Dosje javnega naročila 006012/2022
Naročnik: STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
Gradnje: Odprava napak po sodbah za objekt Dolinska cesta 1h, 1i in 1j v Kopru
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006012/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.09.2022
JN006012/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.09.2022
JN006012/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.10.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006012/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ela Senica
ela.senica@ssrs.si
+386 14710525

Internetni naslovi
https://www.ssrs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/456129/RD_koncna.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=17672
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Odprava napak po sodbah za objekt Dolinska cesta 1h, 1i in 1j v Kopru
Referenčna številka dokumenta: JN 18/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Odprava napak po sodbah za objekt Dolinska cesta 1h, 1i in 1j v Kopru
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI04 - Zahodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dolinska cesta v Kopru
II.2.4 Opis javnega naročila
Odprava napak po sodbah za objekt Dolinska cesta 1h, 1i in 1j v Kopru
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 49
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili pogodbe
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
razvidno iz razpisne dokumentacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.09.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.09.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.09.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.09.2022