Dosje javnega naročila 004818/2022
Naročnik: OBČINA TIŠINA, Tišina 4, 9251 Tišina
Storitve: Izdelava projektne naloge IzN in pridobitev soglasij za objekt: Dograditev in nadvišanje visokovodnega nasipa Krog -Petanjci (ponovitev naročila)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 169.256,70 EUR

JN004818/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.07.2022
JN004818/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.08.2022
JN004818/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.08.2022
JN004818/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.08.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004818/2022-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA TIŠINA
Tišina 4
9251
SI
Tišina
Slovenija
Mateja Krizmanič Telkeš, Mateja Krizmanič Telkeš
prostor@tisina.si
+386 25391710
+386 25391711

Internetni naslovi
http://www.tisina.si
http://www.tisina.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne naloge IzN in pridobitev soglasij za objekt: Dograditev in nadvišanje visokovodnega nasipa Krog -Petanjci (ponovitev naročila)
Referenčna številka dokumenta: 430-0003/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71322000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije IzN in pridobitev soglasij za objekt- Dograditev in nadvišanje visokovodnega nasipa Krog -Petanjci. Dela se bodo izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 138.735,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
71320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Predmetni projekt je del Slovenskega načrta za okrevanje in odpornost, ki ga financira Evropska unija. Cilj Načrta za okrevanje in odpornost (NOO)- Razvojno področje: Zeleni prehod- Komponenta Čisto in varno okolje (C1 K3) so naložbe v zmanjševanje poplavne ogroženosti z dvigom protipoplavne varnosti in preprečevanjem posledic poplav.

Številka investicije/projekta: 1.1.
Sektor območja Mura


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN004818/2022-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 11.07.2022


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
29.08.2022
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
POMGRAD - VODNOGOSPODARSKO PODJETJE d.d.
Lipovci 256B
9231
SI
Beltinci
Slovenija
tadej.vucko@pomgrad.si
+386 25304510
https://www.pomgrad.si/
Ne
LINEAL biro za projektiranje, inženiring, storitve in gradbeništvo d.o.o.
Jezdarska ulica 3
2000
SI
Maribor
Slovenija
info@lineal.si
+386 24292700
https://www.lineal.si/
Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 138.735,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 138.735,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:
Vrednost brez DDV: 70.695,00 EUR
Delež: %

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
Podizvajalcem bo oddan naslednji del javnega naročila:
- geodetski načrt in načrt ter katastrski elaborat,
- geološko- geotehnični in hidrogeološki elaborat,
- izdelava strokovne ocene vplivov na okolje,
- izdelava Novelacije hidrološko hidravlične študije- elaborata s kartami poplavne nevarnosti za načrtovano stanje,
- Elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča...


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.08.2022