Dosje javnega naročila 005950/2022
Naročnik: CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO Črna na Koroškem, Center 144, 2393 Črna na Koroškem
Blago: NAKUP ČISTIH IN BREZEMISIJSKIH VOZIL
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 35.701,49 EUR

JN005950/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.08.2022
JN005950/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.09.2022
JN005950/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.09.2022
JN005950/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.09.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005950/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO Črna na Koroškem
Center 144
2393
SI
Črna na Koroškem
Slovenija
ŽANA Avberšek
zana.avbersek@cudvcrna.si
+386 28704027
+386 28704020

Internetni naslovi
http://www.cudvcrna.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/455844/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=17588
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP ČISTIH IN BREZEMISIJSKIH VOZIL
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila: Nabava čistih in brezemisijskih osebnih vozil za potrebe CUDV Črna v okviru izvajanja projekta Vzpostavitev stanovanjskih skupin za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju.
Predmet naročila sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SEDEŽ CUDV ČRNA
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila: Nabava čistih in brezemisijskih osebnih vozil
Predmet naročila sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Operacija se izvaja v okviru 9. prednostne osi: »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.3. prednostne naložbe: »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti« ter specifičnega cilja 9.3.1: »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe« Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020.
Pri naročilu se upoštevajo okoljski vidiki v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21). Vozilo mora izpolnjevati zahteve, opredeljene v prilogi 2 te uredbe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Pogodba št.: C2611-20-593103 o sofinanciranju operacije »Vzpostavitev stanovanjskih skupin za odrasle osebe z motnjami v
duševnem razvoju na območju vzhodne kohezijske regije« (OP.20.06873)


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
PODROBNOSTI V RAZPISNI DOKUMENTACIJI


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.09.2022   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 22.09.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.09.2022   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.09.2022   10:00

Dodatne informacije:
V RAZPISNI DOKUMETACIJI
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.08.2022