »(1) V skladu s tem zakonom se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila in okvirni sporazum spremenita brez novega postopka javnega naročanja v katerem koli od naslednjih primerov:« »če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila«

V situaciji v kateri smo se danes znašli ponudniki in ji nismo bili priča še nikoli v času od kar so vpeljani javni razpisi (vsaj ne v takih obsežnih razmerah), vas pozivamo, da nam pridete nasproti in take izredne okoliščine, katerih obseg se ne da predvideti, vključite v dokumentacijo, kot možnost korekcije cen. Vsekakor še vedno ostaja dokazno breme o izrednih okoliščinah na ponudniku.

Za akceptiranje poziva se vam že vnaprej zahvaljujemo ter vas prav lepo pozdravljamo.

ODGOVOR: V razpisni dokumentaciji in okvirnem sporazumu, je navedeno, da so cene fiksne eno leto, nato pa je možen dvig cen skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04). Podlaga za fiksnost je v 68. členu Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023 (Ur.l. 187/21 in 206/21-ZDUPŠOP). Razpisna dokumentacija in okvirni sporazum ostajata nespremenjena.


Datum objave: 16.09.2022   10:56
Vprašanje
Datum prejema: 15.09.2022 Ura: 11:27

Spoštovani.

Vljudno prosimo za odgovore.
6.2. sklop: PASTERIZIRANA IN STERILIZIRANA ZELENJAVA IN KONZERVIRANO SADJE
32 Paradižnik - pelati, celi, olupljeni, steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje od 0,5 do 1 kg- Ali lahko ponudimo izdelek v 400g pakiranju? Gramatura resnično malo odstopa od zahtevanega razpona. Hvala za razumevanje.
38 Kapre, pakiranje do 500 g-Ali lahko ponudimo izdelek v 650 g pakiranju? Gramatura resnično malo odstopa od zahtevanega razpona. Hvala za razumevanje.
43 Višnjev kompot (brez koščic), manj sladek, min 40 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje do 1000 g-Po pregledu vseh artiklov na tržišču nismo na nobeni deklaraciji zasledili, da gre za manj sladek kompot. Prosimo za umik pogoj manj sladek. Saj v nasprotnem primeru oddaja ponudbe ne bo mogoča.

ODGOVOR: Razponi in gramature za posamezna živila v sklopih so pripravljeni glede na ponudbo na trgu in potrebe delovnega procesa v kuhinji oz. količine za pripravo obrokov, ki jih načrtuje naročnik. Naročnik dopušča možnost, da ponudniki ponudijo živila v razponu, ki je določen v popisu blaga (Priloga 2/1). Naročnik vztraja pri zahtevanem in ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.