Dosje javnega naročila 006029/2022
Naročnik: OBČINA PIRAN, Tartinijev trg 2, 6330 Piran - Pirano
Gradnje: IZBIRA IZVAJALCA GRADNJE FEKALNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJI LUCIJA
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.964.209,63 EUR

JN006029/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.09.2022
JN006029/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.09.2022
JN006029/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.10.2022
JN006029/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.10.2022
JN006029/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.11.2022
JN006029/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.12.2022
JN006029/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.01.2023
JN006029/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 03.01.2023
JN006029/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 03.01.2023
JN006029/2022-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 03.01.2023
JN006029/2022-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 03.01.2023
JN006029/2022-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 03.01.2023
Zahtevek za revizijo

    JN006029/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 169-475482
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA PIRAN
Tartinijev trg 2
6330
SI
Piran - Pirano
Slovenija
Karmen Pines
karmen.pines@piran.si
+386 56710359
+386 56710362

Internetni naslovi
http://www.piran.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/455787/RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZBIRA IZVAJALCA GRADNJE FEKALNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJI LUCIJA
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema izgradnjo fekalne kanalizacije v aglomeraciji Lucija
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 1: VINJOLE - NOŽED
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema izgradnjo fekalne kanalizacije v aglomeraciji Lucija
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 2: ŠENTJANE
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema izgradnjo fekalne kanalizacije v aglomeraciji Lucija
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 3: FIESA-ARZE
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema izgradnjo fekalne kanalizacije v aglomeraciji Lucija
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 4: LIMINJAN-KAMPOLIN-LUCAN
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema izgradnjo fekalne kanalizacije v aglomeraciji Lucija
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 5: PACUG
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema izgradnjo fekalne kanalizacije v aglomeraciji Lucija
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 6: DODATNI KRAKI
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema izgradnjo fekalne kanalizacije v aglomeraciji Lucija
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«.
II.2.14 Dodatne informacije
Zaradi omejitve velikosti datotek, je celotna razpisna dokumentacija objavljena še v informacijskem sistemu S-Procurement.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Pogoji so opredeljeni v dokumentaciji v zvez z oddajo javnega naročil.a
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji so opredeljeni v dokumentaciji v zvez z oddajo javnega naročil.a

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.09.2022   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.09.2022   14:00
Kraj: Odpiranje bo potekalo v sistemu S-Procurement.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.09.2022   10:00

Dodatne informacije:
Zaradi omejitve velikosti datotek, je celotna razpisna dokumentacija objavljena še v informacijskem sistemu S-Procurement.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA PIRAN
Tartinijev trg 2
6330
Piran - Pirano
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.08.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.09.2022   08:45
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo popisov del-
Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani.
zaradi velikosti datoteke, so popisi del teh tehnična dokumentacija objavljeni na S-Procurement pri objavi predmetnega naročila.
Lep pozdrav


Datum objave: 12.09.2022   16:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za pojasnilo postavke zasip kanalov:
9 Zasip kanala z izbranim in prebranim enakomerno zrnatim drobljenim kamnitim materialom reciklatom s kamni do velikosti 0/32 mm, brez primesi organskega materiala, po pregledu in odobritvi nadzornega organa. Vgrajevanim v plasteh po 30 cm, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti min. 95% po standardnem Proctorjevem preizkusu in nosilnosti EV2=80MPa. V ceni je zajet dovoz materiala na mesto vgradnje, vsa manipulacija in začasna deponiranja, razgrinjanje materiala, ureditev planuma in sprotna komprimacija, ter vsa dodatna in zaščitna dela vključno z meritvami nosilnosti z merilno krožno ploščo.
kanal F10.1 m3 550,96

Kakšen material naj ponudimo : izbran izkopni material ali reciklat (mleti izkpni material).

Lep pozdrav

ODGOVOR
Uporablja se reciklat (mleti izkopni material), vendar ker se dela pri kanalu F10.1 izvajajo v cestišču mora biti izbrani material take lastnosti, da po zbitosti ustrezajo zahtevam iz tehničnega poročila in ustrezne nosilnoti navedene v zgornjem tekstu.Datum objave: 29.09.2022   08:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo naročnika, da v popisih za sklop 2 preveri in odpravi napake na računskih operacijah v excel-ovem dokumentu.

Hvala

ODGOVOR
Naročnik je v objavo posredoval popravek popisov del in posledično podaljšal rok za vprašanja, rok za oddajo ponudbe in datum odpiranja ponudb.Datum objave: 29.09.2022   08:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo naročnika, da preveri popise v excelu, za sklop 3 v skupni rekapitulaciji ne izračuna nepredvidenih del in končnega skupnega zneska.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je v objavo posredoval popravek popisov del in posledično podaljšal rok za vprašanja, rok za oddajo ponudbe in datum odpiranja ponudb.Datum objave: 29.09.2022   08:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo naročnika, da še enkrat preveri objavljene popise v excelu. Popis "PZI_SE5_036-17_Projektantski popis del" je objavljen brez vsebine popisa??
V skupni rekapitulaciji je predvidenih več kanalov oz. popisov, vendar sešteva le podatke za kanal ŠE 4.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je v objavo posredoval popravek popisov del in posledično podaljšal rok za vprašanja, rok za oddajo ponudbe in datum odpiranja ponudb.Datum objave: 29.09.2022   08:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas kako je lahko uvedba v delo 30.9.2022, glede na to, da je oddaja ponudbe 30.09.2022.
Lp.


ODGOVOR
Naročnik je v objavo posredoval popravek Navodil in posledično podaljšal rok za vprašanja, rok za oddajo ponudbe in datum odpiranja ponudb.Datum objave: 29.09.2022   08:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo naročnika, da popravi popis v excelu - sklop 2 "14803_Šentjane_5_PZI_02_brez_cen" saj opozarja na krožne sklice formul. V izogib računskim napakam, da se to uredi predhodno.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je v objavo posredoval popravek popisov del in posledično podaljšal rok za vprašanja, rok za oddajo ponudbe in datum odpiranja ponudb.Datum objave: 29.09.2022   08:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo naročnika za popravek oz. uskladitev obrazcev za potrditev referenčnega dela z zahtevo po referenčnem delu v razpisni dokumentaciji.

Hkrati naprošamo naročnika za podaljšanje roka za oddajo za 14dni, saj omenjenih obrazcev nismo pošiljali v potrditev, ker so v neskladju z razpisno dokumentacijo.

Lep pozdrav


ODGOVOR
Naročnik je v objavo posredoval popravek obrazec referenčnih potrdil (za gospodarski subjekt in kadre) ter podaljšal rok za vprašanja, rok za oddajo ponudbe in datum odpiranja ponudb.Datum objave: 29.09.2022   08:55
VPRAŠANJE
Sporštvani,

v razpisni dokumentaciji imate zahtevane reference za izgradnjo 100 oziroma 200 metrov komunalne infrastrukture, medtem ko imate v obrazcih za potrditev referenčnih del zahevano 500m neprekinjenega vodovodnega omrežja. domnevamo da je napaka v obrazcih, saj v popisu ni osnove za zahtevo za tako dolžino vodovodnega omrežja.

Vseeno vas prosimo za odgovor da ne bi prišlo do napak.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je v objavo posredoval popravek obrazec referenčnih potrdil (za gospodarski subjekt in kadre) ter podaljšal rok za vprašanja, rok za oddajo ponudbe in datum odpiranja ponudb.Datum objave: 29.09.2022   08:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo naročnika za razjasnitev opisov v razpisni dokumentaciji, saj je navedenih 6 sklopov v RD, popisi so objavljeni za 5 sklopov.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je v objavo posredoval popravek RD, s katerim je spremenil obseg sklopa 5 ter objavil ustrezne popise. Naročnik je podaljšal tudi rok za vprašanja, rok za oddajo ponudbe in datum odpiranja ponudb.Datum objave: 29.09.2022   08:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
še vedno niste odgovorili na vprašanje glede reference in popisa. Pri referenci je neskladje med razpisno dokumentacijo in obrazcem za potrditev reference. Pri popisu pa ni sklopa 5. Prosimo vas za odgovor.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je v objavo posredoval popravek RD in podaljšal za vprašanja, rok za oddajo ponudbe in datum odpiranja ponudb.Datum objave: 29.09.2022   08:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika opozarjamo, da je predložil napačne obrazce za referenčne posle gospodarskega subjekta. Vsebina teh obrazcev (predmet/opis posla): se ne ujema s pogoji v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik je v objavo posredoval popravek obrazec referenčnih potrdil (za gospodarski subjekt in kadre) ter podaljšal rok za vprašanja, rok za oddajo ponudbe in datum odpiranja ponudb.Datum objave: 29.09.2022   08:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za objavo manjkajočih popisov za sklop 5 PACUG.

Hvala

ODGOVOR
Naročnik je v objavo posredoval popravek RD ter podaljšal rok za vprašanja, rok za oddajo ponudbe in datum odpiranja ponudb.Datum objave: 29.09.2022   08:58
VPRAŠANJE
V datoteki popisi ni sklopa 5.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je v objavo posredoval popravek RD ter podaljšal rok za vprašanja, rok za oddajo ponudbe in datum odpiranja ponudb.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
zahteve po referencah se razlikujejo v razpisni dokumentaciji z obrazcem priloženim za potrditev reference.
Prosim za pojasnitev katera zahteva je pravilna in jo zahtevate.
Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik je v objavo posredoval popravek RD ter podaljšal rok za vprašanja, rok za oddajo ponudbe in datum odpiranja ponudb.Datum objave: 29.09.2022   10:33
Naročnik je podaljšal roke za prejem ponudnikovih vprašanj, rok za prejem ponudb ter datum odpiranja.
Roki so naslednji:
1) Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: do 30. 9. 2022 do 10:00 ure
2) Rok za prejem ponudb: do 10. 10. 2022 do 13:00 ure
3) Datum odpiranja: 10. 10. 2022 ob 14:00 uri

Datum objave: 29.09.2022   11:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo naročnika za razjasnitev večkrat uporabljenega pojma v popisih "Rušitenje"?

Lep pozdrav

ODGOVOR
z ''Rušitenje'' je mišljeno rušenje.Datum objave: 29.09.2022   11:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali je potrebno v postavkah ki imajo količino nič (0,00) vpisati cene na enoto?
Lep pozdrav

ODGOVOR
Ne.Datum objave: 10.10.2022   10:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo naročnika za odpravo "napake", ki se nahaja v nekaj postavkah popisov, kot npr.: "Dobava na mesto vgradnje in strojna izdelava nosilne plasti iz bitumenskega betona AC16 base, B 50/70 A3 v debelini 5 cm iz eruptivnega agregata. Lastnosti in vgradnja vseh asfaltnih plasti mora biti skladna s TSC 06.300/06.410:2009 (Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih zmesi.) V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih ter vsa dodatna in zaščitna dela."
Za nosilno asfaltno plast se običajno ne uporablja eruptivni agregat, saj je to dražji material poleg tega zelo verjetno nobena asfaltna baza v bližini ne proizvaja takšne mešanice. Eruptivni agregati se običajno uporabljajo le pri obrabno - zapornem sloju, saj se s tem doseže daljšo življensko dobo proti obrabi oz. odpornost proti zaglajevanju.
Prosimo, da se pri nosilnih asfaltnih plasteh odstrani oz. ne upošteva del opisa "iz eruptivnega agregata"?

Lep pozdravODGOVOR

Nosilni sloj ni eruptiven asfalt, pač pa vezana spodnja nosilna plast bitumenskega betona iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna.
Obrabni sloj pa je iz eruptivca.


Datum objave: 11.10.2022   13:59
Naročnik je s popravkom določil nov rok za prejem ponudb, in sicer do dne 18. 10. 2022 do 13:00 ure. Posledično je spremenjen tudi datum odpiranja, ki bo dne 18. 10. 2022 ob 14:00 uri.