Dosje javnega naročila 005936/2022
Naročnik: OBČINA VIPAVA, Glavni trg 15, 5271 Vipava
Gradnje: Ukrepi za zaščito LC458441 pred padajočim kamenjem, PRIORITETA 1A-1.FAZA, ODSEK 27 (KM16.900-KM17.000)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 361.810,39 EUR

JN005936/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.08.2022
JN005936/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.09.2022
JN005936/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.09.2022
JN005936/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2022
JN005936/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 26.09.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005936/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA VIPAVA
Glavni trg 15
5271
SI
Vipava
Slovenija
David Vidrih
obcina@vipava.si
+386 53643410
+386 53643412

Internetni naslovi
http://www.vipava.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/455766/RDUkrepiZascitaKamenP1a1fOds27_ed.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/455766/espd/Narocnik_ESPD_(82).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=17563
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ukrepi za zaščito LC458441 pred padajočim kamenjem, PRIORITETA 1A-1.FAZA, ODSEK 27 (KM16.900-KM17.000)
Referenčna številka dokumenta: 430-27/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba protierozijskih mrež na vkopni brežini ceste LC458441 s sidranimi mrežami.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LC458441 ODSEK 27 (KM16.900-KM17.000)
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba protierozijskih mrež na vkopni brežini ceste LC458441 s sidranimi mrežami.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 22.09.2022
Konec: 15.11.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v izjemnih primerih skladno z zakonodajo o javnem naročanju
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
kot navedeni v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.09.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.12.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.09.2022   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.09.2022   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.08.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.08.2022   10:08
VPRAŠANJE
Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb, ki je izjemno kratek

ODGOVOR

Spoštovani, izvedba razpisanih del je vezana na sofinancerska sredstva s koriščenjem v letošnjem letu, o čemer smo bili s strani sofinancerja seznanjeni pred kratkim, kar tudi botruje tako kratkemu roku, ki pa je hkrati tudi najdaljši možen in se ga žal, zaradi navedenega, tudi ne da podaljšati. Upoštevati je potrebno dejstvo da morajo biti vsa razpisana dela tudi izvedena do končnega roka v letošnjem letu, zato žal rokov ne moremo podaljševati.