Dosje javnega naročila 006322/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup traktorja s priključki
ZJN-3: Odprti postopek

JN006322/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.09.2022
JN006322/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.11.2022
JN006322/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006322/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 179-504072
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Natalija Bončina
glavna.pisarna@mors.si
+386 14712329
+386 14319035

Internetni naslovi
http://www.mors.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/456168/276-RD-ESPD-Predracun-traktor.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=17422
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup traktorja s priključki
Referenčna številka dokumenta: MORS 276/2022-ODP
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
16000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup traktorja s priključki
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
16000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vojaški objekt Rudolfa Badjure, Srednja vas v Bohinju 165, 4247 Zgornje Gorje
II.2.4 Opis javnega naročila
Skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.10.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.10.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.10.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.09.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.09.2022   14:26
VPRAŠANJE
pozdravljeni,
Zahteva naročnika je da je »tlak hidravličnega olja max. 200 bar.«
Ali lahko ponudimo traktor, ki ima tlak hidravličnega olja 210 bar?
hvala

ODGOVOR: Da. Naročnik spreminja zahtevo v Prilogi: Zahteve naročnika/Tehnične specifikacije v tč. I.3.11.2 ( max. 210 bar).
Datum objave: 30.09.2022   14:27
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je zahtevana delovna širina snežne freze 2400 mm.
Ali vam lahko ponudimo snežno frezo katera ima delovna širina 2300 mm ali 2460 mm?


Vnaprej hvala za odgovor.

ODGOVOR: Da. Naročnik lahko ponudi širino delovne freze 2.300 mm VENDAR posledično mora ponuditi tudi vozilo v širini 2.300 mm. Širine delovne freze 2.460 mm za naročnika ni sprejemljiva.
Datum objave: 30.09.2022   14:27
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je zahteva višina / premer prečnega freznega bobna min. 950 mm, kar
precej omejuje možnost kandidiranja različnih proizvajalcev na razpisu.
Ali je sprejemljiva višina / premer prečnega freznega bobna 900 mm kar ne vpliva na kapaciteto odmeta.

Lep pozdrav in hvala za odgovor.

ODGOVOR: Da. Naročnik spreminja zahtevo v Prilogi: Zahteve naročnika/Tehnične specifikacije v tč.II.11: - višina / premer prečnega freznega bobna min. 900 mm.
Datum objave: 05.10.2022   12:40
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji v točki 9. Podizvajalci navajate,
Prilogo 1 - Soglasje podizvajaca in
Prilogo P2- Udeležba podizvajaca.
Omenjenih prilog v razpisni dokumentaciji ni.
Prosim za pojasnilo.

ODGOVOR
Naročnik iz razpisne dokumentacije v celoti umika točko 9. PODIZVAJALCI v poglavju II. razpisne dokumentacije.