Dosje javnega naročila 005955/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za nakup in vzdrževanje večnamenskega transportnega helikopterja, št. 430-972/2022
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 14.408.532,00 EUR

JN005955/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.08.2022
JN005955/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.09.2022
JN005955/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.11.2022
JN005955/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.12.2022
JN005955/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005955/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 166-470961
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
MNZ, Sektor za javna naročila
sjn.mnz@gov.si
+386 14284434

Internetni naslovi
http://www.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/455515/RD_objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=17447
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za nakup in vzdrževanje večnamenskega transportnega helikopterja, št. 430-972/2022
Referenčna številka dokumenta: JN-17447
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34711500
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup in dobava večnamenskega transportnega helikopterja, izvedba usposabljanja ter dveletno vzdrževanje dobavljenega helikopterja.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34711500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Letalska policijska enota, Zgornji Brnik 130p, 4210 Brnik
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in dobava večnamenskega transportnega helikopterja, izvedba usposabljanja ter dveletno vzdrževanje dobavljenega helikopterja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.10.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 20.01.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.10.2022   14:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.09.2022   10:00

Dodatne informacije:
Opomba k točki I.3:
Razpisna dokumentacija, vključno z obrazcem ESPD, je brezplačno dostopna na Portalu javnih naročil. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na Portalu javnih naročil.

Opomba k točki I.4):
Javno naročilo izvaja Ministrstvo za notranje zadeve po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve - Policije.

Opomba k točki II.2.3:
Kraj dobave helikopterja je lokacija naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Letalska policijska enota, Zgornji Brnik 130p, 4210 Brnik. Kraj izvedbe usposabljanja je lokacija izvajalca usposabljanja. Kraj izvedbe vzdrževanja je lokacija naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Letalska policijska enota, Zgornji Brnik 130p, 4210 Brnik ali lokacija izvajalca ter je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji v II. delu osnutka pogodbe.

Opomba k točki II.2.4:
Vrsta in obseg javnega naročila sta podrobneje podana v objavljeni razpisni dokumentaciji.

Opomba k točki II.2.7:
Rok dobave helikopterja je najkasneje do 30. 10. 2023. Vzdrževanje dobavljenega helikopterja se izvaja za obdobje dveh let od končnega prevzema helikopterja. Podrobnejše informacije glede trajanja javnega naročila so podane v razpisni dokumentaciji.

Opomba k Oddelku III.:
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.08.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.09.2022   16:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb, saj nastopamo s ponudniki iz tujine, pri čemer je potrebno celotno dokumentacijo ustrezno prevesti in overiti.
Skladno z navedenim naročnika vljudno prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb vsaj za 7 dni.

Že v naprej se vam lepo zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR
Naročnik je preučil vprašanje ter spreminja rok za prejem ponudb in datum odpiranja ponudb, kot sledi:
- rok za prejem ponudb se podaljša, tako da se glasi: do 11. 10. 2022 do 10:00 ure,
- datum odpiranja ponudb se spremeni, tako da se glasi: 11. 10. 2022 ob 14:00 uri.

Sprememba roka za prejem ponudb in datuma odpiranja ponudb bo objavljena na portalu javnih naročil tudi z obrazcem EU 14 - SL - popravek.
Datum objave: 21.09.2022   16:19
VPRAŠANJE
1. V zvezi z zahtevanim rokom za oddajo ponudb za javno naročilo, predvidenim za 4. oktober 2022, vas vljudno prosimo za podaljšanje roka za sedem (7) dni, tj. do 11. oktobra 2022.
Razlog za to prošnjo je dejstvo, da je treba vso razpisno dokumentacijo prevesti v lokalni jezik, čemur je treba nameniti posebno pozornost.
Zato vas prosimo za potrditev, da je novi rok za oddajo ponudb za javni razpis določen za 11. oktober 2022.

2. V zvezi z zahtevo št. 4.1 iz Tehnične specifikacije (Priloga št. 4) vas prosimo, da potrdite, ali je za medkomunikacijski sistem (ICS) v potniški kabini potrebnih deset (10) vtičev za slušalke ali zadostuje osem (8) vtičev za slušalke.

3. V zvezi z zahtevo št. 5.1 iz Tehnične specifikacije (Priloga št. 4) vas prosimo, da potrdite, ali osnovna mreža motorja za vnos/mreža (baseline engine intake grid/mesh), ki ščiti motorje AW169 pred vdorom FOD, zadostuje za izpolnitev navedene zahteve.


VPRAŠANJA O OSNUTKU POGODBE


A. Ref. Člen 2.1: V skladu z letalskimi predpisi ni jamstva za delovanje in »brezhibnost« helikopterja. Delovanje helikopterja ni pod nadzorom proizvajalca in je predmet notranje organizacije in upravljanja naročnika. Ali lahko natančneje opredelite namen te klavzule?

B. Ref. Člen 7.4: V skladu s standardno prakso v letalstvu bi pogodba morala predvideti odložilni rok, ki se upošteva pred uporabo pogodbenih kazni v primeru zamude pri dobavi. Leonardo predlaga obdobje 60 ali 90 koledarskih dni od predvidenega datuma dobave. Prosimo vas, da razmislite o vključitvi odložilnega roka v skladu z zgoraj navedenim.

C. Ref. Člen 9.7: Prosimo za podaljšanje roka za izvedbo postavke »Turn-around-Time« pod garancijskim zahtevkom (ne v okviru politike AOG) na 60 koledarskih dni.

D. Ref. Členi 10.1, 10.2, 10.3 in 10.4: Oba sklopa klavzul se nanašata na helikopterje in usposabljanje - prva se nanaša na zamudo, druga na pravilno izpolnitev, vendar se kazen uporablja za zamudo. Ali lahko pojasnite, kateri primer želite zajeti s členoma 10.2 in 10.4?

E. Ref. Členi 10.1, 10.2, 10.3 in 10.4: Ali lahko prosim upoštevate naslednje nekoliko spremenjeno besedilo odstavka:
»[] Naročnik bo izvajalcu zaračunal pogodbeno kazen v višini 0,2 % od pogodbene vrednosti helikopterja brez DDV za vsak celoten teden zamude, vendar kazen v nobenem primeru ne sme preseči skupno 10 % pogodbene vrednosti helikopterja brez DDV«

F. Ref. Členi 8.10, 10.2, 10.4 in 38: V primeru kakršnekoli napake pri izvajanju pogodbe s strani izvajalca se opredeli poseben postopek:
1) Izvajalec mora imeti na voljo dvajset (20) dni (»obdobje za odpravo napak«), da napako odpravi.
2) Odstavek 10.2 ali 10.4 bi se moral uporabiti le, če se je obdobje za odpravo napak izteklo, ne da bi izvajalec ustrezno odpravil napake.
3) Ko se doseže zgornja meja odgovornosti v skladu s členoma 10.2 ali 10.4, mora naročnik imeti pravico odpovedati pogodbo v skladu s členom 38.
Prosimo, da potrdite, ali je naša zgornja razlaga skladna s pogodbenimi pogoji.

G. Ref. Člen 10: V zvezi s členi 10.1, 10.2, 10.3 in 10.4 razumemo, da se upošteva najvišja zgornja meja 10 % ustrezne pogodbene vrednosti brez DDV, ki se razume kot edino pravno sredstvo, ki ga je dolžan plačati izvajalec. Ali lahko razmislite o vključitvi teh pojasnil?

H. Splošno sklicevanje na predlogo pogodbe: Vljudno prosimo, da razmislite o vključitvi naslednjega temeljnega pojma/koncepta v pogodbo.

Klavzula o prenosu odgovornosti po prenosu lastništva helikopterja
Ob upoštevanju obveznih nasprotnih določb v skladu z veljavno zakonodajo, izvajalec ni odgovoren za in naročnik s tem prevzema odgovornost za vse izgube, škodo ali pritožbe kakršnekoli narave, tako v zvezi z osebnimi poškodbami kot z lastnino, ki izvirajo iz ali so na kakršenkoli način povezane z ravnanjem, posedovanjem, upravljanjem ali uporabo helikopterja in ustreznih delov po njihovem dokončnem prevzemu.
Naročnik se strinja, da bo izvajalca razbremenil in v celoti odškodoval za in zoper vse postopke, ukrepe, zahtevke in tožbe, ki jih lahko sproži katerakoli tretja oseba proti izvajalcu v zvezi z zgoraj navedenim, kar ne vključuje zahtevkov tretjih oseb iz naslova objektivne odgovornosti, ki jih je mogoče sprožiti proti izvajalcu kot prvotnemu proizvajalcu.


I. Ref. Člen 40.2: Ali lahko pojasnite to klavzulo in zlasti pomen stavka: »V primeru, da se sredstva okvirne pogodbene vrednosti storitev vzdrževanja iz 19. člena te pogodbe izčrpajo pred iztekom obdobja veljavnosti« - ali s tem mislite, da razlogi za zmanjšanje sredstev niso pod nadzorom obeh pogodbenih strank?

J. Ref. Člen 9.3: V garancijskem obdobju bo garancijo za motorje in komplete zagotavljal neposredno proizvajalec originalne opreme (OEM) in ne izvajalec. Vljudno prosimo, da ustrezno spremenite to določbo.

K. Ref. Člen 9.4: Prosimo za natančnejšo pojasnitev te zahteve. Ali je ta odstavek pomemben za komponento, ki se pokvari v garancijskem roku in je ni mogoče popraviti?

L. Ref. Člen 9.6: Prosimo za natančnejšo pojasnitev. Če je okvaro popravil ali odpravil neposredno naročnik, katero opremo je treba vrniti izvajalcu? Ali je to povezano zgolj z delovno silo, ki je potrebna za odstranitev okvarjene komponente in namestitev popravljive?

M. Ref. Člen 17: Ali lahko pojasnite, katere postavke se poleg osnovnega certifikata tipa razlikujejo od vgrajene opreme helikopterja?

N. Ref. 21. Člen: Prosimo, pojasnite, ali stroške za pošiljanje popravljenih delov nazaj krije naročnik ali izvajalec?

O. Ref. Člen 23.1: Prosimo, pojasnite, ali velja enaka cena kot pri standardnih pogodbah? Ali se zato pristojbina za NUJNOST/AOG ne uporablja?

P. Ref. Člen 23.3: Ta rok za pripravo ni izvedljiv v primeru materiala, ki ga je treba poslati v ZDA ali Kanado. Vljudno prosimo, da ustrezno spremenite to določbo.

Q. Ref. Člen 30: V tej fazi račun še ni na voljo. Vljudno prosimo, da ustrezno spremenite to določbo.


VPRAŠANJA O USPOSABLJANJU

R. Ref. Člen 6.1: Ali lahko potrdite, da i) je pilot, ki se bo udeležil usposabljanja »Type Rating Instructor Course« za ta tip helikopterja že usposobljen kot inštruktor za rating za druge tipe helikopterjev (tj. je že »Type Rating Instructor«) in ii) ima predhodne kvalifikacije in izkušnje s helikopterjem AW169?


ODGOVOR
Vprašanje:
1. V zvezi z zahtevanim rokom za oddajo ponudb za javno naročilo, predvidenim za 4. oktober 2022, vas vljudno prosimo za podaljšanje roka za sedem (7) dni, tj. do 11. oktobra 2022.
Razlog za to prošnjo je dejstvo, da je treba vso razpisno dokumentacijo prevesti v lokalni jezik, čemur je treba nameniti posebno pozornost.
Zato vas prosimo za potrditev, da je novi rok za oddajo ponudb za javni razpis določen za 11. oktober 2022.
Odgovor:
Naročnik je že podaljšal rok za oddajo ponudb do 11.10.2022.

Vprašanje:
2. V zvezi z zahtevo št. 4.1 iz Tehnične specifikacije (Priloga št. 4) vas prosimo, da potrdite, ali je za medkomunikacijski sistem (ICS) v potniški kabini potrebnih deset (10) vtičev za slušalke ali zadostuje osem (8) vtičev za slušalke.
Odgovor:
Zadostuje osem (8) vtičev za slušalke.

Vprašanje:
3. V zvezi z zahtevo št. 5.1 iz Tehnične specifikacije (Priloga št. 4) vas prosimo, da potrdite, ali osnovna mreža motorja za vnos/mreža (baseline engine intake grid/mesh), ki ščiti motorje AW169 pred vdorom FOD, zadostuje za izpolnitev navedene zahteve.
Odgovor:
Da, osnovna mreža motorja za vnos/mreža (baseline engine intake grid/mesh), ki ščiti motorje pred vdorom FOD, zadostuje za izpolnitev zahteve.

VPRAŠANJA O OSNUTKU POGODBE

Vprašanje:
A. Ref. Člen 2.1: V skladu z letalskimi predpisi ni jamstva za delovanje in »brezhibnost« helikopterja. Delovanje helikopterja ni pod nadzorom proizvajalca in je predmet notranje organizacije in upravljanja naročnika. Ali lahko natančneje opredelite namen te klavzule?
Odgovor:
Gre za garancijo za brezhibno delovanje stvari v skladu III. točko 2. odseka 3. oddelka Obligacijskega zakonika, ki se nanaša na Obveznosti prodajalca iz naslova Prodajne pogodbe (členi 481. do 487. Obligacijskega zakonika). Naročnik ne spreminja osnutka pogodbe.

Vprašanje:
B. Ref. Člen 7.4: V skladu s standardno prakso v letalstvu bi pogodba morala predvideti odložilni rok, ki se upošteva pred uporabo pogodbenih kazni v primeru zamude pri dobavi. Leonardo predlaga obdobje 60 ali 90 koledarskih dni od predvidenega datuma dobave. Prosimo vas, da razmislite o vključitvi odložilnega roka v skladu z zgoraj navedenim.
Odgovor:
Naročnik meni, da tak odložilni rok ni primeren, niti mu taka praksa ni poznana. Izvajalec mora pogodbo izpolniti v roku, ki je v 7. členu določen za izpolnitev pogodbe. Če bo pogodba izpolnjena v roku, do pogodbene kazni sploh ne bo prišlo.

Vprašanje:
C. Ref. Člen 9.7: Prosimo za podaljšanje roka za izvedbo postavke »Turn-around-Time« pod garancijskim zahtevkom (ne v okviru politike AOG) na 60 koledarskih dni.
Odgovor:
Naročnik se ne strinja s podaljšanjem roka za izvedbo "Turn around time" in navedenega roka ne spreminja.

Vprašanje:
D. Ref. Členi 10.1, 10.2, 10.3 in 10.4: Oba sklopa klavzul se nanašata na helikopterje in usposabljanje - prva se nanaša na zamudo, druga na pravilno izpolnitev, vendar se kazen uporablja za zamudo. Ali lahko pojasnite, kateri primer želite zajeti s členoma 10.2 in 10.4?
Odgovor:
Drugi in četrti odstavek 10. člena veljata v primeru, da izvajalec izpolni z napakami že takoj ob dobavi. Vendar pa menimo, da je za tak primer malo možnosti, saj bo naročnik nadzoroval izpolnitev pogodbe (v skladu s 5. členom), prav tako bo opravljen predprevzem (v skladu z 8. členom), zato ocenjujemo, da bo malo možnosti, da bi izvajalec izpolnil z napakami.

Vprašanje:
E. Ref. Členi 10.1, 10.2, 10.3 in 10.4: Ali lahko prosim upoštevate naslednje nekoliko spremenjeno besedilo odstavka:
»Naročnik bo izvajalcu zaračunal pogodbeno kazen v višini 0,2 % od pogodbene vrednosti helikopterja brez DDV za vsak celoten teden zamude, vendar kazen v nobenem primeru ne sme preseči skupno 10 % pogodbene vrednosti helikopterja brez DDV«
Odgovor:
Naročnik meni, da tak način obračuna pogodbene kazni ni ustrezen za naročnika in ne spreminja osnutka pogodbe.

Vprašanje:
F. Ref. Členi 8.10, 10.2, 10.4 in 38: V primeru kakršnekoli napake pri izvajanju pogodbe s strani izvajalca se opredeli poseben postopek:
1) Izvajalec mora imeti na voljo dvajset (20) dni (»obdobje za odpravo napak«), da napako odpravi.
2) Odstavek 10.2 ali 10.4 bi se moral uporabiti le, če se je obdobje za odpravo napak izteklo, ne da bi izvajalec ustrezno odpravil napake.
3) Ko se doseže zgornja meja odgovornosti v skladu s členoma 10.2 ali 10.4, mora naročnik imeti pravico odpovedati pogodbo v skladu s členom 38.
Prosimo, da potrdite, ali je naša zgornja razlaga skladna s pogodbenimi pogoji.
Odgovor:
1) V skladu z desetim odstavkom 8. člena ima izvajalec na voljo 20 dni za odpravo napake, tako da je vprašanje ponudnika iz tega vidika nerazumljivo.
2) Naročnik meni, da mora izvajalec izpolnitev pogodbe opraviti pravočasno in pravilno. Glede na navedbe v odgovoru na točko D teh vprašanj, pa je po naši oceni malo možnosti za izpolnitev z napako, saj bo naročnik nadzoroval izpolnitev pogodbe in opravil predprevzem.
3) Drugi in četrti odstavek 10. člena potencialni ponudnik povezuje z 38. členom, ki določa pristojnost sodišča, zato je s tega vidika nerazumljivo. Če je bil mišljen 39. člen pa pojasnjujemo, da je naročnik zainteresiran za izpolnitev pogodbe (torej za nakup helikopterja) in za pravočasno ter pravilno izpolnitev obveznosti. Odstop od pogodbe je zadnja možnost, prav tako pa bo naročnik pred odstopom (39. člen) dal izvajalcu primeren dodatni rok za izpolnitev obveznosti v skladu z Obligacijskim zakonikom. Glede na navedeno, naročnik predmetnega določila ne spreminja.

Vprašanje:
G. Ref. Člen 10: V zvezi s členi 10.1, 10.2, 10.3 in 10.4 razumemo, da se upošteva najvišja zgornja meja 10 % ustrezne pogodbene vrednosti brez DDV, ki se razume kot edino pravno sredstvo, ki ga je dolžan plačati izvajalec. Ali lahko razmislite o vključitvi teh pojasnil?
Odgovor:
Pogodbene kazni opredeljene v 10. členu so določene za zamudo pri dobavi helikopterjev in zamudo pri izvedbi usposabljanja. Prav tako pogodba v 25. členu določa pogodbene kazni v primeru zamude pri vzdrževanju helikopterja. Izvajalec pa je dolžan plačati tudi škodo, če bi jo povzročil s kršitvijo pogodbenih določil, kar izhaja iz več členov pogodbe (npr. peti odstavek 10. člena izrecno določa: »Če je naročniku nastala večja škoda kot znaša znesek pogodbene kazni, ima naročnik pravico poleg pogodbene kazni od izvajalca zahtevati tudi povračilo škode. Pravico do povračila škode naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti.).

Vprašanje:
H. Splošno sklicevanje na predlogo pogodbe: Vljudno prosimo, da razmislite o vključitvi naslednjega temeljnega pojma/koncepta v pogodbo.

Klavzula o prenosu odgovornosti po prenosu lastništva helikopterja
Ob upoštevanju obveznih nasprotnih določb v skladu z veljavno zakonodajo, izvajalec ni odgovoren za in naročnik s tem prevzema odgovornost za vse izgube, škodo ali pritožbe kakršnekoli narave, tako v zvezi z osebnimi poškodbami kot z lastnino, ki izvirajo iz ali so na kakršenkoli način povezane z ravnanjem, posedovanjem, upravljanjem ali uporabo helikopterja in ustreznih delov po njihovem dokončnem prevzemu.
Naročnik se strinja, da bo izvajalca razbremenil in v celoti odškodoval za in zoper vse postopke, ukrepe, zahtevke in tožbe, ki jih lahko sproži katerakoli tretja oseba proti izvajalcu v zvezi z zgoraj navedenim, kar ne vključuje zahtevkov tretjih oseb iz naslova objektivne odgovornosti, ki jih je mogoče sprožiti proti izvajalcu kot prvotnemu proizvajalcu.
Odgovor:
Naročnik meni, da klavzule o prenosu odgovornosti po prenosu lastništva helikopterja ni moč vključiti v pogodbo. Hkrati menimo, da je naročnik v skladu s splošnimi pravili o odgovornosti odgovoren za morebitno škodo, ki bi jo povzročil pri uporabi helikopterja, po prevzemu helikopterja, vendar pa glede izključitve izvajalca za škodo proizvajalca stvari z napako pojasnjujemo, da gre po slovenskem pravu za kogentno določbo in take odgovornosti proizvajalca s pogodbo ni mogoče izključiti.

Vprašanje:
I. Ref. Člen 40.2: Ali lahko pojasnite to klavzulo in zlasti pomen stavka: »V primeru, da se sredstva okvirne pogodbene vrednosti storitev vzdrževanja iz 19. člena te pogodbe izčrpajo pred iztekom obdobja veljavnosti« - ali s tem mislite, da razlogi za zmanjšanje sredstev niso pod nadzorom obeh pogodbenih strank?
Odgovor:
Drugi in tretji odstavek 40. člena osnutka pogodbe se nanašata na vzdrževanje helikopterja iz II. dela osnutka pogodbe in na pogodbeno vrednost vzdrževanja iz 19. člena osnutka pogodbe. Urejata primer izčrpanja vrednosti pogodbe za vzdrževanje iz 19. člena ter primer, če naročnik za ta namen ne bo imel zagotovljenih pravic porabe v posebnem delu proračuna in ne bo naročal blaga in storitev iz naslova vzdrževanja iz 19. člena (v tem primeru ne bi prišlo do naročila in posledično ne bi prišlo do nastalih stroškov ter prejetih plačil).

Vprašanje:
J. Ref. Člen 9.3: V garancijskem obdobju bo garancijo za motorje in komplete zagotavljal neposredno proizvajalec originalne opreme (OEM) in ne izvajalec. Vljudno prosimo, da ustrezno spremenite to določbo.
Odgovor:
Garancijo je dolžan zagotavljati izvajalec, izvajalec pa lahko izvajanje garancije organizira v skladu s svojo notranjo organiziranostjo.

Vprašanje:
K. Ref. Člen 9.4: Prosimo za natančnejšo pojasnitev te zahteve. Ali je ta odstavek pomemben za komponento, ki se pokvari v garancijskem roku in je ni mogoče popraviti?
Odgovor:
Da.

Vprašanje:
L. Ref. Člen 9.6: Prosimo za natančnejšo pojasnitev. Če je okvaro popravil ali odpravil neposredno naročnik, katero opremo je treba vrniti izvajalcu? Ali je to povezano zgolj z delovno silo, ki je potrebna za odstranitev okvarjene komponente in namestitev popravljive?

Odgovor:
Izvajalec je dolžan v celoti opraviti garancijsko popravilo (tudi s človeškimi viri), razen v primeru ko se z naročnikom dogovori drugače. V kolikor naročnik sam, v dogovoru z izvajalcem, zamenja okvarjeno komponento z novo, katero zagotovi izvajalec, se okvarjeno vrne izvajalcu na stroške izvajalca.

Vprašanje:
M. Ref. Člen 17: Ali lahko pojasnite, katere postavke se poleg osnovnega certifikata tipa razlikujejo od vgrajene opreme helikopterja?
Odgovor:
Gre za vso dodatno vgrajeno opremo, poleg osnovne konfiguracije helikopterja.

Vprašanje:
N. Ref. 21. Člen: Prosimo, pojasnite, ali stroške za pošiljanje popravljenih delov nazaj krije naročnik ali izvajalec?
Odgovor:
Stroške pošiljanja okvarjenega dela za popravilo krije naročnik, stroške dostave popravljenega dela pa krije izvajalec pod pogoji DDP (Incoterms 2020).

Vprašanje:
O. Ref. Člen 23.1: Prosimo, pojasnite, ali velja enaka cena kot pri standardnih pogodbah? Ali se zato pristojbina za NUJNOST/AOG ne uporablja?
Odgovor:
Vprašanje je nerazumljivo, 23. člen osnutka pogodbe namreč opredeljuje roke v zvezi z vzdrževanjem.

Vprašanje:
P. Ref. Člen 23.3: Ta rok za pripravo ni izvedljiv v primeru materiala, ki ga je treba poslati v ZDA ali Kanado. Vljudno prosimo, da ustrezno spremenite to določbo.
Odgovor:
Naročnik domneva, da je pri prevajanju prišlo do napačnega razumevanja besedila. Rok 21 dni ne predstavlja dobavnega roka, ampak rok v katerem izvajalec v roku največ 21 dni po prejemu blaga v popravilo ter na podlagi podrobnega pregleda le-tega opredeli končni obseg popravila in končni rok izvedbe popravila ter to pisno sporoči naročniku.

Vprašanje:
Q. Ref. Člen 30: V tej fazi račun še ni na voljo. Vljudno prosimo, da ustrezno spremenite to določbo.
Odgovor:
Vprašanje je nerazumljivo. 30. člen osnutka pogodbe se nanaša na vzdrževanje helikopterja in je enako določen kot pri nakupu zadnjih dveh helikopterjev naročnika.

VPRAŠANJA O USPOSABLJANJU

Vprašanje:
R. Ref. Člen 6.1: Ali lahko potrdite, da i) je pilot, ki se bo udeležil usposabljanja »Type Rating Instructor Course« za ta tip helikopterja že usposobljen kot inštruktor za rating za druge tipe helikopterjev (tj. je že »Type Rating Instructor«) in ii) ima predhodne kvalifikacije in izkušnje s helikopterjem AW169?
Odgovor:
Pri obeh vprašanjih je odgovor DA: i) DA in ii) DA.